KRŠTENJE

Bertha Dudde, br. 8643, 13 Listopad 1963

OBJAŠNJENJE U SVEZI KRŠTENJA SA VODOM

Vi i dalje ne razumijete duhovni smisao Moje Riječi… vi tumačite slova intelektualno i prema tome ne možete dobiti ispravne rezultate. Vi ne možete razumjeti što sam Ja želio reći kada sam Svojim učenicima rekao ‘Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga (Matej 28:19).’ Pod ‘krštenjem’ vi jedino uvijek razumijete potapanje u vodu… izvanjsku formalnost izvršenu od strane ljudi da bi se demonstrirala njihova poslušnost zapovijedi krštenja… koja, međutim, jeste i uvijek je bila samo prateća formalnost ali nema utjecaj na stvarnu/pravu srž Moje zapovijedi. Krštenje sa vodom kao takvo u stvari ne donosi/obavlja transformaciju osobe, kao što ćete vi ljudi morati priznati… Jedino ulog/sudjelovanje onog što zrači od Oca, Sina i Duha… što dokazuje Očevu ljubav, Sinovljevu mudrost i snagu Duha… može uzrokovati promjenu u ljudskom biću i istinsko je krštenje, kojeg svaki čovjek mora primiti da bi ostvario svoj cilj na Zemlji: da sebe usavrši sa ciljem da vječno bude sjedinjen sa Mnom.

Otac… ljubav… je vječna vatra koja zrači svjetlo mudrosti… Sin, i snaga duha moraju sebe izraziti kao rezultat. Ljudsko biće… kao slabo stvorenje, mora tako biti prožeto ljubavlju i mudrošću da ono samo zauzvrat još jednom postigne snagu i slobodu. Ono mora biti prožeto Mojim duhom, stoga ga ljubav, mudrost i duhovna snaga moraju karakterizirati kao božansko živo biće koje se vratilo savršenstvu. Ljudsko biće sebe mora potopiti u more Moje ljubavi, ono mora biti uvedeno u istinu, što će se uvijek dogoditi putem Moje volje, Moje snage i Moje veće od najveće ljubavi.

Krstite ih u ime Oca… budite ljubazni kada im dajete Moju Riječ koja je mudrost, i na taj način omogućite djelovanje duha u ljudskom biću, koje pretpostavlja aktivnost ljubavi, pošto je manifestacija Moga duha dar Moje ljubavi koja sebe izražava u saopćavanju mudrosti… istinskog znanja… Ljubav, mudrost i snaga… oni moraju vama ljudima biti istinski razjašnjeni, i ovo razjašnjenje je istinsko krštenje duha koje ne može biti zamijenjeno potapanjem u vodu.

Pokušajte razumjeti da vi ljudi ne bi trebali prionuti uz izvanjske formalnosti… pokušajte razumjeti da Ja uistinu ne zahtjevam izvanjske nastupe od vas već jedino uvijek cijenim što je učinjeno u duhu i istini. I ako vi sada, kao dokaz vašeg ispravnog razmišljanja, navodite kako je Ivan Mene krstio u Jordanu (Marko 1:9), onda zapamtite da su ljudi tih dana znali jako malo o Meni, da su im izvanjske akcije onda jako puno značile, i da je svakoj osobi najprije bio potreban određeni stupanj zrelosti da bi joj se mogao objasniti duhovni smisao krštenja. Pored toga, njihovom voljnošću da budu kršteni od strane Ivana ljudi su dokazali njihovu želju da se približe njihovom Bogu i Stvoritelju, i u tim danima je to zaista bio znatan duhovni dobitak. I tako sam Ja, također, Sebe podredio ovoj formalnosti sa ciljem da bi ozakonio akcije Mojeg prethodnika Ivana. Bilo bi uzaludno objašnjavati nevažnost ove izvanjske akcije ljudima pošto oni ne bi bili u stanju shvatiti čistu duhovnu istinu. Krštenje sa vodom im nije štetilo, ali bi za njih jedino bilo korisno/blagotvorno kada su oni također prihvatili Božju Riječ, koju im je Ivan preda(va)o…

I stoga će čovjek danas također primiti ‘krštenje’ kada prihvati Moju Riječ, koja mu je dostavljena od strane Moje beskonačne Očinske ljubavi, i živi u skladu sa njom i na taj način pronađe mudrost… kao rezultat ljubavi… koja budi i aktivira Moj duh svjetla i snage unutar njega… Međutim, sve to ne može biti zamijenjeno krštenjem sa vodom, potonje će uvijek ostati simbol, izvanjska formalnost od koje se ljudi ne žele razdvojiti pošto oni pokušavaju sve demonstrirati izvanjski i nisu zadovoljni sa vrijednošću čisto duhovnih iskustava.

Ja mogu uvijek jedino ponavljati da od svih izvanjskih akcija i običaja nema koristi/dobrobiti, da Ja nikad neću suditi osobu po njegovoj izvanjskoj akciji već jedino po njegovom unutarnjem stavu prema Meni i Mojoj Riječi. Čim ljudsko biće prihvati Moju Riječ, prizna ju i živi u skladu sa njom on će sebe usavršiti još dok je na Zemlji, jer Moja Riječ je voda života koja izvire iz izvora svih bića. I u ovu vodu vi sebe trebate potopiti, ova voda će teći iz vašeg tijela i vi ćete iskusiti duhovno krštenje kada se duh u vama probudi u život, kada ste prožeti sa ljubavlju, mudrošću i snagom i još jednom postanete izvorno biće koje ste jednom bili, kada uz pomoć vode života ostvarite vječni život kojeg nikad više nećete izgubiti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6611, 1 Kolovoz 1956

O KRŠTENJU

Vi ne možete ocijeniti ogromnu milost primanja Moje Riječi, budući da su sva vaša pitanja odgovorena s Moje strane i sve sumnje su isključene kad god Mi se okrenete za objašnjenje. Ja takva pitanja odgovaram također mentalno, ali vi ste često nesigurni u pogledu toga da li ste te misli primili od Mene i stoga vaše sumnje nisu raspršene, dok vas Riječ koju primate čini sretnima čim iskoristite milost koja vam je darovana primanjem Riječi. Još brojna pitanja su na vašoj pameti i jednostavno bi povjerljiva molitva Meni bila dovoljna da od Mene primite objašnjenje, ali vi se pre-rijetko okrećete ka Meni sa takvim zahtjevima i stoga vi još niste u potpunosti svjesni ogromne milosti koja vam je na raspolaganju:

Svako ljudsko biće zahtjeva temeljito čišćenje, pranje/kupelj, koja otklanja sve njegove nečistoće, koja ga osvježava/krijepi i oživljava/osvješćuje i čini prikladnim za rad kojeg mora obaviti na Zemlji. I svako ljudsko biće mora biti voljno poduzeti ovo pročišćavanje ili mu se podrediti u saznanju da prije toga ono nije onakvo kakvo Ja želim da bude, i kakvo mora biti sa ciljem da bi Mi pristupio i sa Mnom ostao vječno. Ali takva pročišćavajuća kupelj ne treba biti shvaćena (na) čisto izvanjski (način), to je jedan čin koji se treba dogoditi iznutra, koji postaje izvanjski prepoznatljiv jedino po promjeni čovjekova karaktera, koja (= promjena) dakle čovjeku daje izvjesnost da se izdigao iz(nad) mulja, da je prošao (kroz) osvježavajuću kupelj, i da je iz iste izašao potpuno (pr)očišćen. Međutim, čista voda sa osvježavajućim efektom ne može biti stagnantna, ona mora biti tekuća, živa rijeka/bujica, vrsta vode koja ima snage pročistiti i oživjeti. Stoga je vama potrebna ‘živa voda’… i vi također znate što se podrazumijeva pod ‘živom vodom’…

Opet i iznova vas Ja pozivam da dođete na izvor odakle teče živa voda, opet i iznova Ja želim da uđete u more Moje ljubavi, da sebe potopite, da sebi dozvolite da budete ‘kršteni’ od Mene Osobno sa Mojom Riječju, koja jedina ima snage da u vama sprovede/učini promjenu, koja pročišćava i oživljava vašu dušu i daje joj istinski život…

Stoga kada sam rekao Svojim učenicima, ‘Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga’ (Matej 28:19)… to je značilo da su trebali donijeti Moju Riječ ljudima u Moje ime, živu vodu koja izvire iz Mene… da ljudi moraju ići na izvor. Ljubav Osobno… Otac… nudi vama ljudima Riječ koja vam omogućava da postignete vrlo duboku mudrost ako živite sukladno i na taj način probudite duh u vama koji će vam dati potpuno prosvjetljenje… Vaša duša treba ovu Riječ koja jedina ima isti efekt kao i čista voda na vaše tijelo: da ono napušta kupku osnaženo i prikladno za svaki zadatak koji će se od njega potraživati… I stoga su Moji učenici trebali nositi Moju Riječ svim ljudima, koji su trebali primiti nešto dragocjeno sa ljubavlju koja je zauzvrat trebala zapaliti njihovu ljubav i oživjeti duh u njima…. Živa voda, međutim, ima porijeklo jedino u Meni. Ja Osobno Sam izvor odakle teče živa voda, i svako ljudsko biće se mora spustiti do izvora Moje ljubavi da bi primilo Božansku mudrost i da ju prepozna kroz svoj duh.

To je krštenje koje svako ljudsko biće mora primiti sa ciljem da postane član Kristove crkve… crkve koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji (Matej 16:18)… Posljedično tome se najprije iziskiva vaša volja, koja mora donijeti slobodnu odluku da se spusti u rijeku/bujicu Moje ljubavi, da prihvati Moju živu Riječ i na taj način očisti svoju dušu, što onda čini Moje prisustvo mogućim. Moje Riječi se jedino uvijek trebaju shvatiti u duhovnom smislu, i nijedan izvanjski process nikad neće ostvariti unutarnju transformaciju bića, pročišćavanje duše. Prema tome vi bi uvijek trebali nastojati otkriti duhovno značenje Mojih Riječi koje će vam, međutim, postati jasno kada Mene Osobno u vašem srcu zapitate za razjašnjenje, jer ako iskreno žudite za njime vi ne možete učiniti ništa drugo nego razmišljati ispravno… Ali onda ćete vi također prihvatiti Moju Riječ bez otpora kada vam je dana od strane Mojih sljedbenika/učenika, i onda ćete vi ući u Moje Božansko (iz)obilje ljubavi… vi ćete primiti krštenje… Moja ljubav će vas prožeti sa Mojim duhom i uvesti vas u istinu… ljubav, mudrost i snaga će onda biti dušin udio… Otac, Sin i Duh Sveti će onda biti neprestani pratioci dušâ koje su sebi dozvolile da budu krštene sa vodom života i ljubavi.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6769, 24 Veljače 1957

O KRŠTENJU… KRŠTENJE ZA ODRASLE

Primili ste krštenje duha kada od Mene primite živu vodu, kada sebe osvježite na izvoru života i tako primate snagu za svoju dušu… Vi morate biti kršteni duhovnom vodom… Onda ćete također biti pripadnici Moje crkve koju sam Ja osnovao na Zemlji. Vi ne možete steći ovo članstvo samo kroz formalnost, zbog toga krštenje koje obavljate nije garancija da će ono osobu oblikovati u istinskog Kršćanina, ono se u najbolju ruku smatra za dokaz dobre volje za privođenje osobe Meni. Ali povratak ka Meni mora započeti i ostvariti sam čovjek… A isto tako će on sebe uroniti u izvor žive vode jedino kada mu je Moj duh učinio izvor dostupnim. Onda će on primiti krštenje pošto se on onda svjesno pridružuje Mojoj crkvi, onda je on ponovno rođen u duhu…

Svrha vašeg zemaljskog života je vaš povratak ka Meni, i čin povratka se mora dogoditi potpuno svjesno, on nikad ne može biti zamijenjen formalnošću. Vaša volja se treba okrenuti ka Meni sama od sebe, vi morate tražiti unutarnji odnos sa Mnom i zatražiti pomoć od Mene Osobno na vašem putu uspona. Prema tome sve ovo se zasigurno može priopćiti djetetu, ono može biti ohrabreno da komunicira sa Mnom u molitvi… Ali jedino kada čovjek spontano čini što je bio naučen… jedino kada on Mene odabere dobrovoljno će on započeti sebe uranjati u plimu/bujicu da bi primio krštenje duha… Jer onda Moja živa voda može teći ka njemu, on može čuti Moju Riječ i iz nje izvlačiti snagu. Jedino onda Mi se on može moliti u duhu i istini, ali onda će on također biti prosvjetljen od strane Moga duha i istovremeno započeti novi život.

Čin krštenja se stoga sprovodi onog trenutka kada je Meni moguće direktno djelovati na čovjeka kada Mi se on predaje… Sada će on pripadati Meni čak i ako je njegov put i dalje ispunjen bitkama, sa svakojakim kušnjama, ali Ja ću sada imati pravo na njega i Ja neću dozvoliti da ga Moj neprijatelj ponovno dohvati… On će biti zaštićen ovim krstenjem duha kojim je već uspostavljena živa veza sa Mnom, pošto je živa veza sa Mnom, molitva u duhu i istini dokazala njegovu voljnost da sebe zaroni u izvor kako bi bio obuhvaćen Mojom pročišćavajućom i ljekovitom živom vodom.

Dok se ne dogodi ovaj unutarnji čin krštenja, izvanjske akcije krštenja ne mogu rezultirati u čovjekovom duhovnom krštenju, one će uvijek ostati formalnost i neće biti u stanju donijeti nikakve dobrobiti duši. Stoga čin krštenja izvršen na odraslim ljudima može jednako tako biti samo formalnost i još ne jamči duhovno krštenje… dok se unutarnja, živa veza sa Mnom i izlijevanje Moga duha mogu dogoditi čak i bez ikakve izvanjske formalnosti.

Ja uvijek jedino vrednujem volju ljudskog bića da Mi se pridruži i njegovo svjesno nastojanje da sebe odvoji od Moga neprijatelja… I korespondentno toj volji izvor, koji čovjeku osigurava živu vodu, će mu biti dostupan. To je izvršenje duhovnog krštenja, jer od onda na dalje živa voda neprestano teče. Onda će svaka Moja Riječ duši darivati svjetlo i snagu, onda će se kora koja i dalje okružuje dušu razložiti… bolesna duša će se izliječiti, slaba duša će postati snažna, krštenje će rezultirati u transformaciji, u promjeni duhovne sfere koju duša sada okupira… Ona će svjesno napustiti carstvo Mojeg protivnika i ući u Moje kraljevstvo, ona onda može biti prosvjetljena sa Mojim duhom pošto će ga njezina volja onda prihvatiti, ona će doći u život i na taj način će također biti prikladna posuda u koju Ja mogu izliti Moj duh. I sa povećanom željom će težiti ka Meni Osobno, tražit će sjedinenje sa Mnom pošto će Me prepoznati i povratak k Meni će biti završen, ona će biti i zauvijek ostati Moja.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8941, 22.2.1965

1 KORINĆANI 15:29… ‘ČIN KRŠTENJA NA MRTVOJ OSOBI’


Dopusti Mi da ti objasnim što želiš znati: Vas može podučiti jedino Moj duh ako ste intelektualno nesposobni dokučiti značenje riječi, zbog toga što se vaš intelekt kreće u krivom pravcu, posebice kada se radi o riječi koja NEMA PORIJEKLO u Meni. Onda je nužno raspitivati se za Moj duh (= obratiti se Mom duhu) koji može i hoće osigurati razjašnjenje.

Nikad nije postojao ‘čin krštenja na mrtvoj osobi’, međutim, postojao je ‘čin krštenja mrtve osobe’ i vi ovo možete prihvatiti jedino kao simbol kada se netko sažali na svog bližnjega i želi vratiti ‘duhovno mrtvu osobu’ u život i nudi mu vodu života i time ga ‘krsti’ predstavljajući mu Moju Riječ sa ljubavlju… što je naposlijetku značenje ‘krštenja’…

Uvijek i iznova sam govorio o ‘mrtvima’, i uvijek i iznova sam pod time mislio na one koji su mrtvi u duhu… Kada sam vam rekao ‘Neka mrtvi zakapaju svoje mrtve’ (Matej 8:22)to je, naposlijetku, bila najrazumljivija izreka koja svima vama treba donijeti shvaćanje da sam govorio o mrtvima u duhu. I na ovaj način trebaju biti shvaćene riječi koje je izgovorio Moj učenik, koje više nego jasno znače da se svaka osoba treba sažaliti na duhovno mrtve. Ali da čovjek treba dozvoliti da ga krste preko (= umjesto) mrtve osobe je iskrivljavanje/izopačivanje riječi, i to isto tako nije proizašlo iz Mene niti je moglo biti prihvaćeno od strane Mojih učenika. Ljudi su uključili čisto svjetovni concept koji odaje njihovo nisko duhovno stanje. Međutim, takve ideje su mogle biti prepoznate kao pogrešne od strane svake duhovno probuđene osobe i ne smiju biti proslijeđene kao ‘Moja Riječ’ pošto takve riječi uzrokuju ogromnu zbrku.

Svatko tko razumije duhovno značenje krštenja neće dopustiti sebi da ga takve riječi pomute, on će ih prepoznati kao pogrešne i kao riječi koje nisu proizašle iz Mene, Koji će vam uvijek jedino dati objašnjenja koja nikad neće biti međusobno proturječna. I ako sam vam Ja shvatljivo objasnio značenje krštenja onda iskrivljena riječ nikako ne može biti istinita pošto bi u potpunosti proturječila Mojoj Riječi. Stoga vi morate vjerovati što vam je saopćeno posredstvom otkrovenja pošto vas Ja ne želim ostaviti u vašem krivom razmišljanju kada žudite za čistom istinom.

AMEN

Scroll to Top