GOSPOD POBIJA LAŽNU DOKTRINU O ‘USKRSNUĆU FIZIČKOG TIJELA’

‘Ispravno razumijevanje Uskrsnuća tijela, Bertha Dudde, br. 7262 ………..….

‘Uskrsnuće tijela’, Bertha Dudde, br. 6000 ……………………………………………..  

 

Bertha Dudde, br. 7262, 21 Siječanj 1959

ISUSOVO USKRSNUĆE TREĆEG DANA NE DOKAZUJE DOKTRINU O ‘USKRSNUĆU MATERIJALNOG TIJELA’

Svaki od vas koji živite na Zemlji će fizički umrijeti, ali vaša će duša ili uskrsnuti u život ili ostati mrtva, ako na Zemlji nije težila ka životu. Stoga, uskrsnuće je osigurano svima vama koji želite živjeti… Jer oni koji ne vjeruju u uskrsnuće također niti ne žele život njihovim dušama, umjesto toga, njima je moguće željeti jedino život njihovog fizičkog tijela, kojeg teže produžiti onoliko dugo koliko su sposobni. Ali oni će umrijeti i ostati mrtvi jedno beskonačno dugo vrijeme, pa makar će jednog dana uskrsnuće biti također zagarantirano i njima…

Međutim, svatko tko traži i stremi ka postignuću života za njegovu dušu može također biti siguran da će ustati iz smrti nakon smrti tijela, jer za to je dokaz osigurao Isus Krist, Koji se ustao iz mrtvih trećeg dana, Koji je pobijedio smrt i onog koji je smrt donio na svijet. Istinabog, Njegovo uskrsnuće dvojbe i vjernici i nevjernici, jer čak su vjernici nesposobni dokučiti ovo najveće čudo i često su skloni gajiti tihe sumnje sve dok samo ‘vjeruju’ ali još nisu na prikladan način oživjeli ovu vjeru. Ali čim Moj Duh može djelovati u ljudskom biću ove će sumnje biti razjašnjene i Isusovo uskrsnuće će biti jasan dokaz njegovog vlastitog uskrsnuća, on će znati da neće umrijeti već jedino ući iz ovog života u kraljevstvo onostranog, gdje će živjeti zauvijek.

Uskrsnuće Isusa Krista je problem o kojem se neprestano raspravlja (ili ‘uzrok je stalnih prepirki’) među ljudima, jer u jednu ruku oni ga žele dvojbiti, u drugu ruku žele iz njega izvesti uskrsnuće ‘tijela’ budući vjeruju kako je Isus trećeg dana također ustao u (materijalnom) tijelu… Oni još ne shvaćaju da je Isus Sebe učinio vidljivim ljudima jedino kako bi im pomogao vjerovati, ali da su oni uvijek jedino vidjeli Njegovo duhovno tijelo koje im je sebe predstavilo na vidljiv način. Sve supstance njegovog fizičkog tijela su sebe produhovile kroz Njegovo raspeće, i tako je ‘čovjek’ Isus obukao duhovno odijelo kada je vidljivo prišao Njegovim učenicima (Ivan 29:19-29…

I vi, također, ćete obući duhovno odijelo pri vašem uskrsnuću u život… Fizičko tijelo ostaje za vama i njegove supstance nastavljaju put višeg razvoja; tako se tijelo od mesa raspada i njegove supstance opet oživljavaju druge forme koje su i dalje na početku njihovog razvoja… Iz tog razloga one više nikad neće ponovno ograditi dušu, one više nikada ponovno neće biti čahura za dušu te zajedno sa njom biti istovremeno uskrsnute…

A ipak duša će ustati iz mrtvih ako je na Zemlji ispunila Moju volju (Ivan 8:51), ako teži ući u život kojeg Sam joj obećao kada Sam na Zemlji živio kao Isus, ljudsko biće. Uskrsnuće je osigurano svima vama, pa ipak vi sami određujete vrijeme (= u smislu, ‘odlučujete kada će se ono dogoditi’). Međutim, morate steći ispravno razumijevanje o ‘uskrsnuću tijela’, jer djela vašeg tijela će zasigurno biti suđena i u skladu sa ovima će biti vaše uskrsnuće (Otkrovenje 20:12, 13)… ili u život ili, ako vaša djela svjedoče protiv vas, u smrt, prognanstvo u tvrdu materiju (Knjižica br. 44). A to je još jednom bespomoćno i mračno stanje beskonačno dugog trajanja, stanje smrti za kojim ste, međutim, sami čeznuli na Zemlji budući vam je nedostajala vjera da ste određeni za život a ne smrt, koju ste sami prouzročili…

Iz tog razloga Sam ustao iz mrtvih kako bi vama ljudima osigurao ovaj dokaz… A ipak, vi u njega opet možete vjerovati jedino ako, kroz život Ljubavi, probudite vaš duh koji će vam naknadno objasniti i podučiti vas o svemu (Ivan 16:13), a onda ćete i također biti sposobni vjerovati sa sigurnošću ono što vam ne može biti dokazano. Stremite prema životu i nikad se nećete morati plašiti smrti, živjet ćete zauvijek u snazi i svjetlu i slobodi. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6000, 13 Srpanj 1954

USKRSNUĆE TIJELA

Želja za istinom garantira ispravno razmišljanje i ispravno razumijevanje… Vi, koji želite istinu, ćete primiti najčišću istinu, vi se ne trebate bojati (n)ikakve greške i stoga ćete uvijek biti blaženi ako želite proširiti istinu. Recite Mi što još ne razumijete… što stvara sumnje… i Ja ću vas naučiti i prosvjetliti…

Doktrina o uskrsnuću čovječjeg tijela… kako bi ju vi ljudi rado htjeli razumjeti… postaje neodrživa čim ste do određene mjere pronikli u duhovno znanje, čim ste se približili istini i pokušali protumačiti značenje Mojih Riječi u duhovnom smislu. Što Sam Ja izrekao je vječna, nepromjenjiva istina… ali značenje koje vi u tome pokušavate pročitati/odgonetnuti uistinu nije u Mojoj Riječi… Ali svaka osoba će biti sposobna shvatiti duhovno značenje Mojih Riječi samo ako iskreno teži ka istini. Svatko tko se Meni Osobno moli za razumijevanje, tko pokušava proniknuti u istinu, će uskoro jasno i čisto shvatiti duhovno značenje Riječi, i on neće zaglaviti u doslovnom značenju (ili ‘on se neće priljepiti uz doslovno značenje’)… ‘Uskrsnuće ljudskog tijela…’ Ove riječi vama ljudima znače isto kao i ‘život nakon smrti’…

Vama riječ ‘život’ ima isto značenje kao i ‘živjeti u čovječjem tijelu’ sve dok vaš duh još nije probuđen, sve dok vam je stvarno značenje ‘života’ i dalje nepoznato. Ljudi koji ne vjeruju u nastavak života vjeruju kako njihovo postojanje završava sa njihovom fizičkom smrću. Biti u njihovom fizičkom tijelu za njih znači ‘život’. Međutim, oni znaju da će kroz smrt izgubiti ovu čahuru ali ne vjeruju u trojstvo tijela, duše i duha… Za njih postoji jedino tijelo, ‘meso’, i jednom kada je ovo umrlo izraz ‘život’ je za njih završen. Uskrsnuće čovječjeg tijela za njih predstavlja uskrsnuće trupla. Oni ovo asociraju jedino sa njihovim fizičkim tijelom, a to je teška doktrina… ‘uskrsnuće čovječjeg tijela’, u koju se od ljudi očekuje da vjeruju…

Usprkos tome, ona može biti blagoslov ako, zahvaljujući ovom učenju, ljudsko biće vjeruje u uskrsnuće… u život nakon smrti. Kao rezultat ovog vjerovanja on će također promijeniti svoju prirodu i ova promjena može rezultirati u buđenju, u iluminaciji po Mojem Duhu… I onda će on također razumjeti Riječ ‘uskrsnuće čovječjeg tijela…’ Onda će shvatiti njezino duhovno značenje… Uskrsnuće znači: probuditi se iz smrti u život… ustati iz stanja sna… stupiti iz tame na svjetlo… I time će, po prvi puta, sve što je bilo sakriveno (pod) tamom noći izaći na svjetlo… Pojavit će se i otkriti sebe… oživjet će da bi svjedočilo… U stanju smrti se ništa ne događa što bi moglo biti proglašeno. Međutim, što se dogodilo u životu, u stanju kada ste živjeli na Zemlji u čovječjem tijelu, sada postaje očigledno, otkriva sebe, ustaje da bi svjedočilo za ili protiv vas… A ne, da fizičko tijelo od mesa ponovno ustaje iz prašine kako bi vas još jednom presvuklo za novi život. Jer ovo tijelo od mesa je samo prolazna kućica za besmrtnu dušu, koja ne može umrijeti ali može biti duhovno mrtva pri svom odlasku sa Zemlje. Pa ipak, ona još može oživjeti u duhovnom carstvu… time se još tamo ustati iz mrtvih… ako pronađe svoj put do Isusa Krista, Koji će joj onda dati ‘život’…

Čak je Isus postao čovječje tijelo kada je došao na Zemlju, i čak ovo čovječje tijelo je moralo pretrpjeti zemaljsku smrt. Isus je ustao iz mrtvih da bi vam potvrdio kako vaš život neće završiti sa smrću vašeg tijela, da vaša duša, također, može ustati u vječni život… ali da bi potvrdio istinu Svojih Riječi On je pustio da Njegovo tijelo također ustane iz mrtvih… a ipak, to nije bilo uskrsnuće tijela od mesa (flesh), jer Njegovo tijelo (body) je sebe produhovilo. Duša je na sebe obukla odijelo duha i povukla sve duhovne supstance iz zemaljskog tijela pošto je, tijekom/uslijed Njegovog života i smrti, već postala potpuno produhovljena… Stoga su fizičke supstance tijela, koje su u suštini također duhovne supstance, već ostvarile njihov konačni cilj na Zemlji i tako su se mogle pridružiti duši i… pošto je to bila Isusova volja.. također postati vidljive Njegovim učenicima kako bi se osnažila njihova vjera. A pošto savršeni duh nije ograničen na/vezan za zemlju, Isus je mogao uskrsnuti u duhovne sfere… kada se uspeo na nebo…

Vi ljudi ćete također imati tijelo (body) nakon vašeg uskrsnuća… duhovno odijelo, i ovo će biti u skladu sa vašim čovječjim tijelom (flesh), jer ‘ubrat ćete što ste posijali…’ Ako ste griješili u tijelu, odijelo vaše duše će to otkriti. Ako ste činili dobra djela iz Ljubavi, bit ćete sjajni/radijantni i time također prepoznatljvi. Pa ipak vaša duša više nikad neće obući teško zemaljsko odijelo, koje je bilo njezino prebivalište tijekom kratkog zemaljskog vremena kako bi bila sposobna preživjeti u materijalnom svijetu… Svatko tko zna značenje i svrhu materijalnog stvaranja, tko zna o razvoju palih duhova kroz ovo stvaranje u svrhu uzdignuća do Mene (Knjižice br. 15 & 39), neće trebati takva objašnjenja, ali on treba biti u stanju pobiti doktrinu koja je apsurdna zahvaljujući pogrešnom tumačenju…

Ali ako apsolutno želite govoriti o uskrsnuću ‘čovječjeg tijela’ (flesh), neka vam bude dovoljno objašnjenje da će Moja Riječ ponovno ustati kako bi svjedočila za ili protiv vas… Ja Sam Riječ koja je postala tijelom (Ivan 1:14)… i Ja pristupam svakom ljudskom biću u Riječi… I kada dođe posljednji Dan, kada će svatko od vas morati biti suđen, sama Moja Riječ će vas suditi (Ivan 12:48)… vas, koji ste primili Moju Riječ i razmatrali je (= prema njoj se odnosili) u skladu sa vašom voljom… Tijelo (flesh) će ponovno ustati… pošto vam je bilo ponuđeno kao hrana, vi ste trebali ‘jesti Moje tijelo’, i piti ‘Moju Krv’, vi ste trebali gorljivo prihvatiti Moju Riječ i dozvoliti joj da vas osnaži (Ivan 6:53, 54)…

I morat ćete se(be) opravdati preda Mnom kako ste iskoristili Moj dar Ljubavi. Ovo objašnjenje također korespondira sa istinom, i trebalo bi vas ohrabriti da koristite vaš život u čovječjem tijelu na ovoj Zemlji tako što ćete prihvatiti Njegovu hranu i piće, od Njega Koji je vječna Riječ što je zbog vas postala ‘čovječjim tijelom’…

Otkrit ćete kako mudrost sjaji iz svakog objašnjenja, čak ako vi ljudi još niste pronikli u duhovno znanje. I ako je vaš duh probuđen, vi ćete spremno prihvatiti svako od Mojih objašnjenja, jer ona će vas nahraniti/zadovoljiti, gdje će pogrešno tumačenje Moje Riječi samo uskomešati vašu volju na otpor u vama što (ili ‘a to’) i mora učiniti, pošto to pogrešno tumačenje izvire/dolazi od Mog protivnika (Sotone) čiji cilj je pobrkati čovjekove misli, odvratiti ga od istine i otkloniti svako vjerovanje u život nakon smrti. Pogrešno tumačenje poput ovog također dokazuje duhovno nizak stupanj ljudi, i također onih koji im donose Moju Riječ mada i sami još nisu pronikli u značenje Mojih Riječi… ‘Slovo ubija… jedino duh daje život’(2 Korinćani 3:6)… I svi vi bi trebali pitati za/potraživati ovaj duh, vi bi trebali moliti za prosvjetljeno razmišljanje i težiti za Čistom Istinom, i vaša molitva zasigurno neće proći neodgovorena. AMEN

Scroll to Top