O PORIJEKLU ZLA

………………. SADRŽAJ……………………………………………………………..

‘Uvodna riječ’, (Lorens N.) …………………………………………………………………………….

Da li ‘zvučna’ Riječ štiti od pogreške?!… Lorber’, (BD 8940) ………………………….….

Lorber…’, (BD 8909) ………………………………………………………………………….………..

Poslao Sam snažnog svjetlosnog duha na Zemlju…’, (BD 8956) …………………..…..

Ispravak jedne velike zablude…’, (BD 8858) …………………………………………………..

Ispravak jedne velike zablude II…’, (BD 8859) ……………………………….………………

Ispravak jedne velike zablude III…’, (BD 8860) ……………………………..………………

Ispravak jedne velike zablude IV…’, (BD 8861) ……………………………..………………

Bog ispravlja veliku zabludu…’, (BD 8923) ……………………………………………………

Glede pitanja o porijeklu zla…’, (BD 8882) ……………………………………………………

Glede pitanja o porijeklu zla… II’, (BD 8883) …………………………………………………

Glede pitanja o porijeklu zla…III’, (BD 8884) …………………………………………………

O porijeklu zla…’, (BD 8913) ……………………………………………………………………….

Prepirka između Ivana i Sotone o Božjoj sveprisutnosti i porijeklu zla’, (‘Biskup Martin – 197:1; 198’, J.Lorber) ……………………………………………………………………….

Kako je nastalo zlo?…’, (BD 8863) …………………………………………………………..…..

Odakle je došlo zlo?…’, (BD 7618) ……………………………..…………………………..……

Dobro i zlo… Vječni zakon…’, (BD 8910) …………………………………………………..….

Dužnost je ljudskog bića pomno ispitati duhovnu informaciju…’, (BD 8364) …….

Očeve Riječi… Tumačenje imena BERTHA DUDDE’, (BD 0763) …………………….…

Jakob Lorber – BIOGRAFIJA ……………………………………………………………….………

 

Uvodna riječ:

 

U ovoj Knjižici se razotkriva i zatim pobija velika zabluda kako su u našem Bogu Stvoritelju, tj. našem Ocu Nebeskom, prisutne, i to oduvijek, sve suprotnosti, poput svjetla i tame, mržnje i Ljubavi, laži i neistine, itd. itd., te kako je On, iz nužnosti, kada je stvarao Lucifera i zatim ‘kroz’ njega prvobitna bića, u njih iz Sebe usadio iste te suprotnosti. Iz toga slijedi sljedeća velika zabluda da je u Lucifera i u ta prvostvorena bića također bio usađen i poticaj za kršenjem Božanskog Reda Ljubavi, što je isto kao i reći da je kršenje Božanskog Reda Ljubavi bilo određeno od strane Onog Koji je postavio taj Božanski Red a Koji je u Sebi sâma Ljubav (1 Ivanova 4:8)! Kako je kršenje Božanskog Reda ‘grijeh’, i time zlo, logičan je zaključak u tom slučaju kako je Bog pravi krivac za grijeh i kako je On dakle stvarni uzročnik zla, pa prema tome oni onda ne bi ni mogli biti optuženi zbog toga što su prekršili Božanski Red, tj. sagriješili, kako drugačije nisu ni mogli radi same njihove od Boga na takav način stvorene prirode.

Na ovaj način, Sotona, u početku zvani Lucifer, dovodi u pitanje savršenstvo Boga Stvoritelja, tj. našeg Oca Nebeskog, pri čemu se onda srazmjerno njegovom uspjehu čovjeku otežava ljubiti svog Oca Nebeskog svom dušom i svim srcem i svim umom i svim silama tijela svoga. Ako čovjek prihvati u svom srcu ove zablude kao Istinu, tu je Sotona, koji je otac laži i ubojica duhovnog života od početka (Ivan 8:44), odnio jednu veliku pobjedu u njegovom životu. Ova Knjižica dakle ima svetu svrhu pobiti ove velike zablude koje je Sotona uspio ubaciti u jedno od najvažnijih Božanskih Otkrovenja, ono koje je primio Jakob Lorber, u kojem na tu temu čitamo ovako:

‘Ali ako je ovo tako, i nemoguće je da bude ikako drugačije, kako bi po tome, prvostvoreni čisti duhovi trebali pristići do uvjetnog, slobodnog vlastitog djelovanja i jedino iz toga moguće do potpune neovisnosti? Očigledno na ni jedan drugi način, nego putem zapovijedi ‘morao bi’, iako ne toliko pozitivno kao kod Adama.

Ali sama zapovijed bila bi dana uzaludno, da zajedno sa zapovijedi novostvorenom biću istovremeno nije bio usađen i nagon ili poticaj za kršenjem iste. Ako je međutim bićima usađen taj poticaj za kršenjem, onda isto tako mora biti usađena nekakva kao popratna loša posljedica, kazna tako reći, i bićima moraju biti ukazane posljedice, i kako i zašto one hoće i moraju uvijek u-slijediti nakon akcije koja je protivna danoj zapovijedi.

Znajući ovo sada, neće nam biti teško pratiti pad prvo-stvorenih čistih duhova; jer i njima je također morala biti dana zapovijed, a sa njom i nužni poticaj za kršenjem iste, povezan sa trenutnim prednostima, a i s druge strane, ako ne već sa pretežnim poticajem za poslušnošću zapovijedi, a ono sa jasno predstavljenim vječnim prednostima, koje, iako nešto odgođene, ipak zasigurno hoće i moraju uslijediti nakon akcije u skladu sa postavljenom zapovijedi!’     

(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/227:7, 8, 11’, Jakob Lorber)

*

‘Svako postojanje, Božansko nije isključeno, u sebi sadrži SVE suprotnosti, kao negativno i pozitivno (tj. ono što niječe i ono što potvrđuje), koje se uvijek suprotstavljaju jedna drugoj, poput hladnoće i topline, tame i svjetla, tvrdog i mekog, gorkog i slatkog, teškog i laganog, uskog i prostranog, visokog i niskog, mržnje i Ljubavi, zlog i dobrog, ispravnog i pogrešnog, te laži i Istine.’     

( ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’, Jakob Lorber)

*

‘E sad, ako je Bog iz Sebe Samog želio stvoriti Sebi slična slobodna bića, onda ih je morao i opremiti baš sa istim sukobljavajućim suprotnostima, koje je On Sam, naravno, u najboljem i najčišćem odnosu ravnoteže posjedovao i morao posjedovati u Sebi od sve vječnosti, inače On nikada ne bi ni mogao postojati aktivno (tj. stvarati).

Tako da su stvorenja bila stvorena potpuno na Njegovu sliku i priliku, i kao takva su konačno bila iz nužnosti prožeta sa kapacitetom da se učvrste (konsolidiraju) kroz borbu suprotnosti koje suu njih bile usađene iz Boga.

Svako je biće bilo nadahnuto mirovanjem i pokretom, lijenošću i osjećajem za aktivnost, tamom i svjetlom, Ljubavju i gnjevom, nasiljem i blagošću, i tisućama drugih, kao u cjelosti njihovima; jedino je u omjeru bila razlika.

U Bogu su još od vječnosti sve suprotnosti bile u najsavršenijem mogućem redu. Ali kod stvorenih bića, međutim, one su morale tek putem slobodne borbe kao od samih bića biti dovedene u ispravno uređenje (red), što znači putem poznate nam vlastite aktivnosti.’     (‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/229:4-7’, Jakob Lorber)

*

‘Kada Sam Ja, u pra-početku, postavio duhove kao Moje usavršene ideje izvan Sebe, ispunjavajući ih sa Svojom snagom tako da oni sami počnu razmišljati i željeti neovisno, njima je također morao biti ukazan red života, u skladu sa kojim su oni trebali razmišljati, koristiti njihovu snagu volje i konačno djelovati. Međutim, zajedno sa ovim njima ukazanim i danim redom, također je i poticaj ka ne-poštivanju (tj. zanemarivanju tog reda) trebao biti položen u prva bića, jer u protivnom oni nikad ne bi mogli vježbati svoju vlastitu snagu volje. Bio je to jedino ovaj unutarnji poticaj koji je proizveo unutar njih istinske osjećaje života uzrokujući da oni započnu donositi odluke i odabire, da donose čvrste namisli i poduzmu akcije. Znajući ovo, lako se može razumjeti da je čak i među prvo stvorenim duhovima počeo izbijati određeni korov, pošto je jako puno duhova kroz taj poticaj da zanemare red bilo potstaknuto istupiti iz reda, uzrokujući konačno da se suprotstave njihovim vlastitim naklonostima na jedan rastuće tvrdoglav način postavljajući tako temelj za stvaranje materije naših svjetova.’(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/103:1, 2’, Jakob Lorber)

*

Vi ste svjesni postojanja nasljednog zla – bar vi Židovi zasigurno jeste! Ja ću vam reći što je ono i od čega je sastavljeno? Molim vas pazite i slušajte!

Ljubav prema sebi je otac laži i svakog zla koje nastaje iz nje; ali laž je stara, grešna supstanca, koja je u stvari ništa drugo doli raspušten i grešan prikaz samo-ljublja, sebičnosti, oholosti i žudnje za vlašću.

Sve je ovo poteklo iz nužne prisile sa kojom Sam Ja morao obdariti duhove osiguravajući njihovo prepoznavanje njihovom vlastitom slobodnom voljom i premda je poticaj bio nužan, grešno nastajanje svjetovne materijalnosti apsolutno nije bilo nužno. Ono je jedino bilo uključeno u Moj red života, kao jedna nesretna ali neizbježna posljedica toga što je toliko mnogo duhova bilo nesposobno oduprijeti se impulsu, premda su oni to bili u stanju. Na isti način, šest puta toliko praiskonski stvorenih duhova je primilo ovu moć ali jedino jedan ovdje stoji da nas služi, i njegovo je ime Rafael. (‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/108:1-3’, Jakob Lorber)

*

‘Kao što znate, istina je da Bog MORA čak usaditi u stvorenja koja su već slobodna baš kao i u ona koja će tek postati neovisna i također žele postati slobodna, posebice u anđele i ljudska bića na ovoj Zemlji, poriv za kršenjem reda (tj. da se pobune protiv reda).Učinak ovog je da se osigura za one koji su odabrani na ovaj način, da istinska neometana vlastita-odlučnost može postati potpuna stvarnost. Iz ovog je međutim jasno da se gledano s Božje strane buntovništvo (tj. kršenje reda) mora isto tako pravilno razumjeti kao Njegov dobar i istinit poredak (uredba) života.Misli i osjećaji protu-reda (buntovništva) u Bogu baš kao i u ljudskim bićima imaju isti učinak među u-RED-nim mislima i osjećajima poput otrovnih minerala, otrovnih biljaka i otrovnih životinja. Međutim, pošto su oni također Božje misli i Božji osjećaji, oni ne mogu odumrijeti nego radije ostaju kao praiskonski oblici inteligencije koji su nalik plamenim jezicima, koji se mogu kombinirati sa njima jednakima i ravnima u negativnoj sferi da bi stvorili njihov vlastiti lanac (red) bića.

(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/158:5, 6’, Jakob Lorber)

*

Da vječni, najslobodniji, najmudriji i svemoćni Duh Božji nije postavio Sebi još od početka vječnosti jedan nasuprotni-pol, ne bi za Njega, kao čisto pozitivnog Boga, nikada bilo moguće pozvati u postojanje sunca, svjetove i sva bezbrojna bića na njima.’(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/228:3’, Jakob Lorber)

Otkrovenje kako ga je primio Jakob Lorber ocijenjeno je kroz Čistu Istinu kao jedno od najvažnijih, a on sam kao jedan od najvećih Božjih slugu, i ujedno onaj koji je svoj život potpuno predao služenju tj. obavljanju postavljenog mu zadatka. No usprkos svemu tome, on je radi slobode volje ipak mogao pogriješiti i pogriješio je, što neupućenom umu a prije svega njegovim pristalicama, zvuči nevjerojatno! U sljedeće dvije Objave se pak otkriva razlog njegovog potpadanja pod utjecaj Sotone i ujedno razlog zašto mu je on uspio tijekom njegovih primanja ubaciti u um tako odvratnu obmanu. Ono što se meni čini posebno bitno za uočiti, jeste da, ako tako velik i značajan sluga kakav je Jakob Lorber nije bio pošteđen mogućnosti Sotonskog upliva i otud pogreške, onda sasvim izvjesno i nitko od nas nije oslobođen opasnosti Sotonskog utjecaja, te da je apsolutno nužno pred svako naše čitanje Pisma i osluškivanje u molitvi uspostaviti u molitvi vezu sa Ocem nebeskim u Isusu Kristu i potraživati zaštitu od Princa tame te zlih sila, i time od pogreške, zablude i neistine, bez obzira koju službu podnašali i koji zadatak obavljali za našeg Oca Nebeskog.

 

Bertha Dudde, 8940, 21 Veljače 1965

DA LI ‚ZVUČNA’ RIJEČ ŠTITI OD POGREŠKE?!… LORBER

 

Zvučna Riječ je obilježje najintimnijeg odnosa sa Mnom, koji vam jamči istinitost toga što primate. Tada vam se obraćam tako da misli primjećujete kao jasno izgovorene riječi, međutim nije vaše tjelesno uho koje može čuti taj Glas, nego se on čuje u srcu i ispunjava vas neopisivom srećom. Taj Glas vam je obilježje osobite duševne zrelosti, koja čovjeka osposobljava za prijem najdubljih Istina od Mene, tako da sve što vam svjetlo prenosi, što vam donosi prosvjetljenje duha, sve što primaocu dotječe putem diktata, može biti smatrano Mojim direktnim izražajem, pošto ga on ‚čuje’ dok zapisuje. Jedino što stupanj (zrelosti) primatelja može biti vrlo različit, što opet uslovljava dubinu mudrosti onoga što prima. Ali mora biti naglašeno da razum svakog primatelja može ići svojim vlastitim putevima i da zbog slobodne volje ne smije biti pod ikakvom prisilom… A to je odlučujuće, da se čovjek ‚može’ prevariti, ako mu razum nije isključen, jer i Moj protivnik (Sotona)se trudi koristiti sa njime, i Ja ga ne mogu spriječiti ako se putem ‚razuma‘ pokušava izraziti… Ali čovjek se od njega može odbraniti, ako Me UVIJEK moli da ga sačuvam od sve prijevare. Tako da je i moguće da se protivnik uključi u pitanja koja on sâm čovjeku došaptava, koja on sâm tada odgovara, na isti način, time što čovjek dakle ‚isto’ čuje glas, koji mu međutim ostavlja osjećaj nelagode, što on s druge strane uvijek povezuje sa čisto tjelesnim stanjem.Ali vi ljudi ćete isto tako prilikom čitanja takvih primitaka osjećati nelagodu, i ako na to obratite pažnju i iskreno Mi se molite za objašnjenje, moći ćete to prepoznati kao obmanu. Jer, sve’ trebate provjeravati (1 Solunjanima 5:19-21)i uvijek imati na umu, da Ja volju čovjeka ‚ne mogu’ prisiljavati, koliko god Mi on blizak bio i koliko god ga Ja i dalje obdarivao Mojim duhovnim darovima. Međutim, tko površno čita, zapada u isti način razmišljanja, i Sotona time već postiže ono što mu je i bilo namjera, a to je: zbuniti ljudska srca ….Nisam mu (J.Lorberu) ni ‚poslije toga’ mogao skrenuti pažnju na njegovu zabludu (pogrešku), jer se njegov razum tada samo ‚još više’ bavio pitanjem koje mu je u skladu sa njegovom voljom odgovorio Moj protivnik,jer uvijek ponavljam kako ne mogu na čovjeka djelovati ‚protiv volje’… odlučujuća je sâma njegova volja, koja se mogla potpuno okrenuti k Meni, čime bi mu onda zaista i bila prenešena ‚Čista Istina’. Tako da se ne radi o tome da je čovjek zvučnom Riječju ‚zaštićen’ od ‚svake pogreške’, nego je samo pitanje da li je on u trenutku primanja zaista i primio ‚Moju Riječ’, pošto se i Moj protivnik može očitovati na isti način, čiji glas se međutim čuje u zatiljku, zbog čega je on pritom osjećao nelagodu, koju je pripisivao svom tjelesnom stanju. Ni jedan čovjek nije pošteđen od ovih pritisaka neprijatelja, posebno onda kada nije prethodila molba za zaštitu od pogreške, koja Mi daje pravo odbiti ga. A on vas baš u svezi ‚Moga bića’ želi zbuniti, jer to mu je namjera, kako Me ne biste ispravno pojmili, kako vas on ne bi izgubio, a Ja dobio… I baš Moje biće vam se i trudim otkriti putem Božanskih otkrovenja (Ivan 16:25), jer svaka neistina vas spriječava da stremite k Meni, da Mi poklanjate svu svoju Ljubav. I vaše mišljenje kako primatelj zvučne Riječi mora biti oslobođen svake pogreške, pružila mu je najbolji temelj (u smislu, ‚to što mislite kako netko tko prima Riječ ne može pogriješiti, krivo je’)… pa i pored toga vi izvodite krive zaključke. Pa iako ne želite vjerovati u Moje ispravke(‚Moje ispravke‘ su Objave koje je primila Bertha Dudde a koje slijede ispod!), tako ćete i dalje biti u zabludi, jer ponovo Sam vam dao razjašnjenje najvažnijeg problema: onog o vašem stvaranju ‚u najvećoj savršenosti’, i iz toga možete i sami izvući svoje zaključke koji će vas uz Moju pomoć i zadovoljiti… I sjetite se da je Ivan, glas(nik) u pustinji, bio uzvišeni duh svjetla, koji se spustio na Zemlju, da je i njegovo razmišljanje bilo slobodno, da ni njega nisam prisiljavao ‚ispravno’ razmišljati… da je i njega kušao Moj protivnik, koji mu je ušaptavao sumnje u Mene i Moje biće, u Moju misiju… jer nad ljudskim u sebi imao je vlast, i bilo je samo do ‚volje Ivana’ da je bio prosvjetljen o Meni Sâmome (Matej 11:1-6). Pa i pored toga, uvijek naglašavam, da niti jednog čovjeka ne prisiljavam na vjeru, da mu samo želim pomoći doći do ‚ispravne’ vjere. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8909, 10 Siječanj 1965

LORBER

Vi ne trebate dvojbiti duhovno znanje koje primate od Mene, jer Ja se ne zadovoljavam time samo što dajem izjave već Ja sve potkrepljujem, i to vas također mora uvjeriti da ste podučavani Istini. Ipak Ja znam kako ćete se susresti sa otporom i ovo će Me navesti da vam priskrbim dokaz, kao što Sam to napravio ranije time što Sam vas uputio na različita objašnjenja koja se tiču istog problema. I kroz ovog Mojeg zapisničara (govori o Gottfried Mayerhoferu koji je počeo primati Objave nakon J.Lorbera) vi ćete primiti prosvjetljenje… (Tajne Stvaranja, strana 91). Baš jer vi živite u posljednjim danima Ja vam dajem Najčišću Istinu, koju možete predati dalje bez oklijevanja, ističući kako ništa neće ostati nepromijenjeno jednom kada to dođe u vlasništvo ljudi koji još sami nisu savršeni… I možete vjerovati kako je ovo djelo također doživjelo promjene i prema tome više nije ostalo čisto… Pored toga, Moj je sluga Jakob Lorber, također, bio samo ljudsko biće koje je bilo sposobno pogriješiti i pogriješio je kadgod je njegov razum pokušavao sam riješiti problem, jer onda je Moj Protivnik bio sposoban izvršiti utjecaj na njegov um… Treba priznati, on je uživao Moju zaštitu, i on je doista ostavio svijetu vrstu znanja koje mu zasigurno daje pravo da bude nazvan najvećim vidovnjakom i prorokom… ipak Ja Sam mu morao ostaviti njegovu slobodnu volju, što je bio jedini razlog zašto je protivnik bio sposoban umiješati se… inače se jedno očigledno proturječje poput opisa Moje prirode, da su sve suprotnosti prisutne unutar Mene… ne bi moglo dogoditi. Ipak Ja neću zanijekati Moju zaštitu bilo kojem primatelju Riječi koji se iskreno napreže steći pravilno razumijevanje, koji uvijek jedino želi znati i raširiti Čistu Istinu. I to bi vam trebalo biti dovoljno i osnažiti vas u borbi protiv pogreške, jer Ja ću hodati sa vama i također vam još dozvoliti da nađete dokaz vašeg ispravnog razmišljanja. AMEN

Prije nego zađemo u te ‘ispravke’, tj. ‘duhovno znanje odGore’ kojeg je Otac objavio kroz Berthu Dudde, pogledajmo najprije tko je ona i koji je bio razlog za njezino pojavljivanje na Zemlji:

Bertha Dudde, br. 8956, 28 Ožujak 1965

POSLAO SAM SNAŽNOG SVJETLOSNOG DUHA NA ZEMLJU

Slobodu volje Mojih stvorenja ću uvijek i vječno poštovati, jer slobodna volja je znak božanstvenosti bića koja nitko neće prisiljavati, niti Ja, niti Moj protivnik (Sotona). Ali čovjek može u fazi svoga boravka na Zemlji tu slobodnu volju podrediti Mojoj volji, što znači da ga tada Ja mogu usmjeravati i da je tada lišen sve odgovornosti. Ali sve dok on kao čovjek živi na ovoj Zemlji biti će izložen pritiscima protivnika koji će uvijek pokušavati utjecati na volju, jer tek u stanju usavršenosti protivnik gubi moć nad čovjekom, pošto tada čovjek biva prožet Mojom Ljubavlju koju protivnik izbjegava. Ali protivnik može utjecati na čovjeka samo tako što ga obrađuje putem misli, potstičući ga na griješne postupke, na narušavanje zakonskog reda; u svakom slučaju na sve Bogu protivne postupke, jer svakom postupku prethodi misao, a ova i jeste baš pod direktnim utjecajem Sotone. Doduše isto tako na čovjeka djeluju i svjetlosna bića, i ta borba oko čovjekove duše se u duhovnom kraljevstvu odvija neprestano, borba koju čovjek sam odlučuje. I kako svaki čovjek još ima slabosti i nedostataka, protivnik tu pronalazi ulaz pri čemu se uvijek radi uglavnom o misaonom zbunjivanju čovjeka, jer u misli je ukorijenjeno i djelo. I kako je volja čovjeka slobodna, on svoje misli može okretati u svakom pravcu.

Ali pošto Ja moram računati i sa time da se Moj protivnik može uključiti, kad se radi o dostavljanju Čiste Istine, jer nikako ne mogu volju čovjeka koji Mi se nudi kao primatelj Riječi učiniti ne-slobodnom, razumljivo je da jedino najintimnije sjedinjenje sa Mnom može isključiti opasnost pogreške, sjedinjenje koje mora biti uspostavljeno kako bi se osigurali od uplitanja protivnika. Iako se u svrhu misije na raspolaganje neprestano stavljaju duhovi svjetla, i oni moraju proći kroz bezdan, tako da ni oni ne bivaju pošteđeni ljudskih slabosti i grešaka, i njihov život je često veoma težak. Tako da je za razumjeti da oni svoju misiju kvalitetno ispunjavaju i pored čega im njihova slobodna volja ne spriječava prijem krivih misli, ako ne prethodi molitva za zaštitu od zablude, jer Ja čovjeka ne mogu braniti od misaonih varki protivnika, ako sâm čovjek ne žudi za tom zaštitom time Mi se skroz predajući. Dakle, morate računati s time da se u Božansko otkrovenje (koje je primio Jakob Lorber) potkrala pogrešna, od Mog protivnika unesena misaona svojina, (sad navodi na koji se način Lorberu potrkala greška) jer je tijek misli mogao biti manipuliran baš tamo gdje je određena ideja bila raspravljana bez da Sam Ja prije toga bio zamoljen za odgovor. Ali i sada postoji ista opasnost da slobodna volja jednoga čovjeka bude obrađena od strane protivnika, tako da možete biti na oprezu.

Međutim, s obzirom na Kraj, gdje se radi o dostavljanju svjetla u mračnu dolinu Zemlje, poslao Sam na Zemlju snažnog svjetlosnog duha (utjelovljenog u Berthi Dudde), koji isto kao i svako drugo ljudsko biće mora raspolagati svojom slobodnom voljom, ali koji je isto tako ozbiljan u nastojanju da Mi služi kao primatelj Riječi, kojega ću Ja Osobno štititi od svake zabune (zablude), jer Me ovaj za to moli, (sad opet navodi jedan od razloga za Lorberov pad) jer ovaj nije opterećen predznanjem koje je Moj protivnik uzeo kao prigodu za krivo učenje od velike važnosti, od koga se Moj nekadašnji sluga (Jakob Lorber) nije želio osloboditi – ali koje ima izuzetno teške posljedice, koje sam uvijek pokušavao ispraviti. Međutim, baš toga se ljudi uvijek drže, oslanjajući se na vjerodostojnost onoga (Jakob Lorbera) koji je i sâm mogao griješiti jer je imao slobodnu volju. Mora vam biti jasno da Ja nikada ne vršim pritisak, pa makar se radilo i o donošenju najdublje Istine vama ljudima, da ste slobodni i da to morate ostati, jer Ja bih inače postupao protiv Svog zakona vječnog reda. Ali ljudi koji su trebali biti upućeni u Čistu Istinu, o to su se spotakli i došli bliže Istini. Dakle samo su se slijepi sa time složili i povjerovali učenju, koje Me je okrenulo na zlo, učenju za koje je Moj protivnik bio veoma zainteresiran, jer Me je ovo predstavljalo kao nepotpunog, onakvog kakav Ja ne mogu nikada biti. I sada Zemlju očekuje val čišćenja, gdje će ovo pitanje biti raspravljeno kako bi svi koji zaista žude za Istinom, mogli jasno uvidjeti zašto i kako se takva jedna greška mogla potkrasti. Sve objašnjava slobodna volja koja pak ne može biti osporena ni primatelju Riječi, i koju sâm on samo Meni treba podrediti, a što je kod ovog pitanja bilo zanemareno. AMEN

Dakle, što slijedi je ‘val čišćenja’ sa svrhom da bi svisvi koji zaista žude za Istinom, mogli jasno uvidjeti zašto i kako se takva jedna greška mogla potkrasti:

 

Bertha Dudde, br. 8858, 23 Rujan 1964

ISPRAVAK JEDNE VELIKE ZABLUDE

(Nakon čitanja: ‘Pad Lucifera’, J. Lorber – Walter Lutz)

U početku je iz Mene jedino proisteklo savršenstvo… Otud vi možete uložiti prigovor kad Sam vam opisan kao Stvoritelj Koji je stvorio ‘nečiste’ duhove… Ja Osobno Sam Stvoritelj svih bića budući mimo Mene nema snage koja bi mogla stvoriti bića. I time je prvi svjetlosni duh kojeg Sam postavio izvan Sebe (eksternalizirao) bio prosvijetljen od strane Moje snage, i jedino je savršenstvo moglo proisteći iz naše zajedničke volje Ljubavi i snage… I baš to je ono što vi trebate razumjeti, da Ja ne mogu djelovati protivno Mojem vječnom redu, da Ja isto tako nisam mogao eksternalizirati iz Mene nesavršena bića, koja nisu odlučila odbaciti Me svojevoljno sve dok nije prošlo jedno beskonačno dugo vrijeme, koja nisu bila pod Mojim utjecajm na nijedan način da to narušava Božanski red nego koja su djelovala sa kompletno slobodnom voljom. Jedino s tim shvaćanjem vi možete razumjeti Moj vječni plan, da je Moj cilj njihova deifikacija (tj. da postanu bogovi), i s tim shvaćanjem vi također možete razumjeti zašto je Lucifer… nositelj svjetla… postao Meni direktno protivan…

Kada vam je dan jedan sasvim nemoguć opis u svezi stvaranja bića vi ćete dvojbiti Moje savršenstvo, i vi ćete također dvojbiti Moju Ljubav za svaku tvorevinu koja je ‘u skladu sa Mojom voljom’ bila (trebala biti) ‘pokvarena’ od početka. U tom slučaju vi ne možete shvatiti stvaran proces koji je prethodio odbacivanju Moje snage Ljubavi, i Ja vam moram dostaviti Istinu, budući jednu pogrešku prati druga… Da se takva pogreška mogla ugmizati u Božansko otkrovenje (misli se na ono što je primio J.Lorber) je uvijek rezultat razumske misli, koja je iskorištena od strane Mojeg protivnika da prouzroči zabunu, što je zauzvrat razlog zašto Ja Sebe moram opet i iznova otkriti, i uvesti u Istinu u svoj čistoći…

Vječnosti su prošle prije nego se otpadništvo od Mene dogodilo… time je Moja Ljubav bila sposobna neprestano prosvjetljavati bića i oni su bili u neprestanom stanju obilnog blaženstva. I čak je biće koje Sam bio stvorio kao Moju prvu posudu (Lucifer) za zračiti Moju Ljubav bilo primalo pritjecanje Moje Ljubavne snage vječnostima prije nego je sebe razdvojilo od Mene iz slobodne volje, koju je posjedovalo kao Božanska živa tvorevina. Međutim, ako Sam Ja bio stvorio jedno ‘nečisto’ biće, Ja Osobno bi mogao biti optužen da Sam dao život takvom biću, ali ovo vječno ne može biti slučaj budući Sam Ja Sâmo savršenstvo. Ja nemam nesavršenstava, Ja Sam čista Ljubav, a Ova ne stvara ništa nečisto, nego će Ona učiniti sve da vodi nazad do pročišćavanja sve što je postalo nečisto…

Kako li je pak pogrešno vama oslikan čin stvaranja… I koje posljedice će iz ovog rezultirati… I opet i iznova Ja vam donosimapsolutnu Istinubudući Me bez nje vi ne možete pravilno spoznati (ili ‘upoznati’; Ivan 16:25), budući vaša ideja o Meni dovodi u pitanje Moje savršenstvo, i radi toga vi isto tako ne možete ljubiti ovo Biće, Čije savršenstvo vi dvojbite. Jer vi ste, također, proistekli iz Mene u kompletnom savršenstvu, pa makar ste se zaputili stazom kroz bezdan da bi još jednom postali što ste bili u početku. Vi ćete razumjeti da Ja ne mogu objasniti sve duhovne razloge s obzirom na vaš nedostatak svjesnosti kojeg sada doživljavate zbog grijeha buntovništva protiv Mene, unatoč tome sve što vam je rečeno u svezi toga se mora poklapati, a vi možete pouzdano odbaciti bilo koje očito proturječje i objasniti to (ga) činjenicom da je ljudski razum, koji može biti pod utjecajem protivnika, u tome igrao ulogu.

Jedino Moj plan da deificiram Moja stvorena bića je prouzročio da se ne suprotstavim otpadništvu bića, ali ono se dogodilo u slobodnoj volji iz pozicije krajnjeg savršenstva u najdublji bezdan… I jedino izvjesnost da ću Ja ponovno zadobiti sva ova bića Me spriječila da ih zaustavim, ali ovo ne pobija činjenicu da su oni bili stvoreni u apsolutnom savršenstvu baš kao i njihov gospodar koji je, kao nositelj svjetla, bio prvi koji je otpao. Međutim, Ja ga nisam bio stvorio na način da je on to morao učiniti nego je slobodna volja bila uzrokom pada, baš kao što slobodna volja treba težiti iznova se uzdići kako bi postala što je bila u početku. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8859, 24 Rujan 1964

ISPRAVAK JEDNE VELIKE ZABLUDE (2)

(Nastavak od 8858)

Kada vam je oduzeto vjerovanje u Moje savršenstvo, kada ga vi dvojbite, onda ste vi podložni obmanjujućoj doktrini koja može u cjelosti uništiti vašu vjeru, jer vi onda nemate jamstva da vam Ja govorim apsolutnu Istinu, koja vam može biti dana jedino od strane najviše savršenog Bića…A u tom slučaju vaša nekadašnja volja ne bi bila toliko ozbiljna, jer ako ste vi bili ‘stvoreni nesavršeno’ vi bi također mogli u tome naći razlog zašto ste pali… i takvo obmanjujuće učenje treba biti najodlučnije opovrgnuto… Vi morate znati da ste bili potpuno prosvjetljeni u vrijeme vašeg pada… da niste bili okruženi ni najmanjom količinom sumraka ili tame u trenutku vašeg otpadništva od Mene i da ste vi, poput Mene Samoga, bili najviše savršeni… tj. svjetlosna bića… čiji pad bi jednostavno bio neshvatljiv da niste bili u posjedu slobodne volje kao znak vaše božanstvenosti.

Činjenica da je prvostvoreni izvorni duh (Lucifer) bio obdaren sa istim obiljem svjetla i nije trebao pasti, da je sebe dobrovoljno promijenio u nasuprotno, nije bila Moja volja, to nije bilo Moje djelo, to je u cjelosti bio rezultat njegove slobodne volje što, unatoč tome, nije moglo osporiti Moje savršenstvo. Niti je bilo određeno od vječnosti da je prvostvoreni duh morao pasti, premda Sam Ja znao od vječnosti kako će on usmjeriti njegovu volju. Ali da je ovaj pad bio planiran, kao što vi pogrešno pretpostavljate, onda on ne bi bio imao slobodnu volju, i Ja ne bi bio savršeno Biće da Sam Moju volju bio prenio na njega…

Ovo sasvim izvjesno mora imati smisla onima od vas koji dovodite u pitanje Moje savršenstvo, koji dozvoljavate sebi potpasti pod utjecaj opisâ ponuđenih vam od strane ljudskog bića kojem nedostaje zdrav razum kako bi potkopao Mene i Čistu Istinu. Ja ne mogu dovoljno često (i odlučno) suprotstaviti se pogreškama koje opet i iznova ukliznu u Moju Riječ, premda Ja štitim Moje glasnike koji ju primaju direktno od Mene. Ali čim žudnja za Čistom Istinom nije bila prevladavajuća Moj protivnik je također bio u stanju umiješati se i prouzročiti zbrku time najprije što je doveo u pitanje Moje savršenstvo, i tako su se pojavila obmanjujuća učenja koja Ja neprestano moram ispraviti ako želim da ljudi prime Istinu. Ovo je izuzetno važno prije Kraja budući Moje Biće treba biti besprijekorno opisano (Ivan 16:25) da bi se omogućilo pojavljivanje Ljubavi koju Ja očekujem od Mojih živih tvorevina, a ova Ljubav može jedino biti pružena najviše savršenom Biću, Koje u Sebi nema ni najmanje nesavršenstvo… Jedino Ja jedini znam da jest i zašto je Moj prvostvoreni duh bio pao, ali to je vama bilo objašnjeno u onoj mjeri koliko ste sposobni shvatiti… Ali ako vi to povežete sa Mojom voljom, Koja želi da svi postignu krajnje blaženstvo, onda je to najvulgarnija obmanjujuća doktrina, koja je jedino mogla biti smišljena od strane neprosvjetljenog duha… čisto razumski proces razmišljanja… Budući je Moja volja dobra, ona neće nikada pokrenuti nešto protivno tome, ona uvijek jedino može sebe izraziti u skladu sa Mojom Ljubavlju, time ona sama nije mogla odrediti pad prvog bića, istovremeno dopuštajući svakom biću njegovu vlastitu slobodnu volju, bez obzira kako je ona korištena…

Jer Ja Sam znao o tome od vječnosti i time Sam također bio sposoban ustanoviti Moj plan spasenja sukladno… budući Sam predvidio sa kojom mržnjom Mi se on suprotstavlja, on je sada postao Moj direktni protivnik koji, međutim, unatoč tome doprinosi spram toga da Mi pomogne iskupiti golemi broj Mojih bića, premda nedobrovoljno. Budući jednu stvar Ja nisam mogao napraviti: Ja nisam mogao stvoriti djecu za Mene Samoga, budući slobodna volja samog bića mora postati aktivna… I to je bila Moja nakana od početka, ali to nije činilo nužnim pad Mojeg prvog bića u bezdan budući Ja, doista, imam još mnoge opcije postići cilj kojeg Sam Sebi postavio… I time Ja Osobno nisam mogao željeti nešto što je bilo grijeh protiv Mene Samoga za kojeg bi Ja onda pustio da bića hodaju jednom vječno dugom stazom u agoniji kako bi postala ono što su bila u početku. Takav opis Moje temeljne suštine, Koja je mogla jedino stvarati i planirati sa najvišim savršenstvom, je pogrešan i opet i iznova će morati biti javno optužen kao pogrešan, budući Sam iz unutar Moje moći Ja stvorio sve u postojanju sa najdubljom Ljubavlju, sa nenatkriljivom mudrošću. I sve ovo vama dokazuje Moje savršenstvo, jer Ja ne dovodim nešto u postojanje bez značenja i razloga i stoga Ja također želim biti prepoznat i ljubljen kao najviše savršen. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8860, 25 Rujan 1964

ISPRAVAK JEDNE VELIKE ZABLUDE (3)

(Nastavak od 8858 i 8859)

Ne mogu dopustiti vama, koji ste prihvatili zadatak širenja i podupiranja Istine, da živite u pogrešci, i prema tome vi najprije trebate znati gdje je pogreška ugmizala. Vidjet ćete da će se sve doktrine raspasti i da ćete vi onda trebati stajati čvrsto, što ćete biti sposobni učiniti ako ste u posjedu Istine. Onda ćete uspjeti u dokazivanju neispravnosti svake primjedbe, jer Ja Osobno ću postaviti riječi u vaša usta (Matej 10:19, 20), ali Ja to jedino mogu napraviti kada prepoznam da vi jedino želite zastupati najčišću Istinu, u kojem slučaju se ne trebate bojati nikoga tko želi uzdrmati vašu vjeru. Iz ovog razloga vas podučavam do u najsitniju pojedinost i skrećem vašu pažnju tamo gdje se pogreška ugmizala, uvijek imajući na umu da ćete jednog dana vi morati proGLASiti vaše mišljenje (Marko 8:38), i onda bi ga vi trebali biti sposobni braniti… Vi ne bi trebali dozvoliti sebi biti zastrašenima već uvijek poraziti protivnika (Sotonu) sa Mojom Riječju kada naiđete na proturječja (Knjižica br. 36), jer Ja vas neću ostaviti bez pomoći, jer Ja znam svako pitanje i odgovorit ću ga za vas tako da vam nikada neće uzmanjkati odgovor. I vi bi uvijek trebali pitati ljude da li oni žude ništa doli Istinu… jer jedino to je odlučujuće… Ljudi i dalje imaju isuviše premalo žudnje za Istinom, oni ne zaklinju dovoljno iskreno za zaštitu protiv svih pogrešaka, naračun čega je onaj od kojeg se trebaju čuvati sposoban intervenirati… Ali svi ljudi vjeruju da oni žude Istinu… U tom slučaju, međutim, oni bi bili nesposobni praviti greške, jer Ja doista štitim svakoga tko Mi želi služiti u širenju Istine! Međutim, vi, koji posjedujete ispravnu žudnju za Istinom, ćete postati sumnjičavi čim otkrijete obmanjujuće učenje, i onda jedino trebate uspostaviti kontakt sa Mnom i Ja ću vas uvijek prosvijetliti po pitanju toga kako je nastalo to obmanjujuće učenje i od čega se sastoji… To je zašto vam je proces stvaranja objašnjen na takav način da su Ljubav, mudrost i moć vašeg Boga i Stvoritelja bili razlog za njega, tako da vi isto tako više ne možete dvojbiti Njegovo savršenstvo… Sve vam je bilo objašnjeno sa većom od najveće Ljubavi koja je bezgranična i daje Sebe svim stvorenim bićima, čak onima koji su jednom otpali od Mene… Jer Ljubav ne može prestati (zamrijeti), ona slijedi one koji su izgubljeni u bezdanu i pokušava ih motivirati na povratak. Iz ovog razloga prikazao Sam čin stvaranja tako da Sam Ja također obujmio prvo biće sa bezgraničnom Ljubavlju, da Sam uživao u njegovom blaženstvu i da Ja nikada zanavijek ne bi povukao Moju Ljubav da ju biće nije odbacilo svojevoljno. Ali Ja Sam vam također objasnio što je slobodna volja povlačila za sobom… da je biće bilo sposobno sebe promijeniti i napustilo je vječni red… i da, budući je posjedovalo slobodnu volju, ono nije moglo biti spriječeno da sebe udalji od Mojeg zakona vječnog reda… Grijeh se sastojao od napuštanja Mojeg zakona, ali u nijednom trenutku nikad nisam Ja prouzročio da biće to napravi, pošto bi to proturječilo Mojoj Ljubavi…

Ja Osobno Sam temeljno dobar, ništa ne postoji u Meni što se ne podudara sa zakonom, niti Ja mogu mrziti ijedno biće, Ja ću ga uvijek ganjati sa Mojom Ljubavlju… Ja jedino ne mogu učiniti biće blaženo sretnim ako je ono sagriješilo protiv Mene… I niti Ja mogu reći da je to bila Moja volja da je prvo biće trebalo pasti… Vi Me ne poznajete u Mojoj pregolemoj Ljubavi i milosrđu koja ne izgovara grube riječi, bez obzira koliko krivi vi jeste… Ja jednostavno izjavljujem što se podudara sa činjenicama, unatoč tome, bez da postajem bijesan, jer Moja je Ljubav veća od Mojeg gnjeva, i štogod sprovedem u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja se jedino uvijek događa za Ljubav, koja vam je naumljena za cijelu vječnost… Svatko tko prema tome vjeruje da je Lucifer trebao pasti kako bi bio dobrodošla alatka za Mene, time, kako bi Mi služio kao direktno suprotan (protivan), pomiješao je znanje o njegovoj volji, koja Mi je bila poznata od početka, sa svrhom bića. Jer ova volja je bila… budući je bila slobodna… Meni protivna, tako da Sam Ja bio sposoban izgraditi Moj plan Spasenja na njoj. Činjenica da je biće, koje je bilo stvoreno u svem savršenstvu, bilo sposobno pretvoriti se u suprotno… da je ono moglo osjetiti takvu dubinu mržnje spram Mene, ne može biti pripisana Meni, kako Sam Ja Sama Ljubav i isto tako nisam povukao Moju Ljubav od ovog bića, budući je mržnja jedna bezbožna kvaliteta koja nikada ne može pronaći mjesta u Meni ali koja se… budući je slobodna volja bila sposobna sebe udaljiti od Mene toliko jako puno, također bila sposobna okrenuti u snažnu mržnju… Ali to ne znači da je mržnja prisutna u Meni, da Ja utjelovljujem sve… dobro baš kao i zlo. Sve što postoji u Meni je u Božanskom redu, jedino ono što je izvan Mene je također izvan vječnog reda. Vi ljudi morate razumjeti da je neispravno za vas vjerovati da u Meni možete otkriti čak i najmanji pogrešan red, budući Ja onda ne bi bio savršen, što jedino dobro u njegovu najvišem savršenstvu može biti. Činjenica da je Moja beskrajna Ljubav također popraćena sa pravednošću je zasigurno uzrokom svakojake vrste patnje i nedaće koji pogađaju vas ljudska bića, ali Ja bi ih itekako rado držao na udaljenosti ako bi vaša ispravna naklonost volje to dozvolila. I stoga je udaljenost Mojeg prvo-stvorenog bića postala tako golema budući je on sam uzrokovao ovu udaljenost od Mene koju Ja, poradi pravde, ne mogu umanjiti proizvoljno. Namjesto toga, on će ostati Moja direktna suprotnost za Mene i Moj plan Spasenja sve dok on, također, neće konačno moći biti iskupljen. Prema tome Ja Sam vam objasnio Čin Spasenja tako da nećete slijediti pogrešan pravac razmišljanja koji će učiniti da dvojbite Moju najviše savršenu prirodu Koja je sve postavila izvan Sebe (eksternalizirala) u najviše dubokoj Ljubavi… A gdje je Ljubav prisutna ni jedna zla misao nikada ne može odrediti pad bića… misao, koja nikada ne može biti od Mene budući Sam Ja najviše savršen. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8861, 28 Rujan 1964

ISPRAVAK JEDNE VELIKE ZABLUDE (4)

(Nastavak Objava br. 8858, 8859 i 8860)

Izručite svaku vašu poteškoću Meni i Ja ću vam podariti utjehu i unutarnji spokoj, budući sa Mnom ništa nije nemoguće. Niti je nemoguće za Mene dati vam ispravno objašnjenje u pogledu toga zašto nisam spriječio pojavak pogreški kod tako važnih pitanja poput ‘pada duhova’, koje predstavljaju Mene i Moj čin Spasenja različito od razjašnjenja kojeg Sam vam Ja dao… Pitanje odakle je ‘zlo’ poteklo (u smislu, ‘gdje mu je izvor’) je uvijek bilo postavljano… da li su sve dobre i zle karakteristike utjelovljene u Meni, i ovo je pitanje uvijek uključivalo daleko previše ljudskog umovanja… pošto su ljudi uvijek prosuđivali Mene i Moju prirodu po njihovim vlastitim standardima ali čineći tako oni su podbacili uputiti zamolbu za primanje Čiste Istine, namjesto toga oni su sebi samima osigurali objašnjenje u svezi Moje prirode i ovo je pokrenulo aktivnost Mojeg protivnika (Sotone). I time vi već imate objašnjenje za ono što je navodno također bilo ‘Moje otkrovenje’… razlog zašto je pogreška ušla u ‘božanska otkrovenja’ (koja je primio Jakob Lorber)…Čim se zatraži zaštita od obmanjujućeg razmišljanja takva netočnost se ne može dogoditi, budući Sam Ja nesposoban za laganje (tj. ‘iz Mene ne može poteći neistina’), no kako se duh laži više vjerojatno podudara sa ljudskim razmišljanjem, on ima neposredan pristup ljudskom razumu. Ja ne mogu Sebi proturječiti. I budući sada imam jamstvo da jedna zamolba za zaštitom od pogreške uvijek prethodi ovim zapisima (sad govori o primanjima Bertha Dudde)… budući je također vrijeme Kraja kada Sam poslao svjetlosnog duha na Zemlju (tj. Berthu Dudde) kako bi obavijestio ljude u svoj istinitosti o Mojoj vladavini i aktivnosti… tu jedino preostaje odbacivanje ovih zapisa (koje je primila Bertha Dudde)… kao nešto protivno pogrešnom opisu (kod Lorbera)… ili njihovo potpuno prihvaćanje. Vi ljudi možete koristiti vašu vlastitu razboritost u pogledu toga da li Me vi želite priznati kao najvišeg savršenog ili da li Me vi zamišljate sa nedostacima, time također sa zlim karakteristikama. Na vama je ljudima što želite priznati, budući se pogreška jedino dogodila u nekoliko slučajeva (kod Lorberovog otkrovenja), prema tome provjerite sve stvari i zadržite što je dobro (iz Lorberovog otkrovenja; 1 Solunjanima 5:19-21).Ali činjenica da su se pogreške pojavile (u Lorberovim zapisima) je sasvim izvjesna, i prema tome velika žudnja za Istinom mora iznova prevladati među ljudima kako bi prepoznali što se podudara sa Istinom.

A opet, jedino mali broj ljudi žudi najčišću Istinu, ali oni će znati gdje je ljudski razum bio više uključen tako da je on zaglušio unutarnji glas… Nadodano ovome je došla ‘ljudska provedba’ kada je još jednom intervenirala razumska misao i smanjila vrijednost ‘Božanskog Otkrovenja’, ali za što je jedino uvijek potrebna žudnja za Istinom tako da bi se bilo sposobno prepoznati ju kao pogrešku. Iz ovog razloga Ja Sam učinio da se Moja proročanstva obistine i, opet i iznova, svako je stoljeće ispravilo što je potrebovalo razjašnjenje… Prema tome još jednom će se pojaviti dva smjera, a to će pak opet uključiti ‘konformiste’ ili one koji su zainteresirani za Čistu Istinu… To je uvijek stvar toga da se sve što napušta Moj vječni red više ne podudara sa Mojom prirodom, da se sve pretvara u protivno, ali da se Ja Osobno jedino uvijek mogu kretati unutar vječnog reda… Otud, osoba koja je jedino vođena njegovim razumom je već izvan Mojeg zakona i prepušta utjecaj onome (Sotoni) koji isto tako stoji zvan vječnog reda. I prema tome vi uopće nemate ideju o tome koliko Ja visoko cijenim vašu zamolbu da vas zaštitim od pogreške (zablude), jer ovaj zahtjev vam doista jamči najveći duhovni uspjeh… Ovaj je problem, također, trebao biti raspravljan prije ili poslije, i prema tome ništa nije ‘slučajno’, sve je predodređeno kako bi osiguralo nužnu informaciju, budući je svaka pogreška opasnost za duhovno stanje ljudskog bića. Međutim, svatko tko žudi Istinu će dati primjedbu na ovu doktrinu (iz Lorberovih zapisa), on će ju odbaciti kao pogrešnu, on će ju ispitati i zadržati što je dobro. Pa ipak Ja ne mogu prisiliti ni jednu osobu da uputi zamolbu koju on sam mora Meni odaslati iz unutar sebe: zamolbu za zaštitom od pogreške (zablude). Ali gdje je ova žudnja za Istinom tako ukopana u srce, također je dano jamstvo za Istinu. I ova Istina treba biti raširena, budući je došlo vrijeme Kraja. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8923, 1 Veljače 1965

BOG ISPRAVLJA VELIKU ZABLUDU…

Želim vam dati vrlo važno objašnjenje koje bi trebalo prosvjetliti one od vas koji su i dalje uvjereni da je zlo također sastavni dio Mene, i da Sam Ja stoga navodno stvorio bića sa svim njihovim lošim instinktima i karakteristikama… Vi, koji se trebate boriti protiv svih ovih instikata kako bi iznova povratili vaše izvorno stanje, niste proizašli iz Mene kao takvi, jer ako bi to bio slučaj Ja bi bio stvorio duhovni svijet koji se ne bi mogao smatrati kako je na Moju sliku. Sve je nastalo iz Mene u apsolutnom savršenstvu i ostalo je savršeno jednu cijelu beskonačnost. Prema tome, ako su oni bili na Moju sliku, u skladu sa vašim mišljenjem Ja Osobno bi morao imati svakakve vrste zlih karakteristika unutar Mene Samoga, otud bi Ja morao biti Bog dvojnosti, Koji je istodobno stvorio dobro baš kao i zlo….U tom slučaju, međutim, bića se ne bi mogla smatrati krivima, budući bi onda razdvojila sebe od Mene kao rezultat njihove naklonosti… Ali onda isto tako čin Spasenja Isusa Krista ne bi bio nužan, jer ‘grijeh’ je jedan prijestup protiv Mene kojeg je, međutim, biće bilo nesposobno počiniti budući ono nije bilo stvoreno na nijedan drugi način… otud, Ja Osobno bi bio uzrok ovog navodnog grijeha…

Ako vjerujete da su sve suprotnosti sastavni dio najsavršenijeg Bića onda vi sebi proturječite, budući savršenstvo mora biti dobro, ono ne može biti povezano sa svim zlim karakteristikama jer onda ono više ne bi bilo savršeno… Ali svaki pali duh je opterećen sa prvobitnim grijehom kojeg on vječno ne može iskupiti samostalno… Otud možete vidjeti iz ovog golemost i težinu ovog grijeha protiv Mene, a Ja Sam navodno Osobno trebao biti njegov uzročnik? Grijeha koji je zahtjevao takav jedan čin milosrđa kakvog je ljudsko biće Isus ostvario?… Koji je shvatio da će sami ovaj grijeh morati biti iskupljen jednog dana poradi pravednosti…

Jedno od najčišćih anđeoskih bića (Isus) se dobrovoljno ponudilo za ovaj čin okajanja u saznanju da je grijeh otpadništva od Boga bio krajnji prijestup protiv Njegove Ljubavi… I zar (tj. ima li zdrave logike u tome da) Sam Ja Osobno trebao podržati ovaj grijeh stvarajući bića sa ‘svim suprotnostima’? Sa ciljem da bi ih onda, radi grijeha kojeg Sam Osobno potaknuo, nagnao da hodaju tegobnom i bolnom stazom kroz materiju, što bi stoga još jednom dalo naslutiti (kako iza toga stoji) jedno potpuno zlo Biće ali nikako ne beskrajnu Ljubav najviše savršenog Boga i Stvoritelja Koji želi biti Otac vama svima.

Sve što je rezultiralo od prvobitnog grijeha je naračun vladanja Mojeg protivnika, koji je osobno bio uzrok, koji je u vas usadio sve zle instinkte i koji je bio sposoban to učiniti onog trenutka kada ste odbacili Moje zračenje Ljubavi i time niste imali daljnje snage oduprijeti mu se. Sve dok podupirete ovo obmanjujuće učenje vi i dalje imate vrlo zamračen pojam o Meni… sve dok tražite porijeklo zla u Meni vi još ne razumijete pravilno Kristov čin Spasenja… Budući možete govoriti o prvobitnom grijehu jedino kada ste potpuno odgovorni za njega… a ovo ne bi bio slučaj da Sam vas stvorio tako da u vama već postoji sklonost ka grijehu. Međutim, pošto ste opterećeni sa prvobitnim grijehom, od kojeg možete biti iskupljeni jedino od strane Isusa Krista, no ne možete optužiti Mene za ikakvu nepravednost, sasvim je očigledno da je grijeh protiv Mene bio počinjen od strane vas samih, da vas je Moj protivnik naveo da počinite ovaj grijeh, kojeg ste vi počinili svojevoljno i prema tome ste vi potpuno odgovorni za njega… da ste vi prema tome sami sebi nanijeli sva prethodna mučenja i patnje i Isus Krist će vam pomoći osloboditi se ove krivnje…

Vama koji mi želite služiti tako što ćete širiti Istinu, čin stvaranja je bio sveobuhvatno, objašnjen, u onoj mjeri koliko ste vi to sposobni dokučiti… I iz ovog slijedi da je duhovni svijet bio u početku stvoren u kompletnom savršenstvu, i da Sam bio izuzetno sretan mnoštvom prvo-stvorenih duhova jednu cijelu vječnost… Ali Sam Ja također znao cijelu vječnost za suparništvo (otpor) Mojeg prvog eksternaliziranog duha (Lucifera), znao Sam za njegovo protivljenje i pomutnju koju će prouzročiti među Mojim najranijim duhovima… Znao Sam o njihovom otpadništvu od Mene, ali Sam ga bio eksternalizirao kao Moju sliku sa istom stvaralačkom moći i stvaralačkom snagom… i nisam ga zaustavio kada je zloupotrijebio ovu moć i prenio sve njegove loše karakteristike na one koji su ga slijedili svojevoljno, budući Sam dozvolio da volja svih bića bude slobodna… I ovo je objasnilo pad u bezdan, on se dogodio dragovoljno i bio je posebice težak i ozbiljan budući su bića i dalje bila unutar svjetla shvaćanja a ipak su prihvatila sve zle karakteristike koje je Moj protivnik usadio u njih, ali za koje (što) Ja Osobno ne mogu biti smatran odgovornim. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8882, 14 Studeni 1964

GLEDE PITANJA O PORIJEKLU ZLA…

Ja želim pomoći svima vama u svakoj duhovnoj nedaći, jer trpjet ćete duhovnu nedaću ako podupirete Čistu Istinu a ipak ne znate sami da li razmišljate ispravno… Baš poput vas, Moj sluga (J.Lorber) Mi je jednom pristupio sa istim pitanjem. Ali ovom pitanju je prethodila duga rasprava koja je uzela na razmatranje ovu misao; posljedično tome, jedno je mišljenje već bilo formirano prije nego Mi je pitanje bilo postavljeno… I odgovor na ovo pitanje je bio takav kakvog je ljudski razum pronašao (izmislio), a pošto je ovo bilo iznimno važno pitanje o čijem je odgovoru zavisila čak posljednja i najdublja tajna… naime, Moje savršenstvo… bilo je lagano za Mojeg protivnika (Sotonu) da im odvrati na njegov način.

I svaki puta kada je ovo pitanje bilo raspravljano on je bio u stanju intervenirati, jer onda Ja Osobno više nisam bio sposoban govoriti kroz Mojeg slugu, namjesto toga on je (J.Lorber) dobrovoljno sebe izručio protivniku, što Sam Ja bio nesposoban spriječiti pošto je njegova slobodna volja dala prednost Mojem suparniku… Teško je dati pouzdanje ovom prikazu (tj. ovom opisu Lorberove pogreške) budući je Moj sluga bio potpuno sebe postavio na Moje raspolaganje, ali on nije trebao najprije raspraviti pitanje sa prijateljima koji su i dalje bili otvoreni za Mojeg protivnika… Otud je odgovor već bio dan kroz njih, dok je Moj odgovor odzvanjao nježno u njegovu srcu ali je bio odbačen od strane njega, jer ideja da Sam Ja također bio ‘izvornik zla’ je njemu bila daleko bliža nego činjenica da je sam protivnik bio donio zlo u svijet. Osoba sa ispravnom žudnjom za Istinom bi bila smjesta prepoznala neuvjerljivost(u smislu, ono čemu nedostaje prihvatljivosti; što samo na površini izgleda istinito) onog što je izgledalo kao duhovni proizvod Mojeg sluge… Jer bezumnost da je izvor laži i Istine, mržnje i Ljubavi… time svih suprotnosti, u Meni, bi trebala nagnati svaku osobu koja zdravo razmišlja dvojbiti da su ta otkrovenja Božanskog porijekla…

Ovo se jedino odnosi na otkrovenja u svezi porijekla zla (a ne na ostalo u Lorberovim zapisima). Ona uvijek moraju biti povezana sa slijedom misli u ljudi koji su promišljali o ovim problemima. Ali činjenica da su konačno također nastale mnoge promjene ne može biti zanijekana, prema tome Ja opetovano trebam sprovesti proces čišćenja, pošto su ove također rezultirale u promjeni značenja… za što, međutim, Moj sluga ne može biti okrivljen budući su se one zbile tijekom vremena. I ako vam Ja nastavljam govoriti da jeste i hoće ostati cilj Mojeg protivnika da dovede u pitanje Moje savršenstvo kako bi vas spriječio da Mi podarite svu vašu Ljubav… onda također možete razumjeti da će se on, kako bi postigao ovaj cilj, okoristiti malodušnom i samodopadnom osobom sa nemarnim odnosom prema Istini. I opet i iznova takvi neprikladni ljudi nude njihovu suradnju. Međutim, kada se to tiče pitanja koja su zavela vas ljude onda Ja moram intervenirati i odabrati iznova ljude koji će Mi služiti sa odanošću i savjesnošću, time Ja moram predstaviti Moju prirodu njima onakvu kakva ona uistinu jest (Ivan 16:25), tako da Me oni mogu također ljubiti sa cijelim njihovim srcem i svom dušom… Onda Ja također moram ispraviti opasne pogreške, budući ni jedna pogreška ne ostaje bez posljedica. I netko tko biva uhvaćen u pogrešku će teško biti u stanju uspješno se suočavati sa problemima i odgovornostima (u smislu, stremiti sa uspjehom), on neće znati što vjerovati i konačno će izgubiti svu vjeru. Ali Ja Sam vam dao obećanje da ću vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13)… I time vi ćete primiti razjašnjenje ako iskreno zaklinjete za njega i zaputite se stazom do Mene, budući vam jedino Ja mogu podariti Istinu koja će vas sjediniti sa Mnom za svu vječnost. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8883, 18 i 20 Studeni 1964

GLEDE PITANJA O PORIJEKLU ZLA… (2)

(nastavak od 8882)

Bez obzira što vas moglo tištiti… sve vaše brige iznesite Meni, jer jedino Ja vam mogu pomoći i Ja vam hoću pomoći, čim vi sebe povjerite Meni. Međutim, Ja očekujem od vas čvrstu vjeru u Istinu onog što čujete kroz Moj Duh. Jer jedino vaša snaga vjere omogućuje vaše neograničeno povjerenje da vam Ja ne mogu ponuditi ništa osim Čiste Istine… Ali jednom kada ste prepoznali Istinu također je vaša dužnost dijeliti je među ljudima (Knjižica br. 35), jer ništa nije više opasno nego podnositi jednu pogrešku koja će neizbježno rezultirati u jednoj čak još većoj pogrešci. Jer pogreška je korištena od strane protivnika (Sotone) da vas uvuče u tamu… Ali to je Moja volja da će Čista Istina prevladati iJa prema tome jedino uvijek podučavam Moje glasnike da se zauzimaju za (da brane) ovu prepoznatu Istinu kako bi iskorijenili svaku pogrešku, jer jedino Istina vodi do savršenstva… A Istina jeste i ostati će da ste svi vi nastali iz Moje Ljubavi… i prema tome također u svem savršenstvu… ali da ste napustili red i pri tom postali grešni… Opet i iznova Ja vam kažem da je Moj protivnik… koji je, kao Moja slika, bio jednom prikazan u vanjskom obliku kao najviši duh svjetla (Lucifer)… naračun njegovog otpadništva od Mene doveo grijeh u svijet na prvom mjestu, da je prema tome Lucifer, kao Moja slika, bio obdaren sa istom stvaralačkom silom i po vrlini ove je porodio grijeh, koji nije postojao u nijednom biću prije i da je prema tome potpuno pogrešno da Ja Osobno uključujem mnoge suprotnosti… U tom slučaju Ja ne bi bio savršen i ne bi isto tako nikada bio sposoban stvoriti savršena bića. Baš kao što su Moje pripadne kvalitete bile jedino dobre, jedino Božanske, baš kao što je Ljubav bila prvi princip… Lucifer je imao zlo u njemu nakon njegova pada u grijeh. Njegova cijela priroda se izokrenula, on je postao temeljno zao i bio je vođen mržnjom, njegova je priroda bila čista lažnost i kompletno nasuprotna Istini (Ivan 8:44)… Vi ne možete nikada pretpostaviti da neistina i Istina, tama i svjetlo, mržnja i Ljubav… time svaka protivna kvaliteta, jesu u Meni, jer to se ne bi podudaralo sa savršenim Bićem Čija je temeljna supstanca Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Doista, sve ove karakteristike prianjaju uz ljudsko biće ali ove su posljedica odbacivanja Moje snage Ljubavi… Ako Ja stvorim savršeno biće onda to znači da se ono kreće potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i ono isto tako nikada nije trebalo poništiti ovaj red. Ali druga sila je bila na djelu koja je koristila ovu silu negativno do istog opsega i također prenijela ovu negativnu snagu na bića koja su otpala… koja su tako odbacila Moje osvjetljenje Ljubavi i pri tom priznali ovu silu koja je prenijela sve zle karakteristike na ova bića. Sve ovo su bile posljedice otpadništva od Mene za kojeg je Lucifer odgovoran, budući nikakve suprotnosti ne postoje u Meni ili se Ja ne bi mogao nazvati Bogom Ljubavi, ako je u Meni već bila mržnja… Niti bi Ja bio Bog Istine ako su laži postojale u Meni u isto vrijeme…

Vi ljudi morate doista jasno razmišljati, vaše izjave se ne podudaraju sa slikom da Ja Jesam i da ću ostati najviše savršeno Biće iz vječnosti u vječnost Koje je bilo sposobno raditi i stvarati u svem savršenstvu, Koje ne sadrži nikakva nesavršenstva, Čija Ljubav neće nikada dokončati i također će uključiti sva pala bića u cijeloj vječnosti. Činjenica da bi Moj jednako moćan protivnik tako zloupotrijebio njegovu moć kako bi stvorio svijet koji se sukobljavao sa svijetom čistih duhova je doista bila moguća, budući je njegova slobodna volja težila spram svih karakteristika koje su proturječile Mojoj savršenoj prirodi i onda je on prenio ove karakteristike na gomilu palih duhova. Posljedično tome, gdje Sam Ja Čista Istina on joj se suprotstavlja sa neistinom… Gdje Ja podarujem Ljubav on uzrokuje mržnju… Gdje Ja osiguravam svjetlo on širi tamu. On mijenja sve plemenite karakteristike utjelovljene u Božanstvu u one koje su zle, i što su bića više odbila Moje osvjetljenje Ljubavi to je snažniji postao njegov utjecaj. Sve zlo je nastalo iz njega a čovječanstvo je više ili manje pogođeno njegovim nasljednim zlom, cijeli zemaljski svijet je svijet otpora prema Meni (1 Ivanova 5:19) ali kojeg će jednog dana Moja beskrajna Ljubav ipak slomiti… Jer vi trebate znati kako je Lucifer jednom bio najblaženije sretno biće… ali da je on, odbacujući snagu Ljubavi, po vrlini njegove moći stvorio zlo sam i postao Moja direktna suprotnost… I svi oni koji su ga slijedili su posvojili zle karakteristike i suprostavili se Meni. Jer odbacivanje Moje snage Ljubavi je rezultiralo u njihovom stvrdnjavanju, tako da su oni morali biti preoblikovani kao Stvaranje i moraju preći beskrajno dug proces kroz tvorevine kako bi se onda kao ljudsko biće borili protiv svih bezbožnih karakteristika koje je Lucifer prenio na pala bića… I sada zavisi o tome da li će oni iznova prihvatiti osvjetljenje Ljubavi njihovom vlastitom slobodnom voljom, jer Moja Ljubav je svemoguća (20 Studeni 1964) i jednog dana će ostvariti situaciju u kojoj svako biće sebe otvara i jedino žudi Moju Ljubav, ali onda će ono također biti najblaženije sretno biće koje je postiglo njegov cilj postajanja Mojim djetetom i neće Me nikada opet ostaviti, ono se iznova sjedinilo sa Mnom i biti će onako savršeno kako je bilo na početku. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8884, 20 Studeni 1964

GLEDE PITANJA O PORIJEKLU ZLA… (3)

 (nastavak od 8882 i 8883) 

Ja ne mogu tolerirati nikakvu pogrešku, ipak prikladna posuda mora uvijek postaviti sebe Meni na raspolaganje kroz koju mogu prenijeti Čistu Istinu na Zemlju. Iz ovog razloga Ja Sam također podložan zakonima, jer Moj protivnik zahtjeva isto pravo da vas ljude zaplete u pogrešku, i premda je on pod Mojom upravom Ja ne koristim Moju moć… Ja ostavljam ljudskom biću da formira njegovo vlastito mišljenje u svezi obmanjujućih zamisli ali ću ga uvijek navesti da se njima pozabavi. Jer on bi trebao pomno ispitati svaku religijsku vrijednost, on bi trebao porazmisliti o svemu ali nikako ne slijepo prihvatiti sve što mu je predstavljeno kao ‘Istina od Mene’. Jer Moj protivnik intervenira gdjegod se prilika pokaže… Nisam Ja koji vas uvodim u pogrešno razmišljanje… Ja ću podariti Istinu svakome tko ju istinski žudi. Međutim, Ja vas ne mogu spriječiti da slušate njegove prijedloge. I zato Sam bio nesposoban spriječiti ga od toga da prikaže Moju stvarnu prirodu potpuno pogrešno… i vi ste to prihvatili budući ste već često bili sebe pitali ovo pitanje i time ga razumski sami odgovorili. A pošto je bila namjera Mojeg protivnika obmanuti vaše razmišljanje, baš ovo najvažnije pitanje u svezi porijekla zla vam je bilo odgovoreno tako kako ste to sami željeli… ipak daleko odmaknuto od Istine. Najprije Sam morao ispuniti čistu posudu (Bertha Dudde) i objasniti vam sve procese stvaranja do u pojedinosti, i morao Sam pokušati učiniti da razumijete da želim biti prepoznat kao najviše savršeno Biće, morao Sam dokazati vama ljudima da vam se iznova obraćam kako bi sada ispravio ovu pogrešku koja prikazuje jednu pogrešnu sliku o Meni… jednu sliku, koja prikazuje Moju prirodu kao ljudski ograničenu, sa ljudskim slabostima i manama… i time kao nesavršenu. Ipak ova će ispravka jedino opet biti prihvaćena od strane osobe čija volja iskreno žudi za Istinom… Ali u cjelosti ljudi su sigurni da se nikakva pogreška nije dogodila budući je Moj sluga (J.Lober) bio potpuno predan Meni. A ipak bilo je lako za protvnika utjecati na razum, koji je već bio zasnovao jedno objašnjenje unaprijed i nije Mi pristupio dovoljno ozbiljno radi odgovora na ovo izvanredno važno pitanje te je izobličio ideju o prirodi Božanstva na način koji je naknadno učinio teškim povjerovati u Moje savršenstvo… A doista je ostavljeno svakoj pojedinačnoj osobi da stvori sliku o Meni u skladu sa njegovom voljom… Unatoč tome, njegova će pažnja biti skrenuta na pogrešku koja će voditi do sasvim pogrešnih misli. On ne može zahtjevati dokaz no on će u to vjerovati ako je vjerno odan Meni i jedino uvijek teži za Istinom. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8913, 16 i 17 Siječanj 1965

O PORIJEKLU ZLA…

Sigurno ti (govori Berthi Dudde) ne vjeruješ da ću te podučiti pogrešno ako Me tako iskreno zaklinješ za Istinu. Prisjeti se Mojih Riječi: ‘Ako vi, premda ste zli, znate kako davati dobre darove vašoj djeci… koliko mnogo više ću Ja dati Mojeg Duha onima koji Me zatraže?…’(Luka 11:13) Otud ti ne zapisuješ na papir svoje vlastite misli već su ti one dane od strane Mojeg Duha, i uvijek na način tako da također možeš razumjeti značenje, tako da se ne trebaš bojati da si bila navedena na pogrešno razmišljanje. Informacija koju primaš odgore mora biti jasna i razumljiva za svakoga, ona ne smije sadržavati proturječja i potpuno otvoreno opisuje Moju prirodu (Ivan 16:25) tako da se čak ni najmanja dvojba neće pojaviti u vama…

Vi, koji živite na Zemlji kao ljudsko biće, ste duhovna bića koja su jednom otpala od Mene… Vaše razmišljanje je postalo pobrkano zbog vašeg otpadništva od Mene, vi ste prihvatili sve zle karakteristike od Mojeg protivnika (Lucifera)… Vaša priroda je postala bezbožna, time je ona bila oprečna Mojoj… Ove bezbožne karakteristike su trebale biti iznova eliminirane iz vas, što je bilo postignuto putem beskonačno duge staze kroz tvorevine. Otud vi ste već postigli izvjestan stupanj zrelosti kada vam je bilo dozvoljeno utjeloviti se na Zemlji. Ali onda, u vašem stanju svjesnosti, vi ste također shvatili… sa dobrom voljom… vašu veliku udaljenost od Mene i prema tome trebate nadvladati vaše loše karakteristike sami koje, međutim, Ja Osobno nisam usadio u vas nego koje su, kao rezultat vašeg otpadništva od Mene kroz utjecaj Mojeg protivnika, bile i dalje sastavni dio vas… vi ste morali snositi posljedice pošto ste dobrovoljno prihvatili ono što je zlo od Mojeg protivnika… Ova Istina će nepobitno ostati… Ja Osobno Sam vas sasvim izvjesno stvorio tako da ste bili sposobni osjetiti što je bilo dobro i što je bilo loše… Ja Osobno Sam vas stvorio da ste bili sposobni žudjeti dobro baš kao i loše… Ali vas Ja nisam prisilio prihvatiti zlo unutar vas samih, unatoč tome vi ste ga žudjeli sa rezultatom da vi i dalje utjelovljujete sve zle instinkte unutar vas u zemaljskom životu koje vam je Moj protivnik jednom prenio, i da se vi trebate boriti protiv njih i konačno ih nadvladati… Vi ne možete pretpostaviti da Sam Ja Osobno bio izvornik zla, inače bi trebali smatrati cijeli plan Spasenja kao manjkav uradak premda je on bio, u stvari, rad najvišeg savršenstva.

U nijednom trenutku ikada nešto nije moglo proizaći iz Mene što Ja klasificiram kao grijeh protiv Mene. Posljedično, ako ste sagriješili vi ste morali prekršiti Moj zakon vječnog reda i vi morate… onoliko koliko je to moguće za vas… u zemaljskom životu sami okajati za vaš grijeh. Ali vi nikada ne možete reći da Sam vas Ja Osobno stvorio na način kakvi ste vi sada kao ljudsko biće… ako upućujete na mane i poroke protiv kojih se morate boriti. Ovo proturječje je toliko očigledno da ste ga trebali prepoznati kao takvoga i odbaciti ga. Doista, Ja Sam stvorio ljudsko biće ali suština je duša koja je već bila u stanju suzbiti mnoge bezbožne kvalitete tijekom beskrajno dugog procesa ranije. Jednom pali prvobitni duh je koji i dalje treba nositi posljedice njegovog otpadništva sve dok nije iskupljen od njegovog izvornog grijeha, ali koji se unatoč tome mora nositi sa žudnjama koje je Moj protivnik usadio u njega kako bi sebe potpuno sjedinio sa Mnom, njegovim Ocem od vječnosti, od Kojeg je jednom potekao u najviše savršenom stanju… Moja Riječ odgore vam je doista dana tako da je shvatljiva za vas, i ništa drugo se ne očekuje od vas osim da ju prihvatite kao Istinu… Ipak Ja Sam mudro ostavio zapisničara u neznanju o Svetom Pismu tako da ne bi zamračio njegovu percepciju i jedino da prepiše ono što Sam smatrao od velikog značaja napomol Kraja, budući će baš ova pitanja biti uzrokom žestokih rasprava. Međutim, ne bi trebalo biti potcijenjeno da ljudi radije odabiru vjerovati u najviše savršenog Boga te da svaka vrla osoba osijeća odbojnost zamisliti Boga kao Onog Koji također nosi (ili gaji u Sebi) zlo. Radi se o tome da Ja ne želim zadobiti svjetovne učenjake nego one koji su dobre volje. Ali kako mnogi navodi mogu biti objašnjeni iz kojih čitatelj dobija utisak da Ja Osobno mogu biti poređen sa zlom… Ovo je sotonsko pitanje i jedna prilika gdje on na najlakši način može ukliznuti… i ljudsko biće će se itekako radosno složiti sa njegovom voljom… Nitko drugi nije bolje prikladan da mu bude od pomoći nego Moj Ivan kada ga je Sotona zapitao isto pitanje** (vidi niže ‘Biskup Martin – 197-198)… I stoga će Moj Ivan sada krenuti na posao zapaljujući blistavo svjetlo za vas koje nitko neće biti sposoban utrnuti. On će vam objasniti proturječje koje, međutim, nije proturječje…

(17 Siječanj 1965, sad govori Apostol Ivan) Sva Njegova bića su proizašla iz Boga, prema tome i on je također, najveći i najmoćniji duh, kojeg je On stvorio za Sebe kako bi posjedovao ogledalnu sliku Sebe Samoga u koju je bio sposoban neprestano zračiti Njegovu snagu Ljubavi i koja je također bila uzvraćena. Otud je On stvorio jednu sliku Sebe Samoga koju je obdario sa svim sposobnostima tako da nije bilo nikakve razlike između Njega i stvorenog djela osim činjenice da je On Sam bio izvor snage no Njegova je tvorevina bila primatelj snage. Prema tome, prvo stvoreni duh… Lucifer ili nositelj svjetla… je također bio ‘isijana snaga’ koja je bila eksternalizirana od strane Boga kao prvo vidljivo biće i koji je nakon toga također ostao vidljiv za sva naknadna bića sve do njegova pada. Međutim, on još nije bio Bogu nasuprotan pol, jer on niti je posjedovao protu-Božanske karakteristike niti protu-Božanske osjećaje, namjesto toga on je bio zažaren od goruće Ljubavi za Njega dijeleći istu volju sa Bogom. Ovdje je, također, sotonska lukavština smjesta prepoznatljiva: činjenica da on premiješta trenutak otpadništva od Boga na čin stvaranja kako bi prikazao Boga kao biće koje je odgovorno a sebe kao ‘stvorenog na takav način’. Naposlijetku, razmislite ozbiljno o ovome: Kako može jedan Bogu protivan duh… otud jedan koji je drugačiji od Boga Osobno… ne biti nazvan protu-Božanskim? Drugim riječima, kako može uistinu protivno… time biće drugačije od Boga Osobno… ne biti nazvano bezbožnim? Lucifer je jedino postao Njemu protivan duh nakon jednog nevjerojatno dugog vremena… kada je, motivran mnoštvom stvorenih prvobitnih duhova, on počeo mijenjati njegovu volju i kapacitet razmišljanja.

Ipak ovo beskrajno dugo vrijeme blaženstva je prethodilo njegovom otpadništvu i ove bezbožne karakteristike su proizašle iz njega, i nije bilo da ih je Bog postavio u stvoreno biće, koje je jedino moglo biti stvoreno kao Božja ogledalna slika… Ovaj savjet je također bio nužan kako bi osigurao potpuno razjašnjenje da nije bio Bog koji je bio uzrokom grijeha i da su, ama baš bez ikakve sumnje, Njegova djela proizašla iz Njegove Ljubavi i prema tome nisu mogla biti ništa drugo doli savršena… tj. dobra u najvišem savršenstvu. Vi morate biti u stanju razumjeti otkrovenja odgore, ili morate pretpostaviti da ste već izvanjski pod utjecajem ako vam je nešto nerazumljivo ponuđeno. Jer Bog dostavlja Njegovu Riječ na Zemlju kako bi vas prosvijetlio, i jedino gdje vi doista primite svjetlo ćete također biti sposobni prepoznati Boga Osobno kao izvor, ali onda ćete također znati sa izvjesnošću da živite u Istini… budući On neće ostaviti u duhovnoj tami one koji Mu sebe povjere i zaklinju Ga za to da prime Istinu. AMEN

 

**Prepirka između Ivana i Sotone o Božjoj sveprisutnosti i porijeklu zla.

197/21. (Sotona će): ‘Pitanje je: ‘Da li je Bog sveprisutan ili nije?’

198/1. (Ivan odgovara): ‘Zasigurno! Bog je beskonačan u Svojoj Božanskoj suštini i volji, prema tome također sveprisutan. Međutim, kao uosobljeni Bog i istinski Otac Svoje djece, On boravi jedino među Svojom djecom u najvišem nebu.’

 1. (Kaže Sotona): ‘Dobro, znači ti neopozivo priznaješ Božju sveprisutnost. Budi onda tako dobar i reci mi da li je Bog najuzvišenije mudar i dobar i, posljedično tome, sve-znajući i sve-videći. I da li On, zahvaljujući Svojoj najuzvišenijoj mudrosti i beskonačnoj dobroti, uvijek bira najbolja i najprikladnija sredstva da bi ostvario Svoju svrhu?’
 2. (Ivan će): ‘Zasigurno! Jer Bog Čija suština je čista Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), ne može nikad biti ništa drugo nego najuzvišenije dobar i mudar. Ja već znam na što ciljaš, ali nastavi pitati. Odgovorit ću na svako od tvojih pitanja.’
 3. (Sotona nastavlja): ‘Da li je Bog stvorio sve stvari u cijeloj beskonačnosti, ili postoji ijedan drugi bog koji je pomiješao ono što nazivate zlim i lošim među djela stvorena od strane vašeg dobrog Boga? Ili, da li je moguće da je jedan dobri Bog mogao stvoriti obadvoje, i dobro i zlo?’
 4. (Ivan će): ‘U početku sveg postojanja je bila Riječ, i Riječ je bila sa Bogom, i Riječ je bila Bog, i sve stvari su Njime bile stvorene. Sama ta Riječ je postala tijelom i boravila među stvorenim tijelom, ali tama ju nije shvatila (obuhvatila).
 5. Osobno je došao Svojim vlastitima na Svoj posjed, ali Njegovi vlastiti nisu prepoznali svjetlo, učeni ovog svijeta nisu prepoznali Riječ, niti djeca njihovog vječnog, Svetog Oca. Jer ti jedini si držao sve umove zarobljenima kako bi ih pod svaku cijenu spriječio upoznati Njega Koji je od vječnosti bio, jeste, i biti će sve u svemu.
 6. Pošto je Bog jedini Stvoritelj svih stvari i nigdje pored Njega nema drugog boga, očigledno je kako štogod proizlazi iz Njega ne može biti ništa nego dobro i savršeno.
 7. On je stvorio sve duhove čiste i dobre poput Njega Samog (treba uočiti kako je ovdje dana suprotna izjava onim navodima na početku, tj. da već samo Lorberovo otkrovenje u sebi ima jasno proturječje!). Međutim, On je dao duhovima apsolutnu slobodu volje Koju je usadio u njih, omogućavajući im činiti štogod odaberu. I, da bi ih naučio kako koristiti ove darove, On im je istodobno sa slobodnom voljom dao zakone koje je posvetio, kojih su se oni bili slobodni pridržavati ili ne.
 8. I oni su svi poštivali te zakone, osim jednoga. Taj jedan, koji je također bio prvostvoreni i obdaren sa najvećim svjetlom znanja, je odbacio Božje zakone sa svojom slobodnom voljom i suprotstavio im se, zanemarujući posljedice.
 9. Na taj način, taj duh je, sa svojom slobodnom voljom usađenom u njega od strane Boga, izokrenuo Božanski red unutar sebe; postao je protivan onim duhovima koji nisu zloupotrijebili njihovu slobodnu volju i u sebi zao i loš. I onda, prisiljen svojom vlastitom naprijateljskom prirodom, morao je napustiti društvo ostalih duhova i držati se na udaljenosti do onog vremena kada će se dobrovoljno vratiti i ponovno ući u red kojeg je Gospodar bez izuzetaka dao svim duhovima, naime, red Ljubavi.
 10. Za Boga i sve nas koji smo sada čisti božanstveni duhovi, ti, duh koji je postao protivan Božjem redu, nisi zao pošto nas nikad ne možeš ozlijediti (ili ‘pošto nama nikad ne možeš naškoditi’).Ti si zao i loš jedino protiv sebe samoga, jer dok ostaješ u svojem suprotstavljanju, ti ne štetiš nikome osim sebi samome.
 11. Pokušao si mi postaviti stupicu, pretpostavljajući kako ću biti prisiljen reći da je Bog također stvorio zlo, uzimajući u obzir da si ti, kao zao duh, također Božje stvorenje. Ali, u onoj mjeri u kojoj se to tiče razmišljanja, Ja sam cijelu vječnost ispred tebe, i vrlo dobro svjestan lukavstva tvoje mudrosti. Prema tome, mogu te jedino savjetovati da sebi uštediš muku bilo kakvih daljnjih pitanja sa ciljem da bi me uhvatio u stupicu, jer u nadmetanju sa mnom, ti nikad nećeš imati priliku pobijediti.
 12. Vidim u tvojim nevaljalim očima da bi mi želio dokazati na kraju tvojeg ispitivanja kako mi imamo najnečistiji koncept o Bogu, sasvim nedostojan Njega, i da bi mi sami morali priznati ili postojanje dva Boga – jednog dobrog a drugog zlog – ili Boga hibridnog (raznorodnog)karaktera i, posljedično tome, nespretnjakovića u Njegovim djelima. Međutim, to nije tako, već baš onako kako sam ti upravo opisao.
 13. Bog bi zaista bio nesavršen da Svoje stvorene duhove nije obdario sa potpuno slobodnom voljom, već umjesto toga jedino sa voljom pod prisilom. Međutim, toga što se tiče, ti sam osiguravaš nabolji protu-dokaz. Činjenica da si ti, iako pod strogim sudom, u poziciji suprotstaviti se Stvoritelju onoliko dugo koliko ti odgovara, samo sasvim jasno dokazuje kako slobodne i savršene je Bog stvorio sve duhove, uključujući i tebe. Ti, također, možeš u savršenoj slobodi djelovati u skladu sa voljom Gospodnjom, baš puput svih nas.
 14. Ja te uvjeravam da u svim nebesima nema ni jednog drugog duha koji jasnije od tebe demonstrira Božje beskrajno savršenstvo! Ti si, tako reći, najveće Gospodnje umjetničko djelo i, prema tome, tamo gdje se to tiče Gospoda, ne može biti riječi o lošem uradku.
 15. Ovo potpuno razjašnjava da me ti nikad ne bi mogao uhvatiti u stupicu sa svojim apsurdnim suprotstavljanjem, jer štogod ti znaš, ja sam već znao jako dugo vrijeme. I to je još jedan dokaz Božjeg beskrajnog savršenstva, da sam ja – duh oslobođen tvoje supstance – sposoban moćno ti se suprotstaviti u svim tvojim namjerama.
 16. Što sada kažeš? Imaš li spremno još neko prepredeno pitanje? Naprijed sa njime, i odgovorit ću kako valja na svako od njih?
 17. Ovo je zaprepastilo i uvelike posramilo Sotonu, je nije mogao smisliti što odgovoriti moćnom Ivanu. (‘Biskup Martin – 197:21, 198’, Jakob Lorber)

***

Bertha Dudde, br. 8863, 2 Listopada 1964

KAKO JE NASTALO ZLO?…

Čim vi ljudi vidite vašeg Boga i Stvoritelja u Meni, čim ste ustanovili ispravan odnos sa Mnom… odnos djeteta sa njegovim Ocem… vi ćete također imati pravi kontakt sa Mnom, to jest, vi ćete biti ispunjeni sa vrlodubokom poniznošću i očekivati da čujete Moju Riječ, koju Ja neću zanijekati nikome od vas koji Mi se moli na ispravan način… što neizostavno zahtijeva apsolutnu poniznost. Jer Ja podarujem Moju milost poniznima (Jakovljeva 4:6)… Ali vi ljudi trebate biti prijemčivi za Moje Riječi, vi morate prepoznati svaku misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve kao odgovor od Mene, jer onda će biti nemoguće za vas razmišljati drugačije nego je to Moja volja, budući Sam vam dao obećanje da ćete se vi jedino trebati Meni moliti ispravno… tj. u duhu i u Istini… tako da ću Ja slušati i uslišiti vam vašu molitvu. Unatoč tome vi ne trebate očekivati neobične rezultate… takve poput zvučnog slušanja Mojeg glasa… već je svaka misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve Moj odgovor, i onda ćete vi doista jedino imati dobrotvorne misli koje nisu mogle poteći iz nijednog drugog izvora osim iz Mene. Vi morate uvijek imati na umu da Ja znam kada mislite na Mene, i da onda ne možete biti afektirani od strane protivnih misli. Vi trebate znati da je ovaj vaš stav spram Mene Meni ugodan i da vam Ja mogu jedino dati ono što odgovara vašoj zrelosti duše… da Ja mogu izraziti Sebe zvučno što je, međutim, jedino rijetko moguće. Ali ako Sam Ja sposoban izraziti Sebe zvučno onda će to isključiti svaku pogrešku, jer onda će to u vama zvučati kao nježno malo zvono, vi ćete biti ushićeni (presretni) ako možete ovako čuti Moj glas. I onda ću vam Ja biti sposoban prenijeti otkrovenja vrloduboke mudrosti i vi možete bez oklijevanja vjerovati takvim otkrovenjima… Jedino se jedna stvar treba imati na pameti, da razumsko razmatranje takvih problema od strane ljudskog bića može njega izvesti na pogrešnu stazu koja osigurava protivniku mogućnost da intervenira, u kojem slučaju će on u stvari također čuti glas ali ga to neće usrećiti, namjesto toga će to u njemu pokrenuti blag osjećaj nelagode. I ovaj glas će onda riješiti problem sukladno volji ljudskog bića. Prema tome pitanja ove vrste čine posebice nužnim najprije odaslati gore prema Meni jednu zamolbu za ‘zaštitom od pogreške (zablude)’, budući će ova zamolba njega zaštititi od protivnikove aktivnosti. Onda će on učiniti sebe prijemčivim za odgovor koji mu može biti dodijeljen od strane Mene direktno, budući njegova zamolba istiskuje protivnika…

A posebice pitanje da li je zlo također proizašlo iz Mene i dalje zaokuplja vas ljude danas isto toliko kao u vrijeme ovih otkrovenja… Ali vam uvijek jedino mogu reći da Ja ne mogu imati zlu misao unutar Mene, da sve što je poteklo iz Mene može jedino biti dobro. Kako je, onda, zlo došlo u svijet?… Objašnjenje počiva u ‘sposobnosti razmišljanja’ bića… Jer ovo je bilo slobodno, time je ono bilo sposobno dobrovoljno promijeniti dobru misao prenešenu od strane Mene biću. I slobodna volja predstavlja sposobnost razvijati se bilo u jednom bilo u drugom pravcu… Otud je zlo bilo rođeno iz slobodne volje, ono nije prethodno postojalo nego je proizvod slobodne volje, to jest… pošto njegova mogućnost razmišljanja nije biću nametala nikakve barijere… proizvod stvaranja od strane onog koji je izjavio njegovu moć u protivljenju Meni i Mojoj volji, koji je prema tome… pošto je bio stvaralački naklonjen… također ‘stvorio’ zlo… da je to bila njegova odgovornost što ga je donio na svijet i na taj način postao prijevarno biće. Vi uvijek želite optužiti Mene, najsavršenije Biće, za zlo, koje nikada ne bi moglo naći prostora u Meni. Ali vi ne shvaćate činjenicu da je Moj protivnik osobno bio izvor zla, da je on promijenio njegovu sposobnost razmišljanja u zlo budući je udaljio sebe iz kruga Mojeg pritoka Ljubavi i da je ovo prema tome bilo ‘napuštanje’ Mojeg vječnog reda… Činjenica da je on, poput Mene Samoga, bio jedno neovisno biće koje je bilo sposobno promijeniti i promijenilo je njegovom vlastitom slobodnom voljom dobre misli koje Sam mu Ja prenio u protivne je bio početak grijeha protiv Mene, jer Ja Sam dao slobodnu volju svim bićima, Ja Sam sva bića obdario sa sposobnošću razmišljanja… Kako bi drugačije moglo biti da nisu sva bića koristila njihovu slobodnu volju i njihovu sposobnost razmišljanja na isti način?… On osobno je izveo zlo iz njega samoga koje je započelo jer je osijećao pogrešnu vrstu ljubavi, budući je osijećao zavist spram Moje snage i iz ovog je poteklo sve loše što je proizašlo iz unutar njega samoga budući je iskoristio sposobnost razmišljanja pogrešno a što Sam Ja bio nesposoban promijeniti poradi njegove slobode volje. Ipak on nije primio od Mene nikakve pogrešne misli. Vi morate uvijek uzeti u obzir da se ovo biće… Lucifer ili nositelj svjetla… razlikovalo od bića koje je naša kombinirana snaga i volja stvorila… Da Sam Ja stvorio u njemu jednu sliku Mene Samoga, biće čija je priroda bila točno poput Moje vlastite i kojem Sam također dao najveću moć stvaranja… i koje je također bilo iznimno dobro. Ali preobilje naših zajednički stvorenih bića ga je učinilo oholim, i ova oholost je privremeno zatamnila njegovu sposobnost razmišljanja, što je već bila blaga naznaka sebične ljubavi koja se protivila Mojoj prirodi.

I prema tome Ja kažem: štogod je postojalo izvan Mene nije više postojalo u Mojem redu. I ovo biće… Lucifer… je sebe rastavilo od Mene i sve u njemu se promijenilo u jedno biće vodećeg zla, on je proizveo sve karakteristike i sam ih sve izveo na vidjelo. Vi možete jedino uvijek izjaviti da je on, kako je bio moćan poput Mene… donio zlo na svijet, ali ne da je zlo u Meni također i da Sam ga Ja prenio na jedno od ovih bića. Jer činjenica da su ne-pala bića postojala bi vas trebala uvjeriti da ‘sposobnost razmišljanja’ nije trebala voditi do pada nego da je Moj protivnik imao mnoga sredstva na njegovom raspolaganju kako bi učinio da njegovi sljedbenici također padnu. Naprosto činjenica da Ja, kao najviše Biće, njima nisam bio vidljiv nego da je on sijao u jednom preobilju svjetla i oni su ga priznali kao njihova Boga premda su bili blistavo prosvjetljeni. Jer otpadništvo se dogodilo tijekom jednog beskonačno dugog perioda vremena, time on nije mogao biti stvoren od strane Mene kao prijevaran duh, i sve ove zle osobine su se bile sposobne postepeno razviti, ipak one nisu nikada imale porijeklo u Meni nego u onome koji je bio onako moćan kao Ja i jedino je imao početak, što je on itekako dobro znao. I time je zlo, također, bilo imalo početak sa započinjanjem otpadništva bića od Mene… Sve do onda, međutim, sve je bilo savršeno i prema tome je također poteklo u svem savršenstvu iz Mene što, međutim, nije isključivalo da je on koristio njegove darove različito nego Sam Ja naumio da budu iskorišteni… I ovo je bilo naknadno postignuto od strane njegove ‘sposobnosti razmišljanja’ koja, međutim, nije bila odlučena od strane Mene, u stvari jedino su dobre misli tekle prema njemu od Mene… I opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na bezbrojno mnoštvo ne-palih bića koja su također imala sposobnost razmišljanja ali koja su otkrila Luciferovu zloupotrebu snage, koji je donio zlo na svijet i onda optužio Mene Osobno da imam zlo unutar Mene, i time će on također uvijek zavesti u stranu (obmanuti) one ljude koji su za ovo prijemčivi. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7618, 7 Lipanj 1960

ODAKLE JE DOŠLO ZLO?…

Vi ne možete odmjeriti do koje je nedokučive razdaljine jednom pali duh potonuo kao rezultat njegova protivljenja Meni, njegovu Bogu i Stvoritelju od vječnosti. On Me poznavao, on je posjedovao jedno obilje svjetla koje je isključivalo svo pomanjkanje shvaćanja… kroz vječnosti je on primio dokaz Moje Ljubavi i snage; on je znao da je bio proizašao od Mene, da Sam ga Ja bio stvorio; on je bio nezamislivo sretan primiti Moju snagu Ljubavi i on je iskoristio ovu snagu sukladno njegovoj volji, što je neprestano umnažalo njegovo blaženstvo… A ipak, on Me napustio… On se pobunio protiv Mene, odbacio Moju Ljubav i uronio u dubine bez dna… On, kojeg Sam Ja jednom stvorio na Moju sliku, je postao Meni potpuno protivan… I sada vi ljudi postavljate pitanje kako je to moglo biti moguće; naposlijetku, prvo biće, nositelj svjetla, je bio stvoren u svem savršenstvu, kako ništa nesavršeno ne može proizaći iz Mene… Ovo pitanje može biti tako odgovoreno da savršenstvo ne poznaje nikakvog ograničenja, nikakvog sputavanja; ono se bilo sposobno kretati u bilo kojem pravcu bez da je bilo spriječeno to napraviti. Slobodna volja je jedan nužan dio savršenstva… savršenstvo uključuje činjenicu da sve ima ispravnu mjeru ali ovo također znači da slobodna volja može prevazići zakonitu mjeru i da će ispravna mjera na taj način biti opozvana… Zakonski red je zakonska mjera u svim stvarima. Posljedično tome, ako se slobodna volja odvrati od zakonske dimenzije, nastat će nesklad, stanje, koje više nije podudarno Mojoj volji, Mojem vječnom redu. Otud se nešto u početku Božansko, nešto, dobro, mijenja u nešto ne-Božansko… u nešto Bogu protivno… I ovo je prema tome pojam (shvaćanje) ‘grijeha’… U drugu ruku, mora biti moguće prekoračiti ‘zakonitu mjeru’, inače slobodna volja ne bi mogla postati aktivna, ali ona isto tako može itekako ostati unutar vječnog reda. Prema tome je doista moguće da biće stvoreno od strane Mene može gajiti pogrešne misli i namjere budući ono ima slobodnu volju… ali nikada nije bilo pogurnut od strane Mene Osobno u pogrešno razmišljanje i htijenje, budući bi to bilo nemoguće za Mene, najsavršenije Biće, ikada imati pogrešne misli, otud je tvrdnja (kod J.Lorbera) pogrešna da je zlo također sastavni dio Mene… Niti je biće koje Sam Ja postavio u vanjskom obliku imalo išta zlo u sebi kada Sam ga stvorio… sve što je posjedovalo je bila ispravna (zakonska) mjera tako da ono nije moralo pasti…

Međutim, budući su misli i namjere savršenog bića bile neograničene, ono je također bilo sposobno prekoračiti ispravnu mjeru… ono je bilo sposobno sebe pogubiti i iskoračiti iz vječnog reda. Ali ova duhovna pomutnja bića se jedino mogla pojaviti kad se ono okrenulo od Mene, kada je spriječilo Moju Riječ da odzvanja u njemu, jer Moja Riječ je bla nesposobna dati ili zahtjevati išta drugo osim savršenstva… Moja Riječ ne bi nikada bila navela biće da napusti Moj vječni red, ali jednom kada je veza sa Mnom postala oslabljena i biće više nije slušalo Moj glas, ono je bilo također sposobno razmišljati i željeti u pogrešnom pravcu, budući je ova opcija bila otvorena za njega naračun njegove odluke volje. Ipak ‘grijeh’… pogrešna volja… je bila u svako vrijeme izvanjska od Mene, Ja Sam jedino uvijek mogao razmišljati i željeti u zakonskom redu. Ja Osobno Sam bio savršen, Ja Sam stvorio savršena bića i ova su ostala savršena onoliko dugo koliko su održala njihovu vezu sa Mnom, ali koju su oni također mogli prekinuti kao znak da su posjedovali slobodnu volju. Ali ova veza sa Mnom je jamčila ispravne namjere i misli… razdvajanje od Mene je rezultiralo u pogrešnim sklonostima i mislima. Jer biće je čeznulo spram nečega Meni izvanjskog… Lucifer, nositelj svjetla, je sebe postavio na Moje mjesto, premda Me on prepoznao kao prvobitni izvor… Bića koja su proizašla iz nas oboje su postavila Lucifera na Moje mjesto, premda su oni, također, posjedovali svjetlo shvaćanja…. Otud su oni promišljeno izvršili razdvajanje i više se nisu kretali unutar ispravnog reda, oni više nisu posjedovali ispravnu mjeru, namjesto toga, sada je negativno prevladavalo… dok je u zakonskom redu pozitivno prevladavalo. Drugim riječima: savršenstvo je bilo izgubljeno i nešto nesavršeno je izronilo iz ove promjene volje, koja je sebe izrazila na negativan način i time udaljila sebe rastuće dalje. Nešto izvan Mene je također iskoračilo van zakonskog reda, budući zakonski red može jedino biti u Meni, najsavršenijem Biću, i budući sve što se ne podudara sa ovim redom jeste zlo… prema tome grijeh. I tako je odgovor na pitanje da li Ja nosim zlo u Meni sasvim jasan. Ništa zlo ne može postojati u Meni ili Ja ne bi bio savršen. I zlo je uvijek ono što istupi izvan ovog savršenstva i izokreće ispravnu mjeru, što time opoziva vječni red, koji je temeljni princip Moje prirode. Međutim, kao dokaz njegove božanstvenosti Ja Sam morao dati slobodnu volju svakom biću, i ovo je trebalo imati opciju promijeniti sebe u bilo kojem pravcu… I time je sâmo biće stvorilo zlo kada se ono pobunilo protiv Mene, kada je napustilo vječni red, kada je ono željelo iskoristiti njegovu snagu negativno i raditi protiv Mene… kada je sebe udaljilo od Mene. I poradi Mojeg konačnog cilja… za Moje žive tvorevine da postanu ‘djeca’… Ja nisam spriječio biće, unatoč tome, ono je isto tako moglo ostati sa Mnom, ono nije trebalo postati grešno i pasti, ono je moglo dobrovoljno ostati savršeno i uživati najviše blaženstvo, unatoč tome, ono ga je dobrovoljno proigralo. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8910, 12 Siječanj 1965

DOBRO I ZLO… VJEČNI ZAKON…

Ja vam također želim dati jedno objašnjenje glede ovoga, jer čak i najmanja sumnja će vas spriječiti od toga da ispravite zamisao da je zlo bilo postavljeno u biće od strane Mene. Ja nisam stvorio zlo ali Sam znao od vječnosti da će zlo prevladati u svijetu palih duhova… Ja Sam znao od vječnosti da ću Ja biti smatran za izvor zla budući Sam uvijek znao koje laži će Moj protivnik koristiti u borbi protiv Mene kako bi spriječio povratak k Meni… Ali opet i iznova Ja ću dati ljudima informaciju koja će ih prosvijetliti u svezi Moje prirode. I opet i iznova nositelji svjetla odgore će također sići na Zemlju kako bi razjasnili posebice ovo mišljenje.

Moja priroda je vječno dobra, Ona je nesposobna ikada prenijeti jednu zlu pomisao u Njezina stvorena bića. Ovo treba biti rečeno prije svega, tako da vi sami nećete pretpostaviti da ste bili stvoreni od strane Mene sa svim lošim karakteristikama i čežnjama. Vi ste bili vrlo intimno povezani sa Mnom tijekom jednog beskrajno dugog vremena i u ovom stanju niste poznavali ništa anti-Božansko, vi ste bili sa Mnom u srcu i duši (iste volje), što vam je omogućilo primiti Moju snagu Ljubavi nespriječeno i tako ste bili beskrajno sretni.

Ali kada je Moj prvo-stvoreni duh… Lucifer ili nositelj svjetla… otpao od Mene i time ste svi vi morali izaći na ispit volje i odabrati kojeg Gospodara slijediti… kada ste morali donijeti ispravnu odluku vašom vlastitom slobodnom voljom… vi ste također morali biti sposobni odabrati između dobra i zla, vi ste morali znati da je zlo došlo od Mojeg protivnika, dok su jedino dobre misli mogle teći iz Mene ka vama. Otud Sam vam Ja dao svjetlo… sposobnost razlikovati između dobra i zla, i na ovom blistavom svjetlu vi ste mogli prepoznati izvor zla. Ja Sam doista potrpio zlo budući je to bilo nužno za vaš ispit volje, ali ga Ja nisam nikada odobrio… Posljedično, biće je također trebalo biti sposobno zadovoljiti čežnju ako je ono to željelo pa iako je ona bila zla… baš kao što je čežnja morala biti unutar bića u svrhu da bude dobro, što treba biti shvaćeno tako da se bilo koja čežnja može razviti, inače odluka ne bi bila moguća.

Ali činjenica da su pala bića jedino željela zadovoljiti zle čežnje nije bila radi toga jer su ona posjedovala ovu čežnju od početka, radije Moj sadašnji protivnik je najprije prebacio ovu čežnju u njegove sljedbenike. Time je biće moralo biti sposobno doživjeti svaki osjećaj, ono mora biti sposobno probuditi čežnje unutar sebe, ipak ove čežnje nisu morale poteći iz Mene… što je uvijek slučaj kada su ove čežnje loše… baš kao što svako ne-palo biće ima čežnju koju jedino okreće ka dobru…

Time koristite riječ ‘žudnja’ namjesto ‘čežnja’… što je u stvari isto, i vi ćete razumjeti da svaki osjećaj unutar bića potječe od Mene ali da smjer kojeg on uzima biva odlučen od strane svakog bića osobno… Prema tome vi trebate doći k Meni sa svakom sumnjom, sa svakim pitanjem, i Ja neću ostaviti vašu dušu u ojađenosti, Ja ću vas prosvijetliti, tako da ćete vi, koji trebate poduprijeti Istinu danu vam odgore, također sami biti uvjereni u Istinu… Jer neophodno je ispraviti još mnoga kriva shvaćanja čak ako vjerujete da imate Istinu, jer ništa što je dano i dalje nesavršenim ljudskim bićima ne ostaje nepromijenjeno, bez obzira u kolikoj čistoći je poteklo odgore…

Prema tome Ja otkrivam Sebe stalno i opet iznova kako bi poslao Čistu Istinu na Zemlju, i prema tome vi možete također prihvatiti sve bez oklijevanja ako to ozbiljno istražite, jer Čista Istina od Mene mora imati učinak da će ona biti prepoznata od strane onih koji ju primaju u iskrenoj žudnji za Istinom. AMEN

 

Za kraj jedna prevažna napomena:

Bertha Dudde, br. 8364, 28 Prosinac 1962

DUŽNOST JE LJUDSKOG BIĆA POMNO ISPITATI

DUHOVNU INFORMACIJU…

Činjenica da ste bili pogrešno podučeni ne može od strane vas biti iskorištena kao izgovor, jer bili ste od strane Mene postavljeni u položaj da možete koristiti vaš razum i prema tome je također vaša dužnost pomno ispitati ono što ste bili podučeni… Čim primite informaciju o Bogu i Stvoritelju Koji je stvorio i održava sve što možete vidjeti oko vas, i također vas same, vi se jedino trebate okrenuti ovom Stvoritelju u mislima i, uistinu, Ja ću voditi vaše razmišljanje tako da ćete biti sposobni razumjeti, samo ako vi želite razumjeti. I vama će uvijek biti poslane takve misli iz duhovnog kraljevstva koje se odnose spram Mene i vas samih, koje vas potiču da se pitate kakvu vrstu odnosa imate u odnosu na Mene, vašeg Boga i Stvoritelja. I takve misli trebaju od strane vas biti pokupljene i o njima trebate promišljati…

Vi bi trebali u svakom trenutku biti svjesni činjenice da svaka osoba koja jedino koristi njegov razum može pogriješiti… Time vi morate također sebe pitati da li su ljudi koji vas podučavaju, koji vam predstavljaju znanje koje oni, zauzvrat, primaju od drugih ljudi ili kojeg su stekli teorijskim putem, oslobođeni pogreške… Jer dvojbe će se zasigurno pojaviti u vama i onda ćete ispravno postupiti ako o njima duboko promišljate. Ali u tom slučaju jedino zavisi o vašoj vlastitoj volji da li vi sami žudite Istinu… pošto će jedino ova volja odrediti da će vam Čista Istina biti saopćena (dodijeljena)…Ako vi, međutim, prihvatite sve što vam je predstavljeno bez da o tome promislite, vi nikada nećete pronaći put do Mene, jer onda ćete jedino posjedovati čisto razumsko znanje koje neće biti u stanju dodirnuti vaše srce i neće ni najmanje koristiti vašoj duši, budući ono neće niti voditi do ispravnog shvaćanja niti vas motivirati da ozbiljno sebe unaprijedite… To jeste i ostati će čisto svjetovno znanje, čak ako se tiče duhovnih problema. Jer jedino je vaš razum afektiran a ovaj nije naviknut razmišljati u svezi informacije tako da može izaći na kraj sa njom (tj. obraditi je), i naknadno neće biti sposoban prepoznati što mu je bilo ponuđeno.

A ako ste spriječeni od strane zakona promišljati o njoj, onda bi vi također trebali prepoznati glupost takvog zakona i postati oprezni i već samo naračun ovog započeti dvojbiti istinu učenja koja su vam priopćena. Ne treba sve biti pogrešno, ipak vi trebate steći jasnoću tako što ćete započeti razmišljati o tome i okrenuti se Onome Koji je vaš Bog i Stvoritelj i Koji vam jedini može podariti razjašnjenje. Otud vi trebate pokušati postići živo znanje a ne sebe zadovoljiti sa mrtvim znanjem, koje ostaje mrtvo sve dok ono ne afektira dušu ljudskog bića tako što ga stimulira da sebe gorljivo unaprijedi, što se prije svega ostalog sastoji od dobro-dušne aktivnosti… Jer čim osoba živi život Ljubavi njegovo će razmišljanje također biti prosvjetljeno, i onda on više neće biti zadovoljan sa učenjima koja se ne podudaraju potpuno sa Istinom… Svjetlo Ljubavi unutar njega mu više neće dopustiti da bezrezervno prihvati sve što mu je ponuđeno nego će prouzročiti da ih on pomno ispita, budući je Ljubav Božanski princip i ne može nikada dopuštati pogrešku ili neistinu pored sebe…

Dakle, u tom trenutku će se pojaviti jedna aktivna žudnja za Istinom i Istina će naknadno biti dodijeljena osobi, bez obzira na koji način… Jer svatko tko žudi Istinu će je primiti (Matej 7:7, 8)… Svatko tko žudi Istinu će također tražiti Mene, Koji Sam Vječna Istina i Ja ću mu također objaviti Sebe, to jest, Ja ću mu saopćiti Istinu u jednom ili drugom obliku, koju će on onda prihvatiti i iskoristiti bez oklijevanja…

Svaka osoba treba težiti ka njegovom vlastitom savršenstvu (Matej 5:48), i on također ima sposobnost to učiniti, jer doista, jedino je potrebna povezanost sa Mnom i molitva u Duhu i u Istini za Moju pomoć da uspješno putuje njegovom zemaljskom stazom. I ova molitva će mu biti uslišena… on će neprestano biti iznutra nagonjen činiti djela Ljubavi i on će također postići svjetlo koje će mu dopustiti da prepozna ispravnu stazu koja vodi do savršenstva. AMEN

Scroll to Top