UZNEŠENJE (DJELA 1:9, 10)

‘Isusovo uznešenje’, Bertha Dudde, br. 7358 ………………………………………….  

‘Kristovo uznešenje’, Bertha Dudde, br. 8506 …………………………………………  

‘Uznešenje Isusa Krista’, Bertha Dudde, br. 8189 ……………………………………

‘Kristovo uznešenje… Preobraženje’, Bertha Dudde, br. 3622 ………………….  

————————————————–†————————————————–

i zatim se, u svrhu njihove Misije, ukazao Svojim učenicima

pred čijim je očima bio Uznešen na Nebo

————————————————–†————————————————–

Bertha Dudde, br. 7358, 8 Svibanj 1959

ISUSOVO UZNEŠENJE…

Ljudima je teško povjerovati u ono što ne može biti dokazano kada se to tiče fenomena koji su izvan prirodnih zakona, koji se prema tome jedino putem vjere mogu primiti kao istiniti. Ovo također uključuje Moje uznešenje, konačno zbivanje Mojeg prisustva na Zemlji, koje se doista dogodilo protiv zakona ali kojem su mogli posvjedočiti jedino savršeni ljudi. I ovi su savršeni ljudi bili podučeni uključiti ovu informaciju kada drugim ljudima kazuju o Spasenju kroz Moju smrt, o Mojoj patnji i umiranju na Križu i Mojem uskrsnuću… Iz tog su razloga Moji učenici također govorili o Mojem uznešenju ali njima se jedino vjerovalo tamo gdje su ljudi, poradi njihove vjere, bili već više skloni duhovnom i koji su stoga bili sposobni uzvjerovati u ono što im je bilo prenešeno. Niti su se oni usudili sumnjati u svjedoke Mojeg uznešenja pošto su osjećali kako su ovi, Moji svjedoci, govorili istinu i proglašavali im Evanđelje po odredbama od gore. Iz tog razloga je vjera u Uznešenje Isusa bila sačuvana jedno poduže vrijeme, u nju se nije sumnjalo kao što je to slučaj sada, kada se Ljubav ohladila među ljudima i vjera se već može nazvati potpuno mrtvom. Pored toga, nema vjerodostojnih svjedoka ovog događaja i ljudi moraju bezuvjetno uzvjerovati onome što im je iz tradicije ili iz Knjige Otaca (Biblije) poznato kao istinito… Ali živa vjera nedostaje, jer ova se jedino može probuditi životom Ljubavi, tako da se tim putem probudi čovjekov duh i prosvjetli ga te biva pronađeno jedno lagano riješenje ovog problema, koje se nikad ne može otkriti bez probuđenog duha. Kada Sam se uzdignuo na nebo bio Sam okružen duhovno probuđenim muškarcima i ženama sa srcima prepunim Ljubavi koji su prionuli uz Mene sa žarkom privrženošću. I time su oni bili sposobni promatrati proces koji je bio potpuno prirodan pošto Moje prirodno tijelo više nije postojalo, umjesto njega, Ja Sam jedino prihvatio potpuno preobraženo tijelo kako bi bio sposoban ostati vidljivim tim ljudima sve dok ih nisam napustio da bi se vratio u kraljevstvo odakle Sam došao. Moje kraljevstvo je čisto svjetlo i Ljubav i ne može se vidjeti fizičkim očima, jedino duhovno oko ga može ugledati/promatrati, baš kao što svaki čisti duh prebiva u oceanu svjetla i također se može vidjeti jedino pomoću duhovne vizije (ili ‘sa duhovnim okom’).

Prilikom smrti (u)savršena duša oblači svjetlosnu odjeću i zrači puna veličanstvenosti i slave, i kada bi ljudi već bili duhovno (u)savršeni onda bi oni također povremeno mogli vidjeti takav svjetlosni lik kada duša ostavlja svoje zemaljsko tijelo iza sebe nakon dokončanja njezinog fizičkog života i ulazi u kraljevstvo onostranog. Jer svaka duša koja ulaže napor ostvariti savršenstvo na Zemlji će već biti produhovljena do određenog stupnja tako da sebe može odjenuti sa blistavom odjećom, radi se jedino o tome da samo nekolicina ljudi imaju ovaj dar milosti da su u stanju duhovno vidjeti kada duša napušta njezino zemaljsko tijelo. To je zašto duhovno uspavani ljudi ne mogu biti uvjereni da Sam nakon Mojeg uskrsnuća Ja bio ‘uznešen na nebo’, što je bio proces koji se zbio u svoj sjajnosti poradi Mojih učenika, tako da su bili sposobni udovoljiti njihovom zadatku sa pouzdanom vjerom u Moju moć i slavu, jer oni su trebali odnijeti Evanđelje po cijelom svijetu i upoznati ljude sa Mojim uskrsnućem i uznešenjem. Do koje je mjere osoba sposobna vjerovati u ovo ovisi u potpunosti o snazi njegove Ljubavi spram Mene i njegovih bližnjih… Sve je ukorijenjeno u ispunjenju Moje dvije zapovijedi (Marko 12:28-31): Najuzvišenija realizacija i živa vjera izviru iz Ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega, ipak bez ispunjavanja ovih zapovijedi biti će nemoguće za vas ljude uzvjerovati u ono što vam se ne može dokazati poradi slobode vaše volje. Ali možete sebe smatrati blaženima ako vjerujete bez dokaza (Ivan 20:29), jer za takvu ćete vjeru biti nagrađeni jednog dana ako je ona rezultat nesebičnog života Ljubavi… Onda ćete vi, također, odjenuti svjetlosnu odjeću i nećete kušati smrti, vi ćete također biti ‘uznešeni na nebo’, biti ćete u stanju ući u kraljevstvo mira i blaženstva te biti prožeti sjajnim svjetlom, pošto ćete onda prebivati u svjetlu cijelu vječnost. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8506, 23 Svibanj 1963

KRISTOVO UZNEŠENJE…

Vrijeme Mojeg vidljivog postojanja na Zemlji je dokončalo kada Sam bio uznešen na nebo… Jer ispunio Sam misiju kao ljudsko biće i konačno dao Mojim učenicima i onima koji su vjerovali u Mene kao Sina Božjega posljednji znak koji je trebao osnažiti njihovu vjeru… Još jednom Sam im ukazao Sebe i demonstrirao im Moju Božanstvenost na način da Sam se vidljivo uzdignuo do neba (Luka 24:51)… što je njima bilo dozvoljeno vidjeti jedino zbog snage njihove volje a što im je, zauzvrat, trebalo priskrbiti veliku snagu za njihovu daljnju misiju: proglasiti Mene i Moje Evanđelje po cijelom svijetu (Marko 16:15)… Niti se ikakav dokaz može priskrbiti za Moje uznešenje, pa ipak ono se zbilo pred očima onih koji su Mi bili u potpunosti privrženi. Jer uznešenje ih više nije prisiljavalo na vjerovanje, oni su Me prepoznali i više u ništa nisu sumnjali, ali oni su od strane Mene također bili uvedeni/inicirani u najdublje znanje i prema tome Sam se bio u stanju uzdignuti pred njihovim očima kao posljednji znak Moje sile i slave, što se odvilo i moglo se odviti vidljivo pošto Sam Svojim Vlastitima dao izvanrednu snagu za ovaj doživljaj. Međutim, bio je to jedino proces kojeg će svaka duša koja sebe usavrši na Zemlji doživjeti jednom kada napusti svoje tijelo i onda uđe u duhovne predjele u radijantnom svjetlu (a) koji će (= taj proces), međutim, ostati skriven ljudskom oku. No ona (= duša) tiho (= prijevod riječi koja je ovdje korištena bi u cjelosti trebao glasiti ‘tiho bez da privlači pažnju’ tj. ‘bez pompe’) prelazi u kraljevstvo koje je njezin istinski dom. Dokaz ovog također treba biti pružen ljudima premda on neće biti priznat od strane još nezrelih ljudi koji nisu ostvarili bilo kakvu vrstu produhovljavanja.

Isusovo Uznešenje će za ljude ostati mit sve dok nisu prodrli u duhovno znanje, jer nešto neobično se dogodilo što je u stvari jedino Mojim sljedbenicima bilo dozvoljeno doživjeti. Međutim, njega se više neće dvojbiti čim je duša ljudskog bića ostvarila određeni stupanj zrelosti u kojem više nema nikakvog ne-vjerovanja (u smislu, ‘duša je u takvom stanju da ništa što se dogodi u njoj ne izaziva nevjericu’) usljed realizacije da Bogu ništa nije nemoguće (Luka 1:37)… Sa Isusovim uznešenjem je čin Spasenja bio zaključen. Sišao Sam na Zemlju i opet se vratio u Moje kraljevstvo koje unatoč tome nikad nisam napustio, jer Ja Sam bio i Jesam svugdje, ali Sam uzeo prebivalište u ljudskoj formi tako da bi bio vidljiv vama ljudima, i prema tome Sam se također opet vidljivo uzdignuo kako bi onda uvijek i zauvijek ostao vidljiv svemu što Sam stvorio poradi njegova blaženstva…

Moji su Vlastiti ostali iza i osjećali su se usamljenima i napuštenima kako Sam nestao iz njihova vidokruga, ipak bili su ispunjeni od strane Mojeg Duha i sada su jasno prepoznali njihovu misiju, i od strane Duha su se osjetili ponukani vršiti zadatak sa kojim Sam ih poslao svim narodima na Zemlji. Iz tog razloga Sam im dozvolio doživjeti izvanredan događaj koji je bio završno čudo na Zemlji koje je kompletiralo Moj zemaljski napredak… Jer njima je trebalo izuzetno mnogo snaženja vjere pošto je njihov kontakt sa Mnom, naposlijetku, rezultirao u određenoj količini ovisnosti koju su oni još trebali nadvladati, i stoga je svaki od Mojih učenika opet i iznova bio u stanju prisjetiti se konačnih događaja kako bi onda vršio Moju volju sa iskrenim entuzijazmom… Pa ipak Ja Sam sa njima ostao u duhu (Matej 28:20), i kroz njihovu aktivnost za Mene njima je često bilo dozvoljeno čuti Moje Riječi koje su im otkrile Moje prisustvo, tako da je njihova Ljubav spram Mene postajala sve dublja i dublja i time se njihovo znanje u istom srazmjeru povećavalo, i sa njime njihova sposobnost da rade za Mene…

Svojim Sam činom Spasenja iskupio ljudsku ogromnu krivnju grijeha, i čovječanstvo je trebalo biti obaviješteno o ovome što se opet jedino moglo dogoditi kroz ljudska bića koja su sama doživjela Mene i Moje raspeće… Sada su oni mogli proglasiti najčišću istinu u svezi ovog velikog čina samilosti, i stoga su posebice Moji prvi učenici bili neobično osnaženi i opremljeni za njihovu misiju, Ja Osobno Sam bio u stanju unaprijed ih podučavati i pripremiti za njihov zadatak i izvanredno Sam osnažio njihovu vjeru, iako su oni zadržali njihovu slobodu vjere. Međutim, njihova Ljubav spram Mene i njihov način života su dopustili Moje dodatno obdarivanje za njihovu službu, jer cijelo čovječanstvo je trebalo biti obaviješteno o ovom događaju koji je rezultirao (također u smislu, ‚koji je svoje izvorište imao…’, ili ‚koji je bio začet…’) iz Božanske sfere poradi ljudi i tako Sam zahtjevao prikladne sluge i glasnike da bi proširili ovu informaciju. I ovi su trebali biti sposobni podržati sa potpunim uvjerenjem što su podučavali… Njihova Ljubav im je omogućila suočiti se sa neobičnim doživljajima i također gorljivo svjedočiti o svemu njihovim bližnjima ljudskim bićima. Ali ovo znanje o Mojem činu Spasenja će uvijek potrebovati određeni stupanj Ljubavi kako bi bilo prihvaćeno i uzvjerovano… Ipak osoba koja ljubi (ili ‚koja je ispunjena Ljubavlju’) će biti napunjena/nadahnuta Mojim Duhom i uvedena u svaku istinu (Ivan 16:13), kao što Sam Ja Osobno navjestio. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8189, 31 Svibanj 1962

UZNEŠENJE ISUSA KRISTA…

Moja misija na Zemlji je bila ostvarena kada Sam se uzdignuo na nebo… Izbavio Sam svijet od grijeha i smrti, uskrsnuo Sam i pokazao Sam se Mojim učenicima da bi ih osnažio za njihovo putovanje proglašavanja Evanđelja… Ja Sam sâm bio pun svjetla i snage i sada Sam mogao napustiti Zemlju kako bi se vratio u Moje kraljevstvo odakle Sam došao… kraljevstvo svjetla i blaženstva… budući je Moje tijelo bilo transformirano. Moje je duhovno odijelo bilo ono koje više nije bilo podložno prirodnim zakonima, i sada je tijelo moglo ići gdjegod ga je pokretala Moja volja. Jer ono je bilo duh baš poput Mojeg vječnog Oca-Duha, koji nije bio vezan za ma koju formu već je prožimao cijeli svemir i time također Mene Osobno, čovjeka Isusa, Koji je primio u Sebe Vječno Božanstvo da bi Mu dao ljudsku formu. To je bilo nužno pošto je Ono željelo živjeti među ljudima, ali forma je i dalje bila podložna prirodnom zakonu i najprije je trebala ostvariti visoki stupanj zrelosti kako bi primila vječno Božanstvo…

Moja misija je sada bila završena, i svjedočanstvo o ovom činu Uznešenja na nebu treba također biti pruženo, budući je ono bilo kulminacija, bilo je dokaz čovječanstvu da Sam ostvario djelo Vlastite transformacije koje se može vidljivo dokazati… jer zanemario Sam sve prirodne zakone kada Sam se uzdignuo na nebo, i Sebe Sam obavio sa svom slavom a ipak Sam bio vidljiv Mojim učenicima… Dao Sam im snagu ugledati Me, inače bi oni doista bili umrli. Ali jedino oni učenici koji su bili blisko povezani sa Mnom kroz njihovu Ljubav i koji su tako imali visok stupanj zrelosti koji im je omogućio takvu viziju je bilo dozvoljeno ugledati Me. A mnoge se duše vrate sa Zemlje u kraljevstvo svjetla u istom stanju, i one su također sposobne ugledati Me u svom Mojem sjaju i veličanstvu, budući da njihov stupanj zrelosti omogućuje duhovnu viziju. Pošto oni također više nemaju ograničenja… biti će također odjeveni u slavu, i mogu vidjeti Boga licem u lice te sada živjeti u njihovom izvornom stanju, u Ljubavi, koja je i svjetlo i snaga, i to je njihova duhovna odjeća, koju na sebe može odjenuti svaka duša čim napusti zemaljski život i uđe u kraljevstvo onostranog potpuno usavršena… I to je ono u što trebate vjerovati, ne smijete sumnjati u Ljubav i moć vašeg Nebeskog Oca, Koji će vas jednog dana obdariti sa stanjem blaženstva koje će za vas ostati nezamislivo sve dok i dalje živite na Zemlji.

Ja Sam vam međutim postavio primjer onog što ljudsko biće može postići živeći život nesebične Ljubavi i koja bi bila njegova sudbina da je na Zemlji uvijek živio u skladu sa Mojom voljom. Ako njegov način života promijeni njegovo biće u Ljubav, koja će onda biti ista kao i Moja temeljna priroda, on će onda također sjajiti u svoj blistavosti i veličanstvenosti, i također biti vidljiv svima koji imaju isti stupanj zrelosti i koji će se tada ujediniti sa Mnom, Koji jesam i uvijek ću ostati biće koje vječno zrači svjetlo i snagu… Događaj Uznešenja se zbilja i uistinu dogodio, čovjek Isus je pružio posljednji dokaz Svojeg Božanstva na Zemlji kada je bio podignut sa Zemlje u blistavom izobilju svjetla i vratio se u kraljevstvo odakle je došla Njegova duša… Jer On je došao iz kraljevstva svjetla, On je bio sa Bogom i ponovno se vratio Bogu, Čije je dijete bio i ostao, sa Kojim se potpuno stopio. Uznešenje je tako bilo posljednji dokaz da Ja nisam bio sa ove Zemlje nego da Sam sišao iz kraljevstva svjetla i slave, koje je još jednom postalo Moje odredište i koje će također vječno biti i ostati vaše odredište, jer i vi ćete se također vratiti svjetlu. Vama će, kroz sjedinjenje sa Mnom, biti dozvoljeno iznova primiti Moje svjetlo i Moju snagu i tako ponovno uskrsnusti i uzdići se na nebo, u vaš istinski dom. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3622, 7 Prosinac 1945

KRISTOVO UZNEŠENJE… PREOBRAŽENJE…

Moj život na Zemlji je bila staza Ljubavi koju Sam okončao sa Mojom smrću na Križu… Moje je tijelo bilo na Zemlji, to jest, bilo je podložno svim prirodnim zakonima, Moja je duša bila sa Bogom, živjela je duhovan život i na taj način postala dovoljno snažna da nadvlada tijelo, da ga isto tako nagna težiti k Bogu što je naknadno produhovilo dušu i tijelo, tako da izvanjska forma koja je sklanjala/udomaći(va)la Boga, vječnog Oca u svoj punini (Kološanima 2:9), više nije bila prepreka za Njegovo djelovanje. Izvanjska forma prema tome više nije mogla podleći fizičkoj smrti, pošto je jedino materija koja sklanja/udomaćuje nezrele duhovne supstance smrtna, to jest, unutar sebe promjenjiva, ali ne (i) potpuno produhovljena supstanca.

Zbog toga su duša i tijelo bili sposobni ući u duhovno kraljevstvo u savršenom stanju, oni su bili providni i, budući su bili prožeti svjetlom i snagom, bili su sposobni napustiti Zemlju, što je bio proces kojeg je Mojim učenicima bilo dozvoljeno posvjedočiti jer se odvijao pred njihovim očima, tako da su bili sposobni ugledati Božju slavu kako bi primili snagu za njihovu misiju na Zemlji koja je naknadno započela poradi iskupljenja ljudske rase. Njihov je zadatak bio obavijestiti ljude o Mojem činu Spasenja, o Mojem načinu života, Mojem učenju, o Mojoj tegobnoj patnji i smrti na Križu te o Mojem uskrsnuću i uznešenju… I za ovu su misiju oni trebali biti pripremljeni, morali su sami živjeti život Ljubavi, oni su morali imati vrlo duboku vjeru, prepoznavši u Meni Oca od vječnosti, morali su prihvatiti Moje učenje u sebi sa cijelim svojim srcem (ili ‘sa potpunim entuzijazmom/posvećenošću’) kako bi ga bili u stanju predati dalje; trebali su biti uvedeni u istinu kako bi shvatili Moju žrtvenu smrt, i tako su trebali biti živi sljedbenici te biti sposobni propovijedati sa najunutarnijim uvjerenjem.

I iz tog razloga je njima također bilo dozvoljeno posvjedočiti Moje uznešenje na Zemlji (Djela 1:9, 10), posljednji znak Moje slave, Moje božanstvenosti, kojeg Sam im bio u stanju pružiti kao ljudsko biće, koje je kompletirao Moj život na Zemlji no koje mora ostati živo prisutno (u smislu, ‘oni u svojem umu moraju imati živu sliku o tom uznešenju = onu koja ne blijedi’) za Moje Vlastite sve dok svijeta bude bilo. Jer Moje je preobraženje, kao ispunjenje Mojeg učenja, bilo doista shvatljivo Mojim učenicima pa ipak ljudima jedino razumljivo ako su Me slijedili, živjeli život nesebične Ljubavi i na taj način postali sposobni dokučiti istinu i prihvatiti vrlo duboku Božansku mudrost. Kada znaju da je svrha zemaljskog života produhovljavanje duše i tijela čega je rezultat najsjajnije prožimanje svjetlom oni će također naći Moje uznešenje vjerojatnim. Iz tog razloga jedina je svrha Mojeg zemaljskog života bila propovijedati Ljubav, iz toga razloga je Riječ postala tijelom, kako bi ukazala ljudima ispravan put, da bi primjerom ukazala život Ljubavi i ohrabrila ih da Me slijede… Jedino Ljubav ostvaruje produhovljavanje, i jedino Ljubav izbavlja ljudsku rasu od smrti i budi ju u vječni život. AMEN

Scroll to Top