RAZJAŠNJENJE U SVEZI PREHRANE

Bertha Dudde, br. 8041, 16 Studeni 1961

ZATRAŽENO RAZJAŠNJENJE U VEZI S PREHRANOM…

Ja želim prosvjetliti vaš duh ako to tražite od Mene: Dušin stvaran zadatak za vrijeme njezina života na Zemlji je postignuti potpunu zrelost, jer na početku njezinog zemaljskog postojanja su njezine supstance još više manje nezrele. Ona još treba smiriti mnoge instinkte koje je donijela sa sobom iz svojeg prethodnog utjelovljenja i uvijek će imati mogućnost tijekom svog zemaljskog života upokoriti ih, pod uvjetom da je njezina volja dobra i usmjerena ka Meni. Pri svemu tom, ona prolazi kroz sotonino carstvo, što znači da treba voditi neprestanu borbu koja traje sve dok živi na zemlji. Opet i iznova će doći u kontakt sa nezrelim supstancama, koje ona također konzumira u obliku hrane kako bi tijelo održavala u dobroj formi, i ove supstance također moraju biti produhovljene od strane duše, to jest, ona mora nastojati sve dovesti u pravilan red. Iz tog razloga će se te duhovne supstance sjediniti sa tijelom; one služe rastu i očuvanju onog što je duši bilo dano kao izvanjski pokrov, u kojem sama duša treba postići potpunu zrelost.

Duhovi, supstance sadržane u hrani, prema tome služe i na taj način se također polako uzdižu… bez obzira da li dolaze iz biljnog ili životinjskog carstva… Hrana koju tijelo potrebuje kao izdržavanje je također duhovna supstanca u procesu sazrijevanja, koja je ostvarila različite stupnjeve razvitka… Tijelo može također konzumirati nešto nezdravo, to jest, hranu koja i dalje sadrži mnoge nezrele duhovne supstance… koje onda mogu ne samo gnjaviti tijelo već također i dušu… i sebe očitovati u obliku bolesti… Međutim, snažna duša je u stanju postaviti ove nezrele supstance u red ali je ona morala već postići visoki stupanj duhovne zrelosti da bi mogla izvršiti iskupljujući utjecaj na i dalje nezrelu duhovnu supstancu. Ispravna priprema hrane prema tome može unaprijediti brže sazrijevanje tako što će eliminirati otrovne/pakosne duhovne supstance prije nego dođu u kontakt sa ljudskim tijelom. Jer sve duhovne supstance i dalje ograničene u stvaranju imaju nizak stupanj zrelosti ali one mogu biti iskupljene brže ako dobrovoljno služe ljudskom biću. Onda njihov put može biti skraćen, što je slučaj kada se tijelo podredi volji duše, kada  tijelo ne spriječava svjesnu težnju duše ka ostvarivanju savršenstva i kada te duhovne supstance također podržavaju dušu tako što sebe podređuju tijelu i na taj način sebi također dozvole biti produhovljene… Ali ovo se događa jedino ako je hrana koju tijelo konzumira čista, zdrava i od koristi za nastavak tjelesnog života. Jer jednom kada duša uspije u tome da tijelo učini usaglašenim/popustljivim time što će sebe podrediti volji duše, produhovljavanje tijela će se uskoro dogoditi, pod uvjetom da je duša sebe ujedinila sa duhom unutar sebe… i na taj način svjesno teži k duhovnom savršenstvu…

Ako, međutim, duša nema nikakve veze sa svojim duhom ona će sebi dozvoliti da tijelo vlada/odlučuje nad njom… to jest, sve neduhovne supstance njezina izvanskog pokrova će snažno prevladavati i kontrolirati dušu; u tom slučaju njezine misli i namjere će jedino težiti k tome da povećaju fizičko blagostanje a onda će visoki unos hrane i pića također spriječiti njezin duhovni razvitak.. Tijelo će konzumirati jedan višak neduhovnih supstanci koje će povući tijelo i dušu nadolje, jer onda će sve što je sotonske prirode sebe staviti u prvi plan i neće pronaći nikakvog otpora… time dovodeći u opasnost viši razvitak ako ne i sasvim ga onemogućavajući. I još jednom slijedi da je molitva za blagoslivljanjem sve prehrane najbolje sredstvo da bi se ova opasnost izbjegla… Ja mogu i hoću transformirati sve što je štetno za vašu dušu samo ako vi uvijek mislite na Mene prije nego jedete vašu hranu, koja će uvijek sadržavati više ili manje nezrele supstance, pošto je sve što prolazi kroz djela stvaranja i dalje zavezano za Zemlju bez obzira koji je stupanj razvitka moglo dosegnuti. Ja cijenim vašu volju da ostvarite savršenstvo na Zemlji, a vaša molitva za blagoslovom svega što konzumirate Mi dokazuje vašu volju i Ja ću tome uvijek udovoljiti. Međutim, ono što služi održavanju i rastu tijela ispunjava svoj stvarni zadatak… ono služi… I na taj način vi uvijek trebate gledati na konzumaciju hrane… Činjenica da se treba pridržavati određene umjerenosti, da vi ne trebate samo zadovljavati vaše fizičke žudnje, govori sama za sebe, jer onda ćete izbjeći opasnost da vaše tijelo bude proganjano od strane štetnih duhovnih supstanci… Vi ne trebate nikakvo posebno razjašnjenje u vezi s time koja hrana je za vas korisna a koja štetna, jer vaša volja da živite unutar Mojeg vječnog reda će vam također dati pravilan osjećaj u odabiru vaših obroka… i svaki može biti od koristi za vas, baš kao što vam svaki može naškoditi ako se ne pridržavate pravilne količine ili vas primitivne žudnje potpaljuju da ih zadovoljite. Jer morate znati da jedino vaša slobodna volja određuje do koje se mjere vi suprotstavljate kušnjama protivnika, neprijatelja vaše duše. I on će uvijek iskoristi sve ono što može biti od opasnosti za vas. On će u vama uzbuditi žudnje, on će iskoristiti tijelo da bi utjecao na vašu dušu i podložio je pritisku kad god mu je to moguće.

On sam je nesposoban prisiliti vas, baš kao što on nema direktni utjecaj na duhovnu supstancu koja je i dalje zavezana u materiji; ali on može vašu volju naginjati prema njemu ako prihvatite misli koje vam prenosi kroz žudnje i vi sami im udovoljite… bilo zadovoljavajući te žudnje ili time što ste nemarni u odabiru kao i u količini vaše hrane ili čak svjesno griješite protiv Mojeg reda koji vi, međutim, znate sasvim dobro i također ga možete vršiti sa dobrom voljom. Otud u određnom smislu vi doprinosite iskupljenju nezrelih supstanci unutar materije tako što konzumirate pravilnu količinu hrane i pića, pošto proces sazrijevanja ovih malih duhovnih supstanci uključuje njihovo služenje, i čim im omogućite ‘služiti’ vi im pomažete sazrijeti. Ja Osobno sam odredio funkciju ili obavezu služenja svakom djelu stvaranja, i ako sâmo ljudsko biće živi unutar božanskog reda ono neće nikad spriječiti viši razvoj duhova, u kojoj god formi oni i dalje bili zavezani… Jer Ja sam također stvorio ljudsko biće sa svim njegovim potrebama, i na njemu je uvijek biti umjeren i iskoristiti ono što sam mu  dodijelio u ljubavi i mudrosti. A svatko tko ne želi svijesno griješiti će također iskoristiti sve tvorevine koje Sam mu dodijelio, bez obzira na kojem duhovnom stupnju mogle biti, u skladu sa Mojim naumljenim redom…. I u sjedinjenju sa Mnom on će uvijek apelirati za Moj blagoslov i onda također doprinijeti činjenici da će i dalje nezrele duhovne supstance njegovog tijela baš kao i one koje tijelo konzumira za svoje održavanje biti vođene u pravilan red… da će one sazrijeti tijekom zemaljskog života u skladu sa Mojom voljom.

AMEN

Scroll to Top