U MOJE IME ONI ĆE ZLODUHE IZGONITI…(MK 16:17)

Bertha Dudde, br. 6169, 19 Siječanj 1955

ISUSOVO IME PORAŽAVA DEMONA…

 (Filipljanima 2:9, 10; Efežanima 6:10-12; Matej 28:18)

Vi možete u Moje ime zapovjediti/narediti demonu da ode i biti ćete oslobođeni od njega… Vi imate sigurna sredstva u imenu vašeg Gospoda i Spasitelja koje je, ako se izgovara sa potpunom vjerom, izuzetno moćno protiv svih zlih sila koje vas opsjedaju na instrukcije onoga koji je Moj neprijatelj (Sotona). Oni će vas morati napustiti ako im se suprotstavite sa snagom Mojega imena, jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni… Otud vi jedino sebe uvijek trebate predati Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu… vi uvijek jedino trebate zazvati Mene ili željeti da budem prisutan sa vama i zaštitim vas od zla i ništa loše neće biti u stanju nasrnuti na (ili ‘zaskočiti’) vas, budući Moja volja odbija sve sile koje vam namjeravaju nauditi… međutim, uvijek pod uvjetom da vi želite biti Moji Vlastiti, da imate iskrenu volju zadobiti Mene Osobno i Moju naklonost… da vi stoga svjesno stremite ka Meni… Istinabog, u tom slučaju će vas Moj neprijatelj napasti čak još razjarenije, on će vas pokušati odgurnuti od Mene koristeći se bilo kojim sredstvima koja su mu na raspolaganju i prikazati će njegovo kraljevstvo kao nešto za čim vrijedi stremiti… on će vam prići pod maskom i prikazati ono što od vas očekuje što je prijatnije moguće kako bi pobrkao vaš um, tako da ćete vjerovati da vam to ne može nauditi. On će uvijek pronaći pravo sredstvo da vas primami/zavede, ipak vi ćete ga zasigurno prepoznati baš kao i njegovu obmanjujuću igru sve dok tražite vezu sa Mnom… Vi Me uvijek trebate zazivati, vi uvijek trebate izgovoriti ime Isusovo sa srdačnom iskrenošću ako ste u sumnji ili se osjećate ugroženima od strane Mojeg neprijatelja… Samo Me nemojte eliminirati iz vašeg srca, jer onda će Moj neprijatelj imati lak posao i vi ćete podlijeći njegovim željama… Prepušteni sebi vi ste često preslabi da bi Mu se oduprli, iz tog razloga vi trebate zazivati za pomoć Onog Koji ga zna i Koji je njegov Gospodar… Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, ime Isusovo čini čuda ako je izgovoreno sa vrlo dubokom vjerom… jer na taj način vi zazivate Mene Osobno, vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji doista neće dopustiti da padnete žrtvom onome sa kojim se On bori za vaše duše, ako Me vaše duše žele zadobiti iz vlastite pobude (= vlastitom voljom).

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6419, 8 Prosinac 1955

ZAPOSJEDNUĆE

Opet i iznova ljudsko biće treba sebe predočiti kako je pod utjecajem dobrih i zlih sila, od kojih obadvije žele (za)dobiti njegovu dušu. Međutim, vi trebate voditi računa kako ste pod utjecajem duhovnih sila ako su vaše misli usmjerene spram Istine… Volja ljudskog bića je slobodna… a ipak spomenuti utjecaj može biti izvanredno snažan ako čovjekove karakteristike nalikuju onima u bića koje na njega vrši utjecaj…

Vi to trebate razumjeti ovako: svaki je čovjek više manje natovaren/opterećen instinktima ili karakteristikama iz njegovog prethodnog utjelovljenja… i zbog toga se on više ili manje mora boriti protiv njih, budući ih on može nadvladati ili ih odbaciti ako to ozbiljno želi napraviti… Ali ove opterećavajuće ljudske naklonosti mogu također ponuditi sličnim duhovnim bićima mogućnost ukliznuti; onda će takva duhovna sila biti sposobna kontrolirati dušu ljudskog bića, što vi ljudi opisujete kao zaposjednuće… Međutim, ako ovo uspije, duša će biti oslobođena njezine odgovornosti budući to više ili manje čini nemogućim za dušu da iskoristi njezinu slobodnu volju, jer prijašnja volja je snažnija i odlučuje čovjekovo djelovanje, što ne treba biti dušina volja. U tom slučaju ‘slobodna volja’ je tako naizgled otkazana premda nije bila otklonjena iz bića, ona samo ne može biti korištena u stadiju koji treba poslužiti dušinoj probi volje. Otud volja bića koja se ne može smatrati odgovornom na zemaljski način budući je nepristupaćna treba biti uzeta u obzir… Sam čovjek, međutim, isto nije odgovoran budući je ‘kontroliran’…

Zašto i u koju svrhu je ovo dozvoljeno se vama ljudima ne može učiniti razumljivim u nekoliko riječi, jer čak u kraljevstvu nižih duhova postoje zakoni koji se uvijek poštuju/pridržavaju i koji su također utemeljeni na slobodnoj volji… Ipak protiv Moje volje ili Mojeg dopuštenja ova bi bića bila nesposobna iskoristiti tijelo ljudskog bića, a povremeno njihovo iskupljenje čak zavisi o tome, budući ove sile, također, mogu sebe poboljšati ako su to voljne učiniti… baš kao što vrlo specijalni razlozi mogu opravdati takvo dopuštenje s Moje strane… I onda aktualna ljudska duša razumljivo ne može biti smatrana odgovornom, ali njoj će biti ponuđena mogućnost nadoknaditi za vrijeme kojega je bila lišena da testira svoju slobodnu volju… u mnogim slučajevima čak tijekom njezina zemaljskog života ako je moguće otjerati ovog duha, što je sigurno moguće sa ispravnim stavom spram Mene i istinskom vjerom u Mene. Ali onda će ljudi trebati asistirati, jer ova duhovna bića ne odustaju lako od njihove prevlasti nad tijelom, ali oni mogu biti potaknuti to napraviti sa ozbiljnim zazivanjem Isusa Krista… ime Onoga Koji je porazio Mojega neprijatelja može zasigurno ostvariti čin Spasenja ali ono mora biti izgovoreno u apsolutnoj vjeri, tako da onda Ja mogu zapovjediti duhu da napusti njegovu ljudsku čahuru.

Sile od dolje će biti očito aktivne tijekom posljednjih dana, i one će zaposjednuti mnoga tijela, ali jedino ako je prethodno vrijeme razvoja prošlo bez da je duši donijelo dovoljnu zrelost tako da je ona nesposobna sebe odbraniti od ovog zaposjednuća, budući ona ne prikazuje nužne karakteristične osobine što zlim silama dozvoljava da uđu… Ali njihovo je vrijeme ispunjeno… Čak dušin nedostatak zrelosti dozvoljava za jedno utjelovljenje kao ljudsko biće, da i dalje ponudi ili njoj ili čak takvoj duhovnoj sili mogućnost da bude iskupljena prije kraja… Sama duša će teško postići svoj cilj, ipak to nije nemoguće ako se bližnja ljudska bića pobrinu za takvu dušu i pomognu izbaviti ju od njezina mučitelja… to je zašto se ovdje također može prepoznati misija, jedan čin pomoći u kojem će ljudi biti sposobni sudjelovati i koji će, kao samilostan čin ljubavi prema bližnjemu, rezultirati u značajnim blagoslovima.

Gdje je čovjekova volja više ili manje zavezana, volja ljudskog bića mora izuzetno snažno nastojati postići njegovo izbavljenje, i ako se to dogodi u milosrdnoj ljubavi to će također biti uspješno… Ljubav će postići puno kod takvih ljudi, budući će ili demon biti povoljno afektiran njome i promijeniti njegovu volju ili će njegov ostanak u ljudskoj formi postati tako neugodan da će on otići, budući on izbjegava ljubav. Ljubav je jedina snaga sposobna iskupiti obadvoje, takvog čovjeka baš kao i demona nastanjenog u njemu, jer ljubav će uvijek biti pobjedonosna.

AMEN

Scroll to Top