PONOVNI SUSRET U ONOSTRANOM

Bertha Dudde, br. 4781, 14 Studeni 1949 

PONOVNI SUSRET U ONOSTRANOM U STANJU ZRELOSTI

U duhovnom kraljevstvu se one duše međusobno prepoznaju koje su na istom stupnju zrelosti (= duševnog savršenstva). Duše su na određenom stupnju zrelosti sposobne primiti Svjetlo, i također imaju sposobnost vidjeti duhovno (ili ‘na duhovan način’). Duše u mraku se ne mogu međusobno raspoznati čak iako su se međusobno poznavali na Zemlji. U onostranom će one biti u stanju dobro vidjeti druga bića i komunicirati sa njima, ali neće postojati mogućnost njihova prepoznavanja. Oni više nemaju iste fizičke karakteristike (vidi iznad, stranica 7, ‘Nebo i Pakao – 457’), a da bi se gledalo na duhovan način to zahtjeva više duševne zrelosti.

Ali duša koja je na Svjetlu može pronaći dušu koju je poznavala na Zemlji i pristupiti joj bez da od nje bude prepoznata. Iz tog razloga im svjetlosna duša može pomoći ali prerušena (= prekrivena), tako da zrake Svjetla koje izviru iz njihne prouzrokuju prisiljavajući utjecaj na nezrela bića (= duše na nižem stupnju savršenstva).

Prema tome, za te nezrele duše, koje su napustile Zemlju i ušle u duhovni svijet, ima duša koje su voljne pomoći, i one im prilaze pošto ih je ljubav povezivala kada su bili na ovoj Zemlji.

Ipak, te duše moraju sebe dobrovoljno otvoriti za takva naučavanja/školovanja i savjetovanja. Njima ispravan put može biti ukazan ali one same moraju odlučiti hodati tim putem. Međutim, ako su te duše (koje su se poznavale na Zemlji) na stupnju zrelosti gdje su oboje u stanju primiti Svjetlo, čak ako i različitog intenziteta, onda će one također posjedovati sposobnost duhovnog gledanja i međusobno će se prepoznati na njihovu neopisivu radost. Onda će one raditi zajedno na međusobnom podupiranju i naučavanju i jedno drugome će izraziti svoju ljubav, što će ih učiniti neizmjerno sretnima.

Susret u onostranom je prema tome sigurna činjenica, ali može uzeti dugo vremena prije nego duša uđe u svjetlosne sfere i ponovno sretne svoje voljene da bi shvatila kako su oni jako često bili blizu (nje) kao savjetnici i vodiči na putu prema gore.

To blaženstvo ponovnog susreta je neopisivo i kompenzira mnogo patnje koju su trebali izdržati prije nego su došli na Svjetlo. Ali gdjegod je duša pomognuta kroz njezinu ljubav tamo će i cilj također biti postignut, pošto je ljubav najsnažnija sila koja može pomoći neiskupljenoj duši, koja joj također osigurava ulazak u duhovno kraljevstvo, kraljevstvo svjetla i blaženstva. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5365, 15 Travanj 1964 

PONOVNI SUSRET U ONOSTRANOM… STUPANJ ZRELOSTI 

Biti će to neusporediv trenutak sreće kada duša napusti Zemlju i uđe u sfere svjetla gdje ništa nije ne-lijepo, gdje je duša okružena zračenjem blaženog svjetla, gdje prekrasna bića postoje i donose duši ljubav koja će ju skoro preplaviti.

Zrake svjetla su prilagođene zrelosti duše, i uvijek do stupnja koji će ju učiniti nezamislivo sretnom, ali nisu tako jake da bi uništile dušu koja još nije naviknuta na takvo svjetlo.

U beskrajnom svemirskom prostranstvu duša vidi najčudesnije kreacije, pošto je njezino duhovno oko sada sposobno gledati na duhovne kreacije, ne više materijalne, ipak ispred nje stvarne i u nikojem slučaju iluzije. Sred ove ljepote kojom se njezine oči naslađuju duša će pronaći svoje voljene koji su otišli prije nje u onom stupnju zrelosti u kojem su ih svjetlosne sfere mogle primiti.

Vi ne možete zamisliti blaženstvo takvog ponovnog susreta, ali u duhovnom kraljevstvu je duša u stanju primiti duboke utiske bez da umre, i svjesno doživjeti blaženstvo koje je Bog pripremio za nju. Duša će pjevati sa svim svojim srcem, i veličati zahvalnicom kada kraljevstvo svjetla postane njezina domovina, zažarena od ljubavi prema Ocu, Koji je za nju pripremio sva ta blaženstva.

Surađivati sa dušama koje su na istom stupnju zrelosti/savršenstva snaži njezinu snagu/moć i volju da bude aktivna, i duša će iskoristiti tu snagu/moć da pomogne dušama koje su još nezrele/nesavršene i daleko iza, da dosegnu isto blaženstvo. U milostivoj ljubavi ona će prihvatiti one koji su bili blizu njih na Zemlji i koji su i dalje u nižim sferama, koji su na Zemlji, kroz njihovu ne-vjeru i nedostatak ljubavi, za-ostali u njihovom duhovnom razvoju i stoga su u onostranom nesretni u mraku, ili na slabašnom svjetlu. Svjetlosna duša ih prepoznaje, ali ona neće biti prepoznata od njih kojima želi pomoći, i iz tog razloga oni često odbijaju njezinu podršku. Ali strpljenje i ljubav duše koja je na svjetlu, u stalnim naporima, za te duše, će konačno pri-dobiti njihovu naklonost/prihvaćanje.

Njihovo blaženstvo, koje oni primaju, kroz trajnu Božju ljubavnu silu, neusporedive kreacije kraljevstva svjetla, i suradnja sa bićima sa kojima su zajedno sjedinjeni u očaravajućoj ljubavi im daje neprestani poticaj ka iskupljujućoj aktivnosti, oni u tome za sebe pronalaze blaženstvo, oni daju što primaju. Oni pronalaze neprestano ispunjenje njihove čežnje za Bogom i ne mogu već žudjeti i druge učiniti isto tako sretnima.

Opisati vam veličanstvenost/raskoš kraljevstva svjetla je nemoguće, pošto jedino sazrela/usavršena duša može izdržati puninu svjetla i prema tome može razumjeti ovo blaženstvo o čemu još nesavršena duša nema razumijevanja.

Ali on može vjerovati u ovu stvar, da je u onostranom ponovni susret, da smrt nije kraj stvarnog života duše i da će te duše prepoznati jedna drugu kada su dosegnule određenu zrelost koju mnoge duše još ne posjeduju.

Tako da može uzeti dugo vremena za mnoge duše dok ne dožive sjedinjenje sa svojim voljenima. Ali čežnja za time je često poticaj za težnju nagore. Ova ljubavna sila je neprestano aktivna u dušama da pomognu onim dušama iz dubine do blaženog stanja, do ulaska u to kraljevstvo gdje ih okružuje zračeće svjetlo, gdje oni mogu vidjeti Boga, i gdje će svim njihovim mukama/nevoljama doći kraj.    AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6312, 15 Lipanj 1955

ZAJEDNIČKI SUSRET U ONOSTRANOM 

U duhovnom svijetu će se dogoditi ponovni susret (= ljudi koji su se poznavali na Zemlji, rodbina/najbliži, će se ponovno su-sresti u onostranom), čovječanstvo u to može biti sigurno. Ali da li će ili pak ne taj sastanak biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa/napuštanjaove Zemlje, (to) ovisi o stupnju zrelosti vaše duše baš kao (ili ‘a također’) i o zrelosti dušâ vaših voljenih. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena taj/takav duhovni uvid bi bio nemoguć (ili ‘takvo duhovno uočavanje bi bilo nemoguće’), on onda najprije treba biti postignut, što može uzeti jako dugo vremena.

Ne prije nego je postignut određeni stupanj zrelosti je duša u stanju uzeti/primati duhovne utiske. Sâma duša mora biti na Svjetlu, sa ciljem da bi mogla prepoznati tko joj prilazi, dok duša na nižem stupnju zrelosti zna da je okružena sa bićima koja ne može prepoznati sve dok nema mogućnost duhovnog gledanja.

Blaženstvo bića se sastoji u sposobnosti da sebe po-dijeli sa onima sa kojima je bila bliska za života na Zemlji. Prema tome, one duše koje su već u/na svjetlu će zbog svoje zrelosti uvijek doći/prići k svojima, bilo zbog izmjene/razmjene sa onima jednake duhovne zrelosti, ili da pomogne i dalje slabim dušama da dosegnu svjetlo.

Stoga, savršenije/zrelije duše će imati sposobnost prepoznati slabije (razvijene duše) ali ne obrnuto. Slabe duše trebaju biti stimulirane da se poboljšaju, ali ne smiju biti prisiljene na to (ili ‘ali ih se na to ne smije prisiljavati’). Ako bi svjetlosno biće (anđeo) prišlo slabijoj duši i od strane duše sa kojom se poznavao na Zemlji bude prepoznat, to bi uistinu bilo prisiljavajuće (= označavalo prisilu).

Prema tome, radost ponovnog susreta je dar milosti i (pre)dan (ili ‘dodjeljen’) zrelim dušama donosi neizrecivu radost. Takva duša će učiniti sve što je u njezinoj moći da pomogne ne-zrelim dušama da iskuse istu sreću. Te duše neprestano (tome) teže na naj-blagonakloniji način, i nikad ih ne prestaju stimulirati, iako su od njih (= od strane tih ne-zrelih duša) ne-prepoznate, u njihovoj prekrivci i nošnji. Žudnja za onima koji su bili blizu njih na Zemlji ih privlači. To je uistinu jako moćna privlačna sila.

Kada dođe trenutak prepoznavanja onda će te duše biti izuzetno sretne. Onda će prepoznati brigu koja im je najprije bila dana i na isti način će se brinuti o drugim dušama, koje venu/malakšu u mraku i pomoći će im na njihovom putu prema gore. Svaka duša je privučena ka onima sa kojima je jednom bila bliska dok je bila na Zemlji.

Dogodit će ponovni susret ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami postaviti/odrediti. Ako ste već na Zemlji postignuli ovo sigurno (ili ‘izvjesno’) znanje, onda ćete učiniti sve što je u vašoj moći da postignete taj stupanj zrelosti/savršenstva na Zemlji, koji vam dozvoljava ući u svjetlosne sfere. Onda ćete biti primljeni od strane onih koje volite koji su vas odmah u stanju prepoznati, ili možete doći u kontakt sa njima bez da vas prepoznaju i u njihovo ime (ili ‘umjesto njih’) započeti vaše iskupljujuće/spašavajuće djelovanje.

 Pobrinite se (= dobro pazite) da ne pređete na drugu stranu bez ikakvog (ili ‘i najmanjeg’) znanja. Pripazite da ste već pronašli Boga u Isusu Kristu tako da, Njime izbavljeni/otkupljeni, možete ući u duhovno carstvo.

Onda će vam taj ulazak pružiti sreću kroz radost ponovnog (su)sretanja. Ali ako sami niste postignuli njegovu zrelost na Zemlji onda ćete morati čekati dugo vremena, pošto se sve može dogoditi jedino unutar zakonskog reda. Sloboda vaše volje mora biti poštovana u duhovnom kraljevstvu, tako da jednog dana možete biti uvelike blagoslovljeni/blaženi.  AMEN

Scroll to Top