Jednom kada čovjek dođe u kontakt sa Objavama Čiste Istine, pitanje koje se njemu skoro uvijek nameće samo od sebe, jeste ovo: “Čemu potreba da se naš Otac Nebeski nanovo oglašava, tj. zašto je nužno da On iznova progovara i šalje na Zemlju Svoju Istinu kada je On već to napravio u prošlosti, pri čemu se dakle misli na Sveta Pisma Starog i Novog Zavjeta, ili Bibliju?!”

Ovo je pitanje, mora se priznati, sasvim na mjestu, i osobno mislim da bi ga u svoj iskrenosti trebao sebi postaviti svaki istinski Kršćanin jednom kada se nađe u takvoj i sličnim situacijama.

Ja ću sada ukratko odgovoriti na ovo pitanje na jedan logičan i praktičan način, uz molitvu da će prilikom toga svaki istinski tražitelj Istine spoznati koliku nam je veliku milost ukazao te i dalje ukazuje naš voljeni Otac Nebeski svaki puta kada nam se direktno obraća i prilikom toga, bilo ispočetka bilo po prvi puta, objavljuje sa nebesa najčišću Istinu!

Ovdje sam namjerno iskoristio izraze ‘ispočetka’ te ‘po prvi puta’, naime, izraz ‘ispočetka’ ukazuje da je Istina VEĆ bila objavljena ranije, no da se u međuvremenu ona bilo izgubila bilo iskrivila ili pak onečistila, što se sve naravno moglo i može dogoditi nesvjesno ili pak svjesno, no u krajnjem rezultatu nama koji sa njom dolazimo u kontakt to je praktično svejedno ako je ona doista bila izgubljena ili je pak doživjela izmjene.

U takvom jednom slučaju, vrlo je lako razumljivo, pojavila bi se potreba da se ISTA Istina koja je već jednom bila objavljena i zapisana, objavi ispočetka, naravno, ako čovjek razumije da ta Istina jeste bila i da jeste ostala važna za naš duševni razvoj.

Izraz ‘po prvi puta’ ukazuje pak da se ljudima daje na uvid nešto novo, nešto o čemu oni do tada, recimo iz lako razumljivog razloga da za to nisu bili dovoljno zreli, nisu čuli nikada ili im je pak to jedino bilo spomenuto u vrlo kratkim crtama.

Najavu za takvu jednu Božansku intervenciju nalazimo u Riječima samog Gospoda u Ivanu pogl. 16, stihovi 12 i 13, gdje čitamo kako Isus ovako objašnjava Svojim učenicima:

‘Ja vam imam još mnogo toga za reći, ali vi sada to još ne možete podnijeti (u smislu, sada još to ne možete dokučiti), ali kada dođe On, Duh Istine, on će vas uvoditi u SVU ISTINU.’

Sasvim je logično i lako razumljivo kako naš Bog i Otac, Koji je u Sebi sâma Mudrost, ima u Svojoj riznici pohranjena neiscrpna blaga mudrosti baš kao što je logično i lako razumljivo da ih On nama nije mogao onda, a niti sada može dati odjednom već postepeno kako mi sami sve više i više sazrijevamo u duši i time bivamo sposobni sve više i više razumjeti, tj. dokučiti tu Božansku Mudrost.

Istinu upravo rečenog možemo naravno promatrati svugdje oko sebe samo ako obratimo pažnju na odnos prirodnih roditelja spram njihove djece, ili pak ako promotrimo cijelu strukturu i organizaciju obrazovanja, u oba slučaja djeci i kasnije mladeži se daje ili objavljuje progresivno sve dublje i dublje znanje, i to kako oni najprije mentalno i emotivno sazrijevaju.

Ovo je toliko očito da jedva zahtjeva daljnje objašnjenje, no kada dođete u kontakt sa tim novim mudrostima tj. Istinama, onda će vjerujem svima biti sasvim jasno koliko li je veliko obilje Mudrosti Božje i koliko li smo mi spoznali samo jedan njezin mali dijelić tj. ne više od jedne kapi iz tog nepreglednog oceana Božanskih predivnih Istina.

Posebice će ovdje biti upečatljivo znanje o Prvom Božjem Stvaranju, padu Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela, te Božjem Planu Spasenja za vječnost (nalazi se u sekciji ‘Podučit ću vas o svemu…’), u što je uključeno nešto što mimo ovog znanja čovjek ne može znati i otud na to ne obraća pažnju na svoju priličnu štetu, a to je neprocjenjiva važnost našeg zemaljskog života te njegova svrha i način kako se ona može i treba ostvariti.

***

Na glavnom meniju postoji 5 sekcija koje sadržavaju Objave kroz koje je ispunjeno 5 obećanja iz Evanđelja po Ivanu glede budućeg djelovanja Svetog Božjeg Duha u Crkvi, dakle:

1. Uvest će vas u svu Istinu (Ivan 16:13)

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvijetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

2. Podučit će vas o svemu (Ivan 14:26)

Kao što sam rekao iznad, postoji jako, jako, jako puno stvari koje su ljudima nepoznate ili ih uopće ne razumiju, a od važnosti su za njihov duševni napredak. Ove Božanske Objave to rješavaju na jedan divan način, najprije se ta pitanja odgovaraju u svoj jasnoći  i nadalje, daje se način na koji sami možemo stupiti u kontakt sa Vječnim Izvorom Mudrosti te onda pitati pitanja i dobiti potrebne odgovore.

3. Podsjetit će vas na sve što Je rekao (Ivan 14:26)

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

4. Navjestit će vam buduće događaje (Ivan 16:13)

Da su sve buduće stvari bile navještene, onda ne bi bilo potrebe za ovakvom rečenicom, no kako nisu, tj. kako je bilo u Božjem Planu dati dodatne informacije, onda je sasvim sigurno u ove Posljednje Dane od velike važnosti i primiti takvu informaciju, a ona je u svoj ljepoti i jasnoći dana kroz ovo tijelo Otkrovenja; u ovoj sekciji ima 11 Knjižica, poredanih kronološkim redom, koje prate razvoj događaja od vremena u kojem se sada nalazimo pa sve do Nove Zemlje i početka novog perioda iskupljenja.

5. Govorit će vam o Ocu otvoreno (Ivan 16:25)

Meni osobno je ovo najdraži dio ispunjenja, jer Objave Čiste Istine na jednostavan i lako razumljiv način približavaju Nebeskog Oca Njegovim živim tvorevinama, ili Njegovoj djeci ako su oni to već postali, i na taj način omogućavaju čovjeku da Ga upoznaju u svoj Njegovoj ljepoti i da Ga nauče ljubiti i tako ostvare krajnji cilj koji je sjedinjenje sa Njime u Isusu Kristu u Ljubavi, kako i glasi Isusova molitva iz Ivana 17:21-23, 26; poražavajuće je vidjeti koliko veliki broj vjernika ne poznaje svog Oca Nebeskog; nitko tko je čitao Knjižicu ‘Oče naš…’ sa otvorenim srcem neće više biti ista osoba, a ja uvijek svima kažem: ‘Svi vaši problemi i neuspjesi vezani su na jedno: vi ne poznajete vašeg Oca Nebeskog! ‘

Moja je molitva da ovaj milosrdan izljev Očeve Ljubavi u obliku svjetla Čiste Istine, ogrije, obasja te pročisti i vaša srca i posluži vam veličanstveno na vašem putu k Očevoj Kući … tj. k najvišim nebesima gdje Božja Djeca žive u neposrednoj blizini njihova Oca i Stvoritelja prisutnog u Isusu Kristu, te zajedno sa Njime rade i stvaraju u blaženstvu, snazi i svjetlu!

Lorens Novosel 

Scroll to Top