4. ZAŠTO BIBLIJA NE SADRŽI ZNANJE O “PRVOM STVARANJU, PADU LUCIFERA I JEDNOG BROJA PRVOBITNIH ANĐELA, TE OČEVOM PLANU ZA NJIHOVO IZBAVLJENJE I POVRATAK K NJEMU” O KOJEM ČISTA ISTINA TAKO OPŠIRNO GOVORI?!

Jedno od najvažnijih pitanja za odgovoriti vezano uz problematiku Objava Čiste Istine, odnosi se na ‘Prvo Stvaranje koje je bilo čisto duhovno i zatim pad Lucifera i jednog broja prvobitno stvorenih anđela, te Očev plan njihovog izbavljenja i povratka nazad u ‘Očevu Kuću”, pa se vjernik pripadnik neke Crkve pita ‘Zašto to znanje nije objavljeno u Bibliji za koju se pretpostavlja da sadržava svu Istinu?!’ (premda je to kriva pretpostavka kako je Isus sam ukazao u Ivanu 16:12, 13 gdje je jasno rekao učenicima kako još ima MNOGO TOGA što bi im On imao za reći, ali radi njihovog stanja u kakvom su bili prije Iskupljenja i ispunjenja Duhom Božjim, tj. Pedesetnice, oni to ne bi MOGLI shvatiti tj. primiti!), i sklon je onda SEBI NA ŠTETU odbaciti ‘Čistu Istinu’ i ovo nadmoćno znanje ‘jer toga NEMA u Bibliji’ i stoga ‘mora da je od Sotone’! ☹

Najprije bih htio skrenuti pažnju na to da nije Istina da se u Bibliji ne spominje upravo spomenuta tema, jedino što je navedena u jako kratkim crtama, no nitko ne može zanijekati da se tamo spominje Lucifer (Izaija 14:12-15 = ‘Svjetlonoša’ je ono što ‘Lucifer’ znači na Hebrejskom, ‘Nositelj Svjetla’), zatim pad PRVIH anđela (2 Petrova 2:4; Judina 6), onda pojavak i utjecaj Sotone, recimo u rajskom vrtu se on pojavljuje od ‘negdje’ i mora svima biti očito ako uključe razum da je on ‘naišao’ iz stvaranja, tj. doba koje je prethodilo stvaranju prvih ljudi … jedino što zbog nedostatka informacija onda teolozi i ‘upućeni’ pokušavaju sve to povezati svojim razumom i čine to neuspješno poput recimo Kenneth E. Hagina koji pred problemom ‘odakle potječu zli duhovi i njihov poglavar, Sotona’ (Knjiga ‘Demonologija, 1. dio – Porijeklo i djelovanje demona’), izvlači uz pomoć nekih naučnih dokaza rješenje da je prije ove naše na Zemlji postojala druga civilizacija, tj. ‘zemaljsko kraljevstvo’, gdje je onda Sotona bio Kralj, i pretpostavlja rasu pred-Adamita … čiji su duhovi mora biti ti ‘zli duhovi’ sa kojima se mi suočavamo …

Eto, to je dakle jedan takav ‘neuspio pokušaj’ jednog velikog čovjeka vjere … čak posebno odabranog od strane Isusa Krista da uči cijelu Crkvu vjeri… no tamo gdje mu nije bilo objavljeno dodatno znanje i on kao i drugi i dalje ima jako ‘djelomičnu spoznaju’ (1 Korinćanima 13:9)!

Ponavljam, u svim Crkvama oni imaju neku ideju o upravo rečenom… ali su sve te ideje promašene i završavaju u obmanjujućim doktrinama kao recimo u Katoličkoj Crkvi gdje njihov Katekizam 392, 393 kaže kako će ti spomenuti pali anđeli iz prvog stvaranja ostati VJEČNO odvojeni od Boga zbog ne-mogućnosti pokajanja kod njih pa se stoga oni NIKADA neće moći vratiti svome Stvoritelju ☹ … što je doktrina odbojna svakome tko razmišlja o Savršenoj Ljubavi Stvoritelja, Njegovoj bezgraničnoj Mudrosti i ogromnoj Sili u djelovanju, tj. u sprovođenju u djelo nauma Njegove Ljubavi (vidi Knjižicu br. 53)!

Znanje koje Čista Istina daje o Prvom Stvaranju, padu Lucifera i jednog dijela prvobitno stvorenih anđela te uzroku materijalnog stvaranja i Očevom planu Spasenja i izbavljenja za te pale duhove i o njihovom povratku nazad u ‘Očevu Kuću’, je nadmoćno svemu što postoji u crkvama na tu temu i otkriva Očevu Ljubav i Njegovu Mudrost i Silu na jedan veličanstven način… i moja je molitva da će svaki istinski tražitelj Istine otvoriti srce i dopustiti Ocu da ga prosvijetli kroz ove Objave Čiste Istine! 😉

(To je znanje izloženo u prve četiri Knjižice u ‘Preporučenom rasporedu čitanja’:

https://www.zastocistaistina.com/glavne-teme/)

Sada čujmo Očevo objašnjenje tj. Njegov odgovor na pitanje ‘Zašto je ovo važno znanje bilo sakriveno od ljudi sve do sada?!’:

 

Bertha Dudde, br. 8397, 30. siječanj 1963.

DUHOVNO STANJE PRIJE RASPEĆA… KNJIGA NAD KNJIGAMA…

Vi se ljudi često pitate zašto Moj vječni plan Spasenja nije jasno i izrazito spomenut u Knjizi nad Knjigama (tj. Bibliji) tako da bi svi ljudi bili u stanju spoznati što čini temelj njihovog ljudskog postojanja… Posljedično tome vi sumnjate u Objave (kako ih je primila Bertha Dudde) koje vas u svoj dubini obavještavaju o ovome… Međutim, vi biste trebali imati na umu da duhovno stanje ljudi prije Mog rođenja ne bi dozvolilo takvo znanje, da ga ljudi ne bi mogli razumjeti, jer je prije Mog Raspeća Moj protivnik (Sotona) i dalje nadmoćno vladao i on nikada ne bi bio dozvolio nikakvo svjetlo, umjesto toga tama se stalno povećavala jer je samo nekoliko ljudi rasplamsalo Ljubav unutar njih kao rezultat njihovog života Ljubavi. Iako su oni znali o Bogu Koji ih je stvorio, nedostajalo im je sveg dubljeg razumijevanja i stoga također i znanja o njihovom odnosu sa svojim Bogom i Stvoriteljem. Oni su zacijelo znali da Sam Ja očekivao od njih da poštuju Moje Zapovjedi koje Sam im dao posredstvom prosvijetljenih ljudi… koje Sam Ja poslao na Zemlju u svrhu poduke. I da su oni provodili svoje živote u skladu sa Mojim Zapovijedima, oni bi zasigurno stekli mali stupanj shvaćanja. Ali znanje o svemu što je još bilo skriveno od njih nije nikada moglo biti naučeno studiranjem jer njihov razum bi bio nesposoban to dokučiti, a njihove duše, zbog njihova još neiskupljenog prvobitnog grijeha, još nisu bile u velikoj mjeri sazrele. Iz tog razloga se čak i proroke općenito nevoljko slušalo, jer bi ljudi, da im je bilo stalo obratiti pažnju na njih, morali ograničiti njihovo uživanje u životu. Uvijek je bilo samo nekoliko iznimki sa žudnjom da budu poslušni njihovom Bogu i Stvoritelju i da Mu budu u službi. A u pojedinačnim slučajevima njima je doista bilo podareno znanje koje su zapisali, ali koje nije ostalo sačuvano kada je utjecaj Mog protivnika na ljude postao rastuće snažniji tako da je njihovo duhovno znanje, kratko prije Mog rođenja, bilo iznimno nisko… i stoga više nisu imali sluha za takvo znanje… Tada sam Ja Osobno došao na Zemlju i donio svjetlo u ovu izuzetnu tamu… Ali čak i tada je Moje svjetlo moglo sijati jedino gdje Moj protivnik nije mogao sebe dokazati (potvrditi), gdje je želja za životom u skladu sa Božjim redom motivirala ljude da žive život Ljubavi… Ja Sam im već mogao podariti malo Svjetlo i prosvijetliti ih o njihovom odnosu sa njihovim Ocem i Stvoriteljem.

Pa ipak, čak su se i ove poduke događale jedino jedan na jedan (tj. tako da je jedan čovjek to ispričao drugome), jer Sam Ja poznavao stupanj zrelosti svakog pojedinca i spriječio da one, također, budu preokrenute u teoretsko (akademsko) znanje, koje bi se uistinu moglo prenijeti dalje drugim naraštajima kroz tradiciju, ali koje bi bilo ostalo nedokučivo bilo kome tko još nije zapalio svjetlo unutar sebe kroz Ljubav… Kroz Moj čin Spasenja prvobitni grijeh je bio iskupljen i Moj Duh je bio sposoban djelovati unutar ljudskog bića čija je dobrodušna aktivnost (Ljubavi) to omogućila… Jer čak i tada Sam Ja podučavao da je Ljubav najvažnija… Svatko tko je živio prema ovoj zapovijedi je bio također upućen od strane Mojeg Duha i stekao znanje koje mu je bilo potrebno da bi ispunio njegovu svrhu zemaljskog života… A to je što vam je potrebno da bi potpuno sazreli u svojoj duši… Duševni rad je na prvom mjestu i sve što vas navodi da ga sprovodite biti će vam poslano od Mog Duha. A želje svakoga sa dubokom čežnjom da prodre u više duboku mudrost će uistinu biti uslišene. Ali, budući samo nekolicina ljudi probuđuje svoj duh u život, tradicionalno dodijeljeno znanje bi ih samo zbunilo tako dugo dok su još duhovno neprosvijetljeni. Iz ovog razloga, prema Mojim uputama nikakvo takvo znanje isto tako nije bilo zapisano, jer svatko bi ga bio u stanju postići ako bi ozbiljno želio prodrijeti u Moj Plan Spasenja. Ipak, većini ljudi koji žive ravnodušno i koji su zadovoljni sa duhovnim znanjem koje primaju putem obrazovanja, to nikada ne bi bilo blagoslov ako bi svi odnosi bili jasno objašnjeni, jer ono se sastoji od takvih vrlo dubokih duhovnih razloga koje razum ne može dokučiti nego pretpostavljaju jedan probuđeni duh da bi mogli biti shvaćeni.

Nikome tko ozbiljno stremi za njime nije zanijekano pravo shvaćanje, ali ovo također zahtijeva udovoljavanje Mojoj volji, koja je otkrivena svim ljudima i koju svi ljudi poznaju budući su također podučeni putem unutarnjeg glasa… glasa savjesti… što bi oni trebali ili ne bi trebali napraviti. A budući je jedina namjera Mog protivnika raširiti tamu i boriti se protiv svakog svjetla, on će također uvijek utjecati na ljude tako da će oni sami spriječiti svo unutarnje prosvjetljenje, i on će također pokušati predstaviti ljudima Istinu na tako iskrivljen način da će im nedostajati svako razumijevanje za znanje koje duboko prodire u Moj plan Stvaranja i koje zahtijeva upravo ovaj probuđeni duh… Ono što je sadržano u Knjizi nad Knjigama je sasvim dovoljno za potpuno sazrijevanje ljudske duše pod uvjetom da se sve izvršava… Ipak, čak i ovaj sadržaj nadilazi razumijevanje većine ljudi jer će slova Pisma ostati mrtva tako dugo dok ona nisu čitana sa probuđenim duhom (2 Korinćanima 3:6)… A ovo se odnosi na svo znanje koje je uvijek iznova prenošeno na Zemlju kroz Objave i koje jeste Čista Istina… Ovo će, također, biti ispravno shvaćeno i upotrijebljeno od nekoga tko je voljan ljubiti i tko je duhovno probuđen, i on će tada moći prodrijeti u najdublje tajne i razumjeti Moj vječni plan Spasenja…

AMEN

Scroll to Top