Mili moj Lorense… Vjerni moj u Isusu Kristu!

Predivno je podijeliti svoja promišljanja s nekim za koga sam sigurna da će ih pravilno razumijeti… da će svaku ispisanu točkicu duhovnih okom pročitati… da će odvojiti zrno od kukolja… i pravilno prosuditi… zato i dijelim svoja promišljanja s tobom… mili moj Pravedniče!

Nakon svih tvojih nastojanja iz Ljubavi prema svima nama… kroz Seminare sa prevažnim temama… /meni osobno Evanđelje za žene/ kroz Bogoslužja u kojima svi mi osjećamo toplinu tvojih riječi… i želju da svi uspijemo u našem hodu do Očeve kuće… razmišljam:

Zašto sam toliko sretna… zašto je meni život toliko lijep?

Zato…

Jer znam da voljena sam… Ljubavlju Oca moga nebeskog… za kojeg do prije dvije godine nisam ni znala da postoji… znam i osjećam da Ljubavlju je svojom bezgraničnom ispunio i moje Srce… znam da Ljubavlju je svojom otklonio sve strahove… Sada znam da oduvijek Me ljubio!!! Sada znam i ime Njegovo Isus Krist!!!

  1. Ivanova 4,18 Straha u Ljubavi nema, nego savršena Ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u Ljubavi.

Zato…

Jer koračam Njegovom stazom… uskom ali pravednom… stazom pred kojom svako zlo izmiče… stazom gdje protivnik od Svjetlosti Njegove osljepljuje… stazom na kojoj Ljubav nad Strahom /Đavlom/ pobjeđuje… Sada znam da oduvijek Pobjednica sam bila u Njegovom savršenom Božanskom planu… Sada znam i Pobjedničko ime Isus Krist!!!

Ivan 14,6         Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Zato…

Jer sada znam da ne moram savršena biti… da bi Me On nazvao Sinom Božjim… Sada znam da jesam Sin Božji… jer po Duhu On prebiva u meni… po Duhu kroz mene samo o Ocu pričati želi… samo Oca proslavljati žudi… po Duhu me na djelovanje vodi… po Duhu me s potrebitim susreće… Sada znam da po Duhu Njegova je slatkoća u ustima dok Ime Mu izgovaram Isus Krist!!!

Rimljanima 8,14         Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

Galaćanima 3,26         Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu.

Zato…

Jer otkrivena Mi je Istina… Čista Istina… a protiv Istine nikakva svjetovna laž nema šanse da preživi… Protiv Riječi Božje nema protivne riječi svjetovne… Obrana je moja sada i zauvijek Riječ Božja… Riječ Božja koju izgovaram nad zlim… Riječ Božja kojom ohrabrujem slabe… Riječ Božja kojom usrećujem nesretnike… Riječ Božja kojom mi je dana vlast u Imenu Njegovom Isus Krist!!

Ivan 1,14         I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

 

Zato…

Jer znam da uvijek će biti kušnji… da protivnik se bori svakodnevno za dušu moju… NO!!! Znam da samo Vjerom u Spasitelja duše moje… ja odavno pripadam samo Njemu… Odavno je moja duša spašena Žrtvom na Križu… odavno je Krv Njegova prolivena za sve Blagoslove koje danas primam… i odavno je svaka kušnja pobijeđena Križem… Ja sam to samo trebala osvijestiti… I nemam zbog čega brinuti ako ostanem u Božanskom redu… Uistinu nemam o čemu brinuti!!! Hvala Ti moj predobri Isuse! Hvala Ti Oče od Vječnosti!!!

Eto moj mili Lorense… ovako ja često pred ponoć razmišljam o premilom Ocu… razmišljam koliko bi me još Protivnik svojim strahovima odvlačio s pravog Puta da nisam došla na Svjetlo Čiste Istine… da nisam iz tvojih usta čula Riječi Istine… hvala ti mili Loresne… zaista zaista kažem ti VELIKO HVALA!!!

Ljubim te u premilom Isusu!

Berni

Scroll to Top