ISUS KAO SIN ČOVJEČJI

………………. SADRŽAJ……………………………………………………………..

Isusova duša…

‘Da li je Isusova duša već bila utjelovljena prije…?, (BD 8750) …………………….……..
‘Isusova duša…’, (BD 6642) ……………………………………………………………….……..…..
‘U svezi pitanja: Utjelovljenje Isusa…’, (BD 8264) ……………………………………………

Isusovo tijelo

‘Odgovor na pitanja o prednostima svetlosnih duša… i u svezi bezgrješnog začeća…’, (BD 6673) ………
‘Isusovo tijelo je također bila ukrućena supstanca u skladu sa Božjom voljom…’, (BD 8756) ……………
‘Od čega se sastojalo Isusovo tijelo?… I.’, (BD 8586) …………………………..……..…..
‘Od čega se sastojalo Isusovo tijelo?… I.’, (BD 8620) …………………………………..….
‘Produhovljavanje Isusova tijela…’, (BD 8574) …………………………………..…………..
‘Isus Krist je posvetio Bogu tijelo i dušu…’, (BD 2345) ………………………..………..…

Isusove unutarnje borbe i kušnje… Ljubav Mu je dala snagu…

‘Borba koju je Isus vodio kao ‘ljudsko biće’…’, (BD 7872)…………………………………
‘Isusova borba protiv kušnji…’, (BD 7056)……………………………………………………..
‘Patnje i nespokojstva Isusa, čovjeka…’, (BD 7278)………………………………………..

Isus je unaprijed znao za Svoju sudbinu…

‘Isus kao ljudsko biće je znao o Njegovoj misiji…’, (BD 8667)…………………………..
‘Isus je imao prethodno znanje o Njegovu činu…’, (BD 6088)………………………….

Isusova patnja i smrt u svrhu Spasenja ljudske rase…

‘Veliki Petak… Staza do Golgote…’, (BD 5643)………………………………………………
‘Patnja i umiranje…’, (BD 6233)……………………………………………………………………
‘Isus je patio neizmjerno…’, (BD 8463)………………………………………………………….
‘Vjera u Isusa Krista… Kristova patnja’, (BD 5847)………………………………………….

Isusov život prije aktivne službe…

‘Čudesno djelovanje djeteta Isusa…’, (BD 5551)…………………………………………….
‘Isusovo Djetinstvo – čudesa djetešceta Isusa’, (J.Lorber)……………………………….
‘Isusov život prije Njegove učiteljske službe…’, (BD 8486)………………………………

Isusova aktivna služba – Podučavanje Ljubavi… Posljedice života u Ljubavi…

‘Isus Krist je čuo Riječ Božju… Posrednik između Boga i ljudi’, (BD 6145)…………
‘Isusova aktivnost na Zemlji…’, (BD 8308)…………………………………………………….
‘Isus je na Zemlji podučavao Ljubav…’, (BD 8454)………………………………………….
 

 

————————————————–†————————————————–

Isusova duša…

————————————————–†————————————————–

 

 

Bertha Dudde, br. 8750, 11 Veljače 1964

 DA LI JE ISUSOVA DUŠA VEĆ BILA UTJELOVLJENA

PRIJE BOŽJE LJUDSKE MANIFESTACIJE?…

Opet i iznova Ja vam želim otkriti Moju Ljubav time što ću vas uvesti u znanje koje će vas učiniti jako sretnima, jer ono će vam poput blistavog svjetla razotkriti stvari koje su ranije bile pomračene od strane tame… i radi toga što će vaš stupanj svjesnosti biti iznova uzdignut, što također predstavlja sazrijevanje duše. Jer Ljubav uvijek hoće i mora biti temelj za dostavljanje Moje Riječi, Ja vam se ne bi mogao obratiti ako izvjestan stupanj Ljubavi nije bio prisutan, i time će ova Ljubav dopustiti svjetlu shvaćanja da zasjaji sve više blistavo unutar vas. Vi ste i dalje zaokupljeni pitanjima koja Sam jedino Ja u stanju odgovoriti, budući jedino Ja poznajem predjele koje želite bolje razumjeti:

Svi uzvišeni, ranije ne-pali duhovi se također utjelovljuju na Zemlji kako bi se zaputili stazom kroz bezdan u svrhu postizavanja najvišeg cilja… dijete-štva Božjeg. I u ovu svrhu oni moraju živjeti na Zemlji u tijelu, oni sebe utjelovljuju kao ljudsko biće i žive njihov zemaljski život baš kao svaki jednom pali izvorni duh. Oni se, također, trebaju boriti i odupirati svim kušnjama sa kojima su suočeni od strane Mojeg protivnika (Sotone)… Time, oni su morali u istini proći ‘kroz bezdan’ kako bi se onda… kada su opozvani… povratili kao dijete Božje ka Meni, njihovom vječnom Ocu… I svjetlosna bića su silazila u sva vremena kako bi pomogla ljudima koji, kao jednom pala bića, trebaju ostvariti njihov povratak k Meni… Ljubav svjetlosnih bića je vrlo snažna i duboka tako da su oni uvijek pomoćni i jedino uvijek naumljavaju povratiti Moju izgubljenu djecu Meni. I Ja ih nisam zaustavio ako su se željeli spustiti na Zemlju kako bi donijeli pomoć, koja je uvijek potrebna. Ali bića su uvijek proizašla iz Mene, prožeta od strane Mojeg svjetla Ljubavi oni su bili žive tvorevine u krajnjem savršenstvu koje su, sa istom voljom poput Moje, radili sa Mnom u duhovnom kraljevstvu baš kao i na Zemlji kada su sišli u svrhu misije. Ni jedno svjetlosno biće neće sebe nikada isključiti iz misije donošenja svjetla zemaljskim stanovnicima…

I time je duša… koja je kao ljudsko biće Isus ostvarila čin Spasenja na Zemlji… također bila takav duh svjetlosti koji je bio u početku proizašao iz Mene kao svjetlosna zraka Ljubavi kojoj Sam Ja dao nezavisan život… Ovaj duh je prihvatio jedinstvenu misiju budući je On bio shvatio od početka da su Ga pala bića potrebovala, budući je On shvatio od početka da će prvo ljudsko biće podbaciti i da je On, prema tome, kao ‘ljudsko biće Isus’ želio pomoći čovječanstvu… On je bio doista, od početka, također aktivno uključen u stvaranje materijalnog svijeta, jer Moja volja i snaga su tekli u sva bića koja su ostala odana Meni i koji su prema tome bili aktivni kao nezavisna bića u beskonačnosti. Ova je duša, također, sišla na Zemlju (ova duša, također, Mi je već prethodno služila kao svjetlosni duh), i ona je uspostavila vezu između ljudi i Boga, to jest, ona je došla ljudima kao duh svjetlosti i time Meni Osobno omogućila da glasno govorim ljudima kroz ovu dušu… Otud Mi je ovaj svjetlosni duh služio kao pokrov, unatoč tome ne fizički, premda zasigurno privremeno vidljiv ljudima ali ne trajno, utoliko što On nije živio na Zemlji kao ‘ljudsko biće’ nego je jedino radio među ljudima imajući prividno istu fizičku supstancu, a ipak On je bio i ostao duhovno biće Koje je nanovo iščezlo iz pogledaonih kojima je Ono pomoglo kroz poduke i razgovore.

Uzvišena svjetlosna bića su također doista sebe utjelovljavala fizički na Zemlji, i kao predstavnici Mene Osobno uvijek također proglašavali Moju volju ljudima, jer bilo je nužno osigurati im informaciju u svezi toga zašto i u koju svrhu su oni živjeli na Zemlji u duhovnoj nedaći. Unatoč tome, razlika se treba napraviti između zemaljskog života svjetlosnog bića kao ljudskog bića i pojavka duha svjetlosti kroz kojeg Sam Ja Osobno komunicirao. U tom slučaju duh svjetlosti nije bio Moj vidljivi izvanjski pokrov… kao što je slučaj sa ljudskim bićem Isusom… nego Mi je jedino služio da proglasim Moju Riječ ljudima na prirodan način, jer Ja Sam također mogao adresirati ljude odgore ali onda bi oni bili izgubili njihovu slobodu volje…Time Ja Sam se uvijek okoristio jednom izvanjskom formom koja je mogla biti ili fizičko ili duhovno ljudsko biće. Međutim, prijašnje je živjelo njegov život na Zemlji kao ljudsko biće, dok je potonje bilo jedino privremeno vidljivo ljudima budući su oni hitno potrebovali Moju Riječ.

Posljedično tome, ako je rečeno da se Isusova duša opetovano utjelovila prije Moje ljudske manifestacije vi trebate uvijek jedino pretpostaviti duhovno pojavljivanje kada Sam Ja Osobno… Ljubav… želio Sebe izraziti vama ljudima i time Sam odabrao fizički pokrov za Mene Osobno kako bi Sebe očitovao ljudima. Dok se jedno utjelovljenje Isusove duše u tijelu prije Moje ljudske manifestacije nije dogodilo, premda Sam Ja također bio sposoban izraziti Sebe u Riječi kroz ljudsko biće ako je kako slijedi ono sišlo na Zemlju iz kraljevstva svjetla. Isusova duša je bila odabrana da omogući Moju ljudsku manifestaciju na Zemlji, i ova duša je bila uistinu najuzvišeniji duh svjetlosti Koji je, kao prvo-rođeni Sin, bio potekao iz Mene… to jest, iz Moje snage i volje onoga (Lucifera) kojeg je Moja veća od najveće Ljubavi bila prikazala u vanjskom obliku (eksternalizirala) kao prvo-stvoreno biće. Ja Osobno, kao Vječni Duh Božji, Sam manifestirao Sebe JEDINO u Isusu, u ovoj najvišoj svjetlosnoj duši… Ali ona mi je već ranije služila kao duh svjetlosti kako bi Mi omogućila govoriti ljudima, koji su unatoč tome imali visok stupanj zrelosti što Mi je omogućilo poslati im takva bića svjetlosti kroz koja Sam Ja Osobno njih mogao direktno adresirati.

Ali činjenica da su nebrojena bića svjetlosti također bila utjelovljena kao ljudska bića prethodno ovome što je također poduprlo ljudski kontakt sa Mnom, koja su im donijela Moju Riječ, koja su, tako rekoć, živjela na Zemlji kao usnik za Mene, treba biti prihvaćena kao Istina ali ne bi trebala voditi do obmanutih pomisli, budući je Isusova duša bila odabrana kao Moja ljudska manifestacija, pošto je ona sebe ponudila od početka za ovaj čin suosjećanja u svjesnosti o neuspjehu prvih ljudskih bića…

Pogrešno je reći da Sam se Ja kao ‘Bog’ već utjelovio nekoliko puta… Jer Moja ljudska manifestacija u Isusu jeste i ostaje jedinstven čin, kojeg je čovječanstvo nesposobno i čak je svjetlosni svijet jedino jedva jedvice sposoban dokučiti, kakav nikada prije i nikada nakon toga neće biti opet zabilježen. Jer Isus nije bio jedan od mnogih nego je On bio Jedan Koji je trebao postati za vas ljude i za sva bića u kraljevstvu svjetla vidljivi Bog, Kojeg Sam Ja odabrao za Sebe Osobno kao pokrov koji će ostati vječno vidljivim…

I ovo biće ima jedan izvanredan status, jer Njegova Ljubav… kao prvog duha koji je bio isijan od strane Moje i Luciferove Ljubavi… je bila toliko neizmjerno duboka da je jedino On mogao biti uzet u obzir za Moje ljudsko očitovanje i time je prethodni proces kao ljudsko biće na ovoj Zemlji bio nemoguć (ili ‘nije dolazio u obzir’) što, međutim, ne isključuje da je On, također, uzeo dijela u stvaranju materijalnog svijeta, jer On je znao u svezi Mojeg plana povratka i On je uvijek bezrezervno prihvatio Moju volju i kao biće sa jednim izobiljem svjetla i snage je bio također sposoban ostvariti ju. Ovo je biće bilo toliko privrženo Meni da je to omogućilo kompletnu fuziju sa Mnom, da smo On i Ja morali biti jedno (Ivan 10:30), budući Smo Ja u Njemu i On u Meni apsorbirali jedno drugo kompletno (Ivan 17:21-23), i ovo će prema tome razotkriti tajnu Moje ljudske manifestacije u Isusu (Knjižica br. 34) onog trenutka kada je biće nanovo postiglo stupanj svjetla koji mu daje najblistavije shvaćanje. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6642, 11 Rujan 1956

 

ISUSOVA DUŠA…

Sve što vam je dostavljeno (saopćeno) od strane Mojega Duha će se slagati u svojemu značenju… Zasigurno je ostavljeno vlastitoj volji ljudi da dodijele različito značenje Riječima koje vam Moj Duh otkriva, u kojem slučaju takva osoba nije duhovno prosvjetljena, unatoč tome, ne može se tvrditi kako vam je proturječno duhovno znanje bilo dostavljeno od strane Mene. Jer ‘Duh Božji’ ne griješi… I gdje se pojavljuje očigledno proturječje treba biti zatraženo razjašnjenje; Meni se Osobno mora pristupiti za objašnjenje:…

Duša ljudskog bića Isusa je došla od gore… Svjetlosni duh je sišao na Zemlju, biće koje je proizašlo iz Mene i ostalo sa Mnom potpuno u svojoj vlastitoj slobodnoj volji kada je velika gomila stvorenih duhova otpala od Mene i zaronila u bezdan…. Ali ovaj svjetlosni duh je morao ispuniti misiju kao ljudsko biće, On je trebao sići u neprosvjetljeno područje, stoga je On za početak trebao iza sebe ostaviti Njegovo obilje svjetla, koje bi jedino imalo katastrofalan učinak budući su ljudi na Zemlji bili nesposobni prihvatiti takvo svjetlo odgore, time bi oni bili uništeni na njegovoj sjajnosti. Ljudsko biće je moralo ostvariti misiju… čin Spasenja za čovječanstvo… I ova je osoba morala biti u istom okruženju kao njegova bližnja ljudska bića, jer poanta je bila ukazati im put, primjerom im ukazati način života kojeg bi trebali slijediti (Ivan 14:6)… Posljedično tome, Isus, ljudsko biće, je morao biti isto tako čovječanski kao što su oni bili… I to je On bio, unatoč činjenice da je duša bila sišla iz kraljevstva svjetla…

Duša, koja se udomila u tijelu djetešceta Isusa, je na isti način bila pod utjecajem u njezinu razmišljanju, htjenju i osjećanju od strane njezine zemaljske čahure poput ijednog drugog ljudskog bića… Stoga, zahvaljujući njezinom okolnom okruženju baš kao i njezinoj izvanjskoj čahuri, iste su strasti i žudnje morale biti probuđene, jer živjeti zemaljski život kao ‘ljudsko biće’ također znači boriti se protiv istih instikata iznutra i izvani… Naposlijetku, poanta je bila stremiti ka produhovljavanju duše, ostvariti sjedinjenje duše sa njezinim duhom, što je svrha i cilj zemaljskog života svakog čovjeka… Bilo je nužno osigurati ljudima dokaz da je bilo moguće ostvariti ovo produhovljavanje na Zemlji… I tako se Isus, ljudsko biće, borio i naprezao na isti način… što je prema tome potrebovalo dušu slične prirode… koja je unatoč tome bila sišla iz kraljevstva svjetla kako bi bila sposobna služiti Samom Bogu kao prebivalište, Koji nikada ne bi bio u stanju Sebe očitovati u grešnoj duši… Jer Isusova duša je bila bez grijeha, ali ovo ne znači kako je bila potpuno lišena instikata i strasti, jer bez obzira koliko su snažne bile ove Njegove slabosti i strasti, bez obzira koliko su snažna bila iskušenja koja su Mu prilazila, On im se odupro i bio im se sposoban oduprijeti budući je Njegova Ljubav također bila snažna i ova Mu je dala snagu za otpor.

Duša Isusa, ljudskog bića, je ostavila svjetlo iza sebe i ušla u tamu… I bezbrojne za-zemlju-zavezane duše su prionule uz ovu dušu, stoga one su ju opsjednule na isti način kako je svaka ljudska duša opsjednuta od strane mračnih sila… Budući je Isus morao putovati stazom kao ljudsko biće, duša je bila nesposobna odgurnuti od sebe ova bića, namjesto toga ona ih je morala pokušati prevladati posredstvom zahtjevane borbe, ona je morala sakupiti volju da ne poklekne kada je bila kušana. Ona je također bila sposobna prikupiti ovu volju posredstvom Ljubavi koju nije ostavila iza sebe, koja je bila i ostala njezin udio budući je ona bila Božanska snaga, uz pomoć koje je Isus, čovjek, bio naumljen i sposoban ostvariti Njegovu misiju… ali koja bi također omogućila svakoj osobi da bude pobjedonosna ako bi jedino zapalila i uzgajala Ljubav u sebi…

Opet i iznova mora biti naglašeno da je čin Spasenja morao biti ostvaren od strane ljudskog bića, da Isus isprva treba jedino biti smatran za ljudsko biće, Koje je uspjelo u produhovljavanju Sebe na Zemlji… i da je ovo ljudsko biće bilo prema tome Sebe potpuno podredilo prirodnom zakonu, da je Njegovo fizičko tijelo bilo poput onog u svakog drugog ljudskog bića i da je Njegovoj duši nije bilo dozvoljeno odbraniti sebe ni kada su ju nečisti duhovi zaposjednuli… Međutim, ni u kojem trenutku On nije dozvolio ovim duhovima da steknu prevlast, budući je Njegova volja to spriječila i budući je kroz Ljubav On također uspio pronaći nužno potrebnu snagu.

Unatoč tome, On se morao boriti poput svake druge osobe, jer On je trebao i htio biti sjajni primjer za njih, On im je želio ukazati stazu kojom će se oni, također, moći zaputiti kako bi sebe produhovili dok još žive na Zemlji. Jer jedino ono što je bilo također ljudski moguće se moglo očekivati od ljudi… Ako bi Isus bio imao snagu na Njegovu raspolaganju koju je ljudima bilo apsolutno nemoguće steći, On nikada ne bi bio sposoban reći: ‘Slijedite Me…’ Ipak ovo nikada ne isključuje činjenicu da je Njegova duša došla odgore, da je ona bila svjetlosna duša, u kojoj se Bog Osobno nastanio i bio je sposoban to napraviti budući je ona bila čista i bez grijeha, pošto joj je Ljubav dala snagu da se odupre svim kušnjama. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8264, 5 Rujan 1962

 

U SVEZI PITANJA: UTJELOVLJENJE ISUSA…

Moja zemaljska misija je bila zaključena Mojom smrću na Križu, Mojim uznešenjem na nebo… Kompletna deifikacija Moje duše, koja je jednom bila proizašla iz Očeve Ljubavi kao stvoreno biće, se dogodila (Knjižica br. 30). Ovo treba biti postignuto od strane svakog izvornog duha jednog dana kako bi bio sposoban raditi i stvarati sa Ocem, kompletno usavršen na Njegovu sliku… Dodatno tome, međutim, Moja izvorna duša je imala osobit zadatak da omogući Ocu… Vječnoj Ljubavi Osobno… da očituje Sebe na Zemlji kao ljudsko biće, to jest ‘Vječna Ljubav’ je Sebe očitovala u Mojem izvanjskom pokrovu čovjeka Isusa, i time je Otac postao vidljivi Bog za sva Njegova prethodno stvorena bića koja su postigla taj određen stupanj savršenstva koji rezultira u duhovnoj viziji.

Ljudska manifestacija Boga u Isusu je takav značajan problem da ga vi nećete biti sposobni shvatiti dok ste još na Zemlji… To je bio i jeste jedan čin koji je blisko povezan sa otpadništvom bića od njihova Boga i Stvoritelja (Knjižice br. 15, 39)… Ali jedna je stvar izvjesna: Moja Isusova-duša je tako blisko ujedinjena sa Ocem da Smo On i Ja jedno (Ivan 10:30; 17:21-22) i da se Ja više ne mogu smatrati razdvojenim od Oca, i da Ja uvijek Jesam i biti ću vidljivi Bog u svoj vječnosti… Ja doista mogu opet sići na Zemlju u Mojem Božanstvu, time Ja se mogu pojaviti kao Isus bilo kojoj osobi koja je najintimnije povezana sa Mnom tako da Me on može prepoznati kao njegovog Spasitelja i Iskupitelja, ali jedino za kratko vrijeme u vidljivom stanju kada izvjesni događaji opravdavaju takva pojavljivanja… Budući Sam vam Ja obećao Moje prisustvo i mogu također vidljivo dokazati ovo prisustvo… I slično Ja ću se pojaviti na Kraju u oblacima, to jeste neporecivo u Mojoj snazi i slavi ali prikriven, budući čak Moji Vlastiti ne mogu podnijeti vidjeti Me u najblistavijem svjetlu (Knjižica br. 43)…

Ali za Moju Isusovu-dušu da se iznova utjelovi ili da se utjelovila na ovoj Zemlji kao ljudsko biće nakon Mojeg raspeća je nemoguće, budući je ona kompletno stopljena sa Očevim Vječnim Duhom i budući bi utjelovljenje Isusove duše bilo istoznačno sa jednim utjelovljenjem Boga u ljudskom biću… Svaka osoba bi doista trebala formirati sjedinjenje sa Bogom posredstvom Ljubavi, i ovo je konačni cilj svakog ljudskog bića (Ivan 17:21-23, 26), ali ovo nije utjelovljenje Moje Isusove-duše, kao što vi hoćete razumjeti, u smislu da će Isus živjeti nanovo na Zemlji kao ljudsko biće. Moja Isusova duša jeste i ostaje vječno sjedinjena sa Bogom i vlada i radi u duhovnom kraljevstvu, u kraljevstvu svjetla, vidljiva za sva bića svjetlosti licem u lice. Začeće u tijelu bi prema tome bila opetovana ljudska manifestacija Boga (Luka 1:26-35), za što ne postoji opravdanja…

Istaknuta i uzvišena svjetlosna bića će se opet i iznova spuštati na Zemlju u svrhu misije, koja žele postići posljednji stupanj njihova savršenstva kroz poduzimanje testa volje na ovoj Zemlji… I ove osobe mogu također obično biti prepoznate po njihovim izvanrednim djelima i iznimno teškom zemaljskom životu. Otud vi trebate biti jako oprezni kada čujete u svezi utjelovljenja Isusa, jer premda se istaknuta i uzvišena svjetlosna bića utjelovljuju na ovoj Zemlji oni će sami biti bez sveg znanja o njihovom porijeklu, izuzev onog koji će najaviti Moj Dolazak (Knjižica br. 45)… On (Ivan Krstitelj) će znati tko je kada je došlo vrijeme da započne njegovu misiju na Zemlji. Ali vi ćete često biti obmanuti od strane akcija Mojeg protivnika ako pretpostavite ovo ili ono utjelovljenje u osobi… čak kada on živi njegov život u potpunom skladu sa Mojom voljom. Budući znanje o njegovom utjelovljenom duhu ne pomaže vašem savršenstvu i može jedino uvijek voditi do krivih zaključaka. Ono nikada ne može rezultirati u vašoj duhovnoj prednosti (blagodati) budući bi vi i dalje do izvjesne mjere bili predmetom prisilne vjere, dok vi trebate donijeti vaš izbor tijekom vašeg zemaljskog života u kompletnoj slobodi. AMEN

 

 

 

————————————————–†————————————————–

Isusovo tijelo…

————————————————–†————————————————–

 

 

Bertha Dudde, br. 6673, 18 Listopad 1956

 

ODGOVOR NA PITANJA O PREDNOSTIMA SVJETLOSNIH DUŠA…

I U SVEZI BEZGREŠNOG ZAČEĆA

Želim vam pomoći u svoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji tako da vjerujete u Moju Ljubav, u Moju mudrost i silu… jer Ja vas ljubim, Moje žive tvorevine, beskonačno, i također želim zadobiti vašu Ljubav… Ja znam za vašu nevolju i također kako ju dokončati, i Ja imam moći to i napraviti. Ja rado demonstriram Moju Ljubav, mudrost i snagu djeci koja se okreću k njihovom Ocu i sa povjerenjem Mu se obraćaju za Njegovu obzirnost i pomoć. Ja želim eliminirati vašu zemaljsku i duhovnu nevolju, pa ipak povremeno zahtjevam vaše strpljenje u zemaljskoj nevolji jer jedino Ja znam zašto vam se to dogodilo. Ali Ja ću je maknuti od vas (Knjižica br. 5)…

Međutim, svatko tko doživljava duhovnu nevolju neće morati čekati dugo, jer čim Me zazove da Mu se posvetim (ili ‘da na njega obratim pažnju’)Ja ću već biti voljan pomoći. Duhovna nevolja se sastoji od sljedećeg: psihološke slabosti, time umanjene volje, duhovne tame i neprestano pojavljujućih sumnji… duhovna nevolja je aktivnost i utjecaj Mojeg protivnika (Sotone), koji se vrlo često posebice usuđuje ščepati one koji su već Moji Vlastiti i koje on želi vratiti nazad pod svoju kontrolu… I sve dok ljudsko biće živi na Zemlji on će pokušati izvršiti njegov utjecaj, namjeravajući ga opet i iznova oslabiti. Pa ipak čim Mi se čovjek okrene on će zamijeniti Mojeg protivnika, i Ja ću Mojoj snazi dopustiti da teče i dati čovjeku svjetlo i percepciju, Ja ću ispuniti njegov zahtjev da odvratim njegovu duhovnu nevolju…

Trebate znati kako je namjera Mojeg protivnika utrnuti blistavo zračenje svjetla Istine koje prodire svugdje i rastjeruje mračni predio gdje je jedino Moj protivnik sposoban djelovati. Tako će on pokušati utrnuti svjetlo. On će željeti baciti sjene preko njega time što će u čovjeku podizati dvojbena pitanja i na taj način namjeravati zamračiti svjetlo svijesti. Ali Ja neću dozvoliti ovo potonje; umjesto toga, Moje svjetlo Istine odgore će zasjati dolje još blistavije, i svjetlo koje je htio pomračiti će osvijetliti noć čak još više… i gdjegod sjena i dalje postoji nju će proždrijeti od Mene proizlazeće sve-prožimajuće svjetlo, jer ništa mračno ne može izdržati ovo svjetlo… i otud će vam ‘Samo Vječno Svjetlo’ proglasiti:

Vi koji živite na Zemlji… baš kao svi duhovi koji su jednom živjeli zemaljski život kao ljudsko biće… vi ste ‘jednom pali duhovi’, sa nekoliko izuzetaka; jer svjetlosna bića sebe također utjelovljuju na ovoj Zemlji. Tako bića iz kraljevstva svjetla silaze k vama ljudima kako bi vam pomogli u ozbiljnoj duhovnoj nevolji. Vi stoga morate praviti razliku između duhova koji su otpali od Boga i izvornih duhova koji su ostali s Bogom… prijašnji se nalaze u ponoru kao sljedbenici Mojeg protivnika a potonji ostaju sa Mnom u svom savršenstvu. Nadalje, morate praviti razliku između bića u kojima se i dalje nalazi (riječ je ovdje: u kojima je usidrena) protivnikova volja i onih koja su već ušla u Moju volju ali još nisu usavršena i prema tome su i dalje predmetom njegovog utjecaja. I onda ćete biti u stanju razumjeti da potonjima treba pomoći budući su oni preslabi da bi se oduprijeli njegovom utjecaju. Stoga će vam misija ovih svjetlosnih bića, koja također dobrovoljno sebe utjelovljuju na Zemlji kako bi im pomogli, biti razjašnjena. I onda ćete također razumjeti misiju ljudskog bića Isusa… Koji je, kao takvo svjetlosno biće, želio ostvariti misiju izbavljenja koja je porazila silu Mojeg protivnika…

Svi su bili djeca Moje Ljubavi… pala bića baš kao i oni koji su ostali sa Mnom, ali bića nisu ostala ista, ona su sada postala drugačija… oni su bili radijantna (sjajna) i mračna bića koja nisu mogli ostati zajedno u istim sferama. I tako su ‘kraljevstvo svjetla’ i ‘kraljevstvo tame’ postali prebivališta za ta bića različitih priroda. I nikakav most nije postojao između ta dva carstva do dolaska Isusa, jednog od Mojih pre-ostalih anđeoskih duhova, Koji je želio i uspio u premošćavanju te udaljenosti kroz jedinstveni čin samilosti. Bića koja su jednom bila izgubila njihovo savršenstvo uslijed njihovog buntovništva protv Mene su zahtjevala nekoga da im pomogne, budući su sami po sebi bili preslabi premda je veza bila uspostavljena, jer Moj protivnik je također imao veliku moć koju je također bio sposoban koristiti protiv njegovih ranijih sljedbenika. Ali bića koja su ostala sa Mnom su također bila snažna, budući su oni neprestano dozvoljavali da budu prožeti snagom Moje Ljubavi… Time bi snaga ne-palog anđeoskog duha bila potpuno dovoljna kako bi se ostvarila pobjeda nad Mojim protivnikom i da se od njega izbave njegovi sljedbenici… Ipak to je proturječilo Mojem zakonu vječnog reda, s obzirom da bi slobodna volja bića koji su jednom sljedili Mojeg protivnika bila zanemarena, i takva jedna postignuta pobjeda bi onemogućila bićima da postanu savršeni.

Posljedično tome, morao je biti pronađen drugi put… ‘Ljubav’ je morala podnijeti žrtvu, i na svakom je palom biću morala biti odluka da se okoristi ovom žrtvom, time da želi da je ona također bila podnešena za njega… Ali jedino ljudsko biće može ponuditi žrtvu; biće svjetla može doista imati volju sebe žrtvovati, ali u tom slučaju ono tu žrtvu mora izvršiti kao ljudsko biće, jer biće svjetla je nesposobno patiti i također ima toliko puno snage na svojem raspolaganju da je u stanju sve napraviti.

Ljudsko je biće, međutim, slabo, nesavršeno biće i osjetljivo je na patnju i mučenje, koje mora sakupiti ogromnu količinu snage volje kada ono dobrovoljno prihvati patnje i mučenja kako bi nešto postignulo, ne za sebe već za svoje bližnje, i koje želi udijeliti njegovu Ljubav bijednoj ljudskoj rasi… Ono mora prinjeti žrtvu za svoja bližnja ljudska bića kao ‘tek ljudsko biće’… Ono mora biti sposobno patiti i umrijeti…

I tako ćete razumjeti da ljudskom biću zvanom Isus nije bilo dozvoljeno demonstrirati ikakve prednosti koje bi Ga karakterizirale kao izvanrednu osobu, premda je Njegova duša bila svjetlosni duh … Iako ona nije prošla kroz stvaranje poput duša ljudskih bića, pale braće; unatoč tome, ova duša, kada je ušla u tijelo od mesa… koje je, poput tijela drugih ljudi, bilo s/na-kupina nezrelih duhovnih supstanci, time također podložna istim osjećajima, stremljenjima i strastima… je morala naučiti prevladati ove kao Isus ljudsko biće tijekom Njegovog zemaljskog života. Jer je Njegova misija, pored spasenja… iskupljenja najteže krivnje grijeha… bila ljudima primjerom ukazati jedini način života koji bi im garantirao povratak k Meni (Ivan 14:6). Na taj način, ako bi se od ljudi koji su bili potpuno nedostatni, slabi i zarobljeni od strane strasti tražilo nešto napraviti njima bi bilo moguće ostvariti ovaj zahtjev… I ako je čovjek Isus želio služiti kao primjer On je morao biti baš poput Njegovih bližnjih ljudskih bića (Hebrejima 2:17; 4:15).

Njegovo izvanredno porijeklo, poput onog utjelovljenih svjetlosnih bića na Zemlji koja žele biti od pomoći ljudima, u nikojem slučaju ne pretpostavlja neobične sposobnosti ili prednosti koje bi zahtjevale manje oštru (striktnu) borbu sa sobom samim kako bi se na taj način sjedinio sa Mnom na Zemlji, što je cilj i zadatak svakog ljudskog bića na Zemlji za koje je čovjek Isus ukazao primjerom da se ono može ostvariti. Sve prednosti koje je Isus imao kao duh svjetla je On odložio prije Njegovog utjelovljenja kao ljudsko biće, ili Njegovo djelo ne bi bilo ono što jeste; žrtva podnešena iz Ljubavi, čiji blagoslov svim ljudima treba koristiti… Ali niti se ikad može negirati kako je ‘Bog Osobno’ podnio ovu žrtvu budući je odlučujući činbenik bila Ljubav koja je tako prožela ljudsko biće Isusa da Sam tako Ja bio sposoban biti u Njemu nakon što je On, kao ljudsko biće, sebe dobrovoljno oblikovao tako da Sam se Ja mogao nastaniti u Njemu, da je postao posuda za Mene i tako je On onda posjedovao snagu i svjetlo u izobilju… što je opet postupak koji se nije mogao odviti jedino u Isusu ljudskom biću nego kojeg svi ljudi trebaju i jesu u stanju postići pošto oni sada imaju pomoć kroz Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… pošto je zahvaljujući Njegovom činu Spasenja kao ljudsko biće On zadobio jednu količinu milosti koja je sada dostupna svakom čovjeku… I svatko tko se okoristi njome će također ostvariti svoj cilj. On će se također sjediniti sa Mnom na Zemlji, on će biti u stanju primiti svjetlo i snagu bez ograničenja…

Unatoč tome, vi ćete nastaviti primati razjašnjenje, jer sve dok se u vama pojavljuju pitanja također je nužno priskrbiti vam ispravan odgovor. I što više iskreno žudite za ovim odgovorom skorije ćete ga primiti.

Duše koje evoluiraju (postepeno se uzdižu)iz bezdana mogu očekivati, kao posljednju etapu njihovog razvoja na Zemlji, da će biti utjelovljene kao ljudsko biće, onda će proces razvoja biti kompletiran i duša će ući u duhovno carstvo, neovisno o tome kako je oblikovana kada odbaci svoju fizičku čahuru. Otud te duše nastavljaju u skladu sa Božanskim redom, one sebe oslobađaju od tvrde materije posredstvom služenja i polako se uzdižu… Svjetlosne duše utjelovljene na Zemlji, međutim, jedino silaze na Zemlju u svrhu misije, one se odmah nastanjuju u ljudskom tijelu ali one onda doista putuju njihovom zemaljskom stazom poput svake druge osobe i time su također predmetom prirodnog zakona te se jednako tako moraju boriti (naprezati) na Zemlji… Njihova izvanjska čahura će pred njih postavljati iste zahtjeve, budući je sastavljena od i dalje potpuno nesavršenih duhovnih supstanci, od sićušnih dijelića duše jednom palog prvotnog duha koji je i dalje u potpunom protivljenju Bogu a koje najprije moraju biti umirene i promijenjene od strane duše, što je uvijek napor. Duša nije svjesna svojeg ranijeg svjetlosnog stanja, zemaljsko tijelo je prouzročilo njezino vlastito zamračenje, jedino će se Ljubav uzdići skorije i intenzivnije u takvoj osobi i također brže raspršiti tamu…

Duša odgore će također uvijek okrenuti svoje oči nagore prema Bogu, Kojeg vrlo brzo nauči prepoznati. Takva duša obično neće trebati dugo vremena da bi sebe ujedinila sa Božanskom iskrom unutar sebe, koja na nju lako može izvršiti utjecaj i onda će duh i duša pokuša(va)ti i uspjeti izvršiti utjecaj također na njihovu izvanjsku čauru. Ipak, činjenica da duša putuje stazom kroz Zemlju je uvijek povezana sa podrazumijevajućom činjenicom da se duša mora boriti, budući ona neprestano mora prevladavati prepreke u ovom zemaljsko-materijalnom svijetu kako bi postigla duhovni cilj. Time slijedi da se ni jedna duša nije u stanju uzdignuti bez boli, čak ni svjetlosna duša, pošto se na početku svojeg utjelovljenja morala spustiti u bezdan, u stanje neznanja, ograničenja i slabosti… Ovo dakle uvijek treba biti uzeto u obzir kada se pretpostavlja kako je zemaljski život utjelovljenog svjetlosnog bića lagan. Zemaljsko tijelo jeste i ostaje jaram za dušu sve dok ga ona ne napusti.

A ipak čak i tijelo se još može razlikovati. Tijelo može i dalje biti ogrezlo u grijeh, time i dalje utjelovljavati unutar sebe puno Luciferovog ako je rođeno iz grijeha, ako su ljudi koji stvaraju novi život jedino kontrolirani sotonskim karakteristikama. I onda opet, biće, novo-probuđeno u život, može dugovati svoj život urgiranju Ljubavi u dvoje ljudi, prevladavajuće dobri instinkti su prema tome također ušli u ovo biće, i na taj način će izvanjska čaura biti prikladne naravi… Ona će nositi puno ‘genetskog make-upa’ unutar sebe i više ili manje će se morati boriti teško u zemaljskom životu i stoga će također pristići do svojeg cilja sa više ili manje poteškoće… Ipak postojanje ni jednog ljudskog bića nije lišeno borbe… Zemaljski život svjetlosnog bića je u stvari vrlo često izuzetno težak, pošto duša nesvjesno doživljava svoj ostanak u zemalljskom svijetu kao mučenje i, poradi svoje misije, često također prihvaća vrlo mukotrpnu zemaljsku sudbinu.

Proces stvaranja (začeća) je sada, zbog Adamovog podbačaja, neblagoslovljen, jer se on nije podudarao sa voljom Boga, Koji je prvom ljudskom biću želio dati Njegove blagoslove u pravo vrijeme… Lucifer je sudjelovao u rađanju ljudi, i on se isto tako nikad neće odreći ovog prava (koje mu je bilo podareno kroz Adamovu volju)… On će uvijek sudjelovati u nastajanju novog života, čak ako ga stupanj ljudske ljubavi može držati nesposobnim djelovati do te točke da je Božja zaštita spram njega zatražena… I sada ćete vi razumjeti kako se Bog Osobno, međutim, suprotstavlja Njegovom protivniku, kada On stvara tjelesnu čahuru za Sebe za koju želi da Ga posjeduje jednog dana i koja Mu treba poslužiti kao boravište već u vrijeme rođenja. Jer Bog Osobno se nikad neće sjediniti sa Njegovim protivnikom i Njegovom aktivnošću… I isto tako On neće dozvoliti da prirodan nositelj Njegove čahure (tijela) bude zarobljen (uzet pod vladavinu) od strane Njegovog protivnika… Jer On, Bog i Stvoritelj od vječnosti, Koji je sve doveo u postojanje, Koji je svemu odredio svrhu i sudbinu, uistinu ima moć postaviti izvan Sebe (eksternalizirati) sve što hoće… tako će za Njega zasigurno biti moguće stvoriti ljudsko biće van zakonskog reda začinjanja (Matej 1:20); i biti će za Njega doista moguće držati Njegovog protivnika na udaljenosti (tako da ne može djelovati) sve dok se Njegova volja ne ostvari…

Jer Bog se jedino sklanja unutar čistog omotača, On se neće ujediniti sa nečim nečistim… što, međutim, ne isključuje da je ljudsko biće u ovom kraljevstvu nesavršenstva, u kraljevstvu koje pripada Njegovom protivniku, unatoč tome predmetom nasrtaja i da njegov zemaljski napredak prema tome nije manje napaćen i pun sukoba poput onog u njegovih bližnjih ljudskih bića. Jer bez borbe ne bi bilo pobjede… Božji je protivnik, međutim, morao biti poražen, i Isus je doista vojevao najtežu borbu koja je ikada bila vođena na Zemlji… i On je u njoj pobijedio kao ljudsko biće, ne kao Bog. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8756, 18 Veljače 1964

 

ISUSOVO TIJELO JE TAKOĐER BILA UKRUĆENA SUPSTANCA U SKLADU SA BOŽJOM VOLJOM…

Prihvatite Moje poduke i pitajte Me štogod bi željeli znati, budući vam Ja želim objasniti Istinu tako da ju možete predati dalje onima koji vas pitaju. Premda vi jedino možete primiti prikladno razjašnjenje u skladu sa vašim poimanjem Ja ću također dati vašem razumu sposobnost da prepozna duhovno znanje, i time ćete biti u stanju suprotstaviti se racionalnoj osobi gdje je to nužno. Usklađivanje fizičkog sastava čovjeka Isusa sa najvišim bićem svjetlosti, Koje je sišlo na Zemlju kako bi Mi služilo kao pokrov za Moju ljudsku manifestaciju, je za vas teško razumjeti… Pali baš kao i ne-pali prvobitni duhovi žive na Zemlji u fizičkom izvanjskom uobličenju koje se sastoji od nečistih supstanci drugog prvobitnog duha, time su one i dalje na početku njihova razvoja…

Otud je duša naumljena sebe usavršiti tijekom njezina života na Zemlji, ona bi trebala otkloniti sve neduhovno unutar sebe, ona bi se trebala oduprijeti svim kušnjama, odbaciti sav nečisti otpad, boriti se protiv nečistih instikata i žudnji, promjeniti sve poroke u vrline… time bi ona trebala promijeniti njezino cijelo biće u Ljubav… I ona je neprestano salijetana od strane nečiste supstance koja želi nanovo povući dušu dolje i koja je to neprestano nagonjena činiti od strane Mojeg protivnika. Posljedično tome, ljudski život na Zemlji je posljednji proces pročišćavanja unutar fizičke izvanjske forme, i on može rezultirati u kompletnom uspjehu, u dušinom totalnom produhovljavanju… Istovremeno duša može također iskupiti i produhoviti tijelo, ako ona pokuša utjecati na ove nezrele supstance sa puno Ljubavi… ako ona priguši svu svjetovnu požudu i rastuće pokuša uvjeriti tijelo da sebe kompletno razdvoji od svijeta… ako, prema tome, duša i tijelo sjedinjeno slijede duh unutra i uđu u najunutarniju vezu sa Mnom…

Svako ljudsko biće će trebati voditi ove sukobe unutar sebe samoga (Rimljanima 7), budući je svako fizičko izvanjsko obličje jedna nezrela duhovna supstanca koja i dalje pripada protivniku, ona samo ne može biti kontrolirana od strane njega direktno tijekom perioda ograničenja, dok je duša izložena kušnjama od strane protivnika tijekom njezina zemaljskog života i treba mu se oduprijeti čvrsto… a tijelo će, zbog njegove nezrelosti, uvijek otežati dušine čežnje, budući je nerazvijena duhovna supstanca i dalje više povezana sa tamnijim oblastima. Međutim, ona može primiti svjetlo ako vrši djela Ljubavi, i onda će tijelo uvijek sudjelovati u svemu što duša želi napraviti.

Premda je Isusova duša zasigurno imala fizičko tijelo postojala je, unatoč tome, razlika, budući Njegovo tijelo, Njegov fizički pokrov, nije pripadao jednom palom duhu, unatoč tome što je bio fizički, tj. u skladu sa Mojom voljom ukrućena duhovna supstanca, koja u stvari nije mogla biti pod utjecajem Mojeg protivnika budući ona nije pripadala njemu pošto on nije imao vlast nad nijednim duhom koji nije bio pao. Ali Isus je trebao ispuniti misiju… ostvariti Njegovo vlastito produhovljavanje na Zemlji kroz Ljubav i agonije punu smrt na Križu…. kroz čin Spasenja. Kada se Njegova duša bila spustila na Zemlju i ušla u fizički pokrov ona je bila opsjedana i držana od strane nebrojenih nezrelih supstanci koje su bile privučene od strane svjetla, ali koje su doživjele svjetlo kao mučenje i pokušale ga utrnuti. Svjetlosna duša je ušla u kraljevstvo tame i trebala je proći kroz ovo područje i raspršiti i iskupiti sa njezinim svjetlom sve što je ušlo u njezinu sferu… Ona je trebala trpjeti sa Ljubavlju i pokušati pomoći svim neduhovnim supstancama koje su joj se pridružile, budući je Njegova golema Ljubav uvjetovala Isusu da siđe na Zemlju i duša se nije odrekla ove Ljubavi nego ju je koristila kao snagu za nemoćnu bijednu supstancu koja je prianjala uz nju koju ona nije mogla nasilno otkloniti, pošto joj Ljubav to nije dozvolila.

I time je tijelo bilo salijetano od spomenute nezrele duhovne supstance koja je željela prenijeti tijelu sve instinkte koji su prirođeni svakom čovjeku. I izvanjski, od drugih ljudi, duša je jednako bila uznemiravana od strane mnogih različitih kušnji koje su stimulirale prirodne instinkte u Isusovu tijelu, budući Njegovo tijelo nije bilo stvoreno drugačije od onog u drugih ljudi premda ono nije sadržavalo nikakve sotonski prikačene supstance, pošto je zbog Moje volje bilo začeto bez grijeha i time čista posuda za Moju ljudsku manifestaciju unutar njega. Ali u svrhu njegova čina Spasenja tijelo je reagiralo na sve napade od strane Mojeg protivnika, na sve kušnje izvani, na svako ljudsko zavođenje baš kao ijedno drugo tijelo i Isus je trebao prevladati sve ove instinkte unutar Sebe Samoga, budući je On trebao ukazati primjerom ljudima ispravan način života. I time je On trebao prevladati svaki ljudski instinkt, svu žudnju za svijetom, svu požudu, On je trebao pružiti otpor, odbijati svu kušnju bez da povrijedi Ljubav (Matej 4:1-11)…time je On trebao produhoviti Njegovo tijelo baš kao svako drugo ljudsko biće, i On je uspio to učiniti, jer mu je od strane Ljubavi bila dana snaga koja je konačno ostvarila čin Spasenja… A ipak čovjek Isus je opet trebao poznavati i nadvladati sve ljudske slabosti, budući je On bio naumljen postati blistavi primjer za svo čovječanstvo, budući sva ljudska bića trebaju i mogu postići ovaj cilj…

Ovaj rad produhovljavanja ni u kojem slučaju nije bio lagan za Njega, pošto su za Njega kušnje bile posebice silne, budući se protivnik osobno trebao boriti protiv Njega i ne izgubiti njegove sljedbenike… U drugu ruku, međutim, ljudsko izvanjsko obličje koje Me trebalo udomaćivati je trebalo biti čisto i bez grijeha, Ja nisam mogao Sebe manifestirati u tijelu čije su supstance pripadale jednom prvobitnom duhu koji Me jednom napustio… Vi to trebate jasno razumjeti. Budući je baš ovaj izvanjski oblik trebao biti i ostati vidljiv za cijelu vječnost.

Sjedinjenje Mene Osobno, najvišeg svjetlosnog Bića… Mojeg ‘jedino-začetog Sina’… i dijela palog duha ne bi nikada zanavijeke bilo moguće. Ali od spasenja kroz Isusa svako palo biće može ostvariti ovo sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Međutim, prethodno Isusovom raspeću spasenje se još nije bilo dogodilo, time fizički izvanjski oblik isto tako nije mogao biti spašen da je to bilo nužno, i otud Ja Osobno nisam mogao djelovati na Zemlji kroz čovjeka Isusa što je, međutim, bio slučaj, budući je Moj Duh bio u Njemu i izrazio sebe sa djelima čudesa i kroz Moju Riječ… Zato ne budite zavedeni ako vam je dano znanje koje ne korespondira sa ovime… nego vjerujte da ste primili Čistu Istinu od Mene Osobno budući Ja znam koliko su i dalje obmanute misli mnogih ljudi, i Ja ću ispraviti svaku pogrešku čim Me vi za to upitate. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8586, 13 Kolovoz 1963

OD ČEGA SE SASTOJALO ISUSOVO TIJELO?… I.

Ništa nije nemoguće za Mene, vašeg Boga i Stvoritelja (Luka 1:37)… Sve što želim, dogodi se, i što Ja želim stvoriti smjesta se pojavi preda Mnom kao ostvarena misao… Ja nemam ograničenja, niti što se tiče ideja niti provedenih akcija, bile one duhovne ili materijalne supstance. Jer u osnovi sve je duhovna supstanca, bez obzira da li vi vidite fizičke ili duhovne tvorevine. Ali kakve je ova supstanca prirode može biti prosuđeno jedino od strane Mene Osobno… Jedino Ja znam da li je to duhovna supstanca koja je jednom otpala od Mene i bila se ukrutila u čvrstu materiju ili da li je to Moja direktno zračena duhovna snaga koja je uzela oblik sukladno Mojoj volji, jer Ja mogu koristiti kakvu god snagu da promjenim ili formiram svakojaka djela stvaranja. Ja također mogu dati Mojoj direktno zračenoj snazi takve karakteristike koje prianjaju uz grešno duhovno biće ako ono, u njegovoj konačnoj formi kao ljudsko biće, zakriljuje dušu u svrhu postizavanja savršenstva… Tijelo stvoreno od strane Mene od ne-grešnih duhovnih supstanci može, kroz Moju volju, doživjeti stanje slabosti ili utjeloviti karakteristike koje prianjaju uz sva druga tijela ako to služi specifičnoj svrsi… Sve je unutar Moje volje i unutar Moje sile… Ali kroz kontakt sa svijetom, sa materijom… koja je nečista duhovna supstanca… sve što je čiste, duhovne prirode će uvijek biti pod utjecajem potonjeg i doživjeti probleme, i pošto je Isusov čin Spasenja uključivao jednu izvanredno važnu misiju, nečiste protivne sile su uložile poseban napor da izvrše utjecaj na čistu Božansku, Isusovu izvanjsku formu. Jer ovo Božansko-duhovno zračenje snage, kakvim se Njegovo tijelo treba smatrati, nije stupilo na snagu kroz uništavanje ili spriječavanje svega što je protivne prirode… namjesto toga, bilo je dovoljno pružiti isti otpor, onakav poput ijedne druge izvanjske forme, umirivanjem duhovnih supstanci koje nasrću i time vodeći istu borbu protiv svih kušnji, jer kao ljudsko biće Isus je želio ukazati primjerom način života kojeg bi sva bližnja ljudska bića trebala živjeti kako bi oslobodili sebe od sila tame.

Međutim, činjenica da se Isusovo tijelo sastojalo od zemaljske materije ne može biti zanijekana: unatoč tome, ova zemaljska materija je bila proizvod Moje Ljubavi, mudrosti i moći, njezina supstanca nije bila uzeta od palog duha nego Moje isijane snage koju je Moja volja komprimirala u oblik… Pa ipak, zahtjevi koji su bili stavljeni pred Isusa nisu u nikojem slučaju bili manje mukotrpni, jer čim snaga od Mene dođe na Zemlju… otud, čim savršen duh uđe u oblast Mojeg protivnika (Sotone), on će biti opkoljen od strane neduhovnih supstanci i sve supstance koje su prianjale uz Isusovu dušu i više ili manje zaposjednule tijelo su bile naumljene biti iskupljene. Time se On trebao boriti tako da im ne podlijegne ali bez korištenja Njegove snage iznad ljudskih mogućnosti budući je On trebao služiti ljudima kao primjer i, prema tome, Isusu čovjeku nije bila podarena nikakva povlastica zbog izvanredne snage… Kao ljudsko biće On je trebao biti poput svih drugih ljudi, i čak činjenica da je Njegovo tijelo bilo proizvodom Moje snage nije Njemu dala nikakve povlastice u Njegovom stremljenju spram deifikacije… Ono nije bilo ništa više doli okov koji je neprestano mučio Njegovu dušu, budući je ona bila naviknuta na slobodu i najblistavije svjetlo i morala je uzeti prebivalište u tami… I ova tama je također preplavila tijelo, uzrokujući mu mnogo boli koja se osjetila od strane duše a ipak ona nije mogla biti pošteđena radi tijela. Jer kao rezultat Njegove Ljubavi Isus je prepoznao sve međuodnose i bio je prepušten Njegovoj sudbini, koju je On točno predvidio i kroz što jedino je On već otrpio neopisivu bol. Unatoč tome, kompletna deifikacija je mogla biti postignuta jedino kroz izvanrednu patnju i jedno preobilje Ljubavi… I već sama činjenica da je čisto tijelo bez grijeha i duša iz kraljevstva svjetla trebala boraviti u oblasti princa tame je doprinjela tome, budući su oni neprestano trebali sebe braniti protiv njega i njegovih sila, koje su uložile svaki napor da iskušaju tijelo da postane grešno kako bi uzrokovali krah Isusa, ljudskog bića, premda on nije uspio. Međutim, to je bila teška borba, a ipak, Isus čovjek je prevladao i time osigurao za sve ljude dokaz da kroz Ljubav oni također stječu snagu kako bi se oduprijeli svim kušnjama od strane protivnika. Pored toga, kroz Njegovo raspeće On je također stekao milost veće voljne snage za vas ljude, tako da je moguće za sve ljude osloboditi sebe od okova njihovog zatvorskog nadstojnika, tako da oni neće biti prepušteni protivniku na milost i nemilost nego nalaze pomoć u Isusu Kristu Kojem se oni mogu povjeriti i Koji ih unatoč tome razumije kao ljudska bića i pokušat će ih otrgnuti iz protivnikove kontrole ako Mu oni apeliraju, jer On zna koliko puno on muči vaše tijelo kako bi spriječio vašu dušu da sazrije… On je svjestan da je borba u zemaljskom životu teška budući tijelo i dalje pripada protivniku, koji ga ne želi osloboditi (Rimljanima 7), ali Isus je podnio žrtvu na Križu za vas tako da vi možete postati slobodni, On vas je iskupio kroz Njegovu Krv tako da ćete vi biti oslobođeni od sveg grijeha. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8620, 18 Rujan 1963

OD ČEGA SE SASTOJALO ISUSOVO TIJELO?… II.

(Nadopuna u svezi BD. 8586)

Vi se nikada ne trebate bojati obmanutih učenja ako se okrenete ka Meni direktno za razjašnjenje. Ja ću vam uvijek osigurati ispravno objašnjenje čim vam je nešto neshvatljivo. Jer vi, koji ćete širiti Istinu, morate također biti sposobni pobiti svaku primjedbu, vi sami morate znati kako se sve odnosi jedno spram drugoga, inače ne možete biti istinski predstavnici Istine… I time vi također trebate znati da je sva materija ukrućena duhovna supstanca… duhovna snaga, koja je jednom bila isijana od strane Mene kao biće i nije ispunila svoju stvarnu svrhu… jer ova su bića odbila biti aktivna u skladu sa Mojom voljom. Kao rezultat ovog odbijanja duhovna se supstanca ukrutila, to jest, ona se stvrdnula i Ja Sam ovoj supstanci dao oblik… Ukrućena supstanca je postala materija…

Međutim, vrlinom Moje sile Ja također mogu dopustiti da nastane materija koja nije najprije prošla kroz proces ukrućivanja duhovne supstance… Vrlinom Moje volje Ja mogu zgusnuti duhovnu snagu u formu… To je što Sam napravio kako bi stvorio pokrov od tijela za Mene Osobno koji, međutim, nije bio naumljen biti ništa drugačiji od onog ikojeg drugog ljudskog bića, sa izuzetkom da on nije potekao iz oblasti Mojeg protivnika nego Sam Ja sjedinio duhovne supstance direktno u tvorevinu, tako da je ona doista prošla stazom kroz tvorevine kojom se materija mora zaputiti kako bi izvršila njezine služiteljske funkcije i pri tome se postepeno razvija do stadija gdje će ona služiti kao prebivalište za dušu…

Pokrov od mesa svake osobe je i dalje u početnom stadiju razvoja, on još nije produhovljen i nakon čovjekove smrti on mora općenito i dalje putovati vrlo dugom stazom razvoja dok se ne mogne udomiti kao dio duše u tijelu… Vrijeme kojeg je duhovna supstanca potrebovala kako bi služila duši kao tijelo je također bilo podareno od strane Mene ovoj ukrućenoj snazi kako bi putovala stazom kroz tvorevine sve dok joj nije bilo dozvoljeno služiti Isusu kao izvanjska forma. Jer ova je duša potrebovala tijelo koje je bilo iste gustoće kao ijedno drugo ljudsko tijelo, budući je On također želio produhoviti ovo tijelo i jer će, kroz Njegovo tijelo, On također biti predmetom svih iskušenja od strane nezrelog duha koji se nadao zadobiti utjecaj nad dušom kroz tijelo.

Time, supstanca Njegova tijela je učinkovito bila ne-pali duh, ipak ona je morala putovati kroz oblast palih duhova, tijelo je isto tako pripadalo stvaranju koje udomaćuje pala bića i tijekom ove staze razvoja je već trebalo sebe dokazati time što je doživljavalo i trpjelo bol njezinog svezanog, ograničenog stanja… što je također bio dio Isusovog čina Spasenja, unatoč tome je također doprinjelo spram kompletnog produhovljavanja Isusova tijela… Jer kao rezultat procesa kroz stvaranje tijelo je bilo slične prirode kao ono ijednog drugog ljudskog bića, i Isus čovjek je trebao vojevati iste bitke spram žudnji i slabosti, a ipak tijelo je bilo bez grijeha budući je ono bilo naumljeno služiti Mi kao prebivalište i Ja Sam već boravio u Isusu djetešcetu i povremeno to također dokazao Isusu.

Treba vam biti razumljivo da Isusovo produhovljeno tijelo nije moglo pripadati drugom izvornom duhu, da Sam se Ja prema tome pobrinuo o ovom fizičkom tijelu Osobno i da je to bio jedan čin Moje sile i mudrosti… ali da je, u drugu ruku, njegova priroda trebala biti takva da se njegovo produhovljavanje također moglo dogoditi kako bi potkrijepilo dokazima proces Njegovog uskrsnuća i dalo ljudima poticaj da također streme ka produhovljavanju tijela. Radi ove svrhe su se pojedinačne supstance Isusova tijela također zaputile stazom kroz djela stvaranja i otrpjele mučenje ograničenja, tako da bi Isusov čin Spasenja bio kompletan i potpun uspjeh… Jer onda su izvanjske nezrele sile vršile utjecaj na Isusa čovjeka, one su pokušale namamiti još slabe tjelesne supstance da postanu grešne, ipak Isus im se suprotstavio, On se borio protiv svih kušnji i utišao svaku žudnju tijela, zato uistinu, Njegova borba nije bila lagana unatoč činjenice da je On bio bez grijeha… Ničega On nije bio pošteđen budući je želio ukazati primjerom Njegovom bližnjem ljudskom biću kako živjeti, On je želio pružiti dokaz da je moguće za svaku osobu postići isto… produhoviti tijelo i dušu…

Unatoč tome, čak ako to još nije sasvim shvatljivo za vas, vi trebate vjerovati da su Isusovo tijelo i duša bili bez grijeha i da je baš zbog ovoga Isus trebao trpjeti daleko više, budući je On ušao u grešnu oblast i trebao je uspjeti u najgrubljoj borbi na Zemlji kroz koju će osoba ikada trebati proći, jer sve što je bilo zemaljske prirode je opsjedalo Njegovo tijelo i Njegovu dušu, i jedino Njegova veća od najveće Ljubav se oduprijela tim pritiscima, jer Isus, ljudsko biće, je unutar Njega udomaćio puninu ‘Boga’ (Kološanima 1:19; 2:9) i zajedno sa Mnom On je bio pobjedonosan i slomio protivnikovu moć. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8574, 29 Srpanj 1963

PRODUHOVLJAVANJE ISUSOVA TIJELA…

Tijelo Isusa Krista, koje je uskrsnulo od mrtvih u cjelosti produhovljeno i nastavilo postojati kao vidljivi pokrov za Mene Osobno kako bi bio i vječno ostao vidljivi Bog za Moja stvorena bića jeste, međutim, jedna iznimka… Isusovo tijelo je doista bilo također fizička materija, ipak ono je bilo stvoreno Božanskom snagom… Supstance koje je Njegova biološka majka porodila su isto tako bile duhovne prirode koje su prilagodile njihove zahtjeve, žudnje baš kao i slabosti njihovu okruženju, koje su prema tome bile toliko pod utjecajem od strane njihova fizičkog okruženja da je tjelesna žudnja bila tako naklonjena kao ona u drugih ljudi… da je tijelo reagiralo na sve izvanjske kušnje… ali im se ono kao rezultat Isusove voljne moći opet i iznova oduprijelo… I ovo je činilo nužnom neprestanu borbu, to je činilo nužnim neprestanu voljnost da se djeluje sa Ljubavlju, budući je Isus također želio iskupiti sve supstance koje su, zbog Njegovog ljudskog postojanja, stupile u kontakt sa Njegovom dušom ali koje nisu pripadale drugom palom izvornom duhu. Namjesto toga, to je bio jedan čin stvaranja od strane Mene za kojeg Sam Ja odabrao osobu sposobnu poroditi ljudsko biće u Bogom-naumljenom redu, koja je time nosila supstance unutar sebe koje su stoga također formirale fizičku čahuru za Njega… koje su također bile naumljene biti iskupljene ipak ostati sa dušom koja se unutra udomaćila… Shvatite: Isusovo tijelo i tijelo Marije su bili stvoreni u svoj čistoći i bez grijeha… ali oni su se nastanili u grešnom svijetu i prema tome nisu bili pošteđeni kušnji ovog svijeta… Oni su trebali sebe dokazati u njemu, oni su trebali vojevati čak još i težu borbu protiv takvih iskušenja budući je Moj protivnik i dalje bio sposoban izraziti sebe kroz materiju, budući je on imao priliku vršiti utjecaj na čistu dušu kroz sve što ju okružuje i njegova se aktivnost sastojala od mnogostrukih kušnji kojima je svaka osoba predmetom i protiv kojih se svaka osoba ima zadatak boriti…

Ovo će vama ljudima i dalje biti neshvatljivo: unatoč tome, vi možete uvijek vjerovati da je prosljedilo kompletno produhovljavanje Isusovog tijela baš kao i Marijinog, ali da je Isus bio jedino biće Koji je uzeo Njegovo tijelo sa sobom u duhovno kraljevstvo i zadržao ga, budući Sam Ja želio postati vidljivi Bog za sva Moja stvorena bića i da se kompletno sjedinjenje tijela i duše dogodilo, što nikada opet ne može biti opozvano. Činjenica da su se mnoge neiskupljene duhovne supstance priljepile uz Isusovu dušu i opkolile je je također izvjesna i da je Isusova borba protiv ovih sila tame bila vrlo teška je također neprestano naglašavana, jer na upute Mojeg protivnika ove su Ga sile pokušale nagnati da podbaci (padne). I time se Isus također trebao boriti protiv iskušenja koja se nisu podizala iz Njegovog vlastitog tijela (Rimljanima 7) nego su bila prouzročena od spomenute mračne sile koja se okoristila sa svime izvanjskim što okružuje Isusa čovjeka da bi Ga iskušavala, i time je On bio trebao nevjerojatno trpjeti i boriti se protiv svih vrsta ovih pritisaka unatoč Njegovu čistu i bezgrješnom tijelu.

Međutim, On je iskupio mnoge nezrele supstance, kojima je onda također bilo dozvoljeno sazrijeti kao ljudsko biće na Zemlji… i ovi su ljudi bili naknadno često prepoznatljivi po njihovom očiglednom stavu spram Isusa i načinu života koji Ga je slijedio… Ne smije nikada biti pretpostavljeno da je Njegova borba bila lakša poradi Njegovog čistog tijela bez grijeha, jer dovoljno nezrelih supstanci je prionulo uz Njegovu dušu koje Njemu nije bilo dozvoljeno jednostavno otresti nego koje je On također želio iskupiti kako bi im pomogao na njihovoj daljnjoj stazi uspona.

Ali činjenica da je Njegovo vlastito tijelo u njegovu potpunom duhovnom stanju također postalo i ostalo dio duše mora biti jednako vjerojatna vama ljudima, jer Moje prebivanje u ljudskom biću je pretpostavljalo sve ove neobične uvjete, baš kao što su čisto duhovno začeće i jedan neobičan događaj pri rođenju otkrivali Božansku intervenciju… Unatoč tome, Isus je bio čovječan, i Njegova borba baš kao i produhovljavanje svih tjelesnih supstanci su se dogodili na isti način kao i sa svim drugim ljudima; Ljubav i patnja su to ostvarili… i Ljubav i patnja će biti opet i iznova nužni za potpuno produhovljavanje ljudskog bića na Zemlji (Knjižica br. 5). AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 2345, 24 Svibanj 1942

ISUS KRIST JE BIO POSVETIO BOGU TIJELO I DUŠU…

Tijelo Isusa Krista se nije više odupiralo svojoj duši; ono nije zahtjevalo ništa za sebe doli što je duša željela, koja se bila potpuno ujedinila sa duhom… Ovo je bilo stanje Isusa, čovjeka, kada je On bio ostvario Njegov čin… To je bilo stanje potpune posvećenosti Bogu i totalnog odustajanja od svega što pripada svijetu… Njegovo tijelo, budući je bilo u cjelosti produhovljeno, je bilo totalno neovisno o Zemlji i njezinim zakonima, tj. duhovne supstance Njegovog ljudskog tijela su se stopile sa onima duše i učinkovito podredile sebe volji duha, koji je bio najprisnije sjedinjen sa Ocem-Duhom, i time je zemaljsko tijelo zajedno sa dušom postalo jedno sa vječnim Božanstvom… Ova fuzija je bila tako izvanredno značajna i povlači sa sobom takve daleko-sežne posljedice koje je duša nesposobna razumjeti sve dok nije sama pronašla sjedinjenje sa samim Bogom. To je bio jedan čin golemog nijekanja samog sebe, najdublje Ljubavi i bezgranične posvećenosti Bogu… Duša Isusa, čovjeka, je istovremeno povukla njezinu izvanjsku čahuru, tijelo, u sferu Božjeg zračenja Ljubavi, i obadvoje Njegova duša i Njegovo tijelo su bili prožeti od strane Božjeg Duha Ljubavi, od strane Njegove snage i Njegova svjetla… Isus, čovjek, je bio pun snage i svjetla… On je bio moćan i mudar, i svako stvorenje Mu je bilo poslušno, cijelo Stvaranje Mu je bilo podložno, jer Bog je bio u Njemu u svoj punini pošto Mu niti duša niti tijelo više nisu pružali otpor, i ova bezgranična privrženost je također rezultirala u Božjoj bezgraničnoj aktivnosti… Sada je to bio Bog Osobno Koji je Sebe očitovao u svemu što je Isus činio i rekao (Ivan 14:10).

Božja Ljubav zahvaća sve što sebe izruči Njemu, ona prožima svaku tvorevinu čim njezin prirođeni duh ne pruža nikakav otpor Božanskoj Ljubavi… Gdjegod je ovaj otpor otklonjen tamo može jedino biti Ljubav Božja, prema tome… budući je Bog Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Bog može jedino biti gdje On ne nalazi protivljenje koje Mu se suprotstavlja… Sve od Boga je Božansko sve dok ono ne pruža nikakav otpor. Jedino otpor okreće Božju tvorevinu u nešto Njemu izvanjsko sve dok ona ne odustane od njezinog otpora sama od sebe… Isus, čovjek, je bio potpuno posvećen Bogu i time više ne izvanjski Bogu nego se sjedinio sa Njime, time Jedno sa Bogom (Ivan 10:30)… i prema tome totalno preobražen, budući je sjedinjenje sa Bogom stanje blistavog svjetla… I kada je Isus Krist napustio ovaj svijet On je uzeo Njegovo tijelo zajedno sa Njegovom dušom u vječnost, jer ništa uz Njega više nije prianjalo što je zahtjevalo daljnji razvoj, obadvoje, i tijelo i duša su bili savršeni; svaka duhovna supstanca je bila tako naklonjena spram Boga da je ona bila prožeta od strane Božjeg svjetla i Ljubavi, da je bila poput Boga, budući se kompletno sjedinila sa vječnim Božanstvom. AMEN

————————————————–†————————————————–

Isusove unutarnje borbe i kušnje… Ljubav Mu je dala snagu…

————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 7872, 14 Travanj 1961

 

BORBA KOJU JE ISUS VODIO KAO ‘LJUDSKO BIĆE’

Kada Sam došao u svijet kao ljudsko biće, Božanstvo u Meni je bilo strahovito aktivno jer Ja Sam donio sa Mnom na Zemlju Ljubav, koja Me prožimala od početka i bila usmjerena jedino ka Mojem vječnom Ocu… I stoga su se izvanredne stvari dogodile pri mom rođenju u koje vi ljudi današnjice ne želite više vjerovati ali koje su priskrbile ljudima oko mene dokaz da Sam Ja bio najavljeni Mesija (vidi niže ‘Isusovo Djetinstvo’, J.Lorber). Tako Sam Ja sa Sobom na Zemlju donio Ljubav… ali morao Sam odustati od svjetla, jer ljudi bi bili neposobni izdržati njegovu blistavost… I tako Sam trebao započeti voditi borbu sa svim nezrelim supstancama koje su, putem Mojeg tijela, maltretirale dušu, jer morao Sam sazrijeti kao ‘ljudsko biće’, budući Sam želio ukazati ljudima stazu spram produhovljavanja, koje se može ostvariti jedino pomoću Ljubavi. Posljedično tome, morao Sam pokušati umiriti sve nezrele prirode što Me gnjavilo, kroz Ljubav Meni prirođenu morao Sam pokušati na to tako utjecati da bi ono odustalo od svoje žudnje, da bi sebe podredilo dušinoj žudnji i tako produhovilo i sjedinilo sebe sa dušom dok Sam još živio na Zemlji.

Ova borba doista nije bila lagana, jer ljudska priroda u Meni je imala iste apetite/žudnje, iste čežnje za ispunjenjem kako je to slučaj sa svim ljudima i unatoč Mojeg porijekla odgore Moja priroda nije bila drugačija nego u vas ljudi… Svijet i njegova mamljenja su Me privlačili isto toliko koliko i vas, jedino je Moja duša sebe od njih udaljila jer, zahvaljujući njezinoj u-njoj-prebivajućoj Ljubavi, ona je prepoznala opasnosti ovih ponuđenih svjetovnih mamljenja i budući Sam znao kakvu misiju Sam morao ispuniti kao ‘Isus, ljudsko biće’. Unatoč tome, tijelo je zahtjevalo svoje i time je često bila izuzetno teška borba udovoljiti dušinoj žudnji i čvrsto se oduprijeti svim kušnjama. Ipak ‘Ljubav’ u Meni Mi je dala snagu, Ljubav Me privlačila neodoljivo ka Ocu i Otac Mi nije Sebe zanijekao, On Me prožeo progresivno više i postao aktivan u Meni, ‘ljudskom biću Isusu’…

Shvatio Sam opseg nevolje kojeg je trpjela ljudska rasa kojoj je nedostajalo Ljubavi i zato nedostajalo snage da se odupre istim kušnjama… Ja Sam znao zašto je ljudima nedostajalo Ljubavi i da je njima vladao onaj (Sotona) koji je potpuno lišen Ljubavi… Otud Sam pokušao motivirati ljude na to da žive u Ljubavi…. Ukazao Sam im primjerom život Ljubavi i neprestano ih podučavao… Dao Sam im zapovijedi Ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega… Pokušao Sam učiniti da razumiju posljedice života Ljubavi i dokazao Sam im ih na Sebi Samome… Ja Sam iscjeljivao bolesne i vršio čudesa, i bio Sam sposoban to činiti budući Sam dopustio snazi Ljubavi da postane aktivna, jer Ljubav je Bog (1 Ivanova 4:18, 19), i stoga je Bog Osobno djelovao kroz Mene budući je On djelovao u Meni kao ‘Vječna Ljubav’…

Ljudima je nedostajala Ljubav kada Sam sišao na Zemlju ali Ja Sam bio prožet sa njom jer bio Sam vjerno i sa Ljubavlju privržen Ocu, ostao Sam bio sa Njime kada Ga je napustila gomila izvorno stvorenih duhova… Moja Ljubav za Njega je bila veća od najveće i Ja nisam želio Sebe nje lišiti kada Sam sišao dolje na Zemlju… Moj cijeli način života je bio neprestana aktivnost Ljubavi… tako da je tijelo uskoro sebe podredilo ovoj Ljubavi, da ju je duša obuhvatila (sadržavala u sebi) i zajedno sa tijelom sjedinila sebe sa Vječnom Ljubavi u Meni…

Ali bilo bi pogrešno reći da je Moja zemaljska staza bila manje teška kao rezultat Mojeg izvanrednog preobilja Ljubavi, budući Sam bio izuzetno snažno pod utjecajem demona koji su Me opsjedali (okruživali/navaljivali), koji su se priljepili uz Mene i pokušali Me povući nadolje… i koje Ja nisam mogao otresti budući Moja ‘Ljubav’ u Meni to nije dozvolila; namjesto, morao Sam ih umiriti/pripitomiti i Ljubav-no ih pokušati uvjeriti da Me ostave i također im obećao Moju pomoć da se iz bezdana popnu opet do viših sfera. Ja nisam želio otjerati ove demone vrlinom Moje prirođene velike snage, posljedično tome Ja Sam trpio daleko više nego vi ljudi možete razumjeti, i jedino ogromna snaga Ljubavi je omogućila ostvarenje Mojeg čina Spasenja, inače bi Ja Sam pao plijenom demonima što, međutim, ne bi nikada bilo moguće budući je Ljubav, Otac Osobno, prebivao unutar Mene…

Vi ljudi bi Me trebali slijediti, vi bi isto tako trebali započeti voditi borbu spram svih neduhovnih stvari u i oko vas… Međutim, vi bi bili nesposobni to napraviti vašom vlastitom snagom budući vama i dalje nedostaje Ljubavi koja povećava vašu snagu… Ali sada se možete okrenuti ka Meni sa apelom za upliv snage i ona će vam doista biti dana po milosti čina Spasenja koju Sam stekao u vaše ime kroz Moju smrt na Križu. Ipak bez Mene vi nećete sebe osloboditi od protivne sile, bez Mene je vaša odluka preslaba i vama nedostaje snage…

Ja Osobno Sam vodio vrlo tešku borbu protiv Mojega neprijatelja koji Me želio spriječiti od ostvarivanja čina Spasenja ali Ja Sam donio pobjedu kroz Ljubav i želim vam pomoći budući ste vi preslabi. Jer vi živite u jednom potpuno neduhovnom svijetu, vi živite u svijetu palog duha i držani ste u zarobljeništvu od strane njegova princa (Sotone). Ali Ja Sam vas iskupio od njegove vlasti i stoga vi možete ostvariti isto kao i Ja… tako da ćete izroniti pobjedonosni iz borbe protiv svih svjetovnih žudnji, tako da će vaše tijelo sebe produhoviti u isto vrijeme kao duša, tako da će oni sebe sjediniti sa Ocem od vječnosti, budući vi više ne morate sami ostvariti ovaj čin, vi jedino trebate doći k Meni kako bi primili snagu da budete sposobni zaputiti se stazom povratka ka Ocu od Kojeg ste jednom potekli. I ovaj upliv snage predstavlja da će se Ljubav zapaliti u vama i rasplamsati u najblistaviju sjajnost, da ćete dovesti sve što je neduhovne prirode u vama u red kroz Ljubav, da se možete oduprijeti svakoj kušnji i da pri tome oslobodite sebe od vašeg protivnika… jer onda ćete biti na Mojoj strani i Ja ću vas uistinu osloboditi od njega. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7056, 5 Ožujak 1958

 

ISUSOVA BORBA PROTIV KUŠNJI…

(Hebrejima 2:17, 18)

Moj je zemaljski život, također, bio podložan istim kušnjama i borbama koje vi trebate prevladati… Ja, također, Sam se bio morao boriti kako bi sve supstance zemaljskog tijela postavio u ispravan red. Ja, također, Sam imao i morao Sam se boriti protiv žudnji, jer bio Sam mučen istim slabostima koje vama stvaraju problem i jedino ih je Moja prirođena snaga volje savladala. Otud Sam Ja vršio prisilu nad svojim tijelom, nisam mu dozvolio da stekne kontrolu nad Mojom dušom nego Sam prevladao nad njime i bio Sam sposoban to napraviti po vrlini Ljubavi koja se zapalila u Meni kako Sam živio među porobljenom ljudskom rasom… Vidio Sam nevolju oko Mene koja je tlačila ljude i na zemaljski i na duhovni način. I goruća žudnja da im se pomogne se pojavila u Meni… Iz tog razloga nisam obratio pažnju na tjelesnu žudnju u Meni, nisam joj udovoljio, jer znao Sam, da Sam obratio pažnju i zadovoljio Moje fizičke žudnje, samo bi bio oslabio u Mojoj voljnosti da pomognem. Međutim, to je bila teška borba, jer kušnje su Me opsjedale sa svih strana i ljudska priroda u Meni je tražila zadovoljenje…

Ali Moja duša se okrenula ka Bogu, što su kušnje postajale snažnije to Sam Ja više tražio vezu sa Ocem, i prema tome je primila rastuće više snage, budući ova veza nikada nije ostala neučinkovita. Moj život na Zemlji doista nije bio lagan sve dok se potpuno sjedinjenje sa Ocem-Duhom nije dogodilo… Jer bio Sam ljudsko biće poput vas i najprije Sam bio morao napraviti ono što je također vaš zadatak: razviti Ljubav do krajnjeg savršenstva (Matej 5:48) kako bi na taj način bio sposoban u Meni dati pristup do punine Božje… Vječne Ljubavi… time pronaći konačno sjedinjenje sa Njime, koje je vaš cilj na Zemlji također (Ivan 17:20-26). I premda je Moja duša bila došla iz kraljevstva svjetla, ona je unatoč tome bila izuzetno opsjedana njezinim tijelom od mesa, čija je materija bila ista kao u vašeg tijela i tako se također sastojala od duhovno-nezrelih supstanci koje su i dalje bile pod kontrolom protivnika (Sotone), koje je on neprestano poticao na svakojake vrste žudnji i strasti. Činjenica da im Ja nisam podlijegao kao ljudsko biće je bila ostvarena jedino od strane Ljubavi u Meni koja je osnažila Moju volju da se oduprem.

I boravak u mračnom i grešnom okruženju je također dao vanjskim zlim duhovima jednu priliku da opsjedaju tijelo i da ga uzbuđuju sa prividnim slikama koje su bile naumljene zbuniti osjetila i oslabiti Moj otpor. Ali Meni nije bilo dozvoljeno odgurnuti te duhove u stranu… Ja Sam morao pokušati umiriti ih, također Sam morao pustiti da Ljubav izbije u prvi plan budući Sam shvatio da su oni, također, bili kukavna bića pod kontrolom protivnika koja bi također trebala biti oslobođena od njega jednog dana. I prema tome nisam koristio silu protiv tih zlih duhova nego Sam bio morao prakticirati strpljenje i nježnost, morao Sam im se oduprijeti i umiriti ih kroz Moju voljnost da Ljubim sve dok Me oni nisu ostavili sami…

Bio Sam ljudsko biće i morao Sam se boriti i patiti kao čovjek, budući je sve to bilo dio čina Spasenja kojeg Sam želio ostvariti za Moju palu braću… Jer istovremeno Ja Sam također želio ukazati ljudima kako oni mogu savladati njihove slabosti i žudnje, želio Sam im dati primjer života koji bi im trebao pomoći steći slobodu i ostvariti sjedinjenje sa vječnim Ocem… Želio Sam im dokazati kako je moguće oduprijeti se svim kušnjama sa snagom Ljubavi, da je Ljubav prvi i posljednji uvjet kako bi se zemaljski život živjelo uspješno, da bi se postalo savršenim i sjedinilo sa Bogom…

Ljubav u Meni Me učinila, kao ljudsko biće, shvatiti uzrok bijednog stanja, baš kao što vi ljudi možete steći ispravno razumijevanje jedino kroz Ljubav. I Ljubav u Meni mi je također dala snažnu volju da izvršim djelo Spasenja naračun kojeg je Moja duša sebe utjelovila na Zemlji… Kao Ljudsko biće znao Sam da bi Ja jedino bio sposoban ostvariti ovaj čin sa snagom Božje Ljubavi, i prema tome Sam zazivao za ‘Ljubav’, Ja Sam Ju preklinjao da Mi preda Sebe, i tako Sam također oblikovao Sebe prikladno da bi primio Božju snagu Ljubavi u Mene… Pokušao Sam se oduprijeti svim žudnjama, zanijekao Sam ulazak svim nečistim mislima koje je protivnik želio probuditi u Meni, opet i iznova Sam mu se suprotstavio sa Mojom Ljubavlju od koje je on morao pobjeći, i tako je uskoro jedino Ljubav ispunila Moje srce. Formirao Sam povećavajuće više iskrenu vezu sa Vječnom Ljubavi Koja je Sebe Meni predala i stoga Me također učinila rastuće snažnijim, tako da Sam se približavao konačnom cilju Mojeg zemaljskog postojanja sa čvrstom voljom.

Ipak protivnik nije prestao opet i iznova opsjedati Moje tijelo sa sve okrutnijim kušnjama kako je Moja namjera njemu postajala više očigledna… I Ja Sam se bio morao boriti sa njime do Mojeg kraja… opet i iznova u Meni je izbila na površinu Moja ljudska priroda tako da Sam, u Mojoj slabosti, Ja molio Oca ‘Ako je to Tvoja volja, otkloni ovu čašu od Mene…’ (Luka 22:42) Ali veza sa Ocem je bila snažnija i Ja Sam se potpuno podložio Njegovoj volji… Predvidio Sam bezgraničnu bijedu čovječanstva i Ljubav koja je stalno rasla više snažnom je bila spremna za misiju izbavljenja čovječanstva… Ljudsko biće je trpilo i umrlo smrću na Križu, ipak ovo ljudsko biće je bilo samo čahura za Mene Osobno, Ja Sam bio sposoban nastaniti se u Njemu, i bila je to Ljubav koja je ostvarila čin Spasenja, bila je to Ljubav koja je iskupila krivnju grijeha čovječanstva i ta Ljubav Sam bio Ja Osobno. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 7278, 9 Veljače 1959

 

PATNJE I NESPOKOJSTVA ISUSA, ČOVJEKA…

Meni je, također, život na Zemlji kao ljudsko biće bio ponekad težak, jer bio Sam podložan istim zakonima poput vas, morao Sam se boriti protiv istih slabosti i kušnji, i nije uvijek bilo lako suočiti se sa njima premda je Moje srce bilo puno Ljubavi i bilo je prema tome prožeto od strane Božanske Ljubavi kada Sam ju potrebovao. Ali časovi psihološke ojađenosti/iscrpljenosti su također bili dio Mojeg putovanja kroz život i da ju nisam doživio poput vas, Ja isto tako ne bi bio onako ‘čovječan’ kao što vi jeste… Moja duša je trebala proći kroz proces produhovljavanja na Zemlji koji je vodio do Mojeg potpunog sjedinjavanja sa Ocem, potpunog postajanja Jedno sa Njime. Premda je Moja duša doista došla od gore, ona je unatoč tome došla u tijelo sa svim njegovim nezrelim supstancama od kojih se svaka materijalna čahura temeljno sastoji, i sve ove supstance su morale sebe produhoviti, jer tijelo je sa svim njegovim željama i žudnjama vršilo izvanredan pritisak na dušu koja je bila nesposobna zanemariti ove kušnje nego se sa njima trebala nositi… baš kao što je to zadatak ljudske duše koja se želi zaputiti stazom praćenja Isusa da bi sebe oslobodila od grijeha i smrti.

Međutim, borbe kroz koje Sam morao proći su bile teške i Moj zemaljski napredak Me često pritiskao poput preteškog tereta koji je htio učiniti da sumnjam kako ću ikada biti sposoban putovati ovom stazom sve do kraja. Opet i iznova Sam crpio snagu iz Ljubavi… Jer vrlinom Moje Ljubavi i njezinim posljedicama Ja Sam također predvidio težak put kojim Sam se morao zaputiti, Ja Sam predvidio patnju i smrt na Križu baš kao i duhovno stanje ljudi koji su Me prikucali na Križ… A ipak Ja Sam morao nastaviti Mojom stazom sve do kraja… Opet i iznova Sam morao nastojati savladati Moje strahove i slabosti i prionuti uz Oca da Me osnaži u svakoj nevolji duše i tijela, jer Ja Sam doživio sve ove patnje/nevolje poput vas i čak daleko više teško, budući je Moj život okružen sa grešnim čovječanstvom već bio mučenje za Mene, Koji Sam živio u svoj čistoći sred onih za koje Sam želio patiti i umrijeti.

Međutim, što je više Moje tijelo sazrijevalo, to je dublje postalo sjedinjenje Moje duše sa Ocem Koji je bio u Meni, i jasnija je postala Moja misija, koju Sam doista započeo kao ‘ljudsko biće’ no zaključio ju kao ‘Bog’ i koju Sam bio sposoban ostvariti budući je snaga u Meni rasla neprestano, baš ka što je Ljubav spram nesretne ljudske rase postajala veća što Sam se više približavao kraju. I Ljubav je bila snaga koja je omogućila da ostvarim čin Spasenja; Ljubav je bio Otac u Meni Čiju Sam volju želio ispuniti (Ivan 6:38) kako bi pomogao Mojoj paloj braći. Svjesno Sam putovao Mojom zemaljskom stazom, isprva Sam imao jedino mutne ideje i onda svako tu i tamo blistave misli i uvide; ipak što je više produhovljavanje u Meni napredovalo to Sam jasnije vidio plan Spasenja naračun kojeg Sam sišao iz kraljevstva svjetla na Zemlju. Ali sve dok su ljudske supstance i dalje prianjale uz Moje tijelo Ja Sam također morao otrpjeti ljudske patnje i mučenja koja su, kao posljednju po redu ali ne i po važnosti, također uključivala unutarnju patnju kako neću biti sposoban nositi se sa Mojim zadatkom… jer znao Sam što bi to značilo kada bi podbacio u borbi protiv onoga (Sotone) koji je bio, i ostao svačiji neprijatelj u vječnostima koje će doći. Ipak izvojevao Sam pobjedu nad njime, ušao Sam u borbu sa nevjerojatnom boli i patnjom i neprestano zadobijao više snage budući je Moja Ljubav spram vas također nastavila rasti budući vi morate trpjeti sve dok niste oslobođeni od njega i njegove moći. Moja snaga je rasla kako se Moja Ljubav jačala.

I zato vi ljudi znate da možete crpsti snagu za vaš zemaljski zadatak jedino iz Ljubavi, jer Moj protivnik će uvijek pokušati oslabiti vas tako što će vas uvesti u neljubaznost (nemilosrdnost), tako što će vas htjeti spriječiti svim sredstvima da ostvarite jedan čin Ljubavi kako bi vas održao slabima… Ali onda se prisjetite da Sam se Ja, također, morao boriti protiv njega, i da Me on također pokušao oslabiti kroz nespokojstva i tjeskobno zapitkivanje da li ću imati snage za Moju misiju. Onda se okrenite Meni za pomoć i apelirajte Mi za snagu protiv neprijatelja vaše duše i za svaku borbu u životu, bila ona zemaljske ili duhovne prirode… I vi nećete tražiti uzalud, jer Ja ću doista uslišiti molitvu svakoga tko Me zazove u njegovoj nevolji. AMEN

 

 

————————————————–†————————————————–

Isus je unaprijed znao za Svoju sudbinu…

————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 8667, 8 Studeni 1963

 

ISUS KAO LJUDSKO BIĆE JE ZNAO O NJEGOVOJ MISIJI…

Zemaljska staza ljudskog bića Isusa je bila izuzetno žalosna… Njegova čista duša je sebe našla u jednom nečistom i mračnom okruženju i doživjela je ovo okruženje kao mučenje, naračun čega dijete Isus nije nikada bio sposoban biti veseo, premda On još nije bio svjestan misije koju je sama duša ponudila izvršiti… S vremena na vrijeme je svjetlo Njegove istinske dušine prirode doista izbilo na vidjelo, onda je Moj Duh Sebe izrazio kroz Njega, tako da je On već vršio čudesa kao dijete, koja su jedino mogla biti ostvarena od strane bića najčišćeg svjetla u posjedu izobilne snage i svjetla… Ipak ovo se jedino dogodilo katkada kako bi ljudi u Njegovu okruženju trebali povjerovati u Njegovu misiju…

I čak su ovi izvanredni izražaji snage brinuli dječaka Isusa čim je On bio povratio Njegovo prirodno ljudsko stanje uma ali su ga oni također gonili u sve više srdačan kontakt sa Mnom, Njegovim vječnim Bogom i Ocem, Kojeg je On ljubio sa svim Njegovim srcem, što Ga je stoga pripojilo sve više uz Mene (ili ‘sjedinilo još više sa Mnom’) tako da Ga je Moja Ljubav, također, prožela sve više sve dok nije došao trenutak kada je On, u najblistavijem svjetlu Ljubavi, prepoznao Njegov zadatak… sve dok nije shvatio da je On bio određen izbaviti Njegovu palu braću, sve dok On nije postao svjestan kompletnog čina Spasenja i On je vidio pred Sobom mučnu stazu do Križa kojom bi se trebao zaputiti ako je On to želio… Njegova staza patnje Mu je bila ukazana u svakom detalju, znanje o čemu je zamračilo Njegovu dušu i ispunilo ju sa strahom iz kojeg Mu je jedino Njegova goruća Ljubav za bijedne žive tvorevine pomogla iznova pobjeći…

Ipak On se bio morao boriti sa odlukom da se dobrovoljno zaputi stazom do Križa, On je bio trebao biti voljan uzeti na sebe svaku krivnju grijeha čovječanstva i podrediti se takvom jednom agonije-prepunom činu okajanja za nju da je to premašilo svaku ljudsku imaginaciju. Jer Isus nije bio određen od strane Moje volje da podnese ovu žrtvu na Križu, radije, Njegova duša je bila dobrovoljno sebe ponudila da dovede izgubljenu djecu nazad k Meni. Za ovu svrhu je ona živjela život na Zemlji kao ljudsko biće i onda se trebala boriti da donese ovu odluku iznova kao ljudsko biće, budući je slobodna volja bila isto tako također odlučujuća, jer Ja ne bi nikada odredio ljudsko biće da podnese takvu žrtvu okajanja protiv njegove volje, budući je jedino žrtva podnesena od strane Ljubavi bila sposobna iskupiti prvobitni grijeh palih bića. I žrtva nije jedino uključivala čin raspeća, dane najgorče fizičke patnje i poniženja nanešenog ljudskom biću Isusu od strane podanika (u množini) Mojeg protivnika (Sotone), nego je Njegov cijeli zemaljski život bio staza do Križa, budući je Njegova duša patila neopisivo, budući se spustila iz kraljevstva svjetla u kraljevstvo tame.

I Isus je vrlo skoro znao uzrok i svrhu Njegova silaska na Zemlju i ovo znanje je opteretilo ‘ljudsko biće Isusa’ iznad svake mjere, tako da je On bez dvojbe putovao stazom preko Zemlje kao ljudsko biće ipak užici zemaljskog života su Mu bili zanijekani, u kojima je svakom ljudskom biću koje uživa njegov zemaljski život bilo obično dozvoljeno nekažnjeno naći zadovoljstvo… Jer Njegov život je bio neprestano zasjenjen od strane događaja koji su bili pred Njima koji su Ga… budući je bio samo čovječan… neprestano plašili i nikad Mu nisu dali da bude radostan… Jedino u Njegovom pribježištu sa Mnom je On našao mir i snagu i onda, zbog Njegove uvijek-rastuće Ljubavi, Njegova volja da podnese žrtvu je također neprestano rasla snažnijom, i On je nosio težak teret zemaljskog života svjesno i jedino uvijek nastojao činiti Moju volju i pomoći Njegovim bližnjim ljudskim bićima… I ovo je također postojano povećavalo Njegovu snagu osposobljavajući Ga da čini čudesa i pri tom pomogne Njegovim bližnjim ljudskim bićima koji su trebali Njegovu pomoć.

Ipak Njegova misija prije aktualnog čina Spasenja se sastojala od propovjedanja Evanđelja ljudima, od proglašavanja Moje volje njima i opominjanja i ohrabrivanja njih na to da vode Ljubavi-pun i pravedan način života… On je donio ljudima Istinu koja nije bila prepoznata već jedno duže vrijeme a koja je morala iznova biti saopćena ljudima u svoj čistoći kako bi ih potakla na ispravan način života, tako da bi Njegov čin Spasenja onda također bio ispravno shvaćen i prihvaćen od strane ljudi koji su uložili napor živjeti život Ljubavi.

On je vodio put (ili ‘postavio primjer’) kojeg bi trebali svi sljediti ako su se željeli povratiti u kraljevstvo svjetla, ka Meni (Ivan 14:6), i koji bi bili sposobni to napraviti nakon što je Isus iskupio izvorni grijeh kroz Njegovu smrt na Križu. Ovaj čin milosrđa od strane Isusa je imao takve goleme posljedice da vi ne možete primiti dovoljno razjašnjenja u svezi njega. Opet i iznova znanje o njemu će vam biti istinski priopćeno, jer vi ne bi trebali vidjeti u Isusu jedino ljudsko biće Čiji je život bio prijevremeno dokončan od strane drugih ljudi, nego vi trebate prepoznati Njegovu veliku misiju, jer Isusov čin Spasenja je od takvog ogromnog značenja za vas ljude da je za vas imperativ prihvatiti ga ako želite ikada izbjeći kraljevstvu tame i biti primljeni u kraljevstvo svjetla. I vi ćete ga jedino prihvatiti ako ste podučeni o njemu apsolutno istinski (vidi Knjižice br. 38 & 54), što se uvijek događa kroz Moj Duh koji jedini vas uvodi u svu Istinu (Ivan 16:13).   AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 6088, 24 Listopad 1954

 

ISUS JE IMAO PRETHODNO ZNANJE O NJEGOVU ČINU…

Ja Sam želio patiti namjesto vas i prema tome Sam Sebe svjesno pripremio za umiranje na Križu… Bio Sam svjestan iznimno mučne staze patnje kojom Sam se trebao zaputiti kako bi vas iskupio od nevolje i smrti… Pred-vidio Sam sve, ništa što Sam trebao otrpjeti nije bilo skriveno od Mene, a ipak, Ja Sam hodao spram toga… Nisam Sebe odbranio, nisam pobjegao od opasnosti nego Sam joj se svjesno približio. Ja nisam samo predvidio slijed Mojeg čina Spasenja, predvidio Sam nemoć i jaram koji su držali Moje žive tvorevine dolje u ogromnoj nevolji i kojima Sam Ja jedino mogao donijeti izbavljenje kroz Moju patnju i smrt na Križu…

Sve je stajalo bistro i jasno pred Mojim duhovnim okom, brutalna sila Mojega protivnika (Sotone), beskrajna razdaljina palih bića od Boga koja se neprestano povećavala… Ugledao Sam mrklu tamu s jedne strane i najblistavije svjetlo i sreću na drugoj… Ja Sam bio došao iz svjetla i također Sam ga želio odnijeti u tamu, ipak ovo je potrebovalo most, Ja Sam morao ponuditi nešto u zamjenu kako bi bio ovlašten podići mučene duše iz bezdana na svjetlo… Ja Sam morao koristiti Moj život kako bi kupio život za bijedna stvorenja. Staza samo-požrtvovnosti je bila jedina opcija… žrtva najvećeg dobra kojeg Sam posjedovao… Mojeg života, poradi Ljubavi spram onih koji su bili mrtvi kao posljedica grijeha. Ja Sam morao platiti za njihov život sa Mojim životom…

Sve je stajalo bistro i jasno pred Mojim očima, iz ovog razloga Sam Ja već prije trpio užasno, jer, kako Sam bio čovjek, bio Sam stvoren sa istim osjećajima kao vi… sa strahom od smrti, od užasne patnje i od Samog Sebe, da bi mogao postati iscrpljen, da Moja snaga može biti neće biti dovoljna i da bi Moja pala braća morala ostati u najvećoj nevolji ako bi Ja podbacio…

Međutim, što se bliže dan događaja približavao to je više Moja snaga rasla… Moja snaga je rasla kao i Moja Ljubav spram bijedne ljudske rase, čiju Sam patnju Ja prepoznao svakog dana sve više… I premda Sam povremeno bio zahvaćen od strane slabosti napomol onog što je bilo preda Mnom, Moja volja unatoč tome nije oslabila da dovrši djelo koje je započela… Jer ljudski dio Mene je bio u kontaktu sa Ocem u svako vrijeme, Koji me prožeo sa snagom tako da je Moja snaga postala rastuće više silna i konačno Sam umro svjesno, budući Sam također shvatio kako smrt mora biti prevladana i da je to također bio Moj zadatak…

Staza ka Križu je bila gorka i prepuna mučenja, jer Ja Sam morao proći kroz vrloduboku tamu kako bi otvorio kapije u kraljevstvo svjetla za sve one koji su se željeli uzdići iz bezdana na svjetlo… Međutim, kao ljudsko biće Sam morao otrpjeti nagorču patnju i muku kako bi pomogao vama, koji bi, bez Mojeg djela Spasenja, bez Moje smrti na Križu, bili nepovratno izgubljeni… To je zašto je Moje postojanje kao ljudsko biće bilo tako užasno žalosno, jer od trenutka kada je Otac otkrio Sebe u Mojoj ljudskoj čahuri Ja Sam također bio svjestan svega što Me čekalo, a ipak Sam dobrovoljno hodao stazom ka Križu, jer ne Očeva volja nego Moja Ljubav spram palih bića Me nagnala ostvariti djelo Spasenja, i ova Ljubav Mi je dala snagu da ustrajem sve do časa smrti. AMEN

————————————————–†————————————————–

Isusova patnja i smrt u svrhu Spasenja ljudske rase…

————————————————–†————————————————–

Bertha Dudde, br. 5643, 3 Travanj 1953

 

VELIKI PETAK… STAZA DO GOLGOTE…

(Izaija 53)

Staza ka Golgoti je bila završetak Mojeg zemaljskog života, to je bila pobjeda i ostvarenje… to je bila najneugodnija i najgorča samo-po-žrtvo-vnost, jer svaki pojedinačni detalj do časa Moje smrti se jasno vidio u oku Mojega uma. Ja Sam znao za svu patnju i bol i unatoč tome Sam svjesno hodao ovom stazom. Ipak Ja Sam također vidio ogromnu nevolju grešne ljudske rase, nezamislivu krivnju grijeha i njezine posljedice su ležale kao akumulirani teret na Mojim ramenima i Ja Sam znao, kada bi otresao ovaj teret… što je zasigurno bilo u Mojoj moći i snazi… čovječanstvo bi se slomilo pod njime i nikada ne bi bilo sposobno samo se nositi sa teretom… Ja Sam znao kako bi ovaj teret grijeha mučio ljudsku rasu vječnostima i nikada joj ne bi dozvolio postići slobodu i blaženstvo… Ja Sam vidio ove agonije cijelog čovječanstva pred Mojim duhovnim okom i sažalio Sam se nad bijednim dušama. Iz ovog razloga Sam oslobodio ljudsku rasu od njezina tereta grijeha i hodao stazom do Golgote, uzeo Sam neopisivu patnju na Sebe kako bi okajao grijeh, koji je bio tako ogroman da bi jedino nadljudska patnja bila prikladna kao jedan čin okajanja. Prema tome, Ja Sam želio patiti i umrijeti za čovječanstvo i nikakvim sredstvima umanjiti Moju patnju…

Vi ljudi nećete nikada biti u stanju procijeniti ogromnost Mojeg čina samilosti, jer vi, koji vjerujete u Mene, ste također svjesni Moje Božanske prirode koja je mogla umanjiti čak najveću patnju… Ali Ja Sam živio i umro kao ljudsko biće… Ja Sam bio podređen svakoj agoniji koju je ljudsko biće bilo sposobno otrpjeti, psihološki i fizički Ja Sam bio užasno maltretiran, Moji mučitelji nisu samo mučili Moje tijelo nego su također izrekli takve strašne i mržnjom-ispunjene riječi da ih je Moja duša prepoznala kao izražaje pakla i osjećala se nepodnošljivo mučenom…

Ja Sam otrpio svaku zamislivu patnju sve iz Ljubavi za ljude koji bi bili morali okajati za njihovu ogromnu krivnju grijeha sami i bile bi potrebne vječnosti da to naprave… Kao Isus, čovjek, Ja Sam bio sposoban odmjeriti nezamislivu patnju ovih ljudi i želio Sam ju odvratiti otrpivši što Sam bio sposoban otrpjeti… Moja Ljubav nije mogla zanemariti ogromnu nevolju čovječanstva, ona je željela pomoći, ona je željela iskupiti sve porobljene ljude, ona je željela preklinjati za oproštenje svih grijeha, ona je željela učiniti popravke/izmjene i prema tome je sebe žrtvovala nebeskom Ocu…

Međutim, ljudi moraju priznati učinjenu žrtvu i dopustiti sebi biti iskupljenima od strane Mene. Iz ovog razloga Ja vas pozivam sa najvatrenijom Ljubavlju: Ne dopustite da Sam napravio ovu žrtvu za vas uzalud… Prepoznajte da ste opterećeni sa ogromnim teretom grijeha i neka bude vaša volja da budete oslobođeni od njega. Prihvatite Moju žrtvu kao da je bila ponuđena u vaše ime, postavite sebe pod Križ na Kalvariji, ne dopustite da Moja patnja i Moja smrt na Križu ostanu neučinkoviti za vas… Donesite sve vaše grijehe Meni tako da ću biti sposoban osloboditi vas, tako da vam može biti oprošteno, tako da će vas Otac prihvatiti poradi Ljubavi Njegovog Sina… dopustite sebi biti iskupljenima kroz Moju Krv koju Sam prolio na Križu za vas ljude. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 6233, 9 Travanj 1955

 

PATNJA I UMIRANJE…

Moja patnja i smrt na Križu se nisu mogli zaobići, Ja Sam morao isprazniti čašu do dna, Ja Sam morao uzeti sve na Sebe kako bi čin Spasenja za vas ljude, da vas iskupi(m) od sve krivnje, bio ostvaren… Jedino Me znanje o vašem žaljenja vrijednom stanju uvjerilo da napravim ovu samo-žrtvu budući je Moje srce bilo ispunjeno sa Ljubavlju spram vas… i ova je Ljubav željela spriječiti užasnu sudbinu koja vas je očekivala nakon smrti vašeg tijela… Budući Sam Ja znao za ovu užasnu sudbinu, budući su Moje oči mogle svjedočiti blaženstvu kraljevstva svjetla baš kao i patnji i mukama u carstvu tame, i budući je Moja Ljubav pripadala vama kao Mojoj paloj braći Ja Sam tražio riješenje da bi odvratio vašu užasnu sudbinu… Ja Sam Osobno prihvatio svu krivnju i ponio ju na stazi do Križa…

Štogod je fizički bilo učinjeno Meni je bilo više nego manje samo simbol onog što je čitav teret grijeha Meni značio, jedan ogromno mukotrpan, bolan i svladavajući teret, koji je učinio da padnem opet i iznova a kojeg Sam unatoč tome nosio sa najvišom Ljubavlju… Ja Sam uzeo na Sebe sav bol kojeg je Moje tijelo moglo izdržati, jer nosio Sam teret grijeha NAMJESTO vas, želio Sam ostvariti okajanje kojeg bi vi neopozivo bili morali napraviti… što bi vi vječno bili nesposobni napraviti… Ja Sam patio i borio se, doista Sam znojio krv (Luka 22:44), gledao Sam u bezdane pakla, i strah i užas su kidali Moju dušu… Otrpio Sam SVE što bi vi sami morali otrpjeti… I Moja Ljubav spram vas Mi je dala snagu izdržati do časa smrti.

Nema poredbe za Moje muke, ni jedno ljudsko biće ne bi moglo patiti do ove mjere… Ali Ja Sam ponudio Sebe dobrovoljno budući Sam znao da ste jedino na ovaj način vi mogli biti oslobođeni od Sotoninih okova… Ja Sam već unaprijed znao što očekivati i nosio Sam ovaj teret okolo sa Mnom također, Ja Sam se svjesno zaputio stazom koja bi konačno vodila do Križa, ali Sam patio užasno zbog Mojega znanja i prema tome nisam nikada mogao biti radostan među Mojim Vlastitima… Vidio Sam tragediju nametnutu dušama, vidio sam ispraznost njihova zemaljskog života da Sam podbacio i nisam im donio spasenje od grijeha i smrti…

I ovo znanje je osnažilo Moju volju tako da Sam prihvatio Moju sudbinu bez otpora, što je bila svrha i cilj Mojeg života na Zemlji… Ali sve do kraja Sam morao uložiti veliki napor, sve do samog kraja teret na Meni se povećavao tako strahovito da Sam mogao osjetiti kako Moja snaga opada i stoga Sam kao ljudsko biće zazivao Boga, da makne ovu čašu od Mene (Marko 14:36)… Ali snaga Moje Ljubavi je bila snažnija nego Moja ljudska slabost… I dan Moje neopisive patnje i Moje smrti na Križu je postao dan Spasenja od sve krivnje za vas ljude… I znanje o ovome Mi je omogućilo da strpljivo prihvatim sve tako da Sam mogao konačno poviknuti ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) I Moja duša se mogla vratiti odakle je došla, budući se potpuno sjedinjenje sa Mojim Ocem, od Kojeg Sam Ja, također, bio jednom potekao, dogodilo. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8463, 9 Travanj 1963

 

ISUS JE PATIO NEIZMJERNO…

Vi se uvijek trebate prisjetiti koliko puno je čovjek Isus patio namjesto vas budući je Njegova Ljubav željela pomoći vam osloboditi se od Sotonskog jarma. On je uzeo na Sebe svu vašu krivnju i otrpio ogroman bol kao okajanje za ovu krivnju i konačno platio za ovu krivnju sa najmučnijom smrću na Križu. I premda ste vi opetovano suočeni sa veličinom Njegove žrtve i opsegom Njegove patnje nemoguće je za vas emocionalno suosjećati sa ovom boli. A ipak vi bi se nje trebali često prisjetiti* kako bi razumjeli Njegovu ogromnu Ljubav za vas koja je bila razlogom za Njegov čin Spasenja. Njegova je duša bila čista i neokaljana, ona je došla iz najviših svjetlosnih predjela u mračan, grešni svijet, ona je došla k ljudskoj rasi koja je bila grešna budući je bila pod utjecajem od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji ju je neprestano provocirao na počinjavanje djela pakosti i kojem se nije mogla oduprijeti budući je bila kompletno oslabljena od strane izvornog grijeha… Sami ljudi su živjeli u gustoj tami i prema tome nisu mogli znati neprijatelja njihovih duša, i time su bili u stanju akutne duhovne patnje i bez pomoći isto tako ne bi nikada bili sposobni osloboditi sebe od nje. I Isus se smilovao na ovu ljudsku rasu, oni su bili Njegova pala braća koja bi bila ostala vječno razdvojena od Oca i time im je On želio pomoći, On im je želio iznova ukazati put povratka u Očevu kuću. Isus je dobrovoljno ponudio Sebe za jedan čin okajanja, golemost kojeg ne može biti shvaćena od strane vas ljudi…

On je patio fizički i psihološki jer štogod je bilo moguće učiniti da bi Ga se mučilo, štogod je bilo moguće učiniti da Mu prouzroči patnju i bol, je bilo učinjeno od strane ljudi koji su bili sljedbenici protivnika koji je htio spriječiti čin Spasenja sa svom njegovom moći…Ali što je duša trebala otrpjeti u oblasti gospodara tame od ruku njegovih slugu i suučesnika je za vas ljude nezamislivo. Budući je došla iz Božanskog, blistavog područja i sišla u pakao, u mračni predio Božjeg protivnika, gdje je duša sada morala trpjeti silnu muku pošto su je sva grešnost i tama afektirali bolno, budući je sve neduhovno prionulo uz nju i pokušalo ju povući u bezdan bez dna… Ali ona se oduprijela, ona je iskoristila snagu od Boga… Budući je Isusova duša bila ispunjena sa Ljubavlju i time je Ljubav bila njezina snaga koja joj je omogućila ostvariti čin Spasenja… Isus je vidio ljudsko jadno stanje na Zemlji, On je vidio njihovu slabost i njihovu sljepoću, i sa Njegovom Ljubavlju On je započeo borbu sa Njegovim protivnikom koji je kontrolirao čovječanstvo, koji ih je gurnuo u katastrofu i želio spriječiti da se otrgnu (iz nje). On (Isus) se suprotstavio njegovoj mržnji i zlim akcijama sa Njegovom Ljubavlju… I ova je Ljubav bila snažnija od mržnje, ona je porazila protivnika… Ljubav je žrtvovala sebe za druge ljude, i sa Njegovom smrću na Križu Ljubav je kupila slobodu čovječanstva iz ropstva.

Cijena je bila jako visoka, On je zbirno (ultimate: može i krajnje, ekstremno, ukupno) platio za krivnju grijeha ljudi, On je žrtvovao Sebe Samoga… On je dokazao protivniku da je Ljubav snažnija od mržnje, da Ljubav može ostvariti sve, da se ona čak ne boji ni smrti ako je željela dati slobodu porobljenima ovim sredstvima, ako je ona željela voditi mrtvo nazad u život, ako bi mogla otrgnuti zatočene od njihova zatvorskog čuvara… Nikakva bol i muka nisu bili preveliki za čovjeka Isusa da odustane od čina Spasenja budući je Njegovo milosrđe za grešno čovječanstvo bilo tako duboko da se On nije više bojao ničega i poslušno i dobrovoljno je prihvatio smrt, da je prethodno ovome On trpio mučne bolove poradi grijeha čovječanstva… I kada se vi ljudi ovoga prisjetite onda vi također morate pojuriti ka Njemu sa silnom Ljubavlju (2 Korinćanima 5:14), vi morate požuriti pod Križ kako bi pripadali onima za koje je ljudsko biće Isus bio prolio Svoju Krv… Vi trebate biti tako ispunjeni sa snagom Njegove Ljubavi da vi na nju reagirate iz dubine vaših srdaca i kompletno Mu predate sebe, da vječno postanete i ostanete Njegovi Vlastiti… Vi ne možete kontemplirati Njegovu patnju i smrt dovoljno često, i onda ćete se vi neprestano približavati Njemu kada uzmete u obzir da ste svaku bol koju je On bio uzeo na Sebe vi trebali otrpjeti kako bi dali odštete za golemu krivnju (Izaija 53)… i da vas je On iskupio od nje… Ovo je jedino bilo moguće zbog Ljubavi unutar Njega… I ova Ljubav je bila Bog Osobno, Koja je totalno prožela čovjeka Isusa i dala Mu snagu da kompletira čin milosrđa i porazi protivnika, budući je Ljubav snaga kojoj se Božji protivnik mora podleći… tako da on mora pustiti one duše koje hodaju stazom do Križa, koje priznaju Isusa Krista kao Božanskog Spasitelja i koje Mu mole za oproštenje od krivnje. AMEN

 

*Što će reći, kadgod blagujemo Kruh i Vino! (Luka 22:19-20)

***

Bertha Dudde, br. 5847, 7 Siječanj 1954

VJERA U ISUSA KRISTA… KRISTOVA PATNJA…

Ni jedna osoba na Zemlji nije sposobna prosuditi Kristovu patnju onakvu kako ju je Isus doživio, budući je fizička bol bila popraćena sa neopisivim duhovnim mučenjem, za kojeg osoba nema razumijevanja sve dok on sam nije bio produhovljen. Ni jedna osoba prema tome neće biti u stanju tvrditi kako je trpjela iste agonije, budući su agonije duše daleko više premašile fizičku bol… budući je Isus nosio cjelokupni teret grijeha čovječanstva i bio je centar borbe protiv zlih sila koje je On izazvao Osobno. Ova tama je učinila da njegova svjetlosna duša drhti i Njegova je duša trpjela daleko veće mučenje nego Njegovo tijelo… I ova užasna agonija je nezamisliva za vas ljude, premda vi znate o njoj, otud vi ćete jedino shvatiti golemost Njegova čina Spasenja u duhovnom kraljevstvu, kada je vaša duša prosvjetljena i ukazan joj je nezamislivi čin suosjećanja… Sve dok vi živite na Zemlji vi jednostavno trebate vjerovati u Njegavi bi trebali predočiti Ljubav Isusa, ljudskog bića, Koji je uzeo na Sebe jednu iznimno bolnu smrt samo da bi pomogao Njegovim bližnjim ljudskim bićima u njihovoj duhovnoj nevolji… Vi bi trebali predočiti da je On trpio nevino (1 Petrova 3:18), da je On Sam bio najčišće i najnezlobivo Biće na Zemlji i da je On, naračun Njegove bezgranične Ljubavi, bio također pun snage i moći… a ipak On je pojačao Njegovu snagu kako bi patio namjesto vas… Vi bi trebali… bez obzira da li možete su-osjećati sa dubinom Njegove patnje ili ne… postaviti sebe svjesno pored Njega, vi ne bi trebali držati udaljenost, jer kroz Njegovo uskrsnuće On vas poziva k Sebi… On jedino želi da Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… da vjerujete u Njegovu misiju, da vjerujete da je Bog Osobno bio u ljudskom biću Isusu i da su Njegova patnja i smrt na Križu bili jedino dozvoljeni od strane Boga tako da bi čovječanstvo bilo iskupljeno, da je okajanje bilo ponuđeno Bogu za prijestup koji nije mogao ostati neiskupljen sukladno Božanskoj pravdi i od kojeg se ljudi ne bi nikada i bili sposobni sami osloboditi… Vi ljudi trebate vjerovati da se misija čovjeka Isusa sastojala od ponovnog dovođenja u sklad Božje Ljubavi i Njegove pravednosti i tako od ponovnog uspostavljanja reda koji je bio opozvan kroz prošli grijeh otpadništva protiv Boga… Vi trebate jedino vjerovati da svako ljudsko biće potrebuje spasenje kroz Isusa Krista, da Isusovo raspeće nije bilo jedino povijesni događaj nego je imalo duhovni razlog… Vi trebate vjerovati da je Ljubav sišla na Zemlju kako bi iskupila vas ljude. I vi trebate vjerovati da je Isus, ljudsko biće, tako obilno ljubio Boga i Njegova bližnja ljudska bića, da je Vječna Ljubav bila sposobna Sebe očitovati u Njemu i da sva čudesa i Isusova mudrost mogu jedino biti objašnjeni na ovaj način… Vi trebate jednostavno vjerovati da je Isusovo raspeće bilo više od povijesnog događaja… i izvući vaše vlastite posljedice iz toga, tj. tako što ćete postaviti sebe pod Kristov Križ i znati da vi, također, pripadate onima za koje je Isus ostvario Čin Spasenja. Vi Ga trebate priznati kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… Onda će vaša vjera rezultirati u iskupljenju vaše duše, jer ona će sebe razdvojiti od protivne sile, ona će osjećati za sebe da je zbrinuta od strane Spasitelja Isusa Krista, jer ona će naučiti ljubiti Ga i jedino željeti živjeti da ugodi Njemu… ona će izbjegavati grijeh i činiti dobra djela, ona će sebe da(rova)ti Onome Koji ju je oslobodio… ona će ispovijedati Njegovo ime pred cijelim svijetom. AMEN

 

————————————————–†————————————————–

Isusov život prije aktivne službe…

————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 5551, 9 Prosinac 1952

 

ČUDESNO DJELOVANJE DJETETA ISUSA…

Želim vas podučiti što hoćete imati razjašnjeno, jer želim da vi najprije imate ispravnu informaciju prije nego podučite vaša bližnja ljudska bića, što je zadatak onih od vas koji Mi žele služiti. Ja želim da sami razumijete prije nego predate dalje vaše znanje, jer druga osoba često nije vrlo strpljiva, on žudi za objašnjenjem, posebice kada ima dvojbi, i onda ćete ga vi također trebati biti sposobni ponuditi informativno. Problem Božje ljudske manifestacije u Isusu daje povoda većini pitanja budući je do sada bio objašnjen tako da je prouzročio rastuće više zbunjenosti namjesto prosvjetljenja. Moje zemaljsko postojanje kao ljudskog bića se nije na nijedan način razlikovalo od onog drugih ljudi, jedino što Sam Ja dao prostora za razvoj Ljubavi u Mojem srcu dok su drugi uvećavali njihovu sebičnu ljubav i namjesto ‘davanja’ oni su ‘žudjeli’.

Iskra Ljubavi tinja u srcu svakog ljudskog bića ali ona se može zapaliti u blistavi plamen baš kao što može biti ugušena. Ovo je, međutim, ono što također pravi razliku između ljudi (tj. što ih razlikuje jedne od drugih), jer Ljubav ostavlja svoje obilježje božanstvenosti na svakome, dok je sebična ljubav slika Mojeg protivnika koji je sebe uzvisio i time pao (Izaija 14:12-15). Ljubav je prema tome Božansko u ljudskom biću, koje se pojavljuje jedino kao vrlo sićušna iskrica na početku zemaljskog života ali ima kapacitet širiti se beskonačno.

Iskra Ljubavi je već bila prepoznatljiva u djetešcetu Isusu budući je svjetlosna duša sebe utjelovila u djetetu, koja je doista ostavila sve slave Božje iza u duhovnom kraljevstvu ipak ne svoju Ljubav, i ova snaga Ljubavi je sebe izrazila u vremenima kada je duhovna iskra napravila kontakt sa vječnim Ocem-Duhom, što se događa sa svakim Ljubavi sklonom djetetom, ali u Isusu je bilo naumljeno biti očigledno ljudima tako da bi oni uzvjerovali u Božanstvo djeteta Isusa. Djelovanje duha nije spriječeno u jednom djetešcetu poput toga, ono samo rijetko, ako ikada, izbija na površinu budući razum ljudskog bića i slobodna volja najprije moraju stremiti sami za djelovanjem Mojega Duha, što se jedino svjesno događa kada je on dovoljno star da iskoristi razum i volju u slobodi razmišljanja.

Objašnjenje za čudesa djeteta Isusa, za neobične događaje, može jedino biti pronađeno u visokom stupnju Ljubavi, jer Isusova duša je došla odgore, ona je bila duša svjetla i Ljubavi koja je onda bila obmotana u ljudsku formu i također spriječena od svojeg dotada neograničenog djelovanja i aktivnosti kako bi bila pravedna spram njezine ljudske izvanjske forme. Djetešce Isus je posjedovalo visoki stupanj Ljubavi… ipak zemaljska-ljudska priroda je sebe nametala također… svijet, to jest, Moj i Njegov protivnik (Sotona) je također vršio njegov utjecaj na ovu zemaljsku-ljudsku prirodu budući mu je bilo dozvoljeno to napraviti poradi probe volje. I onda je Moj Duh ostao tih, jer čak je ljudsko biće Isus morao poduzeti ovu probu volje, i djelo deifikacije Njegove duše se moralo dogoditi pod istim uvjetima kao i kod svakog drugog ljudskog bića, premda je usljed Njegove Ljubavi Moj Duh bio i ostao u Njemu.

Ipak najviši oblik Ljubavi je bio morao biti postignut od strane vlastite volje ljudskog bića Isusa… i prema tome Moj Duh se povukao tijekom ovih godina, on nije navaljivao i prisiljavao Ga, on je dozvolio ljudskom biću Isusu potpunu slobodu sve dok, kao rezultat Njegove pojačane Ljubavi, uvijek rastuće obilje Mojeg Duha nije sebe očitovalo kao mudrost i moć… kao jedno izvanredno znanje i čudesno-djelovanje. Ljudsko biće Isus je bio odabran za ovu misiju od vječnosti. Najviše svjetlosno biće je sišlo na Zemlju; jedno od Moje djece, koje je živjelo u veličanstvenosti, je započelo Njegov zemaljski napredak, i time je ova duša već morala prožeti zemaljsku formu djetešceta Isusa, i sve izvanredno u Njegovoj mladosti je bilo sasvim prirodno i razumljivo, ipak za ljude koji žive u tami jednako nerazumljivo, i tako je pokrov bio prostrt preko zračećeg svjetla u potonjim godinama i stvarna je misija započela… deifikacija jednog zemaljskog ljudskog bića posredstvom Ljubavi.

Ja Sam doista u svako vrijeme bio sposoban djelovati kroz Moj Duh u ljudskom biću Isusu, jer svi uvjeti za to napraviti su bili dani; ipak poradi Isusove misije sve božansko-duhovno se povuklo, i ova misija je bila ostvarena od strane Njega kao ljudskog bića, Koji je uzeo Njegovu snagu sasvim iz Njegove aktivne Ljubavi, koju je za Njega bilo isto tako teško razviti kao za svako drugo ljudsko biće, budući Moj protivnik doista nije dozvolio da se njegov utjecaj izgubi (ili ‘bude uzaludan’) pošto je, naposlijetku, Isusova pobjeda naznačavala protivnikov poraz. Ali Moj protivnik je bio nesposoban afektirati Isusovu slobodnu volju, a ova je bila u cjelosti i kompletno usmjerena u Mojem pravcu. I prema tome On je uspio u ostvarivanju djela, jer Njegova volja je izrasla iz Njegove Ljubavi za Mene… Ljubav, međutim, jeste snaga koja je snažnija od smrti i prema tome On je također porazio onoga koji je bio donio smrt u svijet… Ljubav je bila pobjedonosna i ostati će to vječno. AMEN

*

 

Bertha Dudde, br. 8486, 3 Svibanj 1963

ISUSOV ŽIVOT PRIJE NJEGOVE UČITELJSKE SLUŽBE

Ja ću vas uvijek podučiti u svoj istinitosti, čim vi za tim žudite… I Ja ću također uvijek odgovoriti pitanja koja se pojavljuju u vama, jer vi uvijek jedino žudite za odgovorom poradi Istine… to jest, htjeli bi razjašnjenje tamo gdje prevladavaju različita mišljenja… Ako vam dam instrukciju da širite Istinu, vi ćete uvijek također primiti objašnjenje, bez obzira o čemu se radilo: Zemaljski put Isusa, čovjeka, se više ne može provjeriti (potkrijepiti dokazima), jedino duhovnim sredstvima vi ljudi možete biti obaviješteni s obzirom na to gdje je i kako Isus proveo godine koje su prethodile Njegovom aktualnom učiteljskom radu… Pa ipak, sigurno je da je On živio vrlo jednostavan život sa Njegovom obitelji i da je uvijek ostao povučen čak unutar kruga ljudi koji su posjećivali kuću Njegovih roditelja.

On je izbjegavao sve svetkovine, baš kao i velika okupljanja; On je uvijek bio samozatajan te je iznutra sazrijevao kao rezultat Njegova iznimno predusretljivog (= koji hoće pomoći) stava spram Njegovih potrebitih bližnjih bića… Jer Njegovo srce je bilo puno Ljubavi i ova je Ljubav povećala Njegovu mudrost, znanje Mu se otkrilo tako da je On jasno sve prepoznao… premda Mu je u početku ovo unutarnje svjetlo nadošlo kao bljesak da bi se onda opet povuklo jedno vrijeme, i onda je On govorio i mislio opet kao i svi drugi, ipak On je u Njegovu znanju bio daleko napredniji od Njegovih suvremenika. Kakogod, odbijao je prihvatiti poduku od ljudi…

Vi ljudi možete itekako vjerovati da je Ljubav najbolji učitelj i da će netko… tko ispravno razvije njegovu Ljubav… povećati unutarnje znanje koje mu nikad ne može biti ponuđeno tako sveobuhvatno od strane druge osobe… Vi trebate znati da je Isusova duša došla iz kraljevstva svjetla, da je ona doista izgubila svjetlo tijekom svog života na Zemlji ali ne i Ljubav unutar sebe budući je, kao najčišće svjetlosno biće ona bila prosvjetljena od strane Moje Očeve Ljubavi… Kao ljudsko biće svjetlo Ljubavi nije moglo obilno sijati, jer ga Njegovi bližnji ne bi bili sposobni izdržati, ipak u Isusu čovjeku je ono plamtjelo i otkrivalo Mu svo znanje, naračun kojeg je On uskoro prepoznao ogromnu nevolju čovječanstva i Njegovu misiju i Sebe svjesno pripremio za to…

Ali vi također znate da je On već propovijedao u hramu kao dječak… da je dao odgovore svećenicima koji su ih zapanjili (Luka 2:43-47; vidi ‘Tri dana u Hramu’, J.Lorber)… Tako je svjedočio za činjenicu kako je On već posjedovao znanje kao dječak kojem Ga nisu podučili ljudi nego koje je bilo prouzročeno blistavim plamenom unutar Njega… Njegova je Ljubav sve više rasla i time se Njegova mudrost povećavala… i Farizeiji i Svećenici su Ga već tretirali sa neprijateljstvom budući On Sebi ne bi dozvolio biti podučen od strane njih, umjesto toga On se držao podalje od svake škole…

Nikakvi zapisi nisu sačuvani za buduće generacije o vremenu između Njegove propovijedi u Hramu i početka Njegove aktualne službe, i prema tome su mnoge različite pretpostavke bile zagovarane, kakve je proizveo ljudski intelekt… Razlog zašto nikakvi zapisi ne postoje je što se Isusov život odvijao tiho u Njegovoj roditeljskoj kući, jer činilo se kako je On izgubio sve Božanske karakteristike tijekom toga vremena, On je istupio iz javnosti i vodio vrlo povučen život i, kao tesarev sin, također radio u Njegovom zanatu kao takav… Ništa se izvanredno Njemu nije dogodilo, jer tijekom tih godina Isus je trebao sazrijeti kao ‘ljudsko biće’ jer On je želio primjerom ukazati ljudima način života koji vodi do potpune zrelosti, do savršenstva…

Kroz svo ovo vrijeme Njegov je život bio miran, On nije posjedovao nikakve neobične sposobnosti, u stvari, odavao je utisak priprostog čovjeka, budući se povukao od svih ljudi i jedino uvijek davao kratke odgovore i čak mu je obično/uobičajeno svjetovno znanje izgledalo nepoznato… Ponajviše je izbjegavao kontakt sa onima koji su pripadali Hramu i čiji je zadatak trebao biti osigurati duhovno vodstvo za ljude… I tako, u Njegovu okruženju skoro nikoga nije bilo… čak ni od njegovih najbližih rođaka… tko je i dalje bio uvjeren kako je jednom tako osobito dijete imalo Božansku misiju…

 I on je ovaj proces razvoja prevalio u tišini i samoći kao prost tesarev sin… Koji nije napuštao Njegov rodni grad, Koji je često samo tražio samoću u svrhu postizavanja unutarnje zrelosti time što se povlačio u udaljene predjele, time što se penjao na brežuljke i često tamo ostajao sam danima, jedino u kontaktu sa Njegovim Bogom i Ocem gdje bi ostajao u molitvi za snagu i izdržljivost za ono što se nalazilo pred Njime, što je često vidio pred Svojim očima do u najsitnije detalje i što Ga je uronilo u užasna stanja straha. Tijekom tih vremena On se okretao k Meni u potrazi za pomoći… I Ja Sam bio sa Svojim Sinom, Ja Sam Mu dao snagu i podario Mu povećavajuće blistavo shvaćanje, tako da je On opet i iznova Sebe ponudio da kompletira rad koji je bio naumljen čovječanstvu donijeti spasenje od grijeha i smrti…

Kakogod, ideja/pomisao kako je čovjek Isus postigao (ono) više dublje znanje kroz združivanje sa filozofima i učiteljima u stranim zemljama (dakle u Indiji) je potpuno obmanjujuća…. Tko bi drugi mogao Isusa podučiti bolje od Mene Samoga… Ali Ja Osobno Sam prebivao u Isusu, ljudskom biću, kao rezultat Njegove beskrajne Ljubavi… Apsolutno je apsurdna ideja da bi Isus potrebovao instrukcije od druge osobe… kako bi onda bio sposoban započeti Njegovu učiteljsku službu na Zemlji u zemlji iz koje je potekao… Ako vi ljudi imate dokaz kako Ja Osobno prenosim Istinu na Zemlju pod uvjetom da su svi preduvjeti prisutni… koliko je puno ranije prema tome Isus bio sposoban biti podučen direktno od strane Mene, naposlijetku, Njegova Ljubav i potpuna privrženost Meni su nadmašivali sve vas… Jedino netko tko još nema ideju o posljedicama života Ljubavi, može dati takve iskaze da je Isus stekao znanje u drugim zemljama kako bi se pojavio kao učitelj, da je On trebao posjetiti druge ljude kako bi studirao Njihove doktrine…

Ono što Ja očigledno dozvolim da se dogodi priprostom zemaljskom djetetu: da mu kroz duh priopćavam Čistu Istinu odgore, vi ljudi doista morate također odobriti čovjeku Isusu, Koji je sišao na Zemlju kako bi dopustio Meni Osobno da vam se kroz Njega obratim, Koji doista nije trebao nikakvih učitelja, umjesto toga, On je prihvatio najdublju mudrost od Mene direktno i kroz te instrukcije je On postao prikladan podučavati i dodijeliti Čistu Istinu Njegovim bližnjim ljudskim bićima… I sada vi također možete prihvatiti ove Moje Riječi kao najčišću Istinu, naposlijetku, Moja je volja da vi ne živite u pogrešci i da ćete primiti objašnjenje tamo gdje vama samima još nedostaje znanja.

Ponajviše, to se tiče činjenice da vi ljudi steknete jasan utisak o tome Tko je Isus u suštini bio i zašto je On došao u svijet i odrastao u najponiznijim i najsiromašnijim uvjetima… Jer iako je on bio čovjek kao svatko drugi, On je unatoč tome dokazao ljudima kako svaki čovjek može razviti najviše duhovne sposobnosti u sebi i kako je znanje koje je posjedovao i saopćavao ljudima došlo iz unutar Njega Samoga… ali da On nikad nije imao potrebu biti podučavan od strane drugih ili obratiti pažnju na doktrine, pošto je, naposlijetku, Njemu sve bilo poznato, inače On ne bi ostvario najveće savršenstvo na Zemlji koje je rezultiralo u potpunoj uniji sa Mnom, tako da je On postao kao Jedno sa Mnom (Ivan 10:30)… u Kome Sam Ja Osobno postao ljudsko biće kako bi vas iskupio (2 Korinćanima 5:18, 19). AMEN

 

 

 

 

————————————————–†————————————————–

Isusova aktivna služba – Podučavanje Ljubavi…

Posljedice života u Ljubavi…

————————————————–†————————————————–

Bertha Dudde, br. 6145, 25 Prosinac 1954

 

ISUS KRIST JE ČUO RIJEČ BOŽJU…

POSREDNIK IZMEĐU BOGA I LJUDI…

 

Kada je Isus živio na Zemlji kao ljudsko biće bila je uspostavljena veza između Zemlje i duhovnog kraljevstva… Bog Osobno je još jednom bio u stanju govoriti ljudima kroz usta Isusa, čovjeka… Njegova se Riječ mogla iznova čuti, što je prethodno bilo nemoguće zbog goleme udaljenosti koja je postojala između čovječanstva i Boga. Jedino je moguće čuti Njegov glas direktno ako je duša osobe tako oblikovala sebe da je ona sposobna čuti glas Božanskog Duha unutar sebe; a duša je oblikovana u ovo stanje kroz aktivnost Ljubavi… Ljudsko biće Isus je bio Sama Ljubav… Njegove misli i namjere su bile jedino one koje su smjerale donijeti korist Njegovim bližnjim ljudskim bićima, pomoći im u svoj nedaći tijela i duše. Njegova je duša bila bistra i čista i Njegov život na Zemlji je bio život Ljubavi… Svi preduvjeti su bili na mjestu koji su omogućili Božanskom Duhu da Sebe izrazi, jer duša čovjeka Isusa je čula ove Riječi jasno i razgovjetno i bila je prema tome sposobna obavijestiti ljude o Božjoj Riječi… Bog Osobno je bio sposoban govoriti ljudima, veza između Boga i ljudi je bila obnovljena od strane Njega… Isus je bio posrednik između Boga i ljudi (1 Timoteju 2:5)… I time je Isus podučavao ljude da streme spram istog što je On Osobno postigao… On ih je podučavao prakticirati Ljubav kako bi pripremili sebe kao posudu za Božanski Duh u koju se snaga Duha mogla uliti, jer svaka osoba je trebala i bila sposobna čuti Božji glas unutar sebe samoga (Knjižice br. 24 & 46). I staza mu je bila ukazana od strane čovjeka Isusa, Koji je također najprije trebao postići stupanj Ljubavi koji Mu je osigurao Božje prisustvo, tako da je On bio sposoban Njega čuti unutar Sebe. Premda Bog može govoriti svakoj osobi On to nikada neće učiniti dok najprije uvjeti nisu bili ispunjeni… srce pročišćeno kroz Ljubav koje može primiti Boga Osobno Koji će onda demonstrirati Njegovo prisustvo kroz Riječ… Čovjek Isus je posjedovao jedan izvanredno visok stupanj zrelosti duše budući je bio sasvim prožet od strane Ljubavi… Otud je bilo moguće za Boga Osobno da Ga prožme kompletno, i tako je Bog govorio kroz čovjeka Isusa ljudima i to više nije bio čovjek Isus nego Bog Osobno. On je postigao Sam od Sebe (Svojom voljom) što je vodilo do sjedinjenja sa Bogom…

Ali On je podučio Njegova bližnja ljudska bića, On im je također želio pomoći postići uspjeh kojeg je On bio postigao kroz Njegovu Ljubav i prema tome ih je najprije podučavao Ljubav… i opet i iznova jedino Ljubav… Iz ove Njegove velike Ljubavi je došla mudrost, jer Duh Božji je podučavao ljude kroz Isusa… Iz vatre Njegove Ljubavi je zračilo svjetlo realizacije (shvaćanja)… Isus je znao da bi ljudi, također, bili prožeti od strane svjetla realizacije samo ako bi oni najprije živjeli u Ljubavi… to je zašto ljudi nisu podučeni više dubokom znanju pošto je ovo rezultat života Ljubavi bez kojeg ono ostaje neučinkovito za dušu ljudskog bića. Jedino Ljubav povezuje ljudsko biće sa Bogom, jedino Ljubav postiže da će se Bog nastaniti u osobi (1 Ivanova 4:16), i jedino Ljubav Ga motivira da Sebe izrazi (Ivan 14:21, 23)… I time netko tko živi život Ljubavi će čuti Riječ Božju unutar njega, on će biti uveden u najdublje znanje, on će biti sposoban reći da je podučen od strane Boga, on čuje Njegovu Riječ i pri tome je ujedinjen sa Njime kroz Ljubav… Čovjek Isus je demonstrirao ljudima da je moguće postići ovaj stupanj i prema tome im je ukazao stazu koja vodi iz bezdana nanovo do viših sfera… do Oca… On je podučavao Ljubav, On je živio Ljubav i konačno okrunio Njegov način života sa Njegovom smrću na Križu kako bi oslobodio ljude od sve slabosti koja je postala njihov udio zbog njihova prošlog grijeha… tako da bi ljudi imali snagu zaputiti se stazom, tako da bi Božji Duh bio sposoban uliti se u one koji su voljni sljediti Ga… koji žive život nesebične Ljubavi spram bližnjega kao što im je On ukazao primjerom na Zemlji. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8308, 23 Listopad 1962

ISUSOVA AKTIVNOST NA ZEMLJI…

Kada Sam živio na Zemlji podučavao Sam vas ljude Evanđelje Ljubavi, jer vi bi trebali razviti Ljubav unutar vas do krajnjeg savršenstva (Matej 5:48) i također biti svjesni njezinih posljedica, koje ste bili sposobni raspoznati kroz Moju aktivnost… Ja Sam jedino bio sposoban iscjeljivati bolesne i vršiti čudesa naračun Moje unutar-prebivajuće Ljubavi, koja Me prožela kompletno i naknadno rezultirala u sjedinjenju sa Ocem… Vječnom Ljubavi… što je cilj svakog bića stvorenog od strane Oca. Time Sam vam Ja ukazao primjerom život Ljubavi i jedino uvijek tretirao Moje susjedstvo sa Ljubavlju… Posljedično tome Ja Sam bio sposoban podučavati u svoj mudrosti, bio Sam sposoban prosvjetliti ljudsku duhovnu tamu pošto je ovo svjetlo mudrosti proizašlo iz vatre Moje Ljubavi. Iz ovog razloga vi ljudi ćete jedino steći shvaćanje kada živite život Ljubavi, jer Ljubav je pritok Božanskog svjetla koje osvjetljuje srce čovjeka tako da on može zadobiti vrloduboko znanje, koje osigurava razjašnjenje u svezi njega samoga i njegovog odnosa sa Bogom, njegovim Ocem od vječnosti… Ljudi su proveli njihove živote u kompletnoj tami, njihovo razmišljanje je bilo pogrešno budući je njihovim srcima nedostajala Ljubav i time je njima nedostajalo vatre koja bi mogla zračiti svjetlo… I Ja Sam došao k njima, Ja Sam došao sred ljudske rase, ali oni Me nisu prepoznali i odbacili su svjetlo… Oni su Me progonili i napadali budući je njihov okrutan način života bio također život grijeha. Ipak Ja Sam na svo zlo odvraćao jedino sa Ljubavlju, Ja Sam se suosjećajno pobrinuo o njihovoj patnji, Ja Sam ih oslobađao od bolesti i jedino uvijek podučavao Ljubav, budući je ova bila jedini lijek, i zemaljski i duhovno… I tamo ih je bilo samo nekolicina koji su prepoznali Mene, koji su Me slijedili i uložili napor da žive život Ljubavi, i oni su postali prosvjetljeni i pridružili Mi se… budući su Me oni također prepoznali kao Mesiju, Spasitelja od grube nedaće Koji im je davno bio nagovješten kroz proroke. Ali jedino nekolicina su vjerovali Mojim Riječima i živjeli sukladno, koji su živjeli sa Ljubavlju i bili sprovedeni kroz duhovnu tamu u svjetlo… jer svjetlo je živjelo posred njih.

Ja Sam neprestano propovijedao Ljubav i, opet i iznova, Ja ću proglasiti ljudima Božansko učenje Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 & 21), Ja ću ga predstaviti kao nešto od najveće važnosti i opomenuti sve ljude da žive život Ljubavi poput Mene kako bi pri tom stekli shvaćanje zašto oni žive na Zemlji, od čega se njihov zadatak sastoji (=što obuhvaća) i za čime oni trebaju stremiti… Čim je maleni tračak svjetla (u)pao u njihova srca, čim se oni sjedine sa Mnom, kao Vječnom Ljubavi, kroz nesebičnu dobro-dušnu aktivnost, oni će postati rastuće više prosvjetljeni, oni će postati više upućeni i ovo znanje će doista korespondirati sa Istinom budući smo Ja, Istina i Ljubav, jedno… Onaj koji živi u Ljubavi će biti sjedinjen sa Mnom i također poznavati Istinu… On će istupiti izvan duhovne noći u svjetlo i sva tama će ga napustiti. Jedino Ljubav ovo može postići, posljedično Evanđelje Ljubavi će vam biti proglašavano opet i iznova, i bilo koje ideje dostavljene vam iz vječnih izvora moraju uvijek zapaliti Ljubav u vašim srcima, oni se uvijek moraju sastojati od opominjanja da živite život na Zemlji u Ljubavi. Opet i iznova vi morate sebe promijeniti u Ljubav, vi se morate boriti protiv sebične Ljubavi i pokušati ju promijeniti u nesebičnu Ljubav spram bližnjega… Ja vam moram biti predstavljen kao Bog Ljubavi, Kojeg možete doseći jedino kroz Ljubav… Jer Ljubav je sve… ona je snaga i svjetlo, ona je blaženstvo… Svatko tko živi bez Ljubavi je i dalje opterećen tamom i njegova zemaljska staza je zamračena za njega… Svatko tko je sebe oblikovao u Ljubav više se neće bojati ničega (1 Ivanova 4:18), jer on prepoznaje njegovog Boga i Stvoritelja kao Ljubavi-prepunog Oca i stremi svjesno spram Njega… Ljubav oslobađa, ona oslobađa od ropstva, Ljubav podaruje sreću i dodjeljuje blaženstvo u izobilju… Ljubav dolazi od Mene i vodi nazad k Meni iznova… Jer Ljubav povezuje dijete sa Ocem… Ljubav podaruje najveću sreću još dok ste na Zemlji i onda opet jednog dana u vječnosti, jer Ljubav jest Bog, Ona sjedinjuje Oca i dijete za svu vječnost (1 Ivanova 4:8, 16). AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8454, 31 Ožujak 1963

 

ISUS JE NA ZEMLJI PODUČAVAO LJUBAV…

Isusova duša je zajedno sa njom na Zemlju donijela Ljubav i prema tome je On bio sposoban uzeti pretjeranu patnju na Sebe, budući Mu je Ljubav dala snagu za to učiniti. On je znao da je ljudima posebice nedostajala Ljubav i stoga su bili slabi i bez snage. Premda su oni također udomaćivali sićušnu iskru Ljubavi, otud su oni bili sposobni Ljubiti, unatoč tome, oni su bili nevoljni Ljubiti budući je ona bila ugušena od strane Mojeg protivnika (Sotone)… koji je rastuće stimulirao njihovu sebičnu ljubav i spriječio nesebičnu Ljubav da se probije. Posljedično tome Isus je primjerom ukazao život Ljubavi ljudima… Isus je jedino tretirao Njegova bližnja ljudska bića sa ljubaznošću, On je iscjelio njihove bolesti, On ih je utješio i pomogao gdje god je pomoć bila potrebna… On je bio nesebičan i uvijek voljan olakšati sudbinu ljudi na Zemlji…

On ih je podučio zašto bi trebali živjeti život Ljubavi, On ih je upozorio o posljedicama bezosjećajnog načina života, baš kao što im je opetovano demonstrirao učinke života Ljubavi i Osobno osigurao dokaz time što je bio sposoban za velika ostvarenja snage, iscjeljujući bolesne i vršeći čudesa vrlinom Njegove neprestano rastuće Ljubavi… jer On je bio blisko sjedinjen sa Bogom, Samom Vječnom Ljubavi… I prema tome je Isus podučavao ljude da uspostave vezu sa Bogom, njihovim vječnim Ocem, što se jedino može dogoditi kroz Ljubav i kroz iskrenu molitvu…

Sve ovo je bilo postalo strano ljudima i jedino nekolicina je živjelo život Ljubavi, ali oni su uskoro prepoznali Isusa kao obećanog Mesiju, oni su u Njemu prepoznali Oca… Ova je Ljubav zapalila malo svjetlo u njima koje je naknadno bilo hranjeno kroz Isusovo učenje i učinilo da se tama povuče… I ova doktrina je bila naumljena raširiti se među ljudskom rasom, iz ovog razloga On je podučio učenike Osobno, šaljući ih u svijet sa podukom da proglašavaju Njega, Njegov čin Spasenja i Evanđelje Ljubavi, budući ljudima treba biti ukazana ispravna staza koja vodi u vječni život (Ivan 14:6)…

Međutim, Isus nikada ne bi bio sposoban ostvariti ovaj Čin Spasenja da On nije bio pun Ljubavi, ali Ljubav postiže sve, nikakvih ograničenja ne postoji za Ljubav… ništa za nju nije nemoguće, ništa ne postoji što Ljubav ne bi mogla nadvladati… jer kao ljudskom biću bilo bi nemoguće preživjeti takav opseg patnje i boli kakav Mu je bio nametnut… Ali snaga Ljubavi Mu je pomogla da bude pobjedonosan… po vrlini Njegove Ljubavi On je otrpio najgorču patnju i mučnu smrt na Križu i jedino predao Njegov život kada je čin bio ostvaren…

Jedino onda je bilo moguće za osobu da sebe oslobodi od protivnika koji ga je držao u ropstvu sve dok krivnja grijeha nije bila iskupljena… Jedino nakon Isusovog raspeća su ljudi bili sposobni apelirati za snagu i pojačanje od Isusa Krista, u Kojem je Bog Osobno, kao Vječna Ljubav, bio umro… Ljudi više nisu prepušteni milosrđu Božjeg protivnika i njegovom samovoljnom korištenju moći, oni mogu sebe razdvojiti od njega ako mole Isusu za pomoć i kroz život Ljubavi postignu snagu da ispune Božju volju.

Posljedično tome, najvažnije je u zemaljskom životu da je Evanđelje proglašavano ljudima, koje otklanja gustu tamu od ljudi dopušta im pronaći vjeru u Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, i koje će uvijek podariti snagu da se zemaljska staza kompletira sa uspjehom… Jer Ljubav je snaga, bez Ljubavi osoba ostaje slaba i ne može postići njegov cilj, naračun kojeg on živi na Zemlji… Ali niti ne može biti svjetla na ovoj Zemlji bez Ljubavi, jer ona je oblast Božjeg protivnika koji rasprostire gustu tamu sa ciljem spriječavanja prepoznavanja (priznavanja) Boga i da ne izgubi njegove sljedbenike ali koji na svjetlu može biti prepoznat kao neprijatelj…

Gdje je Ljubav propovijedana, vjera u Isusa Krista također može biti probuđena samo ako su ljudi voljni udovoljavati zapovijedima Ljubavi. I time radnici u vinogradu Gospodnjem trebaju marljivo raditi i širiti Riječ Božju, koja će se uvijek sastojati od Božanskih Zapovijedi Ljubavi, budući ljudi moraju biti obaviješteni o činjenici da će im jedino Ljubav donijeti duhovni napredak, da će im jedino Ljubav podariti snagu da poboljšaju sebe, i da im Ljubav također podaruje svjetlo koje otkriva opsežno znanje tako da će oni svjesno putovati njihovom zemaljskom stazom… svjesni njihova zadatka i njihova cilja… i učiniti sve što je u njihovoj moći da streme za njime… Čim oni prepoznaju Isusa Krista, čim oni znaju da je Bog Osobno ostvario čin Spasenja u Isusu Kristu i onda svjesno sebe izruče Njemu, oni će također biti oslobođeni od njihova izvornog grijeha i postići će cilj na Zemlji i konačno sjedinjenje sa njihovim Bogom i Ocem od vječnosti. AMEN

Scroll to Top