2. GDJE U BIBLIJI PIŠE O BERTHI DUDDE?

Već su se neki od nas, ja sigurno više puta, koji svojim bližnjima u ‘duhovnoj nevolji’, a svaki je čovjek u velikoj duhovnoj nevolji ako je u neistini, štoviše, on se u Riječi, u njezinom duhovnom značenju, naziva ‘u-tam(n)i-čenim’ (Matej 25:39), hoće pomoći donoseći im Čistu Istinu (to je duhovno značenje riječi ‘posjetiti u tam(n)i-ci’), susreli sa pitanjem postavljenim od strane neupućenih u Pismo ljudi, naime:

 ‘Gdje o Berthi Dudde piše u Bibliji?’, a sve to u negativnom ‘to-treba-odbaciti’ duhu, sa idejom: To je od Sotone!’

[Jer budimo iskreni, ako netko odbija neko Otkrovenje, a sebe smatra Kršćaninom, a Bibliju Božanskim nadahnućem koje dolazi od Svetog Božjeg Duha, onda sve ono što ne ulazi u njegov ‘kalup’ jeste i mora biti, samo ako tu formulu okrenemo, od Sotone!; s druge strane, opet da budemo iskreni, ako je pak Bertha Dudde primila od Boga Čistu Istinu, onda su svi oni koji tu Istinu ne prepoznaju, koji ju ne razumiju po srcu, i odbijaju, pogađate li pod čijim su oni pak utjecajem, da, oni su pod utjecajem Sotone (ovdje odmah možete vidjeti smisao riječi: ‘Moja će vam Riječ suditi!’ = Ivan 12:47, 48; isti je Sud nad ljudima koji odbijaju Istinu izrečenu u Ivanu 9:39-41):’Zašto Moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati Moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u Istini jer nema Istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A Meni, jer Istinu govorim, Meni ne vjerujete.’  Ivan 8:43-45 = Vidite li dakle, kako Krist ‘označava’ one koji ne vjeruju Istini?!]

Kako ja osobno vidim ovu cijelu stvar na svjetlu Božanske Istine, bilo je opisano u cijelosti u Knjižici br. 36 (Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – 2), a posebice u poglavlju ‘Je li s Biblijom Božja Riječ kompletirana?!’

No, kako su tamo kao Autoritet korištene Objave Čiste Istine kako ih je primila Bertha Dudde, a kako njih ne priznaju spomenuti ‘vjernici’, među kojima prednjače Protestanti čiji je od Lutera preuzet moto: ‘Sola Fides, Sola Scriptura’, ili ‘Samo Vjera, Samo Sveto Pismo’, ja ću ovdje ‘sići’ na njihov teren, pa ću onda u skladu sa njihovim vlastitim načinom razmišljanja utemeljenim na Pismu ukazati kako takvi ljudi:

  1. Ne poznaju dobro samo Pismo na koje se pozivaju,
  2. Žive protivno onome što Pismo ukazuje da treba biti mjerilo u odnosu na svako novo Objavljivanje.

*

Osobno, način razmišljanja sa kojim se najviše susrećem po ovom pitanju, koji je ‘Bibliji se ništa ne smije dodati i oduzeti’ utemeljen na krivo shvaćenim Riječima iz Otkrovenja 22:18, 19, u njegovom najprimitivnijem obliku koji nažalost prevladava, naliči na razmišljanje jednog pračovjeka koji kada mu je rečeno da je moderna nauka dokazala kako U čovjeku postoje bubrezi, i srce, i pluća, i jetra itd. itd., kaže, ‘Ti si sasvim lud (huliš), ja to ne vidim okom, toga nema NA čovjeku!’

Obratite pažnju na problem, jedan priča o stvarnosti koja se nalazi ‘U’ Božanskom ‘čovjeku’, ili Riječi (Ivan 1:1, 14), a drugi koji je potpuno zavisan od sjetilima i nema duhovne percepcije, priča samo o onome što je dostupno njegovu oku, znači, o onome što se nalazi ‘NA’ čovjeku!

Ili drugi primjer, takvo razmišljanje priliči čovjeku koji je ‘zaostao u razvoju’ pa kao takav i dalje razmišlja poput čovječanstva prije Kopernika, i prema onome što njegova osjetila, točnije oko, doživljavaju, tvrdi, ‘Sunce se vrti oko Zemlje, to je nedvojbeno, pa zar ga i vi ne vidite kako je ujutro na jednom kraju Zemlje, a navečer na drugom!’

Istina je naravno sasvim drugačija, naime, Sunce relativno stoji na mjestu, a Zemlja se okreće oko svoje osi i oko Sunca, a budući čovjek stoji na Zemlji, njegova osjetila mu serviraju privid kako je situacija sasvim obrnuta.

Jako puno stvari u Riječi Božjoj koja je pisana uz pomoć Svete Nauke o Korespondencijama, dakle, ne Apostolske poslanice i Djela apostolska koji su pisani ‘doslovno’, a ta nauka prilagođava Slovo Pisma i ovakvim čulnim ljudima, nisu doslovno onakve kakvima ih tamo nalazimo zapisanima, od čega je možda najbolje izdvojiti one gdje Slovo Pisma kaže: ‘Bog kažnjava, Bog ubija, Bog proklinje, Bog je gnjevan itd., itd.’, što ništa nije doslovna Istina… nego samo privid u umu prirodnog čovjeka (ako ste ovo bar donekle razumjeli, onda ćete odmah razumjeti upozorenje Apostola iz 2 Korinćanima 3:6, a svima također preporučam da pročitaju na Stranici Akademije Objavu na ovu temu, br. 7884).

Objasniti takvom slijepom prirodnom čovjeku bilo što, uzaludan je pokušaj, no kako među vjernicima ima i onih koji doista traže Istinu, i žude za njom, ja sam odlučio, njima u pomoć, napisati ovo malo učenje.

*

Darovi Duha – Dar Riječi Mudrosti

Bio sam u nešto dužoj molitvi jedno popodne … Slušao sam Djela apostolska i meditirao nad ‘zahvatima’ Apostola … osluškivao na unutra… pa mi je u jednoj ‘rundi’ sljedeće ‘palo na pamet’ (što volim ovaj izraz, baš je bremenit značenjem! 😊), a tiče se stalnih primjedbi (ne)vjernika u svezi toga ‘kako nigdje u Bibliji ne piše o Berthi Dudde’.

Dakle, čitamo u 1 Korinćanima 12 ovako u svezi darova Duha, tj. djelovanja Duha Božjega u vjernicima:

1 O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju.

2 Znate  kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.

3 Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže:  “Prokletstvo Isusu”. I nitko ne može reći: “Gospodin Isus” osim  u Duhu Svetom.

4 Različiti su dari, a isti Duh

5 i različite  službe, a isti Gospodin;

6 i različita djelovanja, a isti Bog  koji čini sve u svima.

7 A svakomu se daje očitovanje Duha na korist sviju.

8 Doista, jednomu se po Duhu daje Riječ Mudrosti, drugomu  riječ spoznanja po tom istom Duhu;

9 drugomu vjera u tom istom  Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;

10 drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti  jezici, drugomu tumačenje jezika.

11 A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

Dakle, onaj koji kaže kako Božji Duh, još zvan i Sveti Duh, ne djeluje u čovjeku… taj niječe Pismo… a koji kaže kako On ne govori ‘normalnom’ čovjeku… isto je protiv Pisma … budući u svezi toga ima mnoštvo primjera i u Starom i u Novom Zavjetu!

Nadalje, koji kaže kako se taj Duh neće u posljednje dane izliti ‘i na sluge i sluškinje’, što je isto kao i reći, ‘kako On više ne govori i neće govoriti ljudima’, taj tek nije upoznat sa Pismom … i huli protiv Duha Svetoga, a to kažu upućeni i nije neka pametna akcija (Marko 3:29; Luka 12:10)!

12 Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: “Što bi to moglo biti?”

13 Drugi su pak, podrugujući se, govorili:  “Slatkog su se vina ponapili!”

14 A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas  i prozbori: “Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte  i riječi mi poslušajte:

15 Nisu ovi pijani, kako vi mislite  – ta istom je treća ura dana –

16 nego to je ono što je rečeno  po proroku Joelu:

17 “U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.

18 Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.

19 Pokazat ću čudesa na nebu gore  i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.

20 Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.

21 I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.”  Djela apostolska + Joel 2:28-32 (u nekim hr. Biblijama je ovo prebačeno na početak 3. poglavlja)

E sad, pitam ja svih: Ako se Bog, Koji je Duh (Ivan 4:24), i Koji je Svet (Levitski Zakonik 15:14; Otkrovenje 15:4), ‘izlije’ u nekoga, bila ta osoba žena ili muškarac, mladić ili djevojka, i on u tom i po tom Duhu govori, ili zapisuje, što je onda to što on zapisuje?!

*

Na koji način je Gospod govorio sa prorocima kroz koje je bila dana Riječ

´Bilo mi je rečeno na koji način je Gospod govorio sa prorocima kroz koje je bila dana Riječ. On nije sa njima govorio kako je to činio sa drevnim ljudima, putem upliva u njihove unutrašnjosti (znači, ne ne-posrednim putem), već kroz duhove koji su im bili poslani, koje je Gospod ispunio sa Svojim gledištem/aspektom, i na taj način nadahnuo riječi koje su oni diktirali prorocima. Stoga to nije bio upliv već diktat. Kako su riječi izlazile neposredno iz Gospoda, prema tome, svaka je od njih bila ispunjena Božanskim i sadržavala je unutar sebe unutarnje značenje, koje je takvo da anđeli nebeski percipiraju riječi u nebeskom i duhovnom značenju, dok ih ljudi pak percipiraju u prirodnom. Na taj je način Gospod povezao nebo i svijet posredstvom Riječi. Na koji način Gospod ispunjava duhove sa Svojim gledištem/aspektom je također bilo ukazano. Duh ispunjen sa Božanskim od Gospoda ne zna drugo nego da je on Gospod, i da je Božanstvo Ono Koje govori; i to se nastavlja dok nije završio govoriti. Nakon toga on percipira i priznaje kako je on duh, i da je govorio od Gospoda, a ne od sebe samoga. Pošto je ovo bilo stanje duhova koji su govorili sa prorocima, oni su rekli kako je Jehova bio Koji je govorio; duhovi su čak sebe nazivali Jehova, kao što se može potvrditi ne jedino iz proročkih već također i iz povijesnih dijelova Riječi.´,  E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 254’

O slijepi i bezumni ljudi (Luka 24:25; Matej 22:29)… zar to nije onda Riječ Božja?! Zar to nije Božanska Istina?!

Ili ćete možda reći kako taj Bog po Svetom Duhu ne može dati te Mudrosti svakome ‘koliko hoće’?! (1 Korinćanima 12:11) Hoćete li reći kako ‘vi znate gdje On puše i kako?!’ (Ivan 3:8), ili bi možda prema svojoj ljudskoj ništavnoj mjeri htjeli izmjeriti ‘Njegovu mjeru?!’ (Ivan 3:34), tj. reći da ‘Njegova mudrost ima mjeru’ (Psalam 147:5), da nije neiscrpna, pa On više nema što za reći?! O kako li ste samo slijepi i bezumni!

*

No, što je sa Darom Duha ili djelovanjem Duha kojeg Apostol naziva ‘Darom Riječi Mudrosti’?! Nije li to izlijevanje Božanske Mudrosti kroz Duh u čovjeku na način da on može tu mudrost percipirati kao Riječ i onda ju ili zapisati ili usmeno prenijeti svojim bližnjima, a sve za njihovu izgradnju kako kaže stih 7 ako bi ga pravilno preveli!

Može li itko zanijekati kako je upravo opisani proces ‘izgradnje Crkve’ od Boga-Krista ovjeren u Svetom Pismu?!

11 On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire  i učitelje

12 da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje  Tijela Kristova

13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere  i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta  punine Kristove:

14 da više ne budemo nejačad kojom se valovi  poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

15 Nego, istinujući u ljubavi  da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

16 od  kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja  po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče  svoj rast na saziđivanje u ljubavi.   Efežanima 4

E sad … zar nije Bertha Dudde kroz isto djelovanje Božanskog Duha primila ‘Riječ Mudrosti’ za izgradnju ‘porušene’ Crkve … tj. Kršćanske Crkve u koju su se uvukle mnoge neistine i zablude … ja osobno mislim da jeste!

Zar nije to Otkrovenje ujedno i ispunjeno obećanje iz Ivana 16:25 gdje se najavilo kako će Otac o Sebi, Svojoj prirodi Koja je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i Svojem djelovanju (baš ovom djelovanju Božjeg Duha u čovjeku se u ovom Otkrovenju pridaje velika pažnja budući su ljudi općenito sasvim neupućeni po tom pitanju), govoriti nama, Svojoj djeci, sasvim OTVORENO, bez poredbi koje jedva da itko više razumije?! 

Ja osobno, a i svi oko mene koji su se tom Otkrovenju posvetili srcem, a ne razumom jedino, svjedoci smo da se to obećanje potpuno ispunilo… jer svi mi izuzetno rastemo u Ljubavi … i prema Njemu i prema ljudima oko sebe … što se, morate priznati, u vremenu gdje se Ljubav sasvim ohladila (Matej 24:12), prilično rijetko nalazi (= Matej 7:15-20!!!!)!

Zar nije kroz to isto Otkrovenje čovječanstvu po prvi puta dano znanje koje mu je do sada bilo skriveno i o kojem u Bibliji nalazimo samo blijede naznake, znanje o prvom Božjem DUHOVNOM Stvaranju, o padu prvo-stvorenog bića, Lucifera, i zajedno s njime jednog broja prvobitnih anđela, te Božjem Planu Spasenja za vječnost, što je znanje koje sve objašnjava, sve povezuje i daje čovjeku i njegovu životu na Zemlji potpuni smisao i svrhu?!

Drugim riječima, znanje koje ga ‘uvodi u SVU Istinu!’  Ivan 16:13

I zar ne krše uputstvo istog Duha oni koji u svojoj oholosti i sljepoći…

Bertha Dudde, br. 7203, 6. studeni 1958.

ODBACIVANJE BOŽANSKE RIJEČI U DUHOVNOJ OHOLOSTI…

Svatko tko odbaci Riječ Božju u duhovnoj oholosti kada mu je ponuđena kroz Moje sluge na Zemlji će za to biti ozbiljno odgovoran jednoga dana, budući to nije duhovna nesposobnost biti sposoban prepoznati nešto blistavo već je to odbacivanje uslijed nečasnih motiva poduprtih utjecajem Mojega neprijatelja (Sotone). ‘Duhovna oholost’ isključuje svo pomno ispitivanje/pregledavanje, duhovna oholost je očigledan znak da je osoba predmetom mračnih utjecaja, jer duhovna oholost je karakterističan znak onoga koji Mi se suprotstavlja budući on odbija Mene priznati. Duhovna oholost prvo-palog duha (Lucifera) se protivila i odbacila je svjetlo koje ga je prožimalo, prema tome ga je progutala potpuna tama. Otud će ljudsko biće ostati u duhovnoj tami kada ono oholo ponovno odbaci svjetlo, kada Moja milost želi zračiti u njega kako bi omogućila iskru/bljesak prosvjetljenja njegovu srcu… Ali razlog za odbijanje je važan, jer ona također može biti odbačena uslijed drugih razloga koji ne mogu tako biti osuđeni kao ova sama oholost ljudskog bića.

A čovjek može govoriti o duhovnoj oholosti kada čovjek vjeruje da mu nisu potrebne daljnje poduke, da on ima dovoljnu duhovnu naobrazbu, kada on precjenjuje njegovo vlastito znanje i prema tome vjeruje kako mu nije potrebna dodatna informacija. Međutim, čak i onda ljudsko biće treba i dalje biti pripremljeno ispitati što mu je ponuđeno. Ako on i dalje za-po/država njegovu volju sa uvjerenjem i to opet odbacuje onda njegova osuda neće biti tako stroga, onda njemu nedostaje prosudbe uslijed duhovne sljepoće… Ako, međutim, on izostavi svo pomno ispitivanje onda će očito/napadno/bučno odbijanje ljudskog bića odgurnuti Moju ruku milosti koju Mu nudim i odgovornost će ga jednog dana teško strefiti, jer jednoga dana će on shvatiti istinu, i onda će moguće biti prekasno…

Nitko ne može biti prisilno uvjeren/natjeran da prihvati Moju Riječ, ali svatko će prije ili kasnije imati mogućnost ozbiljno se pozabaviti sa neizvjesnim/dvojbenim pitanjima (= u praktičnom smislu, ‘progonit će ga sumnje’), jer Ja postavljam takve sumnje u srca onih koji još nisu na ispravnom putu. Svi ljudi bi trebali, u stvari, formirati mišljenje o takvim pitanjima, oni bi jedino izvukli dobrobiti iz toga, jer oni će zasigurno primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga istinski žude. Ali onda će se ukazati žudi li čovjek istinski za istinom… jer ona će mu doista biti ponuđena. Duhovna će oholost, međutim, nju trenutno odbaciti budući je to volja Mojega neprijatelja (Sotone) i njegova će odlučnost biti ispunjena/udovoljena od strane onih jednaka duha.

Oholost je prouzročila pad prvog svjetlosnog bića, i oholost je prema tome također priroda njegovih pristalica koja ih bez ikakve greške karakterizira kao njegove sljedbenike. I veliki se korak mora poduzeti, priroda ljudskog bića mora najozbiljnije pokušati sebe promijeniti… čovjek mora sići dolje iz oholosti u poniznost i tako sebe potpuno odvojiti od Mojega neprijatelja i pristupiti Mi sa potpunom poniznošću… Jedino onda će svjetlo zasjati u čovjekovu srcu, i jedino onda će on biti sposoban prepoznati dragocjeni dar milosti Kojeg Moja Riječ reprezentira svakoj osobi i spasenju njegove duše. Jedino onda će on zahvalno prihvatiti što Očeva ljubav nudi Njegovu djetetu… Onda će on biti gladan hrane i pića no ipak će također neprestano biti zadovoljen od strane Moje ljubavi.  AMEN

…. bez-mudrosno odbacuju nešto što je Dar najveće Božanske Milosti…

 

Bertha Dudde, br. 4015, 4. travanj 1947.

BOŽANSKO OTKROVENJE JE NAJVEĆI IZVOR MILOSTI…

Ni jedna osoba ne bi trebala ignorirati Božansko otkrovenje jer ono je neprocjenjivi izvor milosti; gdje Bog Sebe izražava On naumljava pomoći ljudima napredovati u njihovu razvoju i želi ih izvesti na ispravan put budući su oni zalutali; a Bog Sebe otkriva jedino u vremenima duhovne nevolje gdje su ljudi u opasnosti otpasti od Njega ili gaje pogrešne misli. U tom slučaju Bog pokušava njima saopćiti Istinu, a Istina može biti dostavljena na Zemlju jedino od strane Boga Osobno.

Doista, ima li išta više moćno nego biti direktno podučen od strane Boga Osobno? Ima li išta više slađe nego biti hranjen od strane Njega direktno sa hranom za dušu koja osigurava snagu u izobilju? Može li biti, u stvari, zamjene koja bi čak izdaleka imala isti učinak? Zar nije Riječ Božja najdragocjeniji dar milosti kojeg ljudsko biće na Zemlji može primiti?

Njegova Riječ, direktno zračenje Njega Samoga, se može čuti od strane čovjeka i predati dalje drugim ljudima tako da oni isto tako mogu doći  u posjed ovog dragocjenog dara milosti. Budući Bog Osobno govori ljudima oni također trebaju imati veći poticaj udovoljiti Njegovoj Riječi, to (ili ‘Ona’) treba motivirati volju da postane aktivna, baš kao što bi volja ljudskog bića trebala, u stvari, biti potaknuta od strane Riječi u ispravnom pravcu. Ipak, ovo će jedino biti slučaj, ako ljudi vjeruju da Riječ dolazi odgore, da je Ona direktna komunikacija Božanske Istine, jer jedino ovo vjerovanje će ohrabriti ljudsko biće da živi način života koji korespondira sa Riječju. I ovo vjerovanje može biti stečeno od strane osobe ako Ju on ozbiljno ispita i apelira Bogu da prosvijetli njegovo razmišljanje. Onda će on doista osjetiti u srcu kakav dar milosti prima… 

Onda će ga posjedovanje Božanske Riječi učiniti jako sretnim, onda Ju on neće nikada željeti propustiti i uvijek će dopustiti sebi da bude hranjen s nebeskim kruhom od strane Boga Osobno, s hranom koja garantira dušin život i koja je prema tome tako izuzetno vrijedna i ukusna. Vi trebate gladovati za njom, onda ćete također doživjeti snagu koja vam pritječe prihvaćanjem nebeske mane, i vi nikada nećete željeti biti bez nje, budući tako vrijedan dar milosti ne može biti zamijenjen od strane ničega drugoga na Zemlji. Vaša žudnja za Njom će rasti sve snažnija i također vas voditi do Boga bez greške, jer Bog je Istina, i Bog je vječna Riječ.  AMEN

… bez da su dobro provjerili po Pismu je li to možda Istina ili ne?! Jer da sve što je duhovnog porijekla treba ´a priori´ odbaciti … najveći Apostol zasigurno ne bi rekao:

‘Ljubljeni,  ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga …’ već, ‘odbacite sve duhove jer su svi od Sotone poslani’…

Da sve što je duhovnog porijekla treba odbaciti onda bi isto tako iz 1 Solunjana 5 bila izvađena sljedeća vrlo važna uputa za ovakve prilike:

19 Duha ne trnite,

20 proroštava ne prezirite!

21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,

22 svake se sjene zla  klonite!

No, kako je ova JASNA uputa ipak bila ostavljena u Pismu, tko se nje ne drži u svom hodu s Kristom… taj se direktno protivi Duhu Kristovu (1 Petrova 1:11)… i sigurno će štetovati!

Eto … toliko od Duha Mudrosti preko mene tijekom molitve …      

*

Darovi Duha – Dar prorokovanja

Jedan od najvećih Autoriteta u Protestantskom pokretu, osoba koju svi oni cijene i čije knjige svi bez izuzetka čitaju, pokojni Derek Prince, rekao je u jednom svom obraćanju (‘Žene u Crkvi’) a glede Posljednjih Dana pred Kraj: ‘O koliko li smo samo mi u potrebi da nam Duh Sveti (što je isto kao reći Bog) progovori u svezi STVARI KOJE ĆE DOĆI!!’, dodajući ‘Jer samo tako ćemo mi biti u stanju u pravo vrijeme naći se na pravom mjestu!’ (‘i činiti prave stvari’, dodajem ja), a sve to je rekao pozivajući se na obećanje iz Ivana 16:13!

‘No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu Istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.’

E sad, ako je igdje ovo obećanje ispunjeno, onda je to kroz Berthu Dudde, kroz koju je u više  tisuća Objava dan uvid u sve etape koje još do Dolaska Gospodnjeg i Posljednjeg Suda očekuju zabludjelo čovječanstvo!

Onaj koji na ovo kaže kako Crkvi ne treba informacija u svezi nadolazećih događaja, i kako to nama nije potrebno jer o tome Pismo dovoljno govori, opet niječe jasne upute iz Pisma, koje kažu kako ‘tamo nema sve Istine nego tek trebamo biti uvedeni u nju’, i još, ‘kako će nam po Duhu Otac voljeni otkriti stvari koje će se tek dogoditi’!

Da je tamo, u slovu Biblije, zapisana sva Istina, da su svi događaji dovoljno jasno objašnjeni, onda bi takvo obećanje bilo suvišno, jel´ tako?!

Da je sve već rečeno, da ništa DODATNO ne treba nagovijestiti, što će nam onda ‘Dar Prorokovanja’, čemu bi onda taj Dar uopće bio spomenut (Rimljanima 12:6), i čemu on služi osim da najavi buduće događaje?!

Zar bi bilo rečeno u 13. poglavlju Korinćana, ‘djelomično je naše prorokovanje?!’ (stih 9), kada više ne bi bilo potrebe za daljnjim prorocima i proročanstvima?!

O kako li ste samo slijepi i bezumni (Luka 24:25; Matej 22:29)! I kako samo svojim bezumnim riječima ‘zamračujete Božansku Promisao’ (Job 38:2)

Ja vam stvarno i u svoj Istini savjetujem da ubuduće dobro promislite što ćete reći kada stojite pred ovakvim veličanstvenim Otkrovenjem, jer morat ćete na Dan Suda odgovarati za svaku ispraznu riječ, dobro zapamtite što Pismo upozorava: Vaše će vas vlastite riječi osuditi !!  (Matej 12:36, 37)

*

Sad kad je ovo bilo rečeno, i kad su se u vama koji ste protivni Istini kako ju je primila Bertha Dudde, pojavile ‘sumnje’, pitanje se postavlja, ‘Što nam je onda za činiti?!’

Mudrost kaže kako čovjek nema nikakve koristi od nametnutog znanja, što je isto kao i reći, kako njemu jedino znanje koje mu srce prepoznaje kao Istinu koristi napretku duše. Prema tome, po Pismu bi svaki čovjek koji doista ljubi Istinu, a susreće se sa ‘novim’ Objavljenjem koje tvrdi kako je Božanskog porijekla, uz već navedeno iznad iz 1 Solunjana 5:19-22 i 1 Ivana 4:1, trebao napraviti TOČNO ono što su plemeniti Židovi napravili nakon što su im Pavle i Sila u Sinagogi izložili ‘novo’ ili ‘drugo’ učenje od do tada JEDINOG prihvaćenog Mojsijevog nauka, oni bi trebali:

‘Primiti Riječ sa svom spremnošću i danomice istraživati Pisma, da li je to tako. ‘   Djela apostolska 17:11

I uvjeren sam, kako su uostalom pokazala iskustva nekih iz Ekipice, kako bi većina njih koji imaju takav od-Boga-ovjeren pristup, baš kao onda mnogi od plemenitih Židova, uzvjerovali i primili ovu Čistu Istinu (Djela apostolska 17:12) na njihovu vlastitu korist i duhovni probitak.

            U Ljubavi Kristovoj…

                                    Lorens 😊

*

Gdje u Bibliji ‘piše’ o Berthi Dudde (2. dio)?!

Ovo je jedno od najučestalijih pitanja i odgovor na njega je za mnoge ‘nevjerne Tome’ ustvari ‘prolaz’ do ovog veličanstvenog Svjetla Božanske Istine kako ga isijavaju Objave koje je kroz Unutarnju Riječ primila Bertha Dudde.

Čovjek koji ispravno razmišlja to pitanje treba ovako preoblikovati, dakle: ‘Navodi li se u Bibliji duhovno iskustvo koje je uživala Bertha Dudde?!’, i on bi onda puno lakše našao odgovor ili bi se bar zaputio u pravcu dobivanja zadovoljavajućeg odgovora! 😊

Što se to dakle dogodilo Berthi Dudde?

Ona je moleći Molitvu Gospodnju vapila u srcu Ocu da je ‘uvede u Svoje kraljevstvo’ (sama to kaže u svojoj ‘Autobiografiji’)… i On joj je jednog dana to omogućio i objavio joj se …

Sveto Pismo potvrđuje da nam Otac uslišava molitve ako su u skladu sa Njegovom voljom (1 Ivanova 5:14, 15), a također potvrđuje i iskustvo OBJAVLJIVANJA: ‘Tko Me ljubi i vrši Moje Zapovijedi JA ĆU MU OBJAVITI SEBE!’ (Ivan 14:21)…

Kako to Isus Sebe objavljuje, pa kaže ovako: ‘ …on će, Duh Sveti, od Mojega uzimati i objavljivati (tj. kazivati) vama!’ (Ivan 16:14)… što znači ništa doli: Otac nebeski po Svojem Duhu koji je u nama govori sa nama i objavljuje nam Svoju Mudrost, ili Svoje naume, ili pak jednostavno plan za naš osobni život! – Zar nije to ono što svaki prirodni otac želi, a on koliko god da je dobar, opet nije ni približno za usporediti sa našim Nebeskim Ocem (Matej 7:9-11)!

*

Stvarna je Istina da je ‘djelovanje Božanskog Duha’, točnije, ‘izlijevanje Božanskog Duha’ u čovjekovu dušu i posljedično stvaran i intiman kontakt s Isusom Kristom putem Duha u nama, za većinu ljudi postao neshvatljiv proces kako ga sami nisu iskusili i ne uživaju ga … a zašto je to tako predivno ukazuje sljedeća Objava:

Bertha Dudde, br. 7637, 30. srpanj 1960.

RAZJAŠNJENJE U SVEZI DJELOVANJA DUHA…

Ako želite biti adresirani kroz Moj Duh vi morate vršiti Moje zapovijedi… Vi morate živjeti život Ljubavi… Jer Moj Duh je dio Mene i jedino govori kada ljudsko biće sebe ujedini sa Mnom kroz dobrodušnu aktivnost, tako da njegova duhovna iskra (‘njegova duhovna iskra’ je prisustvo Božjeg Duha u nama, tj. Njegov ‘dio’ u nama, Efežanima 4:30 + Matej 10:20, i kroz taj ‘dio’ On sa nama komunicira; to je ‘tehničko’ tumačenje onog iznad iz Ivana 16:14 😊) može biti adresirana od strane Mene, njegova Oca-Duha od vječnosti. Ali Ja Sam vam obećao da ću objaviti Sebe onome tko Me ljubi i vrši Moje zapovijedi (Ivan 14:21, 23)… I Ja držim Moju Riječ, svako obećanje će se ispuniti pod uvjetom da vi ispunite uvjete koje Sam Ja povezao sa njime. Kako bi Me bili u stanju čuti kroz Glas Duha, vi morate biti tako prisno ujedinjeni sa Mnom da vaša duhovna iskra može percipirati Moju Riječ i dostaviti/prenijeti ju dalje kroz srce tako da možete čuti što vam duh govori (opet jasan ‘tehnički’ prikaz Ivana 16:14)…

(Ja mislim da se nitko tko iole razmisli, a ako je dobra srca, ne može usprotiviti ovom objašnjenju, ono je sasvim u skladu sa duhom iz Ivana 14:21… problem je samo što onda većina ljudi ne drži mozak dovoljno dugo uključenim da shvati logičan slijed istog procesa!)

Činjenica da vaš u-vama-boraveći duh može biti adresiran od strane njegova Oca, a to biti shvaćeno s vaše strane je vrlo jednostavan i razumljiv proces (opet objašnjen Ivan 16:14), ali skoro nitko nije zainteresiran za ovaj proces… on je odbačen kao djelovanje nečistih duhova, on je čak zanijekan od strane onih koji se pretvaraju kako Mi služe…

(Jel’ ima išta logičnije od toga da Božanski Očev Duh koji je u nama po Kristu Isusu, GOVORI Svojem djetetu, tj. duši u kojoj je nastanjen?! 1 Korinćanima 3:16; 6:19; 2 Korinćanima 6:16, 18; ja mislim, opet, da nitko zdrave pameti sa dobrim srcem ne može nijekati da je tako nešto najavljeno i ovjereno u Svetom Pismu; prema tome, sasvim je jasno iz ovog ‘gdje’ u Svetom Pismu ‘piše’ o Berthi Dudde 😊)

On je zanijekan budući oni sami nisu još omogućili Mojem Duhu da im govori… A oni to nisu još omogućili budući im nedostaje vjera i Ljubav… Njihova vjera u takvo ‘djelovanje Duha u ljudskom biću’ kroz duh u potpunosti nedostaje, i prema tome ljudsko biće niti ne pokušava premda bi to za njega bilo moguće da je Ljubav bila zapaljena u njegovu srcu… U tom slučaju Moj Duh sebe ne može izraziti, jer takvo jedno zvučno očitovanje uvijek pretpostavlja vjerovanje kako je Moja Ljubav za vas ljude tako velika da ona sebe otkriva… Ljudski odnos sa Mnom mora biti takav da im Ja mogu govoriti kao Otac Mojem djetetu…  A dijete će imati potpuno povjerenje u njegova Oca i očekivati da bude adresirano od strane Mene. Jedino onda ću Ja biti sposoban govoriti a Moje dijete može čuti Moj glas.

(Praksa pokazuje, a to je točno u skladu sa upravo rečenim, da ljudi jednostavna srca, nevina srca, ‘priprosti’ kako se kaže, razumiju upravo rečeno skoro odmah … no ‘učeni’, hladna srca i ponosni na svoje znanje i shvaćanje Pisama, moderni ‘pismoznanci’, to odbijaju! Razlog za to je upravo objašnjen! 😊)

‘Izlijevanje Duha’ je postao nerazumljiv i nevjerojatan koncept za ljude, oni više ne razumiju što sa time napraviti, inače oni ne bi odbacili Riječ koju vi ljudi primate od gore kroz Moj Duh, inače bi ju oni sa izuzetnom radošću i sa vrlo dubokom zahvalnošću slušali i udovoljavali joj (= živjeli sa njom u skladu)…

(Kao što je i Isus sam rekao, ‘vi nećete znati je li ova Moja Riječ od Boga ili od vraga, dok je ne stavite u praksu, tek onda će vam po Duhu u vama to biti jasno!’, parafraziram Ivana 7:17, Ja to sa potpunom sigurnošću mogu potvrditi, naime, samo oni koji su ove velike Istine stavili u praksu sa jednostavnim srcem, otkrili su je li ovdje riječ o Božjoj Riječi ili Sotonskoj obmani!)

Ali izlijevanje Duha ne može biti drugačije dokazano nego (1.) da ljudsko biće sebe oblikuje u Ljubav, (2.) da on ostvari srdačan odnos djeteta sa Mnom i (3.) sa potpunom vjerom i povjerenjem, strpljivo sluša da bi čuo Moju Riječ, budući duhovna iskra u čovjeku teži k Ocu-Duhu i na taj način uzrokuje/potiče Moje prisustvo u ljudskom srcu… a Moje prisustvo mora uvijek imati učinak da Ja govorim čovjeku sa Riječima Ljubavi i utjehe, i sa Riječima mudrosti mu dodjeljujem znanje koje jedino duh u čovjeku može primiti od Duha Božjega.

            (Ima li išta logičnije od ovog?!)

Dok Sam živio na Zemlji Ja Sam opet i iznova obećao ljudima da će Moj Duh biti sa njima kada Ja više neću biti među njima (Matej 28:20; Ivan 16:16)… Ja Sam jasno i izričito najavio djelovanje Mojega Duha sa Riječima ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine, koji će vas uvesti u svu Istinu i podsjetiti na sve što Sam vam rekao…’ (Ivan 14:16-17, 26; 16:13). I kada vam on očigledno donosi Istinu, vi odbijate što vam je ponuđeno… budući vi ne razumijete Moju Riječ, vi ne razmišljate o tome što ove Riječi mogu značiti. I prema tome vi ne razumijete na ispravan način izlijevanje Duha na Moje učenike (Djela apostolska 2:1-4), ili vi ne bi sumnjali već bi umjesto toga vjerovali…

(Vrlo često je dovoljno samo malo bolje promisliti o Isusovim Riječima kako ih Pismo iznosi, i čovjek koji je istinski tražitelj Istine tj. koji je dobra i plemenita srca, hoće vrlo brzo shvatiti ovaj proces i sve blagoslove koji su povezani sa njime!)

Međutim, Ja Sam to povezao sa uvjetom ‘Onaj koji ima Moje zapovijedi, i vrši ih, taj je koji Me ljubi… i Ja ću ga ljubiti, i očitovati ću Mu sebe…’ (Ivan 14:21, 23). Vi više ne živite život Ljubavi, inače biste vi jasno razumjeli te Moje Riječi i bez oklijevanja prihvatili Moju Riječ, koju Ja prenosim na Zemlju ‘kroz Moj Duh’… Onda biste se vi potrudili sebe oblikovati u primateljsku posudu za Moj Duh, vi biste… pod uvjetom da vjerujete u ‘Moje djelovanje u vama’… težili k tome, budući biste onda vi također bili uvedeni u svu Istinu, kao što Sam obećao.

Međutim, vi ne obraćate pažnju na Riječi koje Sam govorio dok Sam živio na Zemlji… vi ne obraćate pažnju budući su vam one nerazumljive; a one su vam nerazumljive budući vi više ne živite u Ljubavi, što bi zasigurno razvilo vaše razumijevanje… I kako slijedi, čitanje Svetih Pisama vam neće biti od velike koristi ako vi nemate Ljubav u vama, koja otvara vaše razumijevanje na prvom mjestu (2 Korinćanima 3:6). Jer to razumijevanje… ispravan način razmišljanja… je također djelovanje Duha unutar vas, ali ovo je jedino moguće u srcu punom Ljubavi.

(Ovaj ZAKON, da je kvaliteta našeg razumijevanja ili percepcije Istine, uvjetovana kvalitetom naše Ljubavi, tj. probuđenosti našeg duha kroz suradnju sa Božjim Duhom Ljubavi u nama, je općenito nepoznat ljudima)

Najprije vi morate vršiti Moje zapovijedi i time živjeti u Ljubavi, jedino onda ću vam Ja biti u stanju Sebe objaviti kroz Moj Duh. Vi ljudi ste izgubili znanje o ovome, što je dokazano kroz otpor onih koji se okupljaju u crkvenim zajednicama i organizacijama, koji se oslanjaju na ‘Knjigu nad Knjigama’ (Bibliju) a ipak ne razumiju njezine sadržaje na ispravan način… i oni najprije moraju biti podučeni od strane Mojega Duha prije nego im ovo razumijevanje može biti dano. Jedino onda će oni biti u stanju vjerovati da ću Ja poslati vama ljudima ‘Utješitelja, Duha, koji će vas uvesti u svu Istinu…’. AMEN

Moja je molitva da vam Otac kroz Svojeg Duha u vama, po Isusu Kristu, prosvijetli srca da razumijete sve upravo rečeno i da onda širom otvorite svoje srce za sve predivne blagoslove koji su dostupni kroz ovo blistavo svjetlo Čiste Istine!

            Lorens 😊

Scroll to Top