UKAZANJA MARIJE

‘Stav ljudi spram Marije, Isusove majke…’ (B.Dudde, br. 8324) ……………………..

‘Sotonino djelo(vanje) kao anđela svjetla… (Fatima)’ (B.Dudde, br. 7460) ……..

‘Priviđenja Marije…’ (B.Dudde, br. 5806) ……………………………………………………

‘Protivnikova prijevarna djela… Priviđenja…’ (B.Dudde, br. 7045a) ……………….

‘Protivnikova prijevarna djela… Priviđenja…’ (B.Dudde, br. 7045b) ……………….

‘Priviđenja Marije… Znaci i čudesa… Sotonina aktivnost’ (B.Dudde, br. 6478) ..

Priviđenja Marije… Lažni kristi i proroci… Posljednje vrijeme’ (B.Dudde, br. 7389)


Bertha Dudde, br. 8324, 8 Studenog 1962

STAV LJUDI SPRAM MARIJE, ISUSOVE MAJKE…

Ja Sam uvijek spreman odgovoriti kada ste nadahnuti duhovnim pitanjima, jer vi, koji ste naumljeni raširiti Istinu od Mene, morate također sami znati Istinu, morate biti sposobni praviti razliku između pogreške (zablude) i Istine… I prema tome svjetlo treba biti zapaljeno tamo gdje ste još pomračeni u duhu, gdje i dalje postoji nedostatak jasnoće… Jer vi bi trebali znati kako će jedno obmanjujuće učenje ponovljeno voditi u nove pogreške (!!!)… Opet i iznova su vam bila dana objašnjenja o stavu ljudi spram Marije, zemaljske Majke Mojeg tijela, u smislu da se ona sasvim sigurno može nazivati najštovanijim bićem u Mojem kraljevstvu svjetla kome vi ljudi također možete podariti vašu Ljubav pa ipak uvijek rezervirano (‘sa zadrškom’) znajući da ona, zahvaljujući njezinom visokom duhovnom stupnju zrelosti, prebiva u Mojem kraljevstvu kao ‘dijete Božje’, u kojem Ja Osobno vladam kao Bog i Stvoritelj, kao Otac, kao primarni izvor svjetla i snage, kao najuzvišeniji i najsavršeniji Duh u vječnosti…

Ona se, dakle, budući je bila živa tvorevina, Meni vratila kao Moje dijete… dok Sam Ja Stvoritelj Osobno i prema tome bi od vas ljudi želio primiti neograničenu Ljubav… koju ćete Mi vi također podariti kada ste u potpunosti ušli u Moju volju i bezrezervno (u smislu, ‘cijelim svojim srcem ili bićem’) čeznete za sjedinjenjem sa Mnom… Ja želim posjedovati ovu vašu neograničenu Ljubav i sva bića u Mojem kraljevstvu svjetla, koja Me ljube baš na takav intiman način, će jedino uvijek nastojati tako utjecati na ljude da će se oni okrenuti spram Mene… Ali oni u ni jednom trenutku neće potpomagati (izazitvati) ljudsku ljubav da traži neki drugačiji cilj osim Mene… što se, međutim, događa kada svjetlosno biće uživa izvanredno štovanje od ljudi koje bi trebalo biti upućeno jedino Meni… i iz ovog razloga ni jedno svjetlosno biće se nikad neće prikazati ljudima na način koji će prouzročiti vatreno obožavanje. Jer takva pojava bi jedino osnažila pogrešno učenje, kakvim se treba smatrati štovanje ‘Marije, majke Božje’, koje je sebe ustanovilo u ljudima.

Ja Osobno ne bi nikad poticao i podržavao obmanjujuća učenja… I pošto su sva svjetlosna bića u potpunosti ušla u Moju volju i također znaju kako takva obmanjujuća učenja nanose štetu dušama ljudskih bića, nijedan takav pothvat (misli se na ukazivanje ‘Marije’) nikad ne bi bio poduzet od strane svjetlosnih bića, ali Moj protivnik (Sotona) će zaista iskoristiti baš takvu pogrešno usmjerenu vjeru te će ju pokušati ojačati sa priviđenjima kojih je on osobno pokretač… Jer čim uspije u odvraćanju ljudske pažnje sve više spram ‘tuđih bogova’ on istiskuje (uklanja) Mene Osobno, Koji želim biti jedini cilj ljudske žudnje… Koristeći se lukavštinom i prijevarom Moj će protivnik pokušati bilo što kako bi ljude uveo u pogrešno razmišljanje i, razumljivo, može najbolje djelovati tamo gdje su obmanjujuća učenja već pripremila tlo za primanje njegovog otrovnog sjemenja…

Opet i iznova su Moja Ljubav, mudrost i moć sebe otkrili dostavljajući Moju Riječ, tako da su ljudi bili upoznati sa Istinom. I Moj protivnik djeluje na isti način pokušavajući zadobiti ljudsko vjerovanje tako što najavljuje događaje kojih je on vrlo dobro svjestan… A pošto Ja Osobno ne mogu djelovati direktno u ljudima koji su gradili na njegovim temeljima on na njih utječe kroz djela prijevare, i ljudi ih ne prepoznaju kao protivnikovo djelo prijevare jer se on ne srami pojaviti zamaskiran u jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića (Mariju), pošto skriven iza te maske ima pristup do njih. Činjenica da su u posebnim slučajevima duhovno potpuno zrele ljudske duše sposobne za duhovnu viziju (tj. imati duhovno viđenje) nije osporavana, pa ipak čim se to odnosi na prijenose koji su s Moje strane naumljeni biti dani ljudima zbog spasenja njihovih duša to (znači taj prijenos Istine) se događa putem direktnog otkrovenja kroz duh, ali (š)to onda također uključuje zadatak daljnje predaje tih otkrovenja bližnjim ljudskim bićima… Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti predana maloljetnoj djeci uz zabranu da pričaju o njima (Fatima). Već samo iz ovog bi ljudi trebali zaključiti tko je izvornik takvih priviđenja… Tijekom vremena Kraja Moj protivnik ima veliku moć, i on je uistinu dobro koristi…

I njegov utjecaj će također pustiti korijena gdjegod postoji zabluda (pogreška), zabluda će biti sve više i više osnažena, a činjenica da je vama ljudima ponuđena zabluda je osvjedočena u tome da je, opet i iznova, u prvi red postavljeno baš to svjetlosno biće (Marija) koje bi htjelo iskoristiti sav svoj utjecaj jedino tako da će voditi ljude prema Meni kao Božanskom Iskupitelju, pošto ono zna u kakvim okovima oni skapavaju i da oslobođenje mogu pronaći jedino kroz Isusa Krista… Takva priviđenja, međutim, uvijek jedino uspjevaju u tome da osiguraju izvanredan podstrek (zamah) za obožavanje majke Božje… što je također volja Mojeg protivnika: da ljudi za sebe stvore druge bogove kako bi ih obožavali… Velika struktura laži je bila uzdignuta i njezini zidovi nastavljaju rasti sve čvršćima… ali koja jedino može biti razvaljena posredstvom Čiste Istine koja je s Moje strane dostavljena na Zemlju… I svatko tko žudi znati Istinu će također jasno razumjeti i biti sposoban praviti razliku između laži i Istine… On će Meni Osobno uputiti zamolbu za razjašnjenjem, i Ja mu uistinu neću uskratiti Istinu.  AMEN 

 ***

Bertha Dudde, br. 7460, 21 Studenog 1959 

SOTONINO DJELO(VANJE) KAO ANĐELA SVJETLA… (FATIMA)… 

Tijekom posljednjih dana Sotona će se boriti svim mogućim sredstvima tako da će duše sebe predati njemu i zastraniti. I njegov trik je uplesti ih u zabludu, dopustiti im da vjeruju kako su na ispravnoj stazi, a ipak tako zaplesti njihove staze da oni ne zamjećuju kako će one voditi u bezdan, pošto se oni u stvari ne žude zaputiti stazom uzlaza. Ljudi su zadovoljni time što im je rečeno kako se ‘staza uspinje’…. ali oni sami na nju ne obraćaju pažnju ili bi zasigurno primjetili da je silazna. I on koristi mnoga sredstva za prijevaru, koja sva skreću od Istine, sva ona nisu doli samo splet podvale ali tako dobro kamuflirane da osoba mora biti pažljiva da ju on ne bi zaveo. I smatra kako je Isusova majka najbolje sredstvo, koju on najprije stavlja ispred ljudi (u smislu, ‘na pročelje tako da ju mogu vidjeti’) tako da oni, zahvaljujući njihovom štovanju i slavljenju, zaboravljaju stvarnu svrhu njihovog zemaljskog života: ostvariti vezu sa Isusom Kristom Osobno, koja je jedino jamstvo za spasenje čovjekove duše (!!!). Na taj način ljudi vrše jedan naizgled pravedan čin Ljubavi prema Isusovoj majci, ali Sotonin naumljeni rezultat je manje Ljubavi za Samog Božanskog Iskupitelja, Koji više ili manje zauzima drugo mjesto (!!!).

Ali ljudski vijek na Zemlji je pre-kratak da bi se u svrhu postignuća cilja zapućivalo zaobilaznicama, i ljudi koji svakog sata u danu ne uzmu pribježište u Isusu se zapućuju dugačkim skretanjima. Kontakt sa Njime je toliko iznimno važan da ne može biti dovoljno često uspostavljan, i jedino iz tog razloga svako uzdizanje (slavljenje) majke Božje naznačava odstupanje od stvarnog cilja života koji je uspostaviti baš ovaj kontakt, o čemu ovisi spasenje čovjekove duše. I prema tome ova je veza koju Božji protivnik želi spriječiti po svaku cijenu, i on to najbolje uspijeva tako što okreće ljudske misli ka Mariji. On je to u stanju učiniti putem neobičnih priviđenja koje je on sam pokrenuo, ali on sebe čini vidljvim pod maskom anđela svjetla ljudima koji su posebice prikladni za percipiranje psihičkih fenomena. Kroz ova priviđenja on predskazuje buduće događaje, za koje on zaista zna da će se dogoditi, i tako stvara utisak uvjerljivosti premda je to strategija prerušavanja sa ciljem kako bi se uzrokovala još veća konfuzija. On će sebe uvijek zastrti u plašt tajanstvenosti, uvijek dajući tvrdnje u svezi skrivenih stvari, uvijek zabranjujući javno otkrivanje, pošto bi onda njegova nepoštenost mogla biti razotkrivena…  On će uvijek jedino osigurati prikrivenu informaciju pošto njemu nedostaje preciznog znanja, ali u blistavim trenucima čak i on povremeno prepoznaje ozbiljnost vremena u kojem će on osobno biti onaj kome će se suditi (u smislu, ‘sa kim će se pozabaviti’, tj. ‘kada će on biti na dnevnom redu’)

Ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu, i to čini kroz usta tih zamaskiranih svjetlosnih bića zahtjevajući izgradnju crkava i oltara gdje mu se treba ukazivati poštovanje, pošto se on sam skriva iza takvih priviđenja. A najočiglednija naznaka anti-duha (tj. anti-Krista) leži u činjenici da se od ljudi zahtjeva da pred svijetom ukažu poštovanje onima u čijem pokrovu tama sebe čuva neprimjetnom. Nebesko svjetlosno biće će uvijek jedino skretati ljudsku pažnju ka Isusu Kristu i spominjati Njegovo djelo Spasenja, istinsko svjetlosno biće neće zahtjevati nikakve formalnosti, nikakvu izgradnju crkava i oltara, već će hrabriti ljude da sebe kroz Ljubav oblikuju u Božji hram, niti će davati skrivene prijedloge već će proglašavati ono što svim ljudima treba biti rečeno: da je Kraj blizu i da ljudi trebaju sebe promijeniti… Istinsko svjetlosno biće neće ljude uvjeravati ni(ti) da satima obavljaju formalne molitve (= moljenje krunice), već će ih motivirati da uspostave živu vezu sa Isusom Kristom, gdje će jedino i zauvijek spasenje biti pronađeno. Vi ljudi ne trebate takve događaje (= ukazivanja ‘Marije’) uzimati ozbiljno, jer to su događaji koji su bili uljepšani od strane ljudi, oni su se dogodili na primitivan način i jedino su kasnije bili predstavljeni kao nesvakidašnji doživljaji… Za ovo je dobar temelj bio pripremljen, pošto je obožavanje majke Božje već bilo preduboko ukorijenjeno u ljudima i čak su neznatni događaji uzrokovali grozničavu aktivnost u njima i stvorili temelj da (uz)vjeruju u još više nevjerojatnije stvari. Ali ova ni u kojem slučaju nisu bila Božansko-duhovna prikazanja koja su trebala pojačati ljudsku vjeru u obožavanje majke Božje, jer njezina volja nije da sebe ističe iznad svoga Sina Isusa Krista, umjesto toga ona će, ako se pak ikada i bude prikazala, uvijek jedino skretati pažnju na Njega i Njegov čin Spasenja… Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu, kojem treba težiti svakog sata i svakog dana, i to je istinska i jedina staza kojom treba hodati na Zemlji (!!!).   AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5806, 15 Studeni 1953 

PRIVIĐENJA MARIJE…

Štogod tražite od Mene će vam biti dano ako to koristi vašoj duši. Ja ću poslušati svaki duhovni zahtjev, i Ja ću izoštriti svačije razumijevanje. I prema tome Ja ću također ispraviti obmanjujuća učenja koja ste vi ljudi prihvatili. Ali jedino nekolicina će vjerovati Mojim Riječima, budući su ljudi već previše zapleteni u pogreškuda bi ona mogla biti brzo uklonjena, premda bi sam zdrav razum trebao shvatiti besmislenost onog što im je predstavljeno kao Istina:

Ja se zaista trudim oko toga kako bi sva zemaljska djeca pronašla stazu do Mene, i Ja bi uistinu učinio sve da ih prosvijetlim, ali Ja uvijek moram uzeti u obzir slobodnu volju ljudskog bića i prema tome ne mogu na očigledan način uništiti strukturu koja je bila izgrađena od strane samih ljudi*… Ja ne mogu prisilno ispraviti proces ljudskog razmišljanja, Ja jedino uvijek mogu osigurati razjašnjenje pomoću kojeg bi oni sami mogli naučiti razmišljati ispravno… ako to budu htjeli… Posebice volja ima jednu izuzetno snažnu sklonost spram pogreške u mnogih ljudi, i oni se nje tvrdo drže. Pogreška se sastoji od činjenice da se ljudi zapućuju stazom koja ne vodi ravno do Mene… da oni streme sa svom njihovom silom spram cilja koji je više poželjan od Mene, ali što, ljudski rečeno, naznačava: Vi ne smijete imati drugih bogova pored Mene… (Izlazak 20:3; Ponovljeni Zakon 5:7) i to je djelo Mojeg protivnika (Sotone) koji smjera smutiti ljude koji žele učiniti što je ispravno…

Radi se o odluci volje ljudskog bića, odabira između Mene i njega (Sotone), koji je jedina svrha zemaljskog života. Kako bi Me istisnuo iz misli ljudi koji mu ne pripadaju očigledno on im pokušava dati jedan prividno jednako vrijedan cilj vrijedan stremljenja… on Mi se suprotstavlja zamaskiran u pobožnost… Postignuće ovog cilja zahtjeva punu snagu volje i nepodijeljenu čežnju… otud on oduzima od ljudi puno vremena sa aktivnostima koje su prividno posvećene duhovnoj čežnji. On nalazi dobro tlo za njegovu štetnu aktivnost gdjegod je drugi lik već bio postavljen pored Mene… gdje je obožavanje majke Božje Marije postalo više važno nego stremljenje ka srdačnom odnosu sa Mnom. To je gdje on ima lagan posao, i on se pojavljuje kao anđeo svjetla (2 Korinćanima 11:14) jedino da bi ljude ostavio u još više dubokoj tami…

Svjetlosna bića su zasigurno sposobna sebe očitovati ljudima sa Mojim dopuštenjem kada to zahtjeva žestoka duhovna nedaća, ali će oni uvijek navlačiti njihovu pažnju na Mene, oni će pokušati uvesti ljude u istinito razmišljanje… Oni će željeti promijeniti ljudsko pogrešno vjerovanje no nikada neće potvrditi već postojeću pogrešku pokušavajući se prilagoditi ovoj pogrešci (ili ‘uskladiti sa ovom pogreškom’)… I svjetlosna bića koja žele donijeti pomoć ljudima u Moje ime, neće nikada najaviti otkrovenja nezreloj djeci**, budući je svrha svakog otkrovenja iz duhovnog kraljevstva obavijestiti sve ljude o Mojoj volji… Moj protivnik, međutim, jedino želi prouzročiti zbrku; Moj protivnik će spriječiti sve što bi moglo imati iskupiteljske posljedice. Moj protivnik želi spriječiti srdačnu komunikaciju sa Mnom… molitvu u duhu i Istini (Ivan 4:20-24), koja jedino treba uključivati nekoliko riječi ili srdačnih misli… tako što će nagnati ljude vršiti mehaničke molitve*** sa ciljem da bi oni uzvjerovali kako je on anđeo svjetla. I s tim on želi lišiti ljude dragocjenog vremena kojeg bi oni mogli bolje upotrijebiti za njihovo vlastito usavršavanje da su se okrenuli ka Meni Osobno u nevinosti i Ljubavi i zatražili za Moju milosrdnu pomoć.

Moj protivnik radi sa mnogo prepredenosti i lupeštine… On se ne ustručava (u smislu, ‘nema grižnju savjesti’) zaogrnuti sebe sa ogrtačem, ogrtačem kraljice neba, najčišćeg, najprosvjetljenijeg bića koje Mi je posvećeno sa gorućom Ljubavlju… koja ne zna za drugi cilj nego voditi ljude na Zemlji nazad k Meni i koja se prema tome ne bi nikada pojavila kako bi skrenula ljudske misli ka sebi samoj… budući ona zna svrhu i cilj ljudskog života na Zemlji… Unatoč tome, Ja ne sprječavam akcije Mojeg protivnika, jer sva ova priviđenja su čudesa lažnih Krista i proroka (Matej 24:24), čudesa koja će izroniti iz pogrešnog razmišljanja i pogrešnog vjerovanja, koje mu daje pravo i priliku da sebe očituje, i što ga jedino čini snažnijim, tako da će se u obmanjujuća učenja sve čvršće vjerovati… Ipak Ja ću se uvijek s Ljubavlju pobrinuti za one koji su zavedeni i dobre volje… time što ću ući u njihove misli tako da oni prepoznaju istinski cilj i, uz pomoć svjetlosnih bića koja rade u Moje ime, u svakom slučaju pristignu do svjetla. Ali staza onih koji su lakomisleni (nepromišljeni) postaje jako puno duža, jer ukoliko oni ne otklone nepotreban teret oni ne mogu pronaći kratku stazu, koja, međutim, treba biti učinjena čak još kraćom kako bi se Mene doseglo… stazu Čiste Istine, putem koje je svatko sposoban postići cilj u kratkom vremenu.  AMEN

*Misli se na Marijanizam koji je uspostavljen u Katoličkoj Crkvi

**Misli se na ukazanja u Fatimi i Međugorju

***Misli se na moljenje krunice

*** 

Bertha Dudde, br. 7045a, 17 Veljače 1958

PROTIVNIKOVA PRIJEVARNA DJELA… PRIVIĐENJA…

Ako bi netko mogao baciti pogled u dubine pakla, u oblast princa pakla, on ne bi bio iznenađen akcijama koje su ova bića sposobna učiniti. Jer oni su svi podložni agresiji  (nasrtajima) Mojeg protivnika, i njihova vlastita priroda je tako slična njegovoj vlastitoj da se oni uvijek usklađuju sa njime i time su isuviše voljno njegove sluge. Područje njihove užasne aktivnosti je opsežno… Ono postoji gdjegod su ljudi na koje oni pokušavaju izvršiti utjecaj da se ponašaju i razmišljaju onako loše kao oni sami. Ali ovo područje također pripada Meni, budući je sve proizašlo iz Moje snage: čovječanstvo, kao jednom stvoreni prvobitni duhovi, baš kao i djela stvaranja, koja sada služe kao prebivalište za ljudska bića i duhovne supstance kojima još nije dozvoljeno sebe utjeloviti kao ljudska bića. Time Moj protivnik i njegovi podanici nemaju vlast (moći) nad ovim djelima stvaranja, ali oni mogu izvršiti utjecaj na ljudsko biće, i oni to čine najsveobuhvatnije. Oni pokušavaju utjecati na njegovu volju tako da im se ova preda… Ipak oni ne mogu prisiliti ljudsku volju. Unatoč tome, ona je u velikoj opasnosti ako se ne odupre njihovom kvarnom utjecaju. Ona je u velikoj opasnosti a unatoč tome toga nije svjesna. Jer ako bi on mogao dokučiti cijeli plan Mojeg protivnika i njegovih sljedbenika i njihovu krajnu opakost on bi se čuvao, on bi ostao budan i molio…

Protivnik, međutim, zna kako obmanuti ljude tako što im pristupa kao prijatelj, premda on jeste i ostaje njihov najveći neprijatelj i jedino planira njihovo uništenje. Otud on traži ponuditi osobi štogod on žudi za njegovo zemaljsko postojanje, najprije ga mami (napastvuje) sa zemaljskim dobrima i zadovoljstvima, i nekoliko ljudi su sposobni oduprijeti se ovim kušnjama. I time on uspijeva u potpaljivanju materijalne pohlepe, i onda su oni obično već prevareni od strane njega, pošto oni nalaze teškim odustati od toga, njima je potrebna pomoć i ne prilaze Onome, Koji bi im mogao pomoći… Ali ovo nije dovoljno za Mojeg protivnika, budući želi iznova kompletno posjedovati duše ljudi, on čak želi okrenuti opet u njegove sluge one koji su već skoro čvrsto odlučili (tj. ozbiljno ulažu trud) vratiti se Meni. Prema tome on ih dovodi u iskušenje da počine zla djela, koja ih forsiraju kompletno nazad još jednom u njegovu vlast. I njegovi suučesnici ga podupiru, njihov otrovni dah slabi otpor čak tamo gdje utjecaj ovih bića ne bi mogao prodrijeti potpuno.

Ako bi ovi glasnici pakla i njihov princ pokazali njihovu namjeru otvoreno oni bi zasigurno bili prepoznati i također bi se susreli sa otporom… Ali oni rade u tajnosti, oni se skrivaju iza maske vrline… doista, oni se ne stide od toga da iskoriste plašt koji je pretpostavljen lažno prikazivati čistoću i besprijekornost (misli se na ukazanja ‘Marije’) I na taj način oni također pridobijaju ljude koji nisu voljni pasti u ruke neprijatelju njihovih duša. Ali ovima nedostaje budnosti i podbacuju Mi uputiti ispravnu molitvu u duhu i u Istini… Oni su sami već postali isuviše površni ili oni ne bi bili prevareni od strane ovih lukavština ili bi oni prepoznali neprijatelja unatoč njegove maske. Volja za dobrim, žudnja za Mnom, nije dovoljno snažna u onima koji sebi dopuste biti obmanutima. Jer Ja ću doista zaštiti svakoga tko ne želi biti obmanut, i Ja im zasigurno neću dopustiti da ih on prevari ako njihova volja ostane totalno fokusirana na Mene.

Moj protivnik radi sa prepredenošću i lupeštvom. Ovo je vrlo-dobro poznato svim ljudima, i prema tome svaka osoba treba biti oprezna i ne dopustiti sebi biti iznenađenim od strane vješto učinjene prijevare… On bi uvijek trebao doći k Meni i zatražiti Me za razjašnjenje, on bi u svakom trenutku trebao sebe povjeriti Meni i Mojoj zaštiti. Onda protivnik ne bi bio sposoban obmanuti ga i sama čovjekova volja bi odvratila opasnost, koja (znači volja čovjekova) ne može biti forsirana od strane Mojeg protivnika ali koja će uvijek biti osnažena od strane Mene ako on ostane čvrsto fokusiran na Mene. I ova mogućnost je dostupna svakome, budući je svatko obaviješten o Mojoj Riječi, koja izražava Moju volju… i koja je najučinkovitija zaštita i najsnažnije oružje protiv onoga, koji ga želi pokvariti (1 Ivanova 2:14b).  AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 7045b, 18 Veljače 1958, 

PROTIVNIKOVA PRIJEVARNA DJELA… PRIVIĐENJA…

Vrlo osobit trik Mojeg protivnika je navesti ljude da Me istisnu iz njihovih misli tako da im prikazuje (preporuči, pokaže) ‘druge bogove’, da on u njima probudi ideju da bi ti drugi ‘bogovi’ trebali služiti ljudima kao most do Mene… da oni stoga to duguju blagonaklonosti (pomoći, uslužnosti) tih bogova ako im se Ja milostivo približim, i da bi ljudi onda trebali učiniti sve da bi najprije osigurali naklonost tih bogova. Jer svi oni koje postavite pored Mene, koje tražite za ‘zagovaranje’ (posredovanje) kod Mene, jesu ‘idoli’ (!!!). Vi se trebate zaputiti direktnom stazom do Mene, jer to je svrha i cilj vašeg života… Kada znate koji je bio vaš prošli grijeh (radi se o pra-grijehu Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika a ne o Adamovom grijehu; Knjižice br. 15, 39 & 40) vi ćete također znati da se taj grijeh može ispraviti jedino sa suprotnim… Vaš prošli grijeh je bilo vaše svjesno razdvajanje od Mene, prema tome vi trebate ostvariti svjestan 0dnos sa Mnom i pri tom prepoznati vaš nekadašnji grijeh i također ga priznati Meni. Nikakva druga bića… bez obzira koliko ona prosvjetljena bila, ne mogu od vas otkloniti ovaj prošli grijeh, i Ja nikad ne mogu prihvatiti njihovu zamolbu u vaše ime, pošto promjena volje mora biti u punom smislu vaš osobni napor, i vi Mi trebate pristupiti svojevoljno, pošto se jedino onda može ponovno uspostaviti s vaše strane svojevoljno uništena veza.Zbog toga Moj protivnik koristi lukavo oružje da spriječi ovaj povratak Meni… svjestan odnos sa Mnom… koliko god dugo je moguće ili da ga u potpunosti spriječi tako što čini da vjerujete kako možete doseći vaš cilj zaobilaznim putem. On koristi ovo oružje na onima koji i dalje imaju dovoljno dobre volje da ne odbace svaku religijsku doktrinu… i koji sa lakoćom mogu biti prevareni. Jer on želi zavesti ljudske misli, on želi dobiti vrijeme, on želi prepriječiti put do Mene. I iz ovog razloga je on izmislio obmanjujuće učenje u svezi ‘zagovaranja iz onostranog’ pronašavši nebrojene sljedbenike (vidi Knjižicu br. 2).  

Ljudi zasigurno mogu pomoći jadnim dušama u onostranom kroz zagovaranje (zauzimanje), pošto je takvo zagovaranje dokaz Ljubavi za te duše, što je za Mene već dovoljno da tim dušama dam snage, budući Ja vrlo visoko cijenim čovjekovu Ljubav (vidi Knjižicu br. 29). Međutim, ‘zagovaranje’ od strane svjetlosnih bića je jedna potpuno drugačija stvar… Sva ta bića izobilno ljube, i ona uistinu također imaju moć pomoći svim ljudima… ali zahvaljujući njihovom izobilju Ljubavi oni također imaju i izobilnu mudrost… Svi oni znaju za prvobitni grijeh (ovo se kako već rekosmo ne odnosi na Adamov grijeh već na pra-grijeh Lucifera i njegovih anđela-sljedbenika), oni su upoznali Moj plan Spasenja od vječnosti, oni znaju svrhu i cilj zemaljskog života… Oni znaju uz pomoć kojih sredstava će se palo biće biti sposobno povratiti k Meni, kojim sredstvima ono može povratiti njegovo izvorno stanje… I to znanje ih nikad zanavijeke neće navesti da bez ovlaštenja oslobode ljude od njihova grešnog stanja. U drugu ruku, njihova Ljubav prema svim neiskupljenim duhovima je prevelika da bi biću uskratili pomoć. Ali njihova Ljubav prema Meni je daleko veća… I prema tome oni nikad ne bi zauzeli prvenstvo u ljudskim mislima, oni će uvijek jedino težiti k tome da njihove misli usmjere ka Meni u saznanju da čovjek mora najprije uspostaviti vezu sa Mnom ako će mu se pomoći postići blaženstvo. Prema tome, volja svjetlosnih bića nikad neće biti da bi se vi trebali zaputiti ka njima i uludo trošiti dragocjeno vrijeme, koje je namijenjeno za vaš povratak k Meni… I ta svjetlosna bića će još manje dati podršku obmanjujućim učenjima tako što će se osobno prikazivati ljudima. Ali ova prijevara je korištena od strane Mojeg protivnika (Sotone), i sa ciljem da bi povećao tamu on zabljeskuje sa varljivim svjetlima… On računa na zamračeno duhovno stanje ljudi koji ne pamte Moje Riječi ‘Nemoj imati drugih bogova osim Mene… ne pravi za sebe izrezbarenog lika kojem ćeš se moliti’ (Izlazak 20:3-5). 

Najčišće i najposvećenije biće, koje je bilo roditelj (childbearer) Mojeg zemaljskog tijela, neće NIKAD poticati ljude da njoj upućuju molitve, pošto je njezina Ljubav prema Meni beskrajna, i ona nastoji usmjeriti sva jednom odmetnuta bića nazad k Meni, pošto ona, također, ljubi ta bića i željela bi potpomognuti njihov povratak k Meni. I posebice ovo najviše sveto biće ima u Luciferu najgrubljeg protivnika, koji se ne stidi iskoristiti njezin lik za svoje planove… koji će uvijek pustiti da se ovaj lik  pojavi kao sotonsko djelo prijevare kada postoji rizik da bi njegova smicalica mogla biti prepoznata… kada se sumnja u obmanjujuća učenja i sićušno svjetlo se želi probiti. Onda Moj protivnik ponovno stupa u akciju i koristi sredstva koja odmah još jednom snaže njegovu moć, pošto će najdublja tama biti rasprostrta nad onim ljudima koji su se uhvatili u klopku zbog činjenice da oni prakticiraju premalo Ljubavi kako bi u sebi zapalili svjetlo, što bi im uistinu donijelo prosvjetljenje i omogućilo im pronaći ispravnu stazu… direktnu stazu do Mene… 

 Da su samo ljudi živjeli više unutar Ljubavi, takva duhovna pomutnja (zabuna) i pogreške ne bi mogle nastati budući bi bile prepoznate kao takve… Ali posebice ljudi koji sebi dozvoljavaju da ih impresioniraju izvanjski događaji su najmanje unutarnje aktivni. Njihov duševni život je više ili manje određen svjetovnim zbivanjima čak ako oni i nose ogrtač religioznih aktivnosti… ljudska osjetila su okupirana i duša će biti zatupljena. I prema tome Moj protivnik ima lak posao, ljudi su nasamareni njegovom aktivnošću a ipak bi ga oni mogli prozreti i zamjetiti da su njihova srca bila ispunjena sa Ljubavlju, pošto je Ljubav također svjetlo i rasvjetljava duh ljudskog bića. To je razlog zašto mase podupiru prijevaru Mojeg protivnika i predstavljaju je kao istinu koja je ‘potekla’ iz Mene. Samo mala količina znanja bi omogućila ljudima shvatiti beskorisnost (ispraznost) priviđenja koja nikad ne mogu biti u skladu (kompatibilna) sa Mojim Božanskim planom Ljubavi i Spasenja. Moja zemaljska majka neće nikad htjeti biti u centru događanja koja odvraćaju mase da se zapute direktnom stazom ka Meni… ona nikad neće pokušati privući pažnju i misli ljudi ka sebi… pošto bi to bilo isto kao omalovažavanje Mene, Kojem ona daje svu svoju Ljubav i privrženost.

Kao rezultat utjecaja Mojeg protivnika ljudi su prisvojili potpuno pogrešan stav… Oni sami su pored Mene stvorili bogove, i plešu oko tih bogova ali se ne sjećaju jedinog Boga, od Kojeg su se jednom sami odmetnuli i Kojem se moraju vratiti svojom vlastitom slobodnom voljom. Oni pogrešno usmjeravaju svoju volju pošto Moj protivnik zna kako postaviti varava svjetla pred njihove oči, pošto se on sam skriva iza maske i na taj način zahtjeva da mu se ljudi dive kao bogu… On stavlja u pokret ta priviđenja, on također pokušava izvući korist iz autentičnih vizija istinski pobožnih ljudi za njegove svrhe tako što huška mase da vjeruju da je jedno izuzetno sveto i čisto biće sebe pokazalo, premda ono sebe nikad ne bi očitovalo na ovaj način… Ali ljudi to žele vjerovati i u tome ih se ne može spriječiti. Ali vama koji žudite za Čistom Istinom će uvijek biti pruženo svjetlo. Vi ne bi trebali dopustiti da vas to prevari (zbuni) pošto će Moj protivnik još prouzročiti da se dogode i druge stvari, i on će uvijek nastojati pridobiti mase na svoju stranu. To bi vam već trebala biti naznaka tko se krije iza neobičnih aktivnosti i priviđenja, jer Ja ću uvijek djelovati daleko od oka javnosti, i čak ni Moji svjetlosni glasnici neće nikad sebe staviti u centar pažnje. Ipak samo se malo pažnje pridaje Mojoj aktivnosti, aktivnost Mojeg protivnika će, međutim, uvijek pokrenuti (dirnuti) cijeli svijet, što već daje nagovještaj o njemu i iz toga on također može biti prepoznat.  AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6478, 17 Veljače 1956 

PRIVIĐENJA MARIJE… ZNACI I ČUDESA…

SOTONINA AKTIVNOST…

Ljudsko biće jedino obraća pažnju na znake i čudesa. On želi steći jedan uvid u ono što je od njega sakriveno (Ponovljeni Zakon 29:29), on najprije želi doživjeti neobjašnjive fenomene, i ovi mu izgledaju više vjerodostojni (vjerojatni) nego čista Riječ Božja, ali u stvarnosti oni samo pojačavaju tamu i pogrešno vjerovanje, jer oni trebaju jedino biti smatrani kao proizvodi (izmišljotine) onoga (Sotone) koji želi prouzročiti zbrku i koji je posebice aktivan kada Čista Istina prijeti sebe uspostaviti. On želi pomračiti svako blistajuće svjetlo sa vrlodubokom tamom. Jedino rijetko će ljudi promicati razdavanje Istine, dok će se laži i pogreške širiti poput šumskog požara i ljudi se ne stide servirati njihovim bližnjim ljudskim bićima ishranu koja nema ama baš nikakve hranjive vrijednosti, namjesto toga ona ima otrovni učinak.

Tijekom posljednjih dana prije Kraja Sotonina aktivnost će postati očigledna tako što će se on posebice okoristiti sredstvima koja smjeraju hiniti Božansku aktivnost. Bog je obećao ljudima Njegovog Duha (Joel 2:28, 29; Djela Apostolska 2:17-19), i On je povezao ovo djelovanje Duha sa izvanrednim darovima milosti (1 Korinćanima 12:4-11). Božja snaga sebe izražava kroz ljude koji proglašavaju Njegovu Riječ, koji su Njegovi istinski sluge na Zemlji i koji će prema tome također ostvariti što je Isus ostvario na Zemlji (Ivan 14:12)… koji će liječiti bolesne i odnositi svaku bolest ljudi, koji su duboko upućeni, puni snage i sposobni vidjeti što će Bog poslati na čovječanstvo… koji će vršiti čudesa kao što ih je On činio, budući Bog Osobno može djelovati u njima kroz Njegovog Duha kako bi motivirao ljude da vjeruju i vratio ih nazad prije nego je prekasno… Ali ovi događaji dobijaju malo pažnje od ljudi pošto, kako se smatraju nevjerojatnima, oni nisu javno obznanjeni… i pošto ništa Božansko-duhovno neće nikada sebe postaviti u centar pažnje protiv ljudske volje.

Božji protivnik će, međutim, djelovati na isti način prije Kraja tako što će koristiti njegovu snagu za obmanjujuće aktivnosti, za svakojaku vrstu obmanjujućih djela. I ova njegova aktivnost će privući pažnju. On će sebe očitovati i uvijek se pojavljivati kao anđeo svjetla, on će utjecati na gomile, on će ih nagnati da vjeruju što žele vidjeti, jer ova žudnja će mu osigurati temelj za izmišljena čudesa, za svakojaku vrstu pogreški… Ljudi koji za sebe stvaraju idole do izvjesnog opsega snabdjevaju Sotonu sa sredstvima kroz koja će onda on biti sposoban ostvariti učinak. I daleko je teže uvjeriti ljude da su oni pali žrtvom suparniku nego im ova priviđenja učiniti vjerojatnima… Jer Sotona se također brine da široke mase stanovništva to zamjete i rastuće više uživaju u čudesima lažnih Krista i lažnih proroka… u priviđenjima koja su djelomično neistinita, ali djelomično dolaze na vidjelo kroz samu volju ljudi, budući je takva opaka aktivnost ohrabrena od strane ljudske volje i pogrešnog vjerovanja… je onda više nije potrebno previše snage s njegove strane kako bi materijalizirao takva lažna čudesa.

Bog ne utječe na ljude na ovaj način, i Bog ne koristi one čije su misli tako zavedene da su nesposobni razlučiti između ispravnog i pogrešnog… On djeluje u tišini, On izljeva Njegovog Duha na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati na Njegove poduke i širiti Čistu Istinu od Boga, ali On neće nikada promicati postojeću zabludu niti ju još više poticati u ljudima, i ni jedno od uzvišenih i najviših bića neće nikada sebe izraziti tako što će pokušavati slaviti njihovo vlastito ime… Sotona, međutim, može uspostaviti sebe u djelima koja su bila sastavljena od strane ljudskih ruku sa potpuno pogrešnim stavom spram Boga… djela koja su naumljena osnažiti već postojeću pogrešku i koja su prema tome doista ispravna vrsta prebivališta za onoga koji jeste i ostati će otac laži i zabludâ (Ivan 8:44) sve dok on može sprovoditi njegov utjecaj… I ljudi su duhovno slijepi i ne prepoznaju njegovu odvratnu (ukletu) aktivnost… nego oni rastuće zatvaraju uho za Istinu, i prema tome će protivnik biti vrlo uspješan, jer vrijeme je Kraja.AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7389, 11 Kolovoz 1959

PRIVIĐENJA MARIJE… LAŽNI KRISTI I PROROCI …

POSLJEDNJE VRIJEME

(Matej 24:24) 

Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do Kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni promatrati samo ako obratite pažnju, će se ispuniti. A Ja Sam vam rekao, ‘Obratite pažnju na znakove koji prethode skorom Kraju…’‘Jer pojavit će se lažni kristi, i lažni proroci…’ Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano tako što će Ga se dovoditi u vezu sa priviđenjima koje je proizveo Moj protivnik (Sotona) kako bi zavarao one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti (prisvojiti) Božansko izvorište tih očitovanja. A jedna oznaka ove vrste priviđenja počiva u činjenici da ona sva potječu iz mjesta gdje je prikazana osobita pobožnost, gdje Isus Krist do izvjesnog opsega samo doprinosi spram proslavljivanja majke Božje, stoga je potonje (znači proslavljivanje majke Božje) motiv za jednu pojavu čija je namjera prisvojiti za sebe božansko porijeklo, i mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane majke Božje ona unatoč tome traži više počasti (slave) i priznavanja za sebe nego za Sina Božjeg.

Ovo je prvorazredna Sotonina smicalica koja je tako dobro zakamuflirana da je samo rijetko prepoznata kao protivnikova obmanjujuća zamisao, i koja će prema tome također više vjerojatno biti priznata nego činjenica da Isus Osobno govori ljudima, i kao rezultat On nije prepoznat u Njegovoj Riječi i tako je odbačen. Riječ Božja, koja dolazi direktno od gore, nije prepoznata od strane ljudi kao Očev glas; u drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju jednog zlog duha koji sebe očituje i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka, usprkos činjenici da se njegova riječ ne podudara sa čistom Riječju Božjom, budući on obećava ljudima dug život i blagostanje. A u takve riječi se puno radije vjeruje nego u Moju čistu Riječ od gore, koja predskazuje kraj perioda Spasenja i neprestano ih opominje da se pripreme za posljednje dane. Jer protivnički duh neće najaviti ove posljednje dane, on će zbuniti ljude tako što će im obećavati kako imaju još puno sretnih dana pred sobom samo ako obožavaju majku Božju, koja je od strane Mog protivnika korištena kako bi iza njezinih leđa sakrio lažna proročanstva, koja ljudima zvuče puno prikladnije nego Čista Istina od gore. Od glasnika Čiste Istine se, međutim, prave lažni kristi i lažni proroci, čak im se poriče istinitost njihovih predskazanja, jer za Čistom Istinom žudi samo nekolicina i ona je kao takva prepoznata jedino od strane njih.

Ali pažnja je na ovo već bila skrenuta u Svetim Pismima čime su bili upozoreni na lažne kriste i proroke… Ali gdje su, u tom slučaju, ljudi koji traže prave proroke ako poriču sve što im osigurava uvid u događaje posljednjih dana?… Oni rado slušaju kada se tvrdi kako je Kraj upitan, kada se poriče sve što je unaprijed najavljeno od strane Božjih glasnika kako bi se upozorili i opomenuli ljudi u posljednjim danima. Oni su lažni proroci koji ne žele prihvatiti Čistu Istinu i koji opet i iznova umiruju (zadovoljavaju) ljude osporavajući skori Kraj… Čak i ljudi koji Božju Ljubav smatraju nezdruživom sa činjenicom da On udara Zemlju sa sudovima neobične vrste i koji prema tome također pokušavaju utjecati na umove svojih bližnjih pripadaju tim lažnim prorocima, čak ako su oni dobre volje i također teže ka dobru. Ali njima nedostaje shvaćanje… znanje, do koje je etape duhovnog razvoja pristiglo čovječanstvo i zašto će Bog intervenirati kada je istekao posljednji rok podaren čovječanstvu za postignuće potpune zrelosti. Božja Ljubav je uvijek na djelu, čak ako vi ljudi to ne možete razumjeti, i Božja Ljubav opominje i upozorava ljude u dobro vrijeme i upućuje ih na ove neobične događaje, tako da će oni imati dovoljno vremena prilagoditi svoje živote na odgovarajući način, tako da će biti sposobni sebe opravdati u svako vrijeme ako ovi događaji iznenada preplave ljude.

I ove opomene i upozorenja će uvijek dolaziti od gore, to jest, Bog će kroz Duh adresirati one ljude koji su dobrovoljno prijemčivi za glas Duha. I tako je najčišća Istina prenešena na Zemlju, i ovi se glasnici nikad ne mogu smatrati lažnim prorocima, jer oni jedino predaju dalje ljudima Čistu Istinu od Boga. Činjenica da se ova predskazanja baš uvijek ne sviđaju ljudima njih ipak ne ovlašćuje da sve odbace kao laži i zablude i napadaju Istinu i sa njom proglašivače Istine kao lažne proroke… čovječanstvo na ni jedan drugi način ne može biti obaviješteno o onome što će se vrlo brzo dogoditi osim kroz Duh. Bog Osobno ne može podučiti ljude na ni jedan drugi način o posljednjim danima i Kraju nego kroz Njegovu Riječ. Tako ovi proglašivači neće naići na povjerenje (u smislu, ‘ljudi im neće vjerovati’), dok se vjerovanje podaruje ljudima koji svojim bližnjima proglašavaju dug život u blagostanju i govore o duhovnom preokretu u smislu povratka čovječanstva vjeri i Bogu… Oni se pretvaraju kako su sami spasitelji, koji odbacuju svako proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom kao anti-božansko, koji tako očekuju zemaljski napredak zajedno sa duhovnim uzlazom za čovječanstvo. Oni nanose štetu ljudima utoliko što ih lišavaju njihove odgovornosti (dužnosti) tvrdeći da je rad na unapređivanju duša nevažan i uvijek jedino postavljaju zemaljske interese u prvi plan, sve dok jednog dana na čovječanstvo neće nadoći Kraj i oni će biti pozvani položiti račune u potpunoj nezrelosti… sa rezultatom da nisu postigli ni najmanje nužan stupanj potreban za ulazak u kraljevstvo svjetla, i jedina sudbina otvorena za njih će biti obnovljeno prognanstvo u čvrstu materiju (Knjižica br. 44)… što je točno ono što Bog pokušava spriječiti sa Svojim predskazanjima kroz vidjeoce i proroke. Vi ljudi ne bi trebali provesti ove posljednje dane neodgovorno, trebali bi znati da vam nije podareno još puno vremena i da još možete dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme ako vjerujete i dobre ste volje… ako slušate proroke koje vam Božja Ljubav opet i iznova šalje da prođu vašim putem kako bi vas spasila od uništenja, od sudbine obnovljenog prognanstva u tvorevine Zemlje.   AMEN

Scroll to Top