Toliko sam žedan vaše Ljubavi mili Moji… Sve sam dao da bih ju dobio nazad… Iskustvo sa Križa… sa Seminara “Krštenje u Duhu Svetom i Vatri.

Hej Lorice

Na srcu mi je samo kratko podijeliti što sam danas iskusila u kontaktu s Isusom na Seminaru… 

Za vrijeme propovijedi najviše sam žudjela da me raspne skupa s Njime na Križ… žudjela sam da mi pokaže kako je Njemu kad ja ljubim nešto pored Njega Samoga… molila Ga da raspne moje tijelo, moje požude i strasti koje me odvajaju od Njega… i tijekom propovijedi me stvarno raspeo… tijelo mi je bilo ukočeno potpuno u obliku Njegovog Križa nepomično… Na momente mi se otvorilo duhovno oko pa sam vidjela kao neke lance koji su Mu bili oko ruka kao da su bile na mojima i kao da mi je pokazivao kako me oslobodio, kako su lanci na Njemu… mogla sam osjetiti kako Mu ljubim izmučena krvava stopala i kako je ta krv najljepši miris kojeg čovjek ikada može osjetiti…

Kasnije kad je završila propovijed se nastavilo na način da sam osjećala ogromnu neljudsku žeđ… kao da je Njegovo Prisustvo otišlo od Mene i sve što je bilo bila je pustinja s toliko puno žeđi, neljudske žeđi i dolazilo mi je govoriti: “Žedan sam, toliko sam žedan, i opet, tako sam žedan”… kao da ta žeđ nema kraja… “Toliko sam žedan vaše Ljubavi djeco Moja…”

I sad kad sam došla doma mi je rekao:

“Žedan sam dijete Moje tebe i tvoje Ljubavi u još većoj mjeri.

Moja je žeđ za vama neugasiva djeco Moja. Kad biste znali koliko vas žudim kao najljubljenije svoje. Toliko sam žedan posjedovati vas potpuno. Toliko sam žedan vaše Ljubavi mili moji… Sve sam dao da bih ju dobio nazad… Toliko sam vas čekao da mi se vratite… vi ne možete shvatiti dubinu Moje Ljubavi i Čežnje za vama Moja Najljubljenija djeco… Vi ne možete shvatiti koliko jedan Otac žudi svu Ljubav svog djeteta…

Ja sam tako pun Veselja što Mi se vraćate nazad… a shvaćat ćete to sve više što više vaša čežnja za Mnom bude rasla iako Me nikada do kraja nećete moći voljeti kao što Ja Volim vas.”

Eto, ne znam što bih rekla osim da mi je neshvatljiva Njegova Ljubav…

Nemam komentara.

Tanja

Scroll to Top