LJUBAV IZMEĐU DVOJE LJUDI I ISTINSKI BRAK

Bertha Dudde, br. 1459, 7 Lipanj 1940

 LJUBAV IZMEĐU DVOJE LJUDI


Što vi ljudska bića nazivate Ljubavlju je osjećaj bliskosti kojeg Bog želi i prema tome ne treba biti zanijekan (ili ‘ne treba ga se odreći’) pred Njime. Bog Osobno je usadio ovaj osjećaj u vaše srce kako bi vas usrećio baš kao i približio Sebe, jer naklonost spram drugog ljudskog bića koja se duboko ćuti mora istovremeno biti Ljubav za Boga, budući je naposlijetku prijašnje Božja živa tvorevina i time nije jedino živa tvorevina predmet ove duboke naklonosti nego također Stvoritelj Osobno. Otud vi pokazujete Vječnom Stvoritelju istu Ljubav koju dajete Njegovoj živoj tvorevini. Međutim, ova Ljubav treba biti koja daje a ne potražujuća, ili žudnja treba biti ista kao i Ljubav…

Bog je stvorio Njegova živa bića za zajedničku sreću, jedno treba služiti drugo, otud mu dati što sam smatra da je poželjno, i ako od njega traži Ljubav on također treba dati Ljubav. To je što Gospod želi, Koji bi želio dati Njegovu Ljubav Njegovim bićima na isti način i prema tome također potražuje da bude ljubljen od strane njih. Ako ljudsko biće jedino traži svjetovnu prednost njegova ljubav neće biti istinita budući će ona niknuti iz sebičnosti koja nije Božanskog porijekla. U tom slučaju protivnik (Hebrejski ןטשׂ = Sotona) je postavio osjećaj u vaše srce da oslabi vašu volju i da odvrati pažnju na žudnju vašeg tijela. Onda će svatko pokušati uzeti ali ne dati. I onda Ljubav isto tako neće imati blagotvorni učinak. Budući je to ljubav za svijet, ljubav osjetila… to nije osjećaj kojeg želi Bog nego protivnikov način da učini da padnete. Onda ćete vi pogrešno dati instinktu, koji dominira vama, ime Ljubavi, ali namjesto toga to je žudnja i sebičnost a ne nesebična Ljubav koja je razveseljavajuća.

 Oni koji su potekli od Boga trebaju iznova pronaći jedno drugo i zajednički stremiti spram Boga kako bi poduprli i vodili jedno drugo na stazi uspona. I ova Ljubav sebe treba izraziti u čežnji jednog spram drugog, ljudsko biće treba doživjeti prisustvo druge osobe kao Božji najdivniji dar sa zračećom srećom, njegovo srce, puno zahvalnosti, treba slaviti Stvoritelja, Koji će mu poslati zraku Njegovog svjetla Ljubavi. I njihova zajednička Ljubav treba dati povoda dobrim mislima i prouzročiti dobre akcije. Ova Ljubav je sasvim u skladu sa Božjom voljom, ona uzrokuje sreću i ushit… ona ne zahtjeva nego daje… ona je od Boga i vodi nazad k Bogu… ona ne poznaje granice i nastavit će postojati za vječnost. Jer ako je od Boga onda ne može biti spriječena (zadržana), ona će uvijek i zauvijek značiti sreću i radost i ostati nepromjenjena budući je to nešto duhovno što zrači od Boga, što ne afektira tijelo nego dušu ljudskog bića i time se neće osjetiti od tijela nego od duše. Ljubav je snaga koja koristi sjedinjenju duhovnih bića i prema tome nalazi na Božje potpuno odobravanje. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4357, 28-29 Lipanj 1948

BRAK… U BOŽJEM PRISUSTVU I ISPRED SVIJETA

Vi morate pronaći jedno drugo u Ljubavi inače bračna zajednica nije blagoslovljena od strane Mene. Brak je zajedništvo; to je zajednički život u najdubljem skladu. Brak je stanje koje se ne može zakonski stvoriti… preduvjet za njega je uvijek potpuno nesebična Ljubav koja, jednom kad je zapaljena u srcu, više nikad ne može biti ugašena. Jer ispravna vrsta Ljubavi sjedinjuje srca, to nije fizička Ljubav koja traži zadovoljavanje u opijenosti osjetila, to nije Ljubav koja zahtijeva… Ljubav koja uvijek samo daje i koja dodjeljuje sreću je temelj braka kojeg sam Ja blagoslovio.

Brak je iskrena zajednica dvoje ljudi čija srca osjećaju čistu Ljubav jedno za drugoga… takvo vjenčanje se ne može opozvati pošto istinska Ljubav nikad ne prestaje. I taj brak će se dogoditi čim mi se dvoje ljudi preporuče za blagoslov njihove veze. Onda su oni preda Mnom muž i žena i oni će ostati zajedno dok ih smrt ne rastavi. Svatko tko se na ovaj način vjenča će uvijek imati osjećaj kako pripada drugoj osobi čak i ako ih izvanjske okolnosti rastave. Moj blagoslov će počivati na njima pošto je uzrok veze bio naj-svetiji osjećaj, koji svoj izvor ima u Meni, što je glavni uvjet za brak naumljen od strane Mene. Ali na Zemlji se ovih dana rijetko pronalazi čista Ljubav, iako se bračne veze ipak i dalje formiraju. To nije protiv Moje volje pošto se čovječanstvo mora reproducirati, s obzirom na to da bezbrojne duše čekaju svoje utjelovljenje sa ciljem da pređu svoju posljednju fazu razvoja u materijalnom svijetu…

 

 

Bertha Dudde, br. 2795, 2 Srpanj 1943

VOLJA ZA POTOMSTVOM… DUŠE KOJE ČEKAJU…

Bezbrojne duše čekaju na utjelovljenje i zbog toga nove generacije moraju opet i iznova nastati. Ljudska bića moraju stalno biti rađana tako da duše mogu okupirati njihova tijela tijekom njihova konačnog perioda razvoja na Zemlji. Otud je voljnost ljudi uvijek nužna za utjelovljenje duša, i istovremeno to je također čin Ljubavi za neiskupljenu dušu ako joj ljudi ponude mogućnost za njezino konačno utjelovljenje na Zemlji. Jedino volja da se probudi novi život treba biti razlog za sjedinjenje između muškarca i žene; bez ove je volje tjelesna funkcija, koja je jedino naumljena za buđenje ljudskog života, nezakonski vršena. Mnogi su grijesi počinjeni po ovom pitanju, to jest, Božanska volja nije uzeta u obzir, tijelo nije educirano da bi izvršilo svoj ispravan zadatak i naknadno mnoge duše čekaju uzalud i ne mogu se utjeloviti premda imaju stupanj razvoja koji im omogućuje zemaljsko utjelovljenje. Ove duše ostaju blizu Zemlje i pokušavaju nagovoriti ljude da se sjedine, posebice ljude koji su u Ljubavi, budući Ljubav mora biti motivirajuća sila za sjedinjenje da se stvori novi život. Ljubav između dva ljudska bića je suštinska da bi se probuđenoj duši tijekom njezinog kratkog vremena na Zemlji dala mogućnost ostvariti vrstu zrelosti koja će rezultirati u njezinom ulasku u kraljevstvo svjetla. Sjedinjenje lišeno Ljubavi osigurava mogućnost za utjelovljenje onih duša čiji su loši instinkti posebice snažni i koje se, kao rezultat, moraju značajno boriti tijekom njihovog zemaljskog života da bi prevladali te instinkte…

Ljudska volja za djecom je, međutim, uglavnom zbog Ljubavi jednog spram drugog, i od velike je prednosti za dušu koja se utjelovljuje ako ova Ljubav prevladava budući iskra Ljubavi uskače u novo-rođeno biće i ono može steći duhovnu zrelost na Zemlji puno brže. Unatoč tome, napor da se izbjegne potomstvo može biti štetan za duše koje su voljne utjeloviti se, utoliko što seksualnost ljudi pridodaje istim nagonjenjima u novom biću čija duša se posljedično mora neprestano boriti protiv njih tijekom svojega zemaljskog života. Duše koje se ne mogu utjeloviti unatoč tome ostaju u blizini ljudi i uznemiravaju ih, to jest, oni pokušavaju vršiti utjecaj na ljude da se sjedine u svrhu rađanja. Razumljivo, u tom slučaju fizičke žudnje će uvijek biti snažnije budući duše jedino nastoje izvršiti utjecaj na ljude koji su sličnih sklonosti, oni jedino žele prenijeti fizičku požudu da bi dobile mogućnost za njihovo vlastito utjelovljenje. Posljedično tome, ljudi koji se sjedine seksualno bez Ljubavi snose ogromnu odgovornost budući su okruženi dušama koje se hoće utjeloviti, i njihova požuda privlači jednako naklonjene duše koje koriste te neobuzdane trenutke da okupiraju novo stvoreno biće koje sada započinje svoj zemaljski život kao ljudsko biće.

 I takve su duše uglavnom prevladavajuće budući jedino nekoliko duša ulazi u život kao rezultat Ljubavi i svjesne volje za potomcima. Iz ovog razloga će ljudske generacije postati postojano manje duhovne budući je malo Ljubavi među ljudima koji su također bili rođeni bez Ljubavi. AMEN

Stoga se vjenčanju između dvije osobe mora dati izvanjski prepoznatljiva forma, struktura koja utjelovljuje određene zakone, dužnosti i prava. Bez njih bi ljudi olako prekršili Moj nužan red i na taj način ugrozili pravilno obrazovanje svoje djece koje je, međutim, od najveće važnosti za njihov duhovni razvoj. Legalna forma bračnog rituala jer prema tome u skladu sa Mojom voljom, no da li Moj poseban blagoslov počiva na njoj to ovisi o stupnju uzajamne Ljubavi između muškarca i žene, s obzirom na to da o Mojem blagoslovu ovisi da li se bračna ceremonija obavila ispred ljudi ili pak u Mojem prisustvu.

Ako se bračna ceremonija obavila iz drugih razloga bez duboke uzajamne Ljubavi, onda će veza sigurno biti valjana pred svijetom, i Ja neću uskratiti Svoju podršku ako je ona zatražena, ali to nije vjenčanje u istinskom smislu riječi koje je Meni milo, to nije stanje zajedništva koje Ja želim koje, zahvaljujući Ljubavi, postaje jedan sretan čin koji će biti blagoslovljen s Moje strane. Pošto će princip davanja uvijek biti prevladavajući u prisustvu čiste Ljubavi, posljedično tome Ja, Koji Sam sama Ljubav, nikad neću biti isključen iz takvog braka, i Moj duh će voditi ljude i djelovati u onima koji stanu ispred Mene kao muž i žena i zatraže Moj blagoslov. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4834, 10 Veljače 1950

PRAVI, ZAKONSKI BRAK PRED BOGOM…

Bračno zajedništvo apsolutno pretpostavlja Božji blagoslov inače brak može vrlo dobro biti zakonit na Zemlji ali ne u nebu. Svatko tko se  sjedinjuje na Zemlji bez vjerovanja u Stvoritelja i Priskrbitelja svih stvari, u Boga i Oca od vječnosti, neće biti sposoban prisvojiti Božji blagoslov. On ne priznaje Boga, i time Bog isto tako neće priznati vezu, pa makar ona bila legalno pripojena na Zemlji, to jest sve su se legalne formalnosti za bračnu ceremoniju ispunile. Jedino kada oboje stupe pred Boga sa zamolbom da blagoslovi njihovu vezu, kada oboje priznaju Boga kao njihova Gospodara, Kojem će oni stremiti u Ljubavi, mogu oni biti uvjereni u Njegov blagoslov, jer Bog je prisutan gdje se za Njime žudi. On je učinkovito svjedok braka koji je utemeljen na Ljubavi jednog spram drugoga… I time je sasvim razumljivo da je jedino nekoliko brakova sposobno tvrditi da su sjedinjeni pred Bogom, budući čak ni ceremonija u crkvi neće nadomjestiti ispunjenje uvjeta zahtjevanih od strane Boga. Jer crkvena ceremonija može također biti obavljena od strane ljudi koji se vjenčavaju bez Ljubavi poradi zemaljskih koristi, što neće nikada biti blagoslovljeno od strane Boga…

… Brak je sveta institucija koja je bila postavljena od strane Boga za prokreaciju ljudske rase baš kao i za obostrano sazrijevanje duša koje su privučene jedna k drugoj kroz Ljubav. Međutim, na brak se ne bi trebalo gledati kao na poslovnu uniju u koju treba ući jedino da bi se prepustilo senzualnosti ili postigle zemaljske koristi. Brak nije stanje koje se može proizvoljno dokončati ili promijeniti također. Svatko tko je zakonski sjedinjen pred Bogom, tj. tko je molio za Božji blagoslov sa uzajamno srodnom voljom (u smislu: dvije volje koje se uzajamno slažu), ostaje vječno sjedinjen pred Bogom i može jedino biti razdvojen od strane smrti i doživjeti privremeno razdvajanje. Ali uglavnom se takvi bračni drugovi također sjedinjuju jedan sa drugim u duhovnom kraljevstvu i zajedno streme spram uzlaza. Sjedinjenje duhovno slično-umnih duša na Zemlji baš kao i u onostranom je najveća radost i cilj, i svatko tko se sjedinio zajedno kroz Ljubav će ostati sjedinjen za cijelu vječnost. Ali ima samo nekolicina takvih pravih, zakonskih brakova pred Bogom… I iz ovog razloga duboka sreća i duhovni sporazum se rijetko mogu pronaći na Zemlji, budući ljudi poradi njihove senzualnosti tome ne pridaju nikakve važnosti nego su zadovoljni sa čisto fizičkom simpatijom koja se, međutim, ne može nikada nazvati dubokom Ljubavlju i isto tako neće nikada trajati. Jedino oni koji iskreno traže Božji blagoslov će ući u pravi, zakonski brak pred Bogom, i oni će živjeti u harmoniji duša sve do njihove fizičke smrti i također u vječnosti. AMEN

Scroll to Top