RAZMIŠLJAJTE O SMRTI

Bertha Dudde, br. 6625, 18 Kolovoz 1956

RAZMIŠLJAJTE O ONOME ŠTO VAS OČEKUJE NAKON SMRTI

Jednog dana ćete odložiti vaše zemaljsko tijelo i vaša duša će dobiti drugo obitavalište. Nitko ne može izbjeći ovoj sudbini. Svatko mora sa sigurnošću očekivati svoju smrt. Isto tako znate da je vaš boravak na Zemlji ograničen i da se nitko ne može boriti protiv tjelesne smrti kada dođe njezino vrijeme.

Ali bez obzira na ovu neminovnost, vi živite vaš život na ovoj Zemlji kao da on nikada neće završiti. Neprestano se zaokupljate izradom planova za budućnost, a da u stvari i ne znate da li će ta ‘budućnost’ ikada doći. Na to (da će sutrašnji dan doći) ne možete računati, vi pouzdano znate samo jedno, da ste uposleni (busy) i da radite jedino za ovaj kratkotrajan život na Zemlji, život koji neće vječno trajati. Međutim, (kada taj život prestane) vi osobno nećete nestati. Vaša duša ostaje živa čak i nakon fizičke smrti a vaša duša je vaše pravo/stvarno ‘ja’. Tako da za ‘vas’ u stvari ne postoji smrt (ili ‘nema smrti’), jedino promjena vašeg obitavališta.

Mudro ćete učiniti ako o ovome najozbiljnije razmislite. Ako bi brinuli o tome da li će vas vaše obitavalište/stanište u budućnosti činiti sretnim, na taj način bi se vaša briga protezala i na vrijeme kada više ne budete hodali po ovoj Zemlji, na nastavak vašeg života sa druge strane koji će, međutim, biti uređen u skladu sa vašim ovozemaljskim životom.  

Kada bi u to vjerovali onda bi zasigurno bili marljiviji (ili ‘ustrajniji’). Što više marite/brinete za vaše tijelo to ste manje sigurni (ili ‘uvjereni’) u nastavak vašeg života (ili ‘u to kako i nakon smrti nastavljate živjeti’). Ali vama se dokaz o tome (da čovjek živi i nakon smrti) ne smije dati jer vašu zemaljsku šetnju ne smije određivati strah (ili ‘jer čovjekova djela za života na zemlji ne smiju biti određena sa strahom’). Dok bi svaki dokaz o nastavku života nakon smrti, za vas vas koji svojevoljno ne težite prema gore, bio poput buđenja.

Drugi imaju u sebi tu sigurnost, vjeruju pošto teže prema gore. Ali težnja, bilo kako bilo, koja se rađa iz straha ne može voditi u savršenstvo. I baš zbog stoga vam se ne smije (ili ‘ne može’) dokazivati da život ne prestaje nakon smrti. Ali ljudi, koji su iskreni i koji uvijek čine ono što je dobro, mogu za sebe probuditi tu vjeru.

Ljudi se sve jasnije upozoravaju kako je ono što tako visoko cijene prolazno. Kada ljudi budu iščupani iz života (misli se na preranu smrt, ‘u najboljim/srednjim godinama’), svaki čovjek bi iz toga mogao naučiti kako bi na svoj život trebao gledati kao na dar koji mu svakog trenutka može biti oduzet. I jednostavno bi trebao pratiti nadolazeće misli u trenucima iznenadne smrti njegova bližnjeg. On bi umrlog/preminulog trebao slijediti u beskonačno. On bi se samo češće trebao zaokupiti sa onim koji u stvari nije umro već je samo promijenio svoje obitavalište. I uistinu, biti će onih u duhovnom kraljevstvu koji će (tada) ispružiti svoje ruke te ga privući k sebi.

Ali čak i ako čovjek nije u potpunosti siguran glede budućeg života, on ipak mora uzeti u obzir tu mogućnost, te o njoj opetovano razmišljati prilikom smrti svojeg bližnjeg. Nakon toga se mora pitati kakva bi bila njegova sudbina kada bi on sam bio iznenada pozvan sa ovog svijeta.

Sve dok čovjek ne bude mogao dokazati da postoji nastavak života nakon smrti, a dokazati tako nešto neće nikad biti moguće, on će uvijek brinuti. On nikad neće zažaliti zbog toga što se na Zemlji zaokupljao ne samo sa svojim tijelom već također i sa dušom, stoga skupljajući duhovna bogatstva na Zemlji, koja će mu pomoći na njegovom putu prema gore u duhovnom carstvu.

Onda će duša ubrati ono što je čovjek na Zemlji posadio i blagoslovljena je ona duša koja se, na Zemlji, osigurala/pobrinula za vječnost. 

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2912, 6 Listopad 1943

RAZMIŠLJAJTE O SMRTI

Razmišljajte o satu (ili ‘trenutku’) vaše smrti i pitajte se koliko dobro ste se pripremili (ili ‘koliko ste spremni’) za Vječnost. Uzmite u obzir vaš odnos prema Bogu (ili ‘sa Bogom’) i u kojoj mjeri/na koji način ste iskoristili talent kojeg vam je On, za života na Zemlji, dao na korištenje. Zapitajte se da li bi mogli stajati ispred Božjeg suda, i da li je vaš zemaljski život pravedan u očima Božjim, da li ste ukazivali/iskazivali ljubav, i da li ste spremni u bilo koji čas napustiti Zemlju bez straha što ćete svoje račune morati položiti Bogu.

Razmislite o tome, vaša snaga nestaje/prestaje sa smrću. Ako napustite ovu Zemlju još nerazvijene duše, vašom vlastitom snagom nećete moći učiniti ništa. Zapitajte sebe da li ste toliko zadovoljni da bi ovu zemlju mogli napustiti u miru. Budite jako samo-kritični (ili ‘vježbajte snažnu samo-kritiku’). Težite vlastitom usavršavanju. Iskoristite svaki vaš dan, jer dok li god ste na Zemlji i dalje imate priliku učiniti puno. I dalje imate priliku pročistiti svoje ‘ja’, jer vama je dana mogućnost (ili ‘snaga’) da to neprestano činite kroz djela Ljubavi.

Sjetite se smrti (ili ‘razmišljajte o tome da jednog dana morate umrijeti’) i spoznajte (u sebi) da vi, kao slabašna/nemoćna stvorenja, ne možete odgoditi smrt ni za jedan sat ako je Bog odlučio vrijeme vašeg umiranja. Molite se iskreno/usrdno za Božju milosrdnost, za Njegovu milostivost, i za Njegovu podršku, koje će vam On (i) dati u Svojoj Ljubavi. A sa Svojom Ljubavlju će vam također dati i snagu koja će vam osigurati uzašće.

Ne ispuštajte vaš cilj iz vida tako da se nakon što ovaj zemaljski život završi možete probuditi u Vječni Život. Živite u skladu sa tim ciljem, ispunjavajte Božju volju i uvijek mislite kako bi svaki dan mogao biti vaš posljednji dan na Zemlji. Na ovaj način se možete pripremiti. Onda (tako pripremljeni) možete živjeti savjesno (ili ‘svijesno’) i ući bez straha u to Kraljevstvo Mira, vašu istinsku domovinu. 

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7458, 18 Studeni 1959

RAZMIŠLJAJTE ČESTO O TRENUTKU UMIRANJA

Reći ću vam jedno, svakog dana se preostalo vrijeme (vašeg života na ovoj zemlji) skraćuje, vrijeme milosti, kada možete raditi i stvarati po vlastitoj volji, će uskoro biti završeno. Zato sva vaša djela i ostvarenja moraju uvijek i jedino biti za spasenje (ili ‘usmjerena ka spasenju’) vaše duše, vi morate jedino o tome razmišljati, stvari od ovog svijeta (ili ‘svjetovne stvari’) morate ostaviti iza sebe. Jer, kada se brinete za spasenje vaše duše sve što vam je (ili ‘će vam biti’) potrebno, će vam biti dano, isto će te primiti bez vaših vlastitih napora. Način na koji trenutno/sada živite, razmišljajući samo o zemaljskim stvarima a ne o činjenici da će vaš život uskoro završiti, uvelike ugrožava spasenje vaše duše.

Vaš životni stav je pogrešan, razmišljate samo o dobrobiti vašeg tijela. A čak i ako se pred svijetom predstavljate kao Kršćani vi ne živite sa Kristom, Koji želi biti i ostati vaša vječna radost, i Koji se sa vama može ujediniti jedino ako živite u Ljubavi.

Vi previše živite u ljubavi prema sebi jer sve o čemu razmišljate je kako unaprijediti vaš životni standard. Previše težite tome da udovoljite svome tijelu. A da li razmišljate o potrebama vaše duše, i njezinom napretku (ili ‘blagostanju’)? Vi znate da na ovoj Zemlji nećete ostati vječno, da možete biti ‘pozvani’ već sutra. Što vas čeka sa druge strane (u duhovnom svijetu) ovisi o stanju vaše duše.

Jer sve što tijelo posjeduje (ili ‘sve tjelesno’) je prolazno, i čovjek to mora ostaviti iza sebe u svijetu (kada bude napuštao ovaj svijet). Prema tome, svaki napor koji se tiče samo tijela je uzaludan. A duša, međutim, stoji siromašna i bijedna na kapijama vječnosti.

Ljudi bi trebali više razmišljati o stanju svoje duše, razmišljati više o trenutku svoje smrti, i vjerovati kako će vrijeme milosti, koje im je bilo dano tako da se mogu promijeniti, uskoro proći.

Svaki dan može vašoj duši donijeti bogatstava samo ako ga živite na ispravan način, kada činite djela ljubavi, (kada) zračite ljubav i dobrotu prema vašem bližnjem, (kada) pomažete tamo gdje je pomoć potrebna. Kada se u molitvi ujedinite sa vašim Ocem u vječnosti, i kada obnovite pravu vezu sa Njime kao dijete sa Ocem.

To ne mora biti žrtva. Zasigurno možete živjeti bogobojazan život (ili ‘život koji se Bogu sviđa’), ali morate češće misliti o Njemu, a ne isključivo na stvari od ovog svijeta. Morate uvijek imati na umu kako je sve što vam ovaj svijet nudi prolazno. Ali da bi od Boga primili nešto što možete zvati (ili ‘što se može nazvati’) duhovnim blagom, vi se morate ujediniti sa Njime i ostati (tako) ujedinjeni kroz molitvu i djela ljubavi.

Od vas se ne traži previše, ali vi ćete bez ovog intimnog kontakta uvijek biti siromašni dok će vaša duša, u vremenu vaše smrti, biti u jadnom stanju. Ipak, ništa vam se ne može dati što sami ne postignete/ostvarite. Stoga vas se jedino može upozoriti i savjetovati da kroz ovaj život ne idete bez razmišljanja, već da uvijek razmišljate o trenutku vaše smrti kada ćete morati dati izvještaj o tome kako ste živjeli vaš zemaljski život, za dobrobit vaše duše.

Razmišljajte o usavršavanju vaše duše i težite k tome, i uvijek će te primiti pomoć, (samo) ako Bogu ukažete kako Mu iskreno želite prići, i onda zauvijek ostati sa Njime. Tada će se vaša duša pokazati dostojnom.

AMEN

Scroll to Top