SAMOSTANSKI ŽIVOT

Bertha Dudde, br. 1027, 29 Srpanj 1939

SAMOSTANSKI ŽIVOT?…

(u svezi sa prijašnjim razgovorom)

Čim promjena započne u životu ženske duše njezina sposobnost za duhovno prihvaćanje će porasti; i tijekom ovog vremena svi svjetovni događaji mogu imati retrospektivan učinak na stanje duše. Tijekom jednog perioda godina izvjesni zakoni prirode utječu na ljudsko tijelo tako da im ono ne može djelovati protivno bez da sebe ozlijedi… Ova prisila je učinkovito nužna kako bi se očuvala seksualnost ljudskog bića koja je, zauzvrat, apsolutno nužna za rađanje (prokreaciju). Sve dok ovaj instinkt sebe jasno izražava, sve dok mu osoba uvijek pokušava udovoljiti, dušina žudnja za duhovnom hranom sebe neće oglasiti…

Ovo postaje više razumljivo kako se žudnja ljudskog bića za fizičkim ispunjenjem prirodnog instinkta umanjuje. Sama ova žudnja automatski veže ljudsko biće za Zemlju kao da je on bio okovan… on je nesposoban duhovno se uzdići, i prema tome razvoj njegove duše postaje upitan. Posljedično tome, nikakva čista, Bogu-mila veza ne može nikada biti uspostavljena sa Zemlje do duhovnog svijeta sve dok tjelesna žudnja i dalje cilja ispuniti njezin prirodni instinkt, budući se ova dva svijeta ne dovode u red (pomiruju) jedno sa drugime. Premda je Bog Osobno postavio ovaj prirodan instinkt u ljudsko biće on također ima opciju oduprijeti mu se dobrovoljno. Međutim, kada se ljudi njemu prepuštaju bez kolebanja dušin će uzlaz biti spriječen… dok će svako odupiranje ovoj žudnji također olabaviti dušine okove… I prema tome je izvanredno blagotvorno kada se ljudsko biće bori sa njegovim žudnjama tijekom tog vremena. Predavanje ovom instinktu je jedino naumljeno od strane Boga u svrhu stvaranja novog ljudskog bića, inače svaka osoba treba uložiti napor živjeti čist život pošto će on duši osigurati neslućene duhovne prednosti (1 Korinćanima 7:1).

Jednom kada je ovaj fizički impuls nadvladan (Kološanima 3:5; Galaćanima 5:24), tj. jednom kada mu se uspješno oduprijelo i time ispunjenje tjelesne žudnje više ne prognaje dušu u stanje ograničenja, ona je slobodna za njezin let uspona, i onda će ona biti sposobna uspostaviti nespriječeni kontakt sa duhovnim svijetom. Ljudsko biće je bilo osigurano sa svakim protivljenjem kako bi ga nadvladao u životu, i daleko je više preporučljivo ako se oduprlo i suprotstavilo svijetu sa svim njegovim protivljenjima nego da ga se promišljeno izbjeglo. Otac na nebesima zna svačiju žudnju i stupanj Ljubavi za Njega, posljedično On će Njegovoj djeci također osigurati iskušenja kako bi ispitao njihovu volju otpora, i ovo bi za vas trebalo biti dovoljno… (prekid)

***

Bertha Dudde, br. 1028, 29 Srpanj 1939

 SAMOSTANSKI ŽIVOT?…

(u svezi sa prijašnjim razgovorom)

Prirodno ograničenje je bilo postavljeno kada snaga otpora prijeti popustiti, i onda duša može očekivati pomoć ako je preslaba da bi sama po sebi čvrsto stajala. Ženina svrha u životu poglavito uključuje poslužiteljski (isto u smislu: koja održava i brine) i podupirajući rad, i ona prima snagu da to načini u istoj mjeri kako izražava njezinu Ljubav, i time sfera aktivnosti postoji posebice za ženu na Zemlji koja nudi duši bogate prilike za sazrijeti. Nema potrebe čvrsto ograničiti njezine obaveze kako bi na Zemlji živjela radi Gospodnjeg zadovoljstva u povučenosti. Svakome tko želi raditi do većeg opsega u službi Ljubavi spram bližnjega će također biti ponuđena odgovarajuća prilika za to u izvanjskom svijetu. Prema tome nije posebice blagotvorno za dušu ako je osobi nametnuto polje službene dužnosti koja je u stvari svjesno vršena ali jedino kao vrsta osobne obaveze… pod uvjetima koji isključuju odbijanje ili neudovoljavanje ovog ispunjavanja obaveze, i prema tome rad Ljubavlju ispunjene službe se ne podudara uvijek sa slobodnom voljom osobe. Volja osobe koja sebe postavi u takvu prinudnu situaciju može bez ikakve sumnje biti dobra i njezine namjere mogu itekako biti da posveti njezin život sasvim Gospodu i Spasitelju, ali on ne uzima u obzir da svatko može iskoristiti i razviti njegov zemaljski život sred svjetovne gungule i da će mu biti ponuđeno više nego dovoljno prilika za aktivnu Ljubav prema bližnjemu.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 0391, 29 Travnja 1938

ODVOJENOST OD SVIJETA …. SAMOSTAN? ….

Sve vaše brige prebacite na Gospoda …. Vidite, samo ako Me slijedite, svu vašu patnju Ja ću sa vas moći skinuti, i u danima unutarnje izgradnje uvijek će vam pritjecati snage koju Ja za vas neprestano imam spremnu, i po tome ćete prepoznati koliko vam je Otac blizu, samo kad Ga zamolite …. jer vam hoću dati sve što želite. Vidi sad kćeri Moja …. patnja svijeta posljedica je grijeha svijeta …. ako se potrudite za Božju plaću, tad ste svakoj patnji na Zemlji daleko manje izloženi …. tada imate za nositi samo ono što iz Ljubavi prema bližnjima dobrovoljno uzimate na sebe kako bi im njihovu patnju umanjili, i tako Ja tu patnju dvostruko blagoslivljam.

E sad, ako samo živite u vjeri da ćete ući u slavu Božju bez da ste si duši postigli konačnu zrelost …. ako doduše stremite savršenstvu duše, no ako se želite izmaći svoj patnji na Zemlji, teško da ćete moći ući u to stanje koje vas izdiže do Bogu-nalik stvorenja. Tko sudjeluje u Kristovom djelu spasenja, tko nosi postavljeni mu križ …. tko bez mrmljanja i žaljenja Božanskom Spasitelju prinosi svu svoju patnju, taj se neprestano kreće u Božanskoj milosti, i njegov odlazak sa ovog svijeta biti će čudesan.

Stoga vam ni nisam dao nalog da se povučete iz svijeta iz kojeg sasvim izvjesno svugdje vreba opasnost, nego vi taj križ svijeta voljno trebate uzeti na sebe, ojačati na njegovim opasnostima, njih nadvladati i bližnjemu kao pobjednik nad svijetom dati vaš primjer …. trebate pokušati zadobiti dobrotu Gospodnju i Njegovo milosrđe, koje vas oprema nužnom snagom i milošću da biste se mogli nositi sa svim zahtjevima svijeta te se pri tome i uspjeli osloboditi iz vaših okova. Jer Svoju milost Ja dajem svakome, svako dijete sa izvora milosti Moje Ljubavi može neizmjerno crpsti, tako da vam je dana i moć da se oduprete svijetu …. 

Vidi dijete Moje, u prirodi djeluju tako različite sile …. svima njima Gospod se služi da bi ljudima dao mogućnost za sazrijevanje. Svrha tih prirodnih sila je da u čovjeku probude i izgrade pojam za dobro ili loše…. pa su tako dozvoljene i opasnosti svijeta radi konačnog odabira pravca …. za dobro ili pak za loše. Odvajanje duše od okova tame mora se stremiti i upotpuniti skroz iz slobodne volje.

No u tu svrhu i loše isto tako mora moći djelovati, jer, ne poznaje li duša loše, stanje savršenosti bez borbe bilo bi joj daleko manje vrijedno nego ono postignuto putem neprestane borbe …. doduše, u svakoj životnoj situaciji ima dovoljno mogućnosti za borbu protiv lošega, no sila tame u svjetskom metežu biti će predominantna …. ona će sa svih strana pokušavati pristupati čovjeku, i zasluga takve jedne duše biti će daleko veća ….

Ljubav prema Meni, Stvoritelju i Spasitelju, jeste dobro svjedočanstvo za sve koji Mi žele služiti, no bez te Ljubavi takav jedan boravak u odvojenosti bio bi samo bijeg iz okruženja stvorenog za čovjeka u svrhu njegovog vlastitog usavršavanja, koji bi tada ostao bez blagoslova za čovjeka …. pošto bi se time zaobišlo a ne nadvladalo probno kamenje* i stanice kušnje ….

A gajiti Ljubav prema Božanskom Spasitelju usred vreve svijeta divno je …. iz te Ljubavi se odreći zemaljskih zadovoljstava i čežnji rađa još na Zemlji dijete koje je omiljeno Bogu, koje Otac brižno pazi i Ljubavno i Očinski sprovodi pored svih životnih grebena. Ma shvatite vi ljudi na Zemlji, da ste vi izabrali ovo stanje utjelovljenja na Zemlji …. da ste bili voljni sve teško na Zemlji uzeti na sebe kako biste postigli stupanj Dijeteštva Božjega, koje od vas treba formirati bića slična Bogu ….

Ako se sada sudbini koja vam je dodijeljena opirete, nije za osuditi vaša slobodna volja da sa sigurno isto tako dobrom namjerom služite Meni …. no vi time sami sebe lišavate mogućnosti dosezanja tog stupnja savršenstva jer ste se svjesno odrekli takve mogućnosti. Čovjek sazrijeva i izgrađuje se (tim više) što voljnije on na sebe uzima patnju svijeta …. on time postaje nositeljem križa i dobrovoljno ide uskim putem, koji nije ograničen i koji opet lako može biti zamijenjen sa širokim putem …. putem zemaljskih zadovoljstava i užitaka …. za razliku od uskog puta kod kojeg je onemogućen prelazak na široku cestu, tako da je prvi znatno dragocjeniji za vašu dušu koja čezne za oslobođenjem i svjetlom.

AMEN

*(‘Probni kamen: Za ispitivanje zlata, srebra i platine neophodno je imati probni kamen.’)

Scroll to Top