O POSNOSTI

Bertha Dudde, br. 7401, 30 Kolovoz 1959

UMJERENOST… POSNOST…

Vi bi već od vaših ranih godina trebali živjeti umjerenim/skromnim životom, pošto bi vam onda bilo lakše prevladati materiju, vi onda ne bi čeznuli za zemaljskim uživanjima i ne bi vam bilo teško suzdržavati se od njih poradi duhovnog dobitka. Ali što je više potpaljena pohlepa za zemaljskim užitkom to će se duša više morati boriti protiv nje, jer njezine žudnje će uvijek spriječiti njezino stremljenje za duhovnim vrijednostima pošto ona zarobljava njezina osjetila i ona sebe ne mogu lako otkinuti od materijalnih stvari koje jedino osiguravaju tijelo sa osjećajem blagostanja ali koje jesu i ostat će štetne za dušu. Prema tome, doista je preporučljivo predložiti ljudima određenu količinu ‘posta’, ali taj post se jedino sastoji u ograničavanju svega za čim osjetila lakomo žude. Ljudskom biću nije u potpunosti zabranjeno uživati stvari, radi se jedino o tome da kroz neumjereno uživanje (ili ‘preobilje užitka’) on može sebi nanijeti štetu time što će sâma ta osjetila učiniti neprikladnim za primanje duhovnog znanja, dok ‘pobjednik’, netko tko može kontrolirati sebe i zadovoljan je sa malo, može lako biti otvoren za vlasništva duhovne prirode, pošto on više nije ometan materijom već ju je podredio kroz svoju volju. Posnost nikad ne može biti štetna već uvijek može biti korisna… dok je neumjerena količina uvijek štetna, i ni jedna osoba neće nikad doći u posjed duhovnih dobara koja jedino zadovoljava svoje tjelesne potrebe i ne može pronaći pravilnu mjeru.

Sve dok je čovjek u kontroli nad sobom samim od njega se također može očekivati da će sebe otvoriti za duhovni upliv, ako je, međutim, tijelu posvećena prevelika pažnja… što znači ispunjavanje svih žudnji… onda će čovjek sebe zatvoriti za duhovni upliv, pošto za obadvoje nema mogućnosti jer materija isključuje duh, jer dva različita carstva nude svoj udio i srce ne može reagirati na obadvoje istovremeno. Usprkos tome, ljudskom biću je bila podarena određena mjera, jer štogod tijelo treba za stalno postojanje čovjek može željeti i posjedovati… Ipak, što se ova mjera manje koristi to će biti veći probitak duše, utoliko što će ona primiti izobilje vlasništva, koja jedina vrijede, pošto su vječna i biti će prenešena u kraljevstvo, koje je jedino stvarno i u kojeg će duša ući kada sebe odvoji od svojeg tijela i prijeđe u kraljevstvo onostranog… Onda će ona primiti izobilno pošto je bila zadovoljna sa manje nego joj je bilo na raspolaganju na Zemlji… Onda ona više neće sebe morati ograničavati, primit će štogod poželi i primit će puno zadovoljstva u vječnosti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7736, 2 Studenog 1960

O UZDRŽAVANJU OD HRANE (ILI ‘UMJERENOSTI’) I ISPOSNIŠTVU


Što god vas motivira(lo) da prakticirate uzdržavanje od hrane… vi sa time ne bi trebali oslabiti vaše tijelo, jer Ja sam vam ga dao tako da vaša duša u njemu postigne savršenstvo/zrelost i vaša je dužnost održavati (po)sud(u) vaše duše sve dok živite na Zemlji…

Shvatit ćete kako je oslabljeno tijelo nesposobno ispuniti zadatak koji mu je bio određen sudbinom, i Ja zaista ne želim da sebe onesposobite za rad kojeg trebate ostvariti na Zemlji. Još k tome, niti vaš duhovni razvoj ne ovisi o samo-odricanju, o tome da vi vašem tijelu uskraćujete što mu je potrebno da ostane živo, što je blagotvorno da ostane zdravo.

Zemaljski život pred vas stavlja zahtjeve kojima morate udovoljiti kako bi bili korisni članovi zajednice… I za to vam je potrebna snaga, koju opetovano morate nadopunjavati tako što ćete opskrbiti vaše tijelo sa ispravnom količinom hrane i osvježenja… Međutim, vi ne smijete prekoračiti količinu, pošto to uistinu nije od koristi za vas… No vi isto tako ne bi trebali pustiti da tijelo gladuje i time/tako ga oslabiti… Jer to nije Moja volja, Koji sam vas stvorio u skladu sa prirodnim zakonom, to jest, Ja nisam bez razloga tijelo opskrbio sa funkcijama koje ga održavaju živim i pokretljivim, koliko daleko se to tiče Moje volje. Vi trebate poštovati Moju mudrost koja je stvorila ljudsko tijelo na ovaj način pošto je ono vama potrebno kao posuda za dušu u kojoj ona treba ispuniti/ostvariti svoj zemaljski zadatak: (koji je) postići potpunu zrelost za duhovno kraljevstvo…

Međutim, zapamtite poslušnost prirodnom zakonu, previše baš kao i premalo je pogrešno, vi trebate biti umjereni u svim stvarima i ne onesposobiti tijelo za njegov zadatak pretjeranim samo-odricanjem… baš kao što je, u suprotnom slučaju, svako pre-zadovoljavanje/popuštanje (tjelesnim porivima/apetitima) loše i može duhovno nanijeti štetu vašoj duši. I prema tome vi trebate jedino slušati prirodni zakon (= vašu prirodu, tj. ‘što vam tijelo poručuje’), živjeti jednostavan i skroman život i uvijek tražiti Moj blagoslov… I neće vam nanijeti nikakvu štetu, ništa neće utjecati na vaše duhovno sazrijevanje/usavršavanje, vaše tijelo neće postati prijevremeno slabo i čak ćete biti pošteđeni od bolesti, ako ne griješite protiv prirodnih zakona… ako također priznate duhovni zadatak vašeg tijela i pomognete mu održavajući ga zdravim i ne niječući mu što potrebuje za svoje postojanje…

I uvijek jedino molite da možete prepoznati pravilnu mjeru… da vaša ljubav prema tijelu ne bude veća od vaše ljubavi prema duši; molite da Ja uvijek dam vašem tijelu snagu da ostvari svoj zemaljski zadatak. I ako na ovaj način želite ostvariti Moju volju onda vas nikakva bolest više neće plašiti, jer onda ćete znati kako će čak to jedino pomoći u produhovljavanju tijela i duše…

Ali ne pokušavajte ostvariti ovo produhovljavanje posredstvom isposništva jer to proturječi prirodnom zakonu i može čak rezultirati u tome da se zdravo tijelo razboli, ali onda će to biti bolest koju ste sami sebi nanijeli. Prevladajte sve apetite koji ne pomažu u održavanju tijela (= u smislu, ‘koji ne krijepe vaše tijelo’)… borite se protiv njih, onda ćete živjeti na ispravan način i vaša duša će, također, biti sposobna potpuno sazrijeti…

Pa ipak svaka neumjerenost je nedostatak/škodi duši, jer određena količina duhovnog ponosa ili ambicije motivira čovjeka ostvariti nešto izvanredno u svrhu sazrijevanja/usavršavanja njegove duše. Ali baš kao što sam Ja stvorio tijelo tako vam ono mora služiti… što tijelo prirodno potražuje (= putem prirodnog zakona) ono također treba i dobiti… Onda će ono ostvariti svoj zadatak kao (po)sud(a) za dušu i pomoći joj postići zrelost, i tijelo će dobro iskoristiti vrijeme koje mu je Mojom voljom bilo određeno na Zemlji.

AMEN

Scroll to Top