BOG JE DUH, I KOJI MU SE KLANJANJU… (IV 4:20-24)

Ivan 4:

20 Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi  kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.”
21 A  Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.
22 Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.
23 Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.
24 Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.”

 

Bertha Dudde, 2292, 8 Travanj 1942 

KRŠĆANSTVO… FORMALNOSTI… BOG DOZVOLJAVA BORBU PROTIV RAZLIČITIH TEOLOŠKIH ŠKOLA RAZMIŠLJANJA

Ono što vjerujete kako posjedujete mora najprije biti stečeno, pošto vi ne možete nešto nazivati svojim sve dok ste zadovoljni sa formalnošću. Kristovo učenje je bilo prinuđeno postati formalnost, i ova formalnost se sada neispravno naziva Kršćanstvo. Posljedično tome, ljudi koji udovoljavaju ovoj formalnosti sebe nazivaju Kršćanima. Oni pretpostavljaju kako posjeduju učenje koje je proglasio Krist, vjeruju kako su sljedbenici Kristove crkve a ipak oni mogu biti vrlo daleko od nje ako ne žive u skladu sa Kristovim učenjem. Zato se sada, ako želite biti istinski Kršćani, morate potruditi duboko poniknuti u Božansko učenje ljubavi koje je Isus Krist proglasio na Zemlji. Jedino onda će ono postati vaše vlasništvo, onda ćete posjedovati nešto prekrasno, i jedino onda vi sebe možete nazivati Kršćanima.

 Današnje Kršćanstvo nije široko rasprostranjeno jer na ovoj zemlji je preostala samo nekolicina ljudi koji žive u skladu sa Kristovim učenjem, a njih se pronalazi svugdje, to jest, u svakoj denominaciji/vjeroispovijesti i teološkoj školi razmišljanja ima ljudi kojima je Božansko učenje ljubavi postalo vodeći prncip njihovog zemaljskog načina života. I ovi su istinski Kršćani, oni niti obraćaju pažnju na izvanjske nastupe niti ovise o određenim organizacijama koje su stvorili ljudi, koje tvrde kako su bile utemeljene od strane Boga. Duhovna odanost/veza(nost) je zaista vrlo korisna za duševni razvoj, dok je formalno sjedinjavanje radije više zapreka pošto utjelovljuje opasnost da će se puno više pažnje pridavati formalnoj unifikaciji/sjedinjenju nego (Kristovom) učenju (ljubavi), koje treba sačinjavati srž svakog duhovnog nastojanja. I iz tog razloga sama ta formalnost, to jest, struktura, koja se razvila kao ljuska/školjka da bi ogradila/okružila/zatvorila jezgru, će istruliti i propasti…

Sve što su izgradili ljudi će vremenom nestati, i onda ostaje vidjeti tko može tvrditi kako je u posjedu (isto tako u smislu, ‘tko može pretendirati na…’) pravog znanja, vrlo duboke vjere i čistog Kristovog učenja … Čovjek sada mora dokazati dubinu svojeg Kršćanstva i do koje mjere je postao ovisan o formalnostima koje nisu ništa drugo nego ljudsko djelo i prema tome niti ne mogu nastaviti postojati. Jer sve što su ljudi napravili ne traje, i jedino što je od Boga ostaje… Ali Bog je kroz Isusa Krista dao čovječanstvu Božansko učenje ljubavi u čistoj i nepromijenjenoj formi, i ono će također i ostati takvo. Međutim, sve što je bilo nadodano ili promijenjeno od strane ljudi se približava svom raspadanju. I tako ni jedna teološka škola razmišljanja koja odstupa od Kristovog učenja neće nastaviti postojati. Iz tog razloga Bog dopušta borbu protiv različitih teoloških škola razmišljanja čak i da Njegova volja nije da se treba boriti protiv svega na Zemlji što ispoljava/prikazuje duhovno nastojanje. Ali Njegova vječno istinita Riječ će biti poslana na Zemlju sa utoliko više jasnoće, opet i iznova će se učiniti dostupnom ljudima kao čisto Kristovo učenje, tako da ju oni mogu napraviti svojim duhovnim vlasništvom i onda sebe oblikovati u istinske Kršćane ako žive u skladu sa ovim učenjem.             AMEN

*** 

Bertha Dudde, 7690, 3 Rujan 1960 

PORUKA FORMALNIM KRŠĆANIMA

Vi ljudi imate samo jedan način za postizavanje zrelosti/savršenstva duše na Zemlji: vi morate živjeti u ljubavi. Ja vam opetovano govorim kako blaženi možete postati jedino kroz ljubav. Opet i iznova vam kao prioritet moram predstaviti Moje zapovijedi ljubavi, pošto nema nadomjestka za život ljubavi, pošto vam ništa ne može pomoći ostvariti blaženstvo ako ne ispunjavate Moje zapovijedi ljubavi… Iz tog razloga možete činiti što god hoćete… možete se gorljivo pridržavati zakona koje su odredili ljudi… vi možete udovoljavati svim pravilima koja su navodno nužna… ali ako zanemarite ljubav vaš duhovni razvoj neće napredovati ni jednu mrvicu. Posljedično tome, u svemu što poduzimate trebate pažljivo razmotriti da li ste motivirani činiti nešto ljubavlju u vama ili samo udovoljavate ‘zapovijedima’ koje su vam bile dane od strane ljudi koje na nikoji način nisu povezane sa ‘radom ljubavi’… Vi uvijek trebate pažljivo razmišljati o razlozima vaših misli i djelovanja i ne pridavati važnosti ničemu što je lišeno ‘ljubavi’.

Posebice ljudi koji se osjećaju opredjeljenima/posvećenima određenoj vjeroispovijesti/denominaciji mlitavo udovoljavaju Mojim zapovijedima ljubavi… Oni svoju pažnju usmjeravaju jedino ka tradicionalnim običajima… a ipak bi trebali znati da je sazrijevanje/usavršavanje njihovih duša jedini razlog za život na Zemlji… Ali Ja nastavljam naglašavati kako je život ljubavi apsolutno nužan da bi se to ostvarilo, da ništa drugo neće zamijeniti nesebična djela ljubavi. Neovisno o tome kako gorljivo vršili zapovijedi koje su odredili ljudi, oni neće biti sposobni ostvariti ni najmanji napredak za njihove duše… Prema tome, sve što vi ljudi činite je bezvrijedno ako ljubav nije odlučujući faktor. I kada kažete ‘Sve u slavu Božju…’, kako Me možete slaviti ako Me ne ljubite? I kako Me možete ljubiti ako ignorirate nevolju vašeg bližnjeg ljudskog bića koje je, naposlijetku, vaš brat? Kako Božja ljubav može biti u vama ako vam nedostaje suosjećajne ljubavi za druge ljude putem koje jedino možete dokazati vašu ljubav prema Meni? Vi živite pogrešan život ako se osjećate posvećeni/obavezni prema običajima i tradicijama (vaše) vjeroispovijesti/denominacije, ceremonijama i implementacijama/provedbi obaveze, vi uzalud trošite vašu životnu energiju koja vam je dana od Mene da bi stekli duhovnu snagu na Zemlji, a to se jedino može postići putem djela ljubavi…

Vi ljudi, shvatite ozbiljno zemaljski život, nemojte živjeti tako nezainteresirano da nećete čak promišljati da li vaš Bog i Otac može biti zadovoljan sa time što prosto ispunjavate formalnosti… Uzmite u obzir što bi Ja Osobno mogao tražiti od vas ako bi opet živio sa vama kao ljudsko biće, ako bi ponovno hodao zemljom kao ljudsko biće… Da li mislite da bi se osjećao sretnim zbog toga što vi ljudi živite u mrtvoj vjeri, da samo automatski izvršavate stvari koje u Mojim očima nikad ne mogu biti od ikakve vrijednosti? Kakvim vi ljudi zamišljate vašeg Boga i Oca? Kako vi ljudi možete uskladiti Moju mudrost sa onim što ste izgradili, sa onim što vjerujete da je ‘Kristova Crkva’…? Kako možete pronaći zadovoljstvo u tradicijama i običajima, u aktivnostima koje su vam predstavljene kao ‘Moja volja’? Ja mogu i hoću pronaći zadovoljstvo jedino u onima koji vrše zapovijedi ljubavi… Ja ću uvijek jedino priznati stvari koje svoje temelje imaju u ljubavi, i duše mogu sazrijeti jedino kada ljudsko biće sebe transformira u ljubav, kada se bori protiv ljubavi prema sebi i postane apsorbiran u nesebičnu ljubav za svojeg bližnjeg, Pošto vama nedostaje ljubav i trebate ju iznova postići dok živite na Zemlji… Vi trebate živjeti život ljubavi ili će vaš život na Zemlji biti uzaludan i nikad nećete postići vaš cilj. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8829, 13 Srpanj 1964 

IZVJEŠTAČENO/LICEMJERNO OBOŽAVANJE

Koliko je važno prosvjetliti vas s obzirom na onečišćenje doktrine koja navodno dolazi od Mene je ukazano činjenicom da ljudi koji uglavnom udovoljavaju ljudskim dodacima (= radi se o religijskim dužnostima koje su ljudima nametnute u Rimokatoličkoj crkvi, tj. ceremonijama koje su od strane ljudi nadodane i vjernicima predstavljene kao obaveza) zanemaruju Moje učenje. Opet i iznova vam moram naglasiti da je jedino doktrina ljubavi suština Mojeg Evanđelja. Čim shvatite kako je jedina svrha vašeg zemaljskog života vaša transformacija u ljubav, vi ćete razumjeti značenje Mojeg učenja ljubavi i sebe osloboditi od sve ceremonije koja, u Mojim očima, nije ništa doli ceremonija, bezvrijedna formalnost. Koliko puno vremena ljudi provode u izvještačenom/licemjernom obožavanju, vršeći sve iz navike, prikazujući njihovo neosporno duhovno propadanje, ne ulažući ni najmanje truda prakticirati ljubav… jedinu zapovijed koju sam naučavao čovječanstvo dok sam hodao po Zemlji. A razlog tome je da se ljubav ohladila među ljudima…

Kakva je, dakle, korist od takve ‘božanske službe’ gdje vi ispunjavate obaveze koje Ja ne mogu cijeniti? A vi vjerujete kako možete kompenzirati (ili ‘iskupiti se za’) sve vaše neiskrene akcije tako što ćete gorljivije ići u crkvu i sudjelovati u predstavama koje su izmislili ljudi. Vi vjerujete kako razmišljate i djelujete ispravno, a ipak ste u zabludi, jer nema ni jedan među vama koji sluša glas duha. To je slučaj zato što ste izloženi štetnim utjecajima koji uzrokuju da se suzdržite od formiranja vašeg vlastitog mišljenja, spriječavajući vas na taj način da pronađete istinu… i tako ih vi, koji sebe opisujete/prikazujete kao vođe ljudi, spriječavate u tome da dozvole duhu djelovanje u njima. Jer ono što bi duh podučio osobu je prilično suprotno vašem sistemu, i vi ga nazivate heretikom/krivovjernikom dok je, u stvari, on Moj učenik, pozvan da donese istinu ljudima i odabran od Mene kao posuda za primanje Mog duha kako bi vam otkrio ovu istinu.

Vi ljudi se jedino trebate okrenuti prema ljubavi, vi se trebate boriti protiv ljubavi prema sebi i uvijek prakticirati ljubav prema vašem bližnjemu… Onda ćete doživjeti najuzvišnije blagoslove… Vaše razmišljanje će biti ispravno, vaš duh će vas iznutra podučavati i oslobodit ćete sebe od pogrešnih doktrina. Češće ćete tražiti samoću i primiti bogatije blagoslove nego putem ‘božanske službe’ u kojoj sada sudjelujete. Međutim, onaj koji ima ljubav će također prepoznati pogrešku/zabludu kao ljudsko djelo, osim ako u nju ne vjeruje tako duboko i živo da Ja neću uništiti takvu vjeru… koja će ga približiti toliko blizu Meni da će on htjeti učiniti sve za što vjeruje kako je dobro pred Mojim očima. Ali onda ću Ja suditi takve ljude u skladu sa stupnjem njihove ljubavi i dat ću im iznenadno prosvjetljenje kako napuste ovu zemlju.

Međutim, takvi ljudi su jako rijetki, većina samo udovoljavaju običajima dok je njihova vjera mrtva… Ona ne može oživjeti pošto im nedostaje ljubavi, koja oživljava vjeru. Iako Ja od gore nastavljam propovijedati ljubav, čovječanstvo je postalo tako neduhovno da ne slušaju ono što im imam za reći. I tako će propasti na Sudnji Dan, jer nitko ne može postići blaženstvo bez ljubavi. AMEN

*** 

Bertha Dudde 5571a, 6 Siječanj 1953 

FORMALNOSTI, CEREMONIJE… ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA (1)

Tražite srž i ne zadovoljavajte se ljuskom… Potstičem vas da imate na umu kako vas ljude nikakva vanjska formalnost neće pomaknuti ni jedan korak prema naprijed, da jedino vaš unutarnji život treba oživjeti, da će jedino duhovna težnja/aspiracija rezultirati u duhovnom napretku. Sve dok i dalje cijenite formalnosti, sve dok sebi i dalje dozvoljavate da vas opčaraju/zarobe ceremonije, vi i dalje ne gledate prema unutra, jer čim se vaše duhovno oko okrene prema unutra sve što je izvan vas će vam izgledati poput sjene. Zatvorite vaše oči i okrenite se od vanjske raskoši i ceremonijalnih izvedbi pošto ćete onda vidjeti istinsko svjetlo u vama koje zrači iz Mene, koje ću Ja zapaliti u svakoj osobi koja uistinu teži uspostaviti pravu vezu sa Mnom, koja radi na vlastitom unapređivanju… koja Me iskreno i vjerno traži… Ja ću dozvoliti da Me pronađe, i onda će ona također razumjeti zašto želim da Me se zaziva u duhu i istini… Samo uzmite u obzir da Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)… Posljedično, sve od ovog svijeta je prepreka duhovnom svijetu, Mojem kraljevstvu, gdje materijalne stvari više ne postoje. Uzmite u obzir da je sva materija i dalje kontrolirana od strane onog koji vlada svijetom, i da je to njegovo djelo koje vam nudi oku blještavu materijalnu raskoš i divotu kako bi Me zamračio u vama, kako bi vas odvratio od istinskog duhovnog nastojanja. Uzmite u obzir da će on koristiti sve što mu još pripada kako bi vas ugrozio. Svatko tko iskreno traži kontakt sa Mnom treba ući u svoju sobicu i zazivati Me tamo, to jest, on se treba povući u tišinu i okrenuti svoje misli prema unutra, i pronaći će Me sigurno (Matej 6:6). Ali osoba će jedva biti u stanju sakupiti/usredotočiti svoje misli gdje mu se svijet suprotstavlja tako vidljivo, gdje njegove oči mogu jedino uvijek promatrati bez istinske unutarnje molitve…

Mene se ne može pronaći gdje Sam proglašavan na način koji je ništa drugo nego idolopoklonstvo, jer poštovanje se iskazuje idolu koji i dalje oživljava materiju… Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta … Moje Riječi su toliko jasne i svatko bi ih trebao biti sposoban razumjeti, i svatko tko iskreno teži k Meni i Mojem kraljevstvu će ih također razumjeti. Ali vi nećete pronaći Moje kraljevstvo u ovom svijetu, koji i dalje pripada Mojem neprijatelju… Pustite/ostavite vanjske stvari ako Mi želite istinski služiti, držite se jedino Mojeg učenja ljubavi, slijedite ga dobrovoljno i služit ćete Mi na način koji će Me uistinu zadovoljiti. AMEN

***

Bertha Dudde, 5571b, 7 Siječanj 1953 

FORMALNOSTI, CEREMONIJE… ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA (2)

U svakoj crkvi gdje sam Ja (= Isus Krist) javno (pr)oglašavan naučit ćete temeljne doktrine koje vas mogu voditi do vječnog blaženstva. Ali ako ih samo poslušate i dozvolite da postupno iščeznu one će vam biti od male koristi; no ako im dozvolite da prodru u vaše srce sjeme će biti nagnjojeno i izrasti će, uskoro prekrivajući cijelo polje, vaše srce, sa obilnom vegetacijom. Život će biti probuđen u vama a Kristova doktrina, Moja Riječ, koja vam je bila obznanjena, će dati veličanstven plod. Vaša duša će sazrijeti i vi ćete se kretati ka savršenstvu. Prema tome svaka crkva koja vam Moju Riječ čini dostupnom vam može pomoći ostvariti zrelost. Međutim, preduvjet je vaše prihvaćanje Moje Riječi, a ova Riječ vam je ponuđena kada vam je priopćeno Kristovo učenje, koje vas također obavještava o Isusu Kristu, Sinu Božjem i Spasitelju svijeta… Vi ljudi ste jedino sposobni postignuti blaženstvo kroz Isusa Krista, posljedično tome vi također morate znati za Njega i Njegovo Djelo Spasenja (ili ‘upoznati sa Njime i Njegovim Djelom Spasenja’). A pošto savršenstvo možete steći jedino ispunjavajući Njegove zapovijedi ljubavi, vi također trebate biti podučeni u Njegovoj doktrini…

Što se tiče mjesta i načina kako će vam ova doktrina biti priopćena to je nevažno, ali je jako važno da ju primite. Ja ću stoga blagosloviti svakoga tko proglašava Moju Riječ, tko Me nastoji približiti ljudima, koji svjedoči o Meni, Koji sam živio na Zemlji kao čovjek Isus i čovječanstvu donio spasenje. Prema tome, sve što će pomoći da bi se ljudi upoznali sa Mojom patnjom i umiranjem na križu, sa Mojom ljudskom manifestacijom i djelom Spasenja, što će pomoći da ih ohrabri slijediti Isusa, živjeti život nesebične ljubavi za druge ljude, je u skladu sa Mojom voljom i blagoslovljeno je s Moje strane, bez obzira koja teološka škola razmišljanja to pokušava ostvariti. Međutim, sve što ovo prekoračuje, sve što nije u skladu sa Mojim učenjem ljubavi, sve što je teret za ljude pošto se upliće u ljudsku slobodnu volju, sve što proturječi Mojem jednostavnom načinu života na Zemlji, sve što je bilo nadodano Mojim zapovijedima ljubavi u kasnija vremena, sa time Ja nisam zadovoljan i to nije dobro/povoljno za razvoj istinskog pripadnika crkve, koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Jer tamo gdje se naučava ljubav ona također mora biti primjenjivana od strane samih učitelja… to jest, gdje ima patnje ona mora biti ublažena… I tkogod prima od Mene materijalno bogatstvo treba ga također koristiti u službi susjedske ljubavi, on bi trebao ublažiti patnju najbolje što može.

Ako je ova prva zapovijed zanemarena, onda se niti blagoslov ne može očekivati, čak i ako je Moje učenje ljubavi proglašavano. Jer onda one nisu ništa drugo nego isprazne riječi koje još nisu postigle promjenu sklonosti, Moja Riječ stoga još nije prožela srce, čovjekovo srce još nije oživjelo, Moja Riječ će pasti na kamenito tlo i prema tome neće biti sposobna izrasti. Ništa drugo osim života ljubavi će vam omogućiti postići vječni život blaženstva, i Moje Evanđelje će jedino biti istinski proglašavano ljudima gdje se ova doktrina propovijeda sasvim čvrsto/odlučno. A istinska crkvena služba se događa gdje Moje učenje ljubavi dolazi do potpunog izražaja, što je Meni ugodno i što će za vas rezultirati u nezamislivom blaženstvu. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6280, (Tijelo Kristovo) 9 Lipanj 1955 

ISTINSKA MOLITVA (Ivan 4:23, 24) I CRKVENA SLUŽBA

Povjerljiva djetetova molitva će se uzdignuti do neba i Ja ću je čuti… i njegova će molitva biti uslišena (= odgovorit ću na nju)… A ipak, samo nekolicina ljudi koriste blagodati ove privilegije pošto su se navikli na vanjske formalnosti i ne doživljavaju više snagu molitve u duhu i istini… Jedino velika nevolja ih može natjerati izgovoriti riječi iz svoga srca koje će doseći Moje uho, pošto će velika nevolja prouzročiti da se okrenu k Meni za pomoć… I Ja ću ih blagosloviti kada onda ostave sve površinske formalnosti i govore sa Mnom kao što dijete govori svome ocu… Međutim, Ja neću obratiti pažnju na nepromišljene molitve, a ipak one su tako često izgovarane… baš kao što neću obratiti pažnju na ono što bi pobožno držanje trebalo izraziti ali čemu nedostaje svaka dublja misao…  

Stoga sam tražio od vas da Me zazivate u duhu i istini… pošto su Meni svo pretvaranje i vanjska formalnost odvratni. Vi ljudi možete itekako biti u stanju prevariti jedni druge ali Mene nećete nikad biti u stanju prevariti… A vi vjerujete kako Mi iskazujete poštovanje sa ispraznim prikazivanjima raskoši, sa ceremonijalnim aktima, sa površinskim služenjem. Ali Ja na to ne obraćam pažnju, dok će jednostavna, usrdna molitva Meni zvučati divno i Meni je ugodna. A ova vrsta molitve Mi se može odaslati svugdje i u svako vrijeme, uvijek će biti primljena i Ja ću je uvijek čuti. Tako je lako ukazivati Mi počast kada ste u svom srcu izgradili oltar na kojem prinosite svoju ljubav Meni… kada uđete u nijem/tih ali iskren razgovor sa Mnom, kada Mi se(be) preporučite, tražite Moju milost i uvijek žudite za Mojim prisustvom… Onda ćete moliti u ‘duhu i istini…’ Onda ću Ja također biti sa vama, pošto ću uvijek biti sa Svojim djetetom kada svoje ljubavlju ispunjene misli pošalje prema Ocu… Međutim, gnušam se sve vanjske formalnosti koja je prečesto (= isto tako u smislu, ‘lako se dogodi da je to’) samo maska za neprijateljsko, nezainteresirano držanje, koje će čovjeka dovesti do propasti.

Pored toga, vi pogrešno prosuđujete (ili ‘krivo razumijete’) vašeg Boga i Oca ako vjerujete kako bi Ja… poput vas ljudi… htio biti slavljen sa vanjskom raskoši i očaravajućim sjajem… Sva veličanstvenost i slava su Mi na raspolaganju i Ja vam ih sve želim dati jedino ako Mi zauzvrat ponudite vašu ljubav. Jer Ja jedino tražim vašu ljubav koju Mi, međutim, vi ne možete ukazati sa vanjskim formalnostima, umjesto toga Ja ju želim otkriti u srcu ljudskog bića… koje je nesebično okrenuto prema svom bližnjem i tako također dokazuje svoju ljubav prema Meni. Srce ispunjeno ljubavlju je za Mene najveća čast, srce ispunjeno ljubavlju jedino govori riječi u duhu i istini, i Ja ću gledati na ljubavlju ispunjeno srce kao na Moje dijete koje također ima svu Moju ljubav… ali onda ono od Mene može tražiti sve i nikad neće biti razočarano zahvaljujući svojoj vjeri u Mene, i Ja neću dozvoliti da njegova vjera bude uništena. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8673, 14 Studeni 1963

 ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA ZAHTJEVA

ODNOS OTAC-DIJETE

Mnogi ljudi vjeruju kako razmišljaju i djeluju na religiozan/vjerski/pobožan način, ali (nj)im(a) nedostaje ispravan odnos prema Meni… Oni zasigurno misle o Meni kao o svom Bogu i Stvoritelju, ali ne kao o svom Ocu, i tako ne uspostavljaju odnos djeteta sa njegovim ocem. Kao rezultat Mi se ni u molitvi neće povjeriti, oni u Meni vide jedino udaljenog svemogućeg Boga Kojem su kao ljudska bića podvrgnuti (= u smislu, ‘Kojem su pokoreni’) i Kojeg se prije plaše nego Ga vole… pošto i dalje nisu u stanju prepoznati/uvidjeti Moju istinsku prirodu.

I opet treba biti objašnjeno da stupanj čovjekove ljubavi određuje njegov ispravan odnos prema Meni… da će ljubav prepoznati Oca, Koji je (i) Sâm ljubav, i da će ljudsko biće onda težiti za Mnom sa ljubavlju i zazivati Me kao Moje dijete. Jedino tada (= kada čovjek uspostavi sa Bogom ovakav, ‘prisan’ odnos) se može govoriti o ‘religioznom/pobožnom’ načinu života, pošto će ovaj/ovakav način života zasigurno voditi nazad do Mene (= ‘religio’ = povratak Bogu, ponovno uspostavljanje izgubljenog odnosa između palog čovjeka i Boga). Ali sve dok sam Ja i dalje čovjekov udaljeni Bog i Stvoritelj Kojeg se, zahvaljujući Njegovoj moći, treba bojati, postoji jako malo izgleda da će Mi čovjek prići sa ljubavlju. On će samo ispuniti, formalno, stvari koje od njega zahtjeva njegova crkva. Njega jedino njegov odgoj motivira ponašati se sukladno (sa ckrvenim zahtjevima) ali to neće garantirati promjenu njegovog unutarnjeg bića što je svrha i cilj (ovo)zemaljskog života.

Posljedično tome, ako vi ljudi doživite teške udare sudbine njihova namjera je jedino da vas učine živima (= da vas pokrenu), da napustite same formalnosti (= isprazne ceremonije i rituale) i počnete više razmišljati o Bogu, Koji vas je stvorio… da počnete razmišljati zašto živite na Zemlji, i onda se dobrovoljno podredite sili Kojoj dugujete svoj život: pošto vaš ravnodušan/nezainteresiran odnos prema Meni neće rezultirati vašim duhovnim napretkom… Međutim, ako najozbiljnije želite saznati što vaš Bog i Stvoritelj od vas zahtjeva za vrijeme vašeg zemaljskog života, vi ćete to zasigurno i otkriti. Najprije trebate razmišljati o prirodi svoga Boga i Stvoritelja, i poriv da djelujete sa ljubavlju će se pojaviti (= u smislu, ‘biti će uzdignut’) u vama… jer to je Moj glas sa kojim Ja govorim vašoj savjesti i početno vam se objavljujem/obznanjujem.

Prateći glas vaše savjesti vi ćete Mi se približiti, i onda ćete također uspostaviti sa Mnom vrstu odnosa/veze koji/koja korespondira sa odnosom između djeteta i oca… Moj nježni glas će vas uvijek usmjeravati k akcijama ljubavi koje će vam donijeti svjetlo znanja i sa njime razumijevanje Moje prirode, Koja je sâma ljubav… Onda ćete ostaviti ‘isprazne ceremonije’ iza vas i postati živi u vašoj suštini i djelima. Vi više nećete obavljati/izvoditi formalna djela već ćete pored zemaljskog života započeti voditi drugi život… Vi ćete se zaputiti duhovnim putem, pošto ćete zahvaljujući svom novom životu ljubavi iznutra biti upravljeni k Meni.

I stoga vi znate kako je sve ono što teži ljubavi, što je poučeno od ljubavi i jeste aktivnost ljubavi, dobro i Meni prihvatljivo. Jer ljubav je pokazatelj istine a također i pokazatelj duhovne zrelosti čovjeka koji, kao Moj predstavnik, želi voditi svoje bližnje nazad k Meni. Sve dok i sam nema ljubavi njegove će propovijedi također biti bez snage: biti će to formalna, beživotna služba koja (ili ‘formalno, beživotno služenje koje’) nikome ne donosi dobrobiti pošto sam mu (= propovjedniku) Ja Osobno udaljen, pošto bivaju izgovorene samo isprazne riječi koje nikad ne mogu dosegnuti Moje uho. Samo će bliska veza sa Mnom uspostavljena/ostvarena kroz ljubav učiniti vaše razmišljanje, htjenje i djelovanje živima. Jedino tada ćete i sami postići život, jer sve dok ste bez ljubavi vi ste i dalje mrtvi.

I prema tome, sudjelovanje u ‘crkvenoj službi’ (= ceremoniji) je uvijek samo izvanjska formalnost, i tamo ne može biti ni govora o Mojoj prisutnosti sve dok vi ljudi jedino vjerujete samo u Boga i Stvoritelja ali ne pronalazite ispravan odnos prema Meni… Najprije morate doći/prići k Ocu kao djeca i sa povjerenjem pričati sa Mnom, jedino onda možete biti sigurni da sam vam blizu. A onda će i vaša vjera također oživjeti, pošto će ‘dijete’ uvijek težiti/nastojati ispuniti volju svoga oca. Ono neće više samo ispunjavati (= pridržavati se) izvanjske formalnosti već će svim svojim srcem žudjeti za Mojom prisutnošću, koju će također zasigurno i dobiti.

Ja jedino želim da oživite, da se odreknete/ostavite/napustite beskorisne navike i običaje koje su vas naučili da ih se pridržavate ali koji jesu i ostaju potpuno beskorisni za vašu dušu. Vi ćete Me biti u stanju voljeti jedino kada Me prepoznate kao svoga Oca, i jedino onda ćete ispuniti svrhu vašeg (ovo)zemaljskog života… jedino onda možete sazrijeti (= usavršiti se), što je uvijek ostvareno jedino ljubavlju. AMEN

***

Bertha Dudde, 1375, 8 Travanj 1940 

LJUDSKE TRADICIJE… OBAVEZNO POSJEĆIVANJE CRKVE

Sve što ima veze sa Bogom (ili ‘sve što se odnosi prema Bogu’) mora čovjeku donijeti uspjeh (ili ‘rezultirati uspjehom’) pod uvjetom da on tome udovoljava ili to iskoristi… To će (ga) morati voditi/dovesti do Boga… ali jedino ako se udovolji svim postavljenim uvjetima. Formalnosti, međutim, neće voditi/dovesti do uspjeha. Jednoj osobi je jednostavno lakše a drugoj teže ostvariti cilj, ukoliko je potonja odabrala hodati izuzetno teškim putem, dok je drugi put lakši ali može također biti radosno služenje Bogu. Ljudsko biće dakle sebe potčinjava uvjetima koje Bog nije od njega zahtjevao. Stoga je od pomoći ako čovjek postane svjestan o (= ako dozna o/ako se upozna sa) pojedinim učenjima koja su od strane ljudi bila dodana Kristovom učenju. Prije svega, posjećivanje crkve je nametnuto kao obaveza, što nije uvijek duhovno blagotvorno/korisno (ili ‘od dobrobiti’) već može također biti uništavajuće za dušu.

Ideja kako će se čovjek odlaženjem u crkvu (= posjećivanjem crkve) okrenuti više ka Bogu je krajnje obmanjujuća; umjesto toga on daleko više riskira da se ono što bi trebalo biti duboko unutrašnje iskustvo pretvori u naviknut čin. Istinski aspirant će Boga tražiti svugdje, njegov odlazak u crkvu mu zasigurno neće naškoditi ali on može pronaći kontakt sa Bogom uvijek i svugdje i neće za to trebati specifično mjesto. Prema tome, jedino bi nužno bilo čuti Božju Riječ ako ona osobi nije dostupna nigdje drugdje, i Bog će se sa time u potpunosti složiti jedino ako je svrha posjećivanja crkve (= u smislu, ‘Bog će dati puno odobrenje odlasku u crkvu ako je njegov smisao’) upravo spomenuto priopćavanje Božanske Riječi. Sve druge ceremonijalne aktivnosti su ukrasi koji su više ili manje bili nadodani od strane ljudi te u današnje vrijeme motiviraju koncept služenja Bogu, iako služenje Bogu predstavlja nešto potpuno drugačije od služenja takvim praksama (= njegovanja takvih običaja), koje nemaju ništa zajedničko sa stvarnim radom za dušu.

 Potpuno je beznačajno i nevažno da li i do koje mjere će ljudsko biće udovoljiti zahtjevima koji su uvjet pripadnosti Rimo-Katoličkoj crkvi. Crkva koju je na Zemlji utemeljio Isus Krist nema ništa zajedničko sa izvanjskim pojavama/nastupima. Njezini se vrlo duboki principi mogu zasigurno prepoznati usprkos njezinim vanjskim manifestacijama, i time oni ne moraju biti prepreka prepoznavanju istinskog učenja Isusa Krista i sukladnom životu. Alternativno međutim, te izvanjske manifestacije nisu nužno potrebne da bi se bilo istinskim Kršćaninom u skladu sa Božjom voljom. Nije teško vidjeti da su ljudi odbijeni baš zbog mnogo formalnosti, a Isus Krist zasigurno nije smatrao da postignuće vječnog blaženstva ovisi o ispunjenju zapovijedi koje su odredili ljudi, poput redovitog posjećivanja crkve, sudjelovanja u akciji koja je također od strane ljudi smišljena kazališna igra a koja nije od nikakve dobrobiti za i nema nikakav utjecaj na ljudsku dušu.

Ljudi trebaju uzeti u obzir kako je Gospodin na Zemlji prigovarao vanjskim pojavama/nastupima, da On nije učinio ništa da bi Svoju Riječ u stvarnosti/efektivno istaknuo, izuzev čuda, čija je namjera bila dokazati ljudima Njegovo Božanstvo. On međutim nikad nije učinio ništa što bi moglo opravdati ili na neki način danas potkrijepiti gore spomenute akcije već su one prosto od strane ljudi uvedene formalnosti koje nemaju drugo dublje značenje od onog kojeg su mu dodijelili ljudi. I to nikad ne može korespondirati sa Božanskom voljom, stoga od ljudi ne može biti potraživano kao svjedočanstvo udovoljavanja Kristovom učenju. AMEN

*** 

Bertha Dudde, 1376, 8 Travanj 1940 

CEREMONIJE… POSTAJANJE DJETETOM BOŽJIM (1)

Božja volja je ovako bila zanemarena i to je rezultiralo u užasnom stanju stvari koje je ozbiljno ugrožavalo vjeru. Jedino nekolicina ljudi je razumjelo najvažniju stvar, i ta nekolicina je zasigurno udovoljavala navedenim zapovijedima a oni su istovremeno tako u kontaktu sa Gospodinom da iz te veze izvlače snagu koju oni, međutim, pripisuju izvršenju tih zapovijedi. Ova obmanjujuća pomisao neće, u stvari, naškoditi njihovim dušama, ali ova snaga može također dotjecati čovjeku bez izvanjski prepoznatljivih ceremonija pod uvjetom da srce traži i inicira sjedinjenje sa Bogom. Dok ceremonije bez iskrenog sjedinjenja neće rezultirati u nikakvoj vrsti blagoslova.

Također je važno postaviti pitanje postajanja djetetom Božjim. U skladu sa dogmom jedino pripadnik Katoličke Crkve ima pravo sebe nazivati djetetom Božjim. To je potpuno pogrešno stajalište koje ne može biti opravdano. Svatko tko neumorno radi da bi sebe unaprijedio i tako teži ka savršenstvu, svatko tko uvijek striktno ispituje sebe i svoje akcije, tko uvijek pokušava ispuniti Božansku volju, uzima dječaštvo Božje ozbiljno i od strane Oca će biti smatran Njegovim djetetom. Ali dužnosti i njihovo ispunjavanje neće nikad biti tako dragocjeni kao dobrovoljno radosno služenje Bogu. Prisila neće nikad aktivirati čovjekovu vlastitu volju.

Ispunjavanje zapovijedi u stanju prisile (= pod pritiskom) nije osobito preporučljivo pred Bogom, ali i najmanje dobrovoljno prepuštanje njezinom Gospodinu je za čovjekovu dušu izuzetan korak naprijed. I tako je Bog u stvari uvijek obznanio Svoju volju čovječanstvu, ali On nikad nije zapovijedio da se Njegova volja mora ispunjavati kao obaveza, pošto ona za Njega ima vrijednost jedino ako se ljudsko biće izdigne nad sobom i za ljubav Božju prihvaća određenu vrijednost. Pošto će se jedino onda ljudsko biće upokoriti i svjesno težiti k vezi sa Ocem na nebu, jedino onda će biti iniciran djetetov odnos sa njegovim Ocem. Ljudsko biće će, poput djeteta, nastojati biti poslušno svojem Ocu na nebu, dijete će voljeti svoga Oca i pokušati Mu ugoditi i sebe oblikovati na način da će ga Otac nježno privući blizu Svoga srca, i time čovjek svjesno teži postati dijete Božje. AMEN

*** 

Bertha Dudde, 1377, 9 Travanj 1940 

CEREMONIJE… POSTAJANJE DJETETOM BOŽJIM (2)

 Razmišljajte o ljudima koji se uvijek trude biti pravedni i pošteni ali koji ne pripadaju ni jednoj određenoj teološkoj školi razmišljanja. Njihova volja je usmjerena ka Bogu, i na taj način prema dobru, njima jedino nedostaje ispravno razumijevanje, ali ovo se treba izdići iz samih dubina unutar njihovih srdaca, i kao što je slučaj sa njima, tako je također sa svakim pripadnikom određene teološke škole razmišljanja. I ovo unutarnje razumijevanje je apsolutno nužno za svako ljudsko biće, izvanjski manifestirana vjera mu bez toga nije od nikakve koristi, alternativno će međutim, unutrašnje razumijevanje bez takve vjere također uspostaviti čovjekov ispravan odnos prema Bogu, djetetov odnos sa Ocem. I za tim se najprije mora težiti. Iako se ovaj zahtjev može vjerojatno lakše shvatiti i ispuniti zahvaljujući religijskoj dogmi crkve, ne-pripadnost određenoj crkvi ga neće isključiti. Na taj način također treba biti razumljivo da najprije treba biti uspostavljen ovaj odnos sa Ocem kako bi se govorilo o dječaštvu Božjem… da potonje nije osigurano pripadnošću ovoj ili onoj crkvi, nego da je duboki unutarnji osjećaj srca uvijek odlučujući činbenik.

Koncept ‘pripadnosti’ može biti vrlo fleksibilan ali ne može ovisiti samo o prividima, poput ispunjavanja zapovijedi koje su od strane ljudi bile nadodane Božanskim zapovijedima… redovna posjeta crkvi, stereotipna molitva, i prisustvovanje jednom činu koji može imati jedino simboličnu vrijednost sve dok nije oživljen putem najdubljeg sjedinjenja sa Ocem. Međutim, poprilično više vrijedi ako ljudsko biće ima čežnju za Bogom bez da je pod pritiskom takvih formalnosti, pošto će se njemu biti lakše približiti Ocu. On će Mu se vjerno, poput djeteta, predati. On neće morati otkloniti onoliko prepreka koliko je krutih učenja i mističnih akcija ustanovljenih pred čovjekovim duhovnim okom, što na prvom mjestu stvara osjećaj udaljenosti od Boga, da Bog može biti dosegnut zaobilaznim putem… što nije lako prevladano, dok će, u stvari, iskrena misao i žudnja za Njime zemaljskom djetetu već dati blagoslov Njegovog blagonaklonog osjećaja. I pored toga, jedino će najunutarniji osjećaj umanjiti ili povećati odvojenost od Oca a ne izvanjske akcije kojima također može nedostajati osobnog osjećaja. AMEN

*** 

Bertha Dudde, 1814, 16 Veljače 1941 

JAVNO CRKVENO SLUŽENJE… TRADICIJA 

Javno služenje Bogu može zaista korespondirati sa Božjom voljom ako su svi ljudi istodobno potstaknuti dubokom željom da kontaktiraju Božanskog Gospodina i Spasitelja, i tako je svaka osoba također voljna služiti Bogu. Ali ljudi obično samo udovoljavaju običaju, navici, koja je bila očuvana generacijama, posljedično tome to je jedva jedvice iskrena potreba. Jedna akcija, koja bi ljudima stvarno trebala biti strahovito značajna, je postala rutina… Ljudi sebe samo intelektualno pripremaju za kontakt s Bogom, to jest, oni pokušavaju uzdignuti svoje misli k Njemu, a ipak njihovo srce ne mora biti umiješano. Kontakt s Bogom, međutim, treba doći iz srca. Ući u sjedinjenje sa Bogom je stanje koje u zemaljskom životu treba biti jedini čovjekov cilj, pošto je on onda probudio u sebi osjećaj pripadnosti Bogu, iz Kojeg je proizašao. On nikad nije bio odvojen od elementarne sile ali ju nije realizirao i tako se osjeća vrlo daleko udaljen od nje, dok će svjesno sjedinjenje sa Bogom premostiti prividno odvajanje i biće će sebe prepoznati kao vječno povezano sa svojim Stvoriteljem.

Kada se istinski vjernici okupe zbog javnog služenja njihove sjedinjene molitve će doseći Nebeskog Oca, i Bog će biti vrlo zadovoljan. Ali kada se ljudi sastanu zajedno bez duboke religiozne vjere i jedino zbog ispunjavanja tradicionalnih zahtjeva, njihove misli će često lutati a dubok doživljaj bliskosti sa Bogom ne dolazi u obzir. Ljudi će zasigurno uložiti trud da bi primili Riječ Božju, ali ovu će, također, čuti više sa ušima nego srcem i imat će duhovno blagotvoran efekt jedino ako ju osoba nastoji primjeniti u praksi. Ali obično su ljudi zadovoljni sa ovim kratkim periodom javnog crkvenog služenja i vjeruju kako su ispunili svoju dužnost prisustvovanjem (u crkvi), to jest, time što su Boga javno priznali. Ali Bog ne pridaje nikakve važnosti vanjskim djelima, On vrednuje težnju srca za Njime. A težnja srca da bude sa Njime ne primjećuje vrijeme i formalnosti, ono će uspostaviti kontakt sa Njime kako i kad se osjeća potstaknuto na to. Ono će tražiti Boga zbog svoje unutarnje žudnje a ne kako bi svijetu pribavilo dokaz svoje vjere. I stoga je jedino važan iskren kontakt između ljudskog bića i njegovog Stvoritelja, a javna služba Bogu će biti skup potpuno pobožnih ljudi koji u svojim srcima imaju volju da bi se sjedinili s Njime. AMEN

***

Bertha Dudde, 4707, 7-8 Kolovoz 1949 

TRADICIONALNA VJERA… FORMALNA VJERA… OBMANJUJUĆA UČENJA

Izuzetno je težak posao promjeniti ljudsku tradicionalnu vjeru, formalnu vjeru, u živu vjeru, pošto oni još ne razumiju (što predstavlja) riječ ‘vjera’. Oni su (tu) riječ prihvatili tradicionalno bez da su svjesni njezinog stvarnog dubokog značenja i radije prianjaju uz vanjske prakse/ceremonije i običaje nego uz srž koja sačinjava Kristovo učenje.

Oni su može biti zaista slušali sa svojim ušima sve što ima veze s Isusom Kristom Božanskim Iskupiteljem i to znanje su opisali sa riječju ‘vjera’. Oni time jedino misle da tom znanju ne prigovaraju ili ga odbacuju kao nevjerojatnog. Ali niti su istraživali pojedinosti Kršćanskog učenja niti su uopće svjesni značenja djela Spasenja. Iz tog razloga se suzdržavaju formirati mišljenje o onome što su bili podučeni što je, međutim, nužno kako bi postigli živu vjeru, to jest, stekli unutarnje uvjerenje u svaku religijsku doktrinu.    

Ali jedino živa vjera može voditi do vječnog života, pošto su svakojake vrste formalne vjere neodgovarajuće za transformaciju duše. A sve je formalna vjera sve dok osoba nije svladana dubokom žudnjom za čistom istinom. Pošto ga jedino ova žudnja potiče razmišljati o pruženom/saopćenom duhovnom znanju što je onda (po)praćeno sa unutarnjim uvjerenjem ili svjesnim odbijanjem ako to unutarnje uvjerenje, ili živu vjeru, ne može pronaći. I ovo izdvajanje pogrešnog od pravilnog se mora dogoditi. Greška/zabluda se mora odvojiti od istine jer inače ljudi ne mogu pronaći ispravan koncept o Bogu, Čija suština je takvog savršenstva da sve što o Njemu svjedoči također mora biti savršeno. Međutim, lažna učenja nikad neće otkriti Božju suštinu već će zauvijek odražavati iskrivljenu sliku Božju.

Ali sve dok ljudi koji žele podučavati druge ljude… (8 Kolovoz 1949) sami ne znaju razliku između formalne i žive vjere, sve dok oni sami nisu stekli znanje o istini, upravo tako što su uz Božansku pomoć formirali (vlastito) mišljenje ostvarujući time živu vjeru, oni također neće prenijeti živu vjeru novajlijama/studentima. Ovo objašnjava zašto nebrojeni ljudi mogu sebe itekako nazivati religioznima a ipak su od toga daleko udaljeni… zašto je greška/zabluda široko rasprostranjena a za istinu postoji samo neznatan interes, zašto ljudska bića puno toga prihvaćaju kao istinu što bi, uz iskrenu volju, zasigurno prepoznali kao grešku/zabludu. Ali oni se drže tradicije, oni generacijama, ne razmišljajući i bez rezerve, nastavljaju prihvaćati ista iskrivljena učenja koja su ljudima inicijalno bila dana od strane Isusa Krista u njihovoj najčišćoj formi i koja su jedino postala zamračena i iskrivljena uslijed nedostatka vlastitog razmišljanja u ljudi i tako su skretanja/odstupanja bila zanemarivana. Međutim, ljudi su postali obavezni bezuvjetno prihvatiti religijsku dogmu, tako da se nisu osjećali odgovornima i tako je njihova vjera postala rastuće nefleksibilna/nepopustljiva a mrtva vjera ne može rezultirati u duhovnom napretku.

Pažnja ljudi treba biti skrenuta na njihovo beživotno stanje, i tako živa vjera treba biti neprestano propovijedana. Oni moraju biti obaviješteni kako sebe ne mogu nazivati vjernicima sve dok jedino prihvaćaju tradicionalno usvojeno duhovno znanje bez da su ga učinili svojim vlastitim, i na taj način su ga sposobni podržati najdubljim uvjerenjem a ne samo svojim usnama, i da to također zahtjeva intelektualnu kontemplaciju. Onda će veo pasti sa njihovih očiju, onda će srce i intelekt povremeno odbiti prihvatiti nešto, i jedino onda će istina biti nagovještena/obznanjena, što će onda čovjeka obradovati i pretvoriti ga u vjernog pristalicu. I onda će ljudsko biće biti sposobno aktivno vjerovati i sebe je oslobodilo od formalnosti, jedino onda njegova duša može sazrijeti i jedino onda on može biti pripadnik Crkve koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji. AMEN

Scroll to Top