Izaija 53:4,5 nema nikakav uvjet- dojmovi s Biblijske poduke “Iz 53:4,5 kroz oči velikih slugu”

‘…i samo želim reći da ja sve više usvajam u srce da je iscjeljenje milosni dar, da Izaija 53:4,5 nema nikakav uvjet jer je to dar i da to nama pripada, jer kaže da je umro za sve nas dok smo još grešni bili, prema tome tu je amen za vijeke vjekova i to je jedina istina i ja više neću prihvaćati laž nikakvu izvana kao istinu’

Klara

Scroll to Top