SLIJEDITE ME…

Bertha Dudde, br. 5547 & 5548, 4-5 Prosinac 1952

ISTINSKO KRŠĆANSTVO… SLIJEDITI ISUSA

Istinit Kršćanin mora također živjeti sukladno njegovu vjerovanju, to jest, on mora slijediti Isusa Krista, Koji je ljudima ukazao primjerom ispravan način života na Zemlji i time zahtijeva vjeru u Njegov čin Spasenja kako bi od strane Njega bio priznat kao Kršćanin. Kršćanska doktrina se mora slijediti iz srca, jer Krist od ljudi zahtjeva Ljubav, Ljubav kojoj nedostaje sebičnog interesa i prema tome ima iskupljujući učinak, Ljubav koja je voljna podnijeti žrtve, Ljubav koju je Isus Krist predočio kroz Njegovu smrt na Križu. Kako slijedi, biti istinskim Kršćaninom znači oblikovati svoju unutarnju pririodu u Ljubav u vjerovanju u Isusa Krista, jer ljudsko biće je nesposobno za ovu promjenu karaktera bez vjerovanja u Njega. On može doista vjerovati u Njega, a ipak ne živjeti u ljubavi… U tom slučaju, međutim, to je samo običajna (formalna) vjera, jedna razumna vjera, koja itekako može imati pouzdanje u postojanje Isusa, čovjeka, i možda čak Njegovo raspeće, ali koja nema ideju o značenju žrtve koju je čovjek Isus napravio namjesto svojih bližnjih ljudskih bića. Jer razumijevanje ovog mu dolazi jedino kada prakticira Ljubav, pošto će mu jedino onda njegov duh dati ispravno razumijevanje kroz njegovo srce… To je zašto ‘biti Kršćaninom’ prije svega znači živjeti život Ljubavi, onda će ljudsko biće također svjedočiti o Isusu Kristu kao Iskupitelju svijeta. Međutim, čovjek kome nedostaje nesebične Ljubavi neće nikad biti Kršćaninom, čak ako on sebe kao takvog proglašava pred svijetom… Jer pojam Kršćanstva nije pitanje vjerovanja kako je Isus postojao, stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na Zemlji kako bi sebe sa pravom mogao zvati Kršćaninom(1 Ivanova 2:6). To je zašto na ovom svijetu više nema istinskog Kršćanstva, unatoč crkvama i doktrinama, jer duh Isusa Krista nedostaje (Rimljanima 8:9). Ljudi su neiskupljeni pošto Isus Krist više ne može biti učinkovit gdje Ljubav ne postoji… A Ljubav se u potpunosti ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Da li siromašni ili bogati, da li na visokim ili niskim položajima, svima njima nedostaje Ljubavi, najvažnijeg aspekta Kršćanstva…

Ljudi se više ne koriste Isusovim činom Spasenja; oni stoje izvan kruga onih namjesto kojih je Isus Krist umro. Oni zasigurno vide Križ pošto ne mogu nijekati Isusa Krista, čovjeka, i Njegovo raspeće, ali to im je postalo u potpunosti nevažno, oni samo govore riječi bez značenja i snage, pošto za početak jedino Ljubav otkriva razumijevanje ali Ljubav je zamrijela. Za takve ljude je Isus Krist uzalud umro na Križu a ipak oni sebe nazivaju Kršćanima… Ni jedan od njih ne shvaća značenje, ni jedan od njih ne ulaže napor da bi postao istinskim Kršćaninom, i mnogi ljudi sa prezirom pogledavaju na one koji su, u njihovim očima bezbožnici ili nevjernici pošto nisu dio jedne službene crkve ili zajednice… I svi ovi će jednog dana imati grozno buđenje ako sa Zemlje odu u neiskupljenom stanju i od njih se zahtjeva predati (ob)račun njihova načina života, ako je njihov stupanj Ljubavi tako nizak da ne odašilja nikakvu zraku svjetla pri ulasku u kraljevstvo onostranog… Onda će najprije morati tražiti Iskupitelja čovječanstva ali će Ga teško pronaći, pošto će im nedostajati ispravna vjera u Njega a ipak, bez nje oni nikad neće biti u stanju postati sretni… Oh, samo kada bi vi ljudska bića znali čega se odričete na ovoj Zemlji zbog vašeg malodušnog stava prema najvažnijim stvarima… ako bi samo znali kako ćete to gorko zažaliti jednog dana… Vi nikad nećete biti u stanju postati blaženo sretni bez Ljubavi… Vi morate putovati vašom zemaljskom stazom kao istinski Kršćani, morate slijediti Njega, to jest, vršiti Njegove zapovijedi, jedino onda će vaša vjera u Njega biti živa, jedino onda ćete Isusa Krista priznati pred svijetom… Jedino onda ćete Ga zastupati i, pošto ste Njime iskupljeni, također biti u stanju pružiti vašim bližnjima ispravno objašnjenje u svezi činjenice da, i zašto, On treba biti priznat, u svezi činjenice da, i zašto, vječni život nije moguć bez iskupljenja kroz Isusa Krista i da će jedino ispravan način života u Isusovom Duhu biti cijenjen pred Bogom a ne izvanjski prikazano Kršćanstvo koje, u svoj Istini, uopće i nije Kršćanstvo…

(Br. 5548, 5 Prosinac 1952)Želim vam dostaviti jedan dodatak tako da shvatite koliko je izvanredno važno da priznate Isusa, Sina Čovječjeg, kao Boga i Iskupitelja ljudske rase… Moja Ljubav sprav vas ljudi nije željela da ostanete u grijehu, odvojeni od Mene, što je bilo uzrokom vaše jadnosti. Ja Osobno vam nisam bio u stanju pristupiti pošto ste u vašem stanju bili nesposobni izdržati Moje prisustvo ili bi morali izumrijeti u vatri Moje Ljubavi. Usprkos tome, bez Mene je za vas bilo nemoguće spasiti se, i prema tome Sam vam morao pristupiti na prikriven način, zasigurno utjecati na vas sa Mojom snagom Ljubavi pa ipak u odijelu koje vas ne bi poplašilo, od kojeg ne bi morali pobjeći… u odijelu koje je bilo slično vašem vlastitom… Ja Sam vam morao pristupiti kao ljudsko biće… Najprije, vi trebate razumijeti kako je razlog zašto Sam vam morao prići bio da bi vam pomogao. Onda ćete također razumjeti zašto sam došao u formi nalik vašoj… Ipak čak i ovaj boravak Moga Božanstva u ljudskom biću se morao odvijati u skladu sa zakonom, što je zasigurno bilo moguće ali je vama bilo nepoznato… da je Moj Duh Ljubavi sebe mogao očitovati bilo gdje sve dok je osnovni postavljeni uvjet za to bio ispunjen… gdje je Ljubav bila prisutna. U tu svrhu Mi je Isus, ljudsko biće, ponudio mogućnost očitovati Sebe u Njemu time što je živio život Ljubavi, jer Ja jedino mogu biti u Mojoj supstanci tamo gdje postoji Ljubav… Božanska Ljubav vam je željela pomoći i prema tome je odabrala formu u kojoj je bila sposobna boraviti bez ogrješenja o zakon vječnosti što bi se, međutim, bilo dogodilo da Sam Se(be) utjelovio u grešnom čovjeku čiji su ljubav i volja bili protivni Meni. Ljubav vam je željela pomoći i pošto je Isus, ljudsko biće, bio pun Ljubavi On je ostvario ono što vam je bilo od pomoći… On je okajao (ispaštao za) vašu krivnju. Kako Sam Ja Bog pravde nisam bio u stanju jednostavno izbrisati vaš prijestup koji još nije bio okajan, ali Sam bio u stanju prihvatiti okajanje ostvareno namjesto vas no jedino ako je bilo dobrovoljno izvršeno i za Ljubav. To je ono što je Isus, čovjek, učinio i time je postao vašim Iskupiteljem (Knjižice br. 38 & 54)… Ja, vječna Ljubav Osobno, Sam bio u Njemu i prema tome je Ljubav podnijela spomenutu žrtvu… Ja Osobno Sam umro za vas na Križu, jer Ja Osobno Sam bio u ljudskom biću Isusu (2 Korinćanima 5:18-20).

Vi bi trebali gledati na čin Spasenja sa ovog stajališta, onda ćete također razumjeti da spasenje možete primiti jedino ako vjerujete u Isusa Krista kao vašeg Spasitelja, ali to od vas iziskuje da postupate u skladu sa Njegovim učenjem, da Ga slijedite, inače je vaše vjerovanje samo igra riječi, jer istinska vjera će biti oživljena jedino kroz Ljubav… Ako želite biti znani kao Kršćani onda se morate potruditi živjeti život Ljubavi; vi ne možete sebi prisvojiti to ime ako živite u potpunoj suprotnosti sa Njegovim učenjem, a Njegovo učenje zahtjeva Ljubav za Boga i bližnjega (Matej 22:36-40; Marko 12:29-31). Stoga, biti Kršćaninom znači ponašati se u Kršćanskom duhu, kao što je ljudsko biće Isus učinio na Zemlji, prakticirati nesebičnu Ljubav prema bližnjemu i uvijek imati na umu da vi jedino možete biti iskupljeni ako Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… i time što ćete to prikazati živeći život sljeđenja Isusa. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6010, 28 Srpanj 1954 

KRISTOVA CRKVA

Vjerska skupina Isusa Krista je sastavljena od svih vjernika koji u Isusu Kristu vide svoga Iskupitelja, koji vjeruju u Njega kao Sina Božjega, Koji se spustio na Zemlju sa ciljem da ponudi žrtvu izmirenja (okajanja) kao ljudsko biće za cijelu ljudsku rasu… i stoga Ga žele slijediti. Treba biti shvaćeno kako ‘Kristova Crkva’, koju je On Osobno utemeljio na Zemlji, jesu svi duboki vjernici; svi, koji ozbiljno streme biti aktivni Kršćani; svi, koji nisu samo Kršćani koji se pridržavaju formalnosti; svi koji imaju živu vjeru i sebe svjesno postavljaju pod Kristov Križ. Isus Krist mora biti priznat od strane pripadnika Njegove Crkve, i iz tog priznavanja proizlazi njihova obaveza da žive u skladu sa Njegovim učenjem… stoga da svjesno žive život Ljubavi, kao što je On sam primjerom ukazao ljudima i zatražio sa Svojim pozivom ‘Dođite i slijedite Me…’ Svatko tko se odazove ovom pozivu i prizna Ga također pripada vjerskoj skupini koja je opisana kao ‘Kristova Crkva’… To je nevidljiva Crkva koja usprkos tome može biti i jeste reprezentirana u svakoj vjeroispovijesti pošto svugdje postoje ljudi koji sa iskrenom Ljubavlju vjeruju u Isusa Krista, koji su također apsorbirani od strane Ljubavi prema njihovim bližnjima… koji mogu biti nazvani istinskim Kršćanima, pošto oni demonstriraju svojim načinom života svoju pripadnost Njemu, Koji je Svoju aktivnost Ljubavi okrunio Svojom smrću na Križu.

Iz tog razloga ova vjerska skupina postoji gdje god se nalaze istinski Kršćani… jer svi oni pripadaju Kristovoj Crkvi, i gdje god se dvoje ili troje takvih Kršćana sakupe u Njegovo ime On će biti među njima (Matej 18:20), utemeljitelj Kristove Crkve, i prožet će ih sa Svojim Duhom… Posljedično tome će njihove misli i riječi također biti ispravne i čak više relevantne nego riječi propovjednika koji još nije živi predstavnik Božanske doktrine Ljubavi, kojega riječi još ne otkrivaju njegov unutarnji život, duh, koji je karakteristika pripadnika Kristove Crkve… I ovaj duh će uvijek sebe izraziti jednostavnim i jasnim propovijedanjem i tumačenjem Božje Riječi… što se također sasvim prirodno može dogoditi u najmanjem krugu kao jednostavan razgovor kad god su pripadnici Kristove Crkve zajedno. Jer ništa od izvanjske prirode neće potvrditi ovo pripadništvo osim duha Ljubavi pojedinačne osobe koji stremi ka Isusu Kristu živom vjerom u Njega kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta, u Čijoj se ljudskoj čahuri Bog Osobno utjelovio sa ciljem da iskupi čovječanstvo od grijeha i smrti. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4544, 18 Siječanj 1949

‘SLIJEDITE ME…’

Slijedite Me i cilj koji vam je bio postavljen od početka će od strane vas biti postignut već na Zemlji. Vi morate uložiti napor da živite život Ljubavi koji će vas dovesti vrlo blizu Onome Koji je Osobno Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8). I ako sada imate na pameti Moj život na Zemlji i poradi čina Spasenja Meni uputite zamolbu za jačanje vaše volje, otkrit ćete također kako je lako živjeti u Ljubavi, jer Ja ću vam pomoći i neprestano vam osiguravati prigode koje vam omogućuju da udovoljite vašoj volji da ljubite ako se osjećate nagnani to učiniti. Moj život na Zemlji je bio jedino praktična primjena nesebične Ljubavi spram bližnjega…

Bertha Dudde, br. 5982, 22 Lipanj 1954’ (izvadak)

DOK SAM JA HODAO PO ZEMLJI…

Sve dok Sam živio na Zemlji, Ja Sam se brinuo za potrebite, siromašne, bolesne, i potlačene. Vi, koji tvrdite kako ste ‘Moji sljedbenici na Zemlji’, što vi činite za ove potrebite, siromašne, bolesne i potlačene ljude? Sve dok možete pomoći ali nećete, vi niste Moji istinski sljedbenici, čak ako vi sebe tako nazivate. Ja cijenim jedino ispunjenje Mojih zapovijedi Ljubavi, pošto su sve drugo… vrlo duboka vjera, prepoznavanje Čiste Istine, sjedinjenje sa Mnom i, konačno, vječno blaženstvo… rezultati Ljubavi i bez Ljubavi nikada ne mogu biti stečeni. Iz ovog je već očevidno zašto je na Zemlji tako velika duhovna nedaća, zašto su ljudi bez vjere i žive u zabludi (pogrešci). Moje čisto učenje je učenje Ljubavi, koje Sam Ja podučavao na Zemlji. Onog trenutka kada je ovo podučavano baš kao i prakticirano vi ljudi ćete živjeti u Istini i zaputili ste se stazom koja slijedi Isusa…

… I rezultat je bilo sjedinjenje Oca, Vječne Ljubavi, sa Mnom, tako da Sam Ja mogao koristiti Njegovu snagu i moć, Njegovo svjetlo i mudrost kao Moje osobno vlasništvo. Ja Sam bio prožet Njegovim Duhom, Njegovom snagom i Njegovim svjetlom… I time je Meni sve bilo moguće pošto je Bog Osobno djelovao u Meni. Kao ljudsko biće Ja Sam demonstrirao da nije nemoguće biti ispunjen sa Božanskim Duhom, da je prema tome svako ljudsko biće sposobno činiti čuda i znamenja koja Sam Ja činio (Ivan 14:12), da ljudsko biće sebe može oblikovati tako da on, kao slika Božja, može iskorištavati sve sile (sposobnosti) i time također ostvariti što god (po)želi.

Slijedite Me… sva Božja snaga vam je na raspolaganju, On vam ne nameće nikakva ograničenja, On daje bez-mjerno, i vi možete iskoristiti sve što On želi pružiti zato što vas On ljubi… Slijedite Me… živite život nesebične Ljubavi prema bližnjem i postat ćete savršeni i biti ćete u stanju neprestano uživati Božju Ljubav i blagoslov. Ja vam govorim kao ljudsko biće, baš kao što Sam po Zemlji hodao kao ljudsko biće, Koje je isto tako trebalo postići Božansku snagu kroz život Ljubavi, i Koje je također bilo u stanju ostvariti sjedinjenje sa vječnim Božanstvom jedino kroz Ljubav.

Pokazat ću vam stazu kojom vi jedino trebate putovati kako bi onda također prepoznali Istinu Moje Riječi. Dozvolite sebi da od strane Mene budete nagnani na ovu stazu, ne pružajte Mi nikakav otpor, pokušajte činiti dobrodušna djela i vaša snaga će se povećati, vaša volja da ljubite će biti stimulirana, jer sama Ljubav je snaga i ako ju prakticirate, što god pružite će također pritjecati nazad k vama kao snaga. Pokušajte i dozvolite da Moje Riječi dodirnu vaša srca, dozvolite sebi biti pozvanima od strane Mene i slijedite Me… Ja Sam glas u divljini vašeg života. Sve se oko vas prijeti osušiti ako ne navodnite suhoparnu oblast sa Božanskim pritokom Ljubavi… ako ne razvijete sve dobre instinkte kroz Ljubav i povećate snagu unutar vas. Ne dozvolite da Moj poziv prođe zanemaren, obratite pažnju na njega i imajte na umu da Ja od vas ne zahtjevam ništa nemoguće, jer Ja Osobno sam kao ljudsko biće postavio primjer za vas što su Ljubav i volja ljudskog bića u stanju ostvariti. Slijedite Me, i bit ćete i ostati blaženo sretni za cijelu vječnost.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3920, 1 Studeni 1946

SLIJEDITI ISUSA… ŽIVOT LJUBAVI I SAMO-ODRICANJA

Svatko tko nije blag i strpljiv poput Mene, koji ne prakticira svoje sljedbeništvo tako što odbacuje sva svojstva koja odgovaraju Mojem protivniku, koji postojano ne teži za vrlinama koje su karakteristične za Božansko biće, će teško postići cilj nalaženja sjedinjenja sa vječnim Ocem Koji je čista Ljubav Osobno i Koji se može jedino sjediniti sa živim tvorevinama koje su, poput Njega, postale Ljubav. Moj život na Zemlji bi vam trebao služiti kao primjer, jer kao ljudsko biće Ja sam bio predmetom istih kušnji kao vi (Knjižica br. 55) pošto Sam se morao zaputiti jedinom stazom koja je dušu mogla dovesti do savršenstva (Matej 5:48)…

Ja Sam se, kao i vi, morao boriti protiv svih žudnji tijela baš kao i protiv svih karakteristika jednog nebožanstvenog bića ili vam Moj život, da Sam Ja bio rođen bez svih ljudskih nedostataka i u stanju zaobići ispit Moje volje, ne bi mogao služiti kao primjer. Ja sam morao iskusiti dubine (krajnosti) zemaljskog života, tj., Ja Sam morao imati mogućnost dobrovoljno se suzdržati od istih fizičkih grijeha i izbjeći sve što ih je pobuđivalo… Ja sam se morao boriti protiv tjelesnih žudnji i na taj način osnažiti i pripremiti dušu u Meni da se sjedini sa Duhom. Grešnost u Mojem okruženju je često bolno testirala Moju Ljubav i strpljenje, ipak Ja sam želio ostati blag i cijelim svojim srcem ponizan bez uzvisivanja Sebe… I Ja Sam se sažalio na slabosti Mojih bližnjih zbog ne-odupiranja kušnjama, i Moja Ljubav se pojačala… Ja sam želio pomoći onima pri-zemlji koji se nisu mogli podići sami od sebe… Jer kako sam Osobno bio čovjek Ja sam poznavao ljudske slabosti, i to znanje je povećalo Moju blagost i strpljenje (Hebrejima 2:17, 18; Knjižica br. 55).

I sâm čovjek Ja Sam u svakom trenutku bio kadar Sebe postaviti u situaciju u kojoj se nalazila duša grešne osobe premda sam Ja Osobno bio bez grijeha, premda Sam Ja Osobno, vrlinom Svoje volje, ostao pobjedonosan nad svim kušnjama tijela i duše. Ali Ja Sam snagu za to učiniti uzeo od Ljubavi, i svaka osoba koja prakticira Ljubav će također skupiti snagu i odlučiti se boriti protiv svojih grešaka i slabosti, i ona će također biti pobjedonosna, jer sama Ljubav je snaga… I prema tome, svaka osoba koja aktivno ljubi će također prakticirati sve vrline koje označavaju Božansko biće; ona će biti blaga i stpljiva, milostiva, miroljubiva, ponizna i pravedna… Jer ako bližnjeg susretne sa Ljubavlju njezine su misli također ispunjene Ljubavlju, i ona se bori sa svim slabostima i nedostacima sa lakoćom.

Slijedite me, živite život Ljubavi i samo-odricanja poput Mene i oslobodit ćete se(be) od svih grešnih žudnji, vi sami nećete  postati predmetom grijeha, sebe ćete dovesti u red sa prirodom vječne Ljubavi i već na Zemlji pronaći sjedinjenje sa njom, i postignuće vašeg cilja će za vas biti izvjesno. Stoga, poput Mene, vi također trebate uvijek na sebe uzeti križ, i vi ne bi trebali postati nestrpljivi, jer ako Mi iskreno uputite zamolbu za pomoć Ja ću vam ga pomoći nositi, i što voljnije duša nosi od strane Očeve Ljubavi natovareni joj križ poradi njezinog potpunog sazrijevanja, to će skorije sebe osloboditi od zemaljskih žudnji.

Slijedite Me i uzmite Moj život na Zemlji kao primjer, i vi nikad opet nećete postati predmetom grijeha, vi ćete sebe osloboditi vrlinom vaše odlučnosti i Ljubavi, vi ćete postati slobodna i beskrajno sretna bića, opremljena sa svim Božanskim karakteristikama, vi ćete biti prepuni svjetla i snage u duhovnom kraljevstvu i živjet ćete blaženo sretno u vječnosti.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4876, 8 Travanj 1950

KRISTOV PUT KA KRIŽU

Svatko tko Me želi slijediti će hodati samotnom stazom, neshvaćen od svojih bližnjih kao što je bio Moj udio, također, unatoč Ljubavi koju sam da(va)o Svojim bližnjima. Svatko tko Me želi slijediti će morati prihvatiti svoj križ baš kao što sam Ja to učinio, iako Moja vječna Ljubav neće dopustiti da ničiji križ bude tako težak kao onaj čovjeka Isusa… On će ga morati nositi, ali on može olakšati svoj teret u svako doba ako Me zazove za pomoć. Onda ću Ja postaviti križ na Moja ramena i nositi ga za njega, a sa Mnom sve postaje lakše, sa Mnom on više ne hoda sam, Ja ću uvijek suosjećati i (po)dijeliti njegovu patnju i radost; On uvijek može slijediti svoju zemaljsku stazu u tihom zajedništvu sa Mnom, i stoga će on otkriti kako je njegov križ pod-nošljiv i ponizno se podrediti svojoj sudbini…

Ja Sam uzeo svu patnju čovječanstva na Svoja ramena kako Sam hodao naprijed suočavajući se sa raspećem i izdržao Sam neizrecivu fizičku bol. Ja Sam hodao mučnu stazu koja je završila sa smrću na Križu za svakoga koji Me jednog dana želio slijediti. Ja Sam kao ljudsko biće patio neopisivo tako da bi se ljudska patnja mogla umanjiti. Ja Sam sudjelovao u patnji cijelog čovječanstva i nosio sam Križ umjesto njega. I svatko tko Me ljubio Me slijedio… Bilo ih je samo nekolicina, u usporedbi sa cijelom ljudskom rasom zbog čijeg interesa Sam umro, samo je nekolicina dijelila Moju bol, oni su patili sa Mnom i za Mene. Oni su, također, nosili svoj križ jer su Me slijedili, pošto je njihova Ljubav prema Meni učinila da dvostruko osjećaju svu njihovu patnju. Ali njihova Ljubav je bila poput melema na Mojim ranama koje su Mi nanijeli nemilosrdni ljudi; njihova Ljubav je povećala Moju volju da patim umjesto čovječanstva i da im kroz Svoje raspinjanje donesem pomoć. Mnogi su Me slijedili na putu do mjesta smaknuća ali je samo nekolicina suosjećala sa Mojom boli… Mnogi ljudi žive na Zemlji ali su samo nekolicina Moji sljedbenici… Ja Sam umro za sve ljude na Križu ali je samo nekolicina prihvatilo Moju žrtvu i iskoristilo postignuta blaženstva. Samo Me nekolicina ljudi slijedi a ipak, jedino ako Me slijede oni mogu postati blaženi. Svatko bi trebao uzeti svoj križ na sebe i sjetiti se Mojeg žrtvenog puta ka Golgoti, koji je za ljudsko biće bio skoro pretežak za nošenje i primorao Me da padnem… Ali Ljubav jednog čovjeka Mi je došla u pomoć kada Sam skoro podbacio kao ljudsko biće i Ja Sam se žrtvovao, Ja Sam ispraznio čašu patnje u potpunosti…

I ako vi ljudi trebate patiti sjetite se Mojih riječi, ‘Tko god Me želi slijediti neka uzme svoj križ…’. Vi bi trebali znati kako se sva patnja koju ponizno trpite po Mojoj volji uzima u obzir kao staza ka Križu koji za vas predstavlja iskupljenje i oslobođenje od svih grijeha… Vi bi trebali znati da živite na Zemlji sa ciljem da sebe oslobodite krivnje, čija veličina ne može biti procijenjena od vas kao ljudskih bića, zbog koje Sam Ja zaista umro sa ciljem da bi ju umanjio ali koju svaki od vas također treba otkloniti, onoliko koliko je to u vašoj moći, ako želite sudjelovati u djelu Spasenja koje je bilo započeto Mojom Ljubavlju sa Mojim raspećem. Vama ljudima je bio dan samo mali križ za nošenje pošto Sam Ja sa vas otklonio najteži teret, ali vi ne možete ostati u potpunosti bez patnje sa namjerom da bi nastavili hodati prema Onome Koji vam uvijek želi pomoći, Kojeg bi trebali slijediti tako da postanete vječno blaženi.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7874, 16 Travanj 1961 

KAKO SLIJEDITI ISUSA…

Moj istinski sljedbenik je onaj koji se na Zemlji trudi živjeti poput Mene, koji se ne koleba u patnji, podnosi ju strpljivo i sebe usavršava u Ljubavi, jer on će sazrijeti u svojoj duši. Ja vas jedino uvijek mogu savjetovati da ‘slijedite Isusa’, jer čovjek Isus je tim putem hodio na Zemlji… Njegov život je uistinu bio težak, pa ipak On ga je ponizno podnosio, prihvatio je (upustio se u) borbu protiv mraka, to jest, pokušao je ponovno uspostaviti red i prosvjetliti ljude s obzirom na razlog zašto su živjeli u duhovnom mraku i što moraju napraviti da bi taj mrak izbjegli. On je samosvjesno hodao stazom patnje i Ljubavi… I tako je Sebe oblikovao da Sam Ja bio u stanju boraviti u Njemu… I svi vi bi trebali hodati ovom stazom i kroz Ljubav i patnju pokušati oblikovati sebe tako da vam Ja Osobno, Koji Sam Vječna Ljubav, mogu biti prisutan (Knjižica br. 5).

Vi Me morate slijediti, vi morate pokušati oponašati život kojeg Sam živio u ljudskom biću Isusu. A to prije svega zahtjeva volju da se sa Mnom ponovno sjedinite… Jedino Ljubav može ostvariti ovo sjedinjenje, a patnja pročišćava vašu dušu koja i dalje sadrži mnoge nezrele čestice. Ona također produhovljava tijelo, tako da se ono prilagođava željama duha u vama, tako da on sazrijeva istovremeno sa dušom i sjedinjenje sa Mnom se može dogoditi. Ovo pročišćavanje mora doći na prvom mjestu, i zbog tog pročišćavanja vi živite na Zemlji… I čim Me uzmete kao primjer vaš život na Zemlji neće biti uzaludan, dovest će vas do cilja: potpunog produhovljavanja i sjedinjenja sa Mnom (Ivan 17:21-23)…

Ljudsko biće je za vas moralo postati primjer inače bi vi uvijek davali primjedbu kako Me ne možete slijediti pošto to nadilazi vaše sposobnosti, vašu snagu… Međutim, staza kojom Sam Ja hodao na Zemlji i Sam ljudsko biće je bila tako uređena da će Me svaki čovjek biti sposoban slijediti. Od vas se ne zahtjeva ništa nemoguće, ništa se od vas ne očekuje što grešna osoba ne može ostvariti, jer Ja Sam uzeo u obzir sve vaše slabosti i greške, poistovjetio Sam Sebe sa težnjom i okolnostima svakog čovjeka… kakvi god oni mogli biti… ako živite život Ljubavi onda ćete također sakupiti snagu koja vam omogućava ostvariti čak i najteži zadatak… Vi ćete nadmašiti sebe, jer od Mene primate snagu, baš kao što Sam Ja zahvaljujući Ljubavi u Meni, također imao snagu na Svom raspolaganju koja Mi je omogućila biti pobjednikom u borbi protiv mraka, u borbi protiv svih kušnji Mojeg protivnika i protiv svih žudnji tijela…

Ljubav je snaga, i prema tome Sam Ja najprije morao propovijedati Ljubav i Osobno živjeti život Ljubavi kako bi vam postavio pravi primjer načina života koji vas vodi iz bezdana prema vrhuncu, koji vas oslobađa od protivnika… Jer Ljubav je jedino oružje kojem on podliježe. Vi Me morate slijediti ako se želite osloboditi njegove kontrole… A niti patnja ne može biti izbjegnuta ako će vaša duša postati sjajna i bistra, koja je, u svojem ljudskom utjelovljenju, i dalje puna nečistoća pošto je i dalje u području onog koji je svoju prirodu promijenio u suprotno, koji se stoga može nazvati ‘zlim’ u istinskom smislu te riječi i čijoj ste se prirodi prilagodili kada ste Me napustili i vašom slobodnom voljom ga slijedili u bezdan (Knjižice br. 15 & 39)…

Treba priznati, uslijed njihovog procesa kroz tvorevine sićušne čestice duše su postale puno čišće kada su ponovno ujedinjene kao duša ljudskog bića, ali još će mnoge nečistoće morati biti otklonjene, što može biti ostvareno jedino putem Ljubavi i patnje… Oproštenje vaše krivnje grijeha će uistinu biti zagarantirano čim Me priznate u Isusu Kristu i uputite zamolbu za oproštenje od nje (Knjižice br. 38 & 54)… A to znači da ćete prilikom vašeg napuštanja ovog svijeta pronaći kapije kraljevstva svjetla otvorene za vas…

Bertha Dudde, br. 7398, 26 Kolovoz 1959

ISUS KRIST JE KAPIJA U KRALJEVSTVO SVJETLA…

Svaka osoba koja je pronašla Isusa Krista, koja ima živi odnos sa Njime, koja je uistinu aktivni Kršćanin a ne Kršćanin koji se samo drži formalnosti, će ući kroz kapije svjetla. To je zašto misao o sjedinjenju sa Isusom Kristom čini svaku osobu sretnom, budući će on onda biti siguran za kraljevstvo svjetla, on se doista neće trebati bojati smrti i vremena koje ga očekuje u životu nakon smrti. Ali to naznačava srdačnu vezu, vezu koja čini da osoba shvaća da pripada onima za koje je Isus Krist umro na Križu. I ova veza se uvijek može pronaći gdje osoba živi život Ljubavi i pri tom se već zapućuje stazom sljeđenja Isusa… Ova osoba će biti duhovno blistavo prosvjetljena kroz Ljubav, značenje čina Spasenja će mu biti poznato, on će ispravno prepoznati Isusovu misiju na Zemlji i prema tome će također željeti uzeti dijela u činu milosrđa kojeg je Isus, ljudsko biće, ostvario na Zemlji kao čahura vječnog Božanskog Duha… Jer svatko tko zna o ovom golemom djelu iskupljenja i njegovim razlozima ne može učiniti ništa doli sebe cijelim srcem posvetiti Isusu Kristu i prisno prionuti uz Njega u vremenu i vječnosti… Međutim, potrebno je prosvjetljenje koz Duh, potreban je život Ljubavi koji na prvom mjestu čini ovo prosvjetljenje mogućim, i potrebna je volja da se živi na Zemlji sukladno njezinoj svrsi i cilju… potrebna je odluka za dobro, što uvijek pokreće vezu sa Bogom u Isusu Kristu… Ipak osoba može sebe smatrati sretnim ako osjeća ovu srdačnu Ljubav za Isusa Krista, ako Mu se pridružio sa svim njegovim srcem i ispovijeda Ga ljudima sve dok ne umre… jer on će ući u kraljevstvo koje je Isus Krist Osobno otvorio za njega kroz Njegovo raspeće… Živa veza sa Njime pretpostavlja vrloduboku vjeru, a takva vjera opet pretpostavlja Ljubav… život nesebične Ljubavi prema bližnjemu, koji vjeru budi u život i osigurava ljudsko biće sa ‘izvjesnošću’ gdje je on prethodno još zapitkivao i dvojbio… Svatko tko može takvu vjeru nazvati njegovom vlastitom može uistinu sebe već smatrati povlaštenim na Zemlji; on je poput stijene, i istinska Crkva Kristova će biti izgrađena na takvoj vjeri, to jest, jedino netko u posjedu takve čvrste vjere koja je oživjela kroz Ljubav pripada Crkvi koju je utemeljio Isus. Ali onda će osoba koja je postigla ovu dubinu vjere već biti u stanju blaženstva, jer ništa na Zemlji njega neće više plašiti budući će biti svjestan da je zagrljen od strane Onoga Koji je umro za njega na Križu i osjećat će se zaklonjen u Njegovim rukama. Čak ga smrt više neće plašiti; on će samo odbaciti njegovu izvanjsku čahuru i ući u drugačije kraljevstvo, kraljevstvo svjetla i blaženstva, koje je sudbina svake osobe koja ima živu vjeru u Isusa Krista. AMEN

…Ali intenzitet svjetla koje će vas obasjavati je vrlo različit… I biti ćete izuzetno sretni ako vaša duša može biti prožeta u potpunosti, ako svjetlo nije prepriječeno nikakvim nečistoćama koje još trebaju biti razložene… A pošto vi već na Zemlji možete postići da vaša duša postane svijetla i prozirna u vremenu njezinog odlaska sa Zemlje vi također trebate ponizno i strpljivo trpjeti svu patnju na Zemlji… uvijek trebate imati na umu da je to jedino blagotvorno za sazrijevanje vaše duše, ne smijete pokušavati izbjeći svu nedaću i uvijek molite ‘Oče, budi volja Tvoja…’ Jer Ja znam zašto vas puštam hoditi stazom patnje i zašto sam izgovorio riječi ‘Slijedite Me…’ Ako uvijek pokušavate zamisliti kako Sam Ja hodao stazom prije vas, koja je bila puno teža i žalosnija nego vaša, onda iz Ljubavi prema Meni trebate prihvatiti sve što vam pošaljem ili dozvolim da vam se dogodi, jer to je lagan križ kojeg morate nositi u vašem zemaljskom životu, što uvijek jedino koristi vašoj duši. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7622, 15 Lipanj 1960

SLIJEDITI ISUSA… STRPLJVO (POD)NOSITI KRIŽ… 

Vi demonstrirate da Me slijedite ako strpljivo prihvatite patnju koju Moja Ljubav polaže na vas tako da će vaše duše sazrijeti. Uvijek pamtite da Sam od vas zatražio da Me slijedite sa Riječima ‘… neka uzme svoj križ i slijedi Me…’ Ja vam zasigurno želim pomoći nositi vaš križ ali vi ga ne smijete pokušati potpuno odbaciti, vi uvijek trebate uzeti u obzir da možete otkloniti mnoge nečistoće sa vaše duše ako strpljivo (pod)nosite vaš križ. Ja ću vam uvijek dati snagu za to ako Me zatražite, jer Ja Sam vam uvijek blizu ako na Zemlji živite u Mojem sljedbeništvu. A još vam nije preostalo puno vremena… Prema tome ćete morati izdržati povećanu patnju budući vam Ja želim pomoći postići stupanj svjetla dok ste još na Zemlji koji će vam omogućiti ući u blaženstvo kada je došao vaš kraj. Ali uvijek ostanite u kontaktu sa Mnom kroz Ljubav-nu aktivnost, molitvu i neprestano razmišljanje o Meni, jer onda ću Ja uvijek biti sposoban biti vam blizu i vi možete spokojno slijediti vašu stazu čak ako i morate nositi mali križ. Međutim, siguran život u bezbrižnoj mirnoći ne bi za vas bio od koristi ukoliko niste toliko izvanredno Ljubav-no aktivni da će vaš duševni proces sazrijevanja biti uspješno ostvaren… Ali vi ste i dalje previše malo-dušni u vašim Ljubav-nim akcijama i prema tome stječete premalo za vašu dušu, i time patnja mora doprinijeti spram vašeg procesa pročišćavanja. I uvijek se prisjetite užasne patnje koju Sam Ja morao uzeti na Sebe namjesto vas… Vi sami bi bili morali otrpjeti ovu patnju naračun vaše krivnje grijeha a bili bi nesposobni to učiniti. To je zašto Sam prihvatio krivnju namjesto vas i neopisivo patio budući vas ljubim i želio sam otrpjeti patnju namjesto vas. Onda će vam vaš križ izgledati malenim, vi ćete ga radosno nositi budući hoćete slijediti Mene, i vi ćete pouzdano ući kroz kapije u kraljevstvo svjetla budući Sam Ja popločio put i otvorio za vas kapije tako da ćete biti blaženo sretni… Prihvatite vaš križ, to jest, strpljivo i zbog Ljubavi spram Mene podnosite svu patnju koja vas opterećuje, ali koja je nužna za sazrijevanje vaših duša, jer jednog dana duša može uživati u svjetlu, jednog će dana križ kojeg je morala nositi izgledati lagan. Dopustite Mi da hodam pored vas, onda ću vam pomoći nositi i vi nećete toliko puno osjećati teret. A Ja Sam sa svakim čovjekom koji Me zaziva u mislima, Ja jedino čekam na taj poziv budući Ja ne mogu djelovati učinkovito u vama protiv vaše volje unatoč Moje Ljubavi spram vas. Ali Ja vas nikada neću ostaviti same i čak je križ postavljen na vaša ramena dokaz Mojeg prisustva, budući vas Ja na taj način nježno potičem da slijedite Mene, Koji Sam uzeo svu patnju čovječanstva na Moja ramena i hodao sa njom stazom do križa. Prema tome budite strpljivi, bez obzira što vas pritišće, Moja Ljubav će vas osnažiti, Moja Ljubav će vas osloboditi od križa kada za to dođe pravo vrijeme. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 5772, 18 Rujna 1953 

KRISTOVA CRKVA… JEDINO ŽIVOT PO KRISTOVOM PRIMJERU

Svatko tko tvrdi kako pripada Kristovoj Crkvi će također živjeti kao Kršćanin, inače joj ne služi na čast. Kada će, vremenom, vjera u Isusa Krista biti javno ispovijedana onda će istinski sljedbenici Njegove Crkve postati nezatajivi, jer snaga vjere, koja je nužna za javno prizna(va)nje Njegovog imena, se može steći jedino kroz življenje života po Njegovom primjeru, život sljedbeništva Isusa, i taj je, prema tome, član Crkve koju je utemeljio Isus Krist. Mnogi ljudi će međutim služiti sa jezikom, oni će, također, pripadati crkvama za koje tvrde kako ih je utemeljio Isus… Ako žive u skladu sa Božanskom voljom ispunjavajući Njegove Božanske zapovijedi Ljubavi onda će njihova snaga vjere biti također snažna i stajat će čvrsto za vrijeme posljedne vjerske borbe (Knjižica br. 48) i javno ispovijedati Njegovo ime ispred svijeta… Ali njih će biti samo nekolicina, jedino ljudi koji žive život Ljubavi će biti u stanju prikupiti ovu snagu otpora protiv svjetovnih vlasti koje planiraju eliminirati sve što je povezano sa vjerom u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja. I jedino onda će ljudsko biće dokazati da je Kršćanin, jedino onda će biti u stanju sebe smatrati pripadnikom Crkve koju je utemeljio Isus Krist, koja će naknadno također ispovijedati Isusa Krista pred Bogom, Ocem, kao što je On predskazao…

Kristova Crkva više ne broji mnogo sljedbenika, a što se Ljubav više hladi među ljudima to će stado istinskih Kršćana postajati sve manje, pošto Ljubav mora definitivno biti prakticirana kako bi ljudi bili smatrani istinskim Kršćanima i da bi svojim bližnjima osigurali svijetao primjer istinske Crkve na Zemlji, za što nije potrebno nikakvo službeno pripajanje religijskoj sljedbi već jedino život u skladu sa Božanskim zapovijedima, koje prije svega pozivaju na Ljubav, ali koja će onda također predočiti određene karakteristike koje demonstriraju utemeljitelja crkve… djelovanje Duha u svim pripadnicima… Kristova Crkva nije (iz)vanjski prepoznatljiva zgrada, to je jedino sjedinjenje ljudi duboke vjere koji su u najintimnijem kontaktu sa utemeljiteljem Crkve, sa Isusom Kristom, i time su također prosvjetljeni, vođeni i prožeti sa Njegovim Duhom i u stanju su također djelovati izvanredno sa duhovnom snagom. Snažna vjera i duboka Ljubav dokazuju povezanost sa Kristovom Crkvom i jedino će njezini pripadnici preživjeti posljednju vjersku borbu, pošto će se boriti sa Isusom Kristom Osobno i stoga će također biti pobjednici nad onime koji se suprotstavlja Kristu, nad Božjim protivnikom (Sotonom) i njegovim podanicima… Jer Isus Krist će se pojaviti u moći i slavi u posljednji dan i dohvatit će Svoju malu skupinu k Sebi u kraljevstvo mira, a Svog će protivnika okovati i sa njime sve koje je on porobio.   AMEN

Scroll to Top