Nakon 8.og predavanja Promocije knjižice br.63 „Vjera oživljena kroz Ljubav“

Wooooooowww!!

Dragi moj Apostole i učitelju u Kristu Isusu.

Nakon jučerašnjeg Bogo-služja, ne mogu a da se ne javim i zahvalim tebi i Isusu na toj silnoj Riječi koja je tekla iz tvojih usta…

Svako Bogo-služije je velika milost i uvijek silno, a večerašnje je bilo ono kad ti kažeš a ja se potpuno slažem ono Wooooooooow!!!

Dok si propovijedao, naDuhnut u Sili, mene je više puta tokom propovijedi opralo, ispunilo i ohrabrila Riječ, na svim razinama.

Od srca ti hvala na tome i svemu sšto ti činiš za sve nas, stado Kristovo koji postajemo očigledno svaki dan sve bolji i silniji za Kraljevstvo Božje i protivnik nam ne može ništa više, jer imamo najbolji nauk koji sam ja do sada igdje čuo i primio… Hvala Isusu na Čistoj Istini i na poslanju tvome…

Ja ne znam kako su to oni u dvorani “preživjeli”, ali mene je preko zooma i to dobro doticalo, svaka Riječ i Sila Duha Svetoga koja je bila prisutna…

To sam ti morao napisati jer vidiš da nakon noćne smjene ne mogu ni spavati koliko je to bilo dinamitno…

Volim vas sve i zahvalan sam Isusu i tebi što sam dio NDE i Misije “Čiste Istine”…

Neka te Isus preblagoslovi u svemu što i hoće.

Isus <3

Darko

Scroll to Top