AKO KAŽETE OVOJ GORI… (MK 11:23)

Bertha Dudde, br. 3717, 18 Ožujak 1946

ŽIVA VJERA I NJEZINA SNAGA…

(Marko 11:23)

Živa vjera može pomicati planine… Ovo je za vas samo fraza pošto vi još niste stavili na probu snagu vjere i time ne znate njezinu učinkovitost, vi ne znate da vrloduboko vjerno ljudsko biće raspolaže sa Mojom snagom i prema tome je za njega sve moguće. Međutim, koliko duboka ova vjera treba biti kako bi postigla sve što ljudsko biće želi?… Kako bi posjedovao takvu snagu vjere veza ljudskog bića sa Mnom mora biti tako srdačna (iskrena) da se on više ne osjeća poput jednog pojedinačnog bića nego kao jedan nerazdvojiv dio Mene koji je prožet (ispunjen) od strane snage koja potječe od Mene. On mora uvijek i zauvijek Mene osjećati blizu njega, on je morao postati tako siguran u Moje prisustvo da on misli, govori i ponaša se u ovom uvjerenju. I budući Me on priznaje kao vrhovnu Ljubav, Mudrost i Svemoć, budući je ovo vjerovanje prema tome postalo čvrsto uvjerenje on ne postavlja granice Mojoj aktivnosti i time nikakvog ograničenja isto tako ne postoji za njega, budući on osjeća za sebe kako je dio Mene Osobno i ispunjen sa Mojom snagom. Vjera poput ove ostvaruje sve i time također stvari koje leže iznad ljudske sposobnosti. Onda će on biti sposoban činiti čudesa a ipak ona su samo prirodni procesi ljudskog bića koji je kakav bi trebao biti na Zemlji, koji je postigao njegov cilj i postavio njegovu dušu u stanje zrelosti koja je blizu njegovu izvornu stanju. Takva čvrsta vjera zahtjeva totalnu privrženost (posvećenje) Meni, kompletno razdvajanje od zemaljskih stvari, ona zahtjeva sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav… Jedino neprestano s Ljubavlju aktivna osoba može imati takvu čvrstu i vrloduboku vjeru, jer najprije se moralo dogoditi sjedinjenje sa Mnom prije nego će se osoba osjećati blizu Meni da Moje prisustvo garantira da je svaka akcija sukladna Mojoj volji. Snaga Ljubavi koja teče ka njemu usljed njegove Ljubavi-prepune aktivnosti mora pojačati njegovu vjeru budući ona daje svjedočenje o Meni i Mojem prisustvu, i svatko tko Me može osjetiti u sebi i pored njega također zna da se on neće nikada zanavijeke opet rastaviti od Mene, da se on također može nekažnjeno okoristiti Mojom snagom budući je to Moja vlastita volja da bi on trebao stupiti na snagu namjesto Mene kako bi dokazao snagu vjere i Ljubavi njegovim bližnjim ljudskim bićima, kako bi svjedočio o Mojoj Ljubavi i svemoći koja time osigurava snagu živoj tvorevini čija je priroda promjenjena u Ljubav. 

Vjera će pomaknuti planine… Vi bi svi trebali steći ovu vrloduboku vjeru i vi bi, također, bili sposobni postići bilo što na ovoj Zemlji… Najprije sebe oblikujte u Ljubav, onda će vaša vjera također narasti i postati živa vjera, to jest, ona će biti sposobna postati aktivna, dok vjera bez Ljubavi ostaje beživotna vjera, vjera jedino u skladu sa riječi ali kojoj nedostaje sve snage. Riječi… ‘ja vjerujem…’ nisu dovoljne da bi potaknule Moje djelovanje kroz vas, jer vi morate biti sposobni uistinu vjerovati u vašem srcu, i ova živa vjera je jedino moguća kroz neprestanu aktivnost Ljubavi kroz koju vi primate snagu od Mene kako bi bili učinkoviti i čak izveli prividno nemoguće. Vrloduboka vjera postiže sve… Unatoč tome, ona potrebuje Moje prisustvo i vi ovo možete osigurati jedino kroz Ljubavi-punu aktivnost… Otud, Ljubav dolazi prva, i ako vam nedostaje Ljubavi, vama također nedostaje vjere, bez obzira koliko opetovano vi pokušali osigurati vašu vjeru kroz riječi. Tako sada možete raumjeti zašto Ja nastavljam propovjedati Ljubav, zašto Ja šaljem Moje učenike u svijet kako bi raširili Moje Evanđelje Ljubavi. To je zasigurno moguće za vas da intelektualno postignete vjeru u Silu Koja je iznimno milostiva, moćna i mudra, ipak vi možete jedino ući u kontakt sa ovom Silom kroz aktivnost Ljubavi (1 Ivanova 4:16 + Ivan 15:1-17), jedino onda će ova vjera steći značaj (ili ‘povećati izražajnost’), jer jedino onda ćete vi biti sposobni raspolagati Mojom snagom i, u snažnoj vjeri u Mene,  dopustiti joj da postane učinkovita, kao što Sam vam obećao.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3724, 24 Ožujak 1946

SNAGA VOLJE… SILA I MOĆ…


Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, i sve se mora podrediti Mojoj volji. Svatko tko Mi se suprotstavlja odbacuje snagu svojom vlastitom voljom, tj. on odbija prihvatiti Moju snagu i prema tome je nesavršen. Ali svatko tko sebe dobrovoljno podredi Mojoj volji će primiti Moju snagu bez ograničenja i biti će sposoban raditi poput Mene u savršenstvu. Otud omjer snage duhovnog bića zavisi o Mojoj volji i njezinu ispunjenju, i ljudsko biće na Zemlji će prema tome biti izuzetno moćno i snažno i koristiti njegovu snagu da bi ostvario iznimna postignuća ako on sebe potpuno prilagodi Mojoj volji, time totalno podredi njegovu volju Mojoj. Onda će njegova svaka akcija korespondirati sa Mojom vječnom voljom, onda njegov udio na Zemlji neće biti niti nesklad niti nedostatak snage, nego će stajati sred Mojeg zračenja snage i biti će sposoban djelovati bez ograničenja u svakom pravcu ali jedino onoliko koliko to korespondira sa Mojom voljom. Moja snaga nije na njegovu raspolaganju za nečasnu aktivnost, kako će ona trenutno napustiti osobu koja iskorači van Moje volje. Međutim, jednom kada je ljudsko biće ušlo u Moj vječni red, jednom kada je on prisvojio Moju volju kao njegovu vlastitu, za njega neće biti moguće nanovo povratiti se u pogrešnu žudnju, jer jednom kada snaga teče kroz njega ona će ga osloboditi od sile koja se suprotstavlja Mojoj volji i pokušava privući svaku dušu ka sebi. Onda više neće biti moguće koristiti snagu za akcije koje se protive Mojoj volji, budući će ga Moja snaga obaviti i on će biti trajno povezan sa Mnom, on je postigao njegov zemaljski baš kao i vječni cilj. Nebo i Zemlja su podređeni Mojoj volji… I ništa se ne može promijeniti protivno Mojoj volji… ali za vrijeme trajanja ovog života na Zemlji Ja ću dozvoliti ljudskom biću kompletnu slobodu, Ja ju neću prisiliti da sebe podredi Meni. Ali jednom kada je ona ušla u Moj vječni red onda se to dogodilo sasvim dobrovoljno, bez (vanjskog) utjecaja i bez ikakve prisile.

I prema tome Ja ću, sa puno Ljubavi, zgrabiti duha koji se podredio Meni i neću mu dopustiti da iznova siđe u ograničenja ropstva, u stanje nesklada, pa čak ako je Moj protivnik neprestano aktivan da nanovo povrati duha koji se povratio Meni. On ne može prisiliti volju ljudskog bića, i svaki drugi utjecaj će se izjaloviti zbog snage koju osoba onda naziva njegovom vlastitom, jer on onda djeluje u sjedinjenju sa Mnom, i protivnik neće biti sposoban odbiti Mene. Ali ljudsko biće ne prakticira dovoljno snagu njegove volje… On bi mogao postići fenomenalne rezultate ali njegova vjera nije dovoljno snažna kako bi aktivirala njegovu volju, i njegova slabost vjere ne dozvoljava čovjekovoj prirođenoj snazi da ostvari učinak… Podredivši njegovu volju Mojoj on ima Moju snagu na njegovu raspolaganju i premalo iskorištava ovu snagu. On sam ne zna ili vjeruje kako silan može biti u sjedinjenju sa Mnom. Budući je on i dalje zemaljski utoliko što njegovo razmišljanje prilagođava sebe zemaljskom prirodnom zakonu, tako da on jedino sprovodi što mu prirodno izgleda moguće (podesno)… On ne prelazi granice koje su postavljene za nesavršeno ljudsko biće, baš poradi njegova nesavršenstva, koje on, međutim, može zanemariti. Zbog podređenosti njegove volje, zbog Mojeg upliva snage, on je sebe postavio u stanje savršenstva koje mu dozvoljava djelovati izvan okvira prirodnog zakona ali što unatoč tome ostaje prirodno budući je rezultat izvjesne zrelosti duše koju ljudsko biće može postići već na Zemlji. Kao rezultat ovog nezadovoljavajućeg vjerovanja o postavlja svoja vlastita ograničenja, koja Bog nije postavio za njega… Time ljudsko biće može imati krajnju snagu na njegovu raspolaganju a ipak ju ne koristiti dovoljno, budući ga njegovo ljudsko zemaljsko razmišljanje zadržava kada bi on jednostavno trebao pustiti njegovu duhu da govori. Budući će ga on podučiti i pokušati pojačati vrloduboku vjeru u njemu, naračun koje on onda može postići štogod želi koristeći se Mojom snagom. Onda će on također djelovati za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića, jedino onda će snaga vjere sebe otkriti, budući će ljudi onda također prepoznati izvor snage (snagu izvora) iz koje vjernik crpi, i oni sami će također žudjeti piti iz nje.

AMEN

 

Scroll to Top